Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii apocrife - Didahia (sau învăţătura celor doisprezece apostoli)

Evanghelii apocrife - Didahia (sau învăţătura celor doisprezece apostoli)

Ratings: (0)|Views: 2,879|Likes:
Published by Billy Dean
"Tot cel ce vine în numele Domnului, sa fie primit; iar apoi, dupa ce îl cercetati, îl veti cunoaste, ca veti avea pricepere sa deosebiti dreapta de stânga. "
"Tot cel ce vine în numele Domnului, sa fie primit; iar apoi, dupa ce îl cercetati, îl veti cunoaste, ca veti avea pricepere sa deosebiti dreapta de stânga. "

More info:

Published by: Billy Dean on Sep 17, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DIDAHIA
1
DIDAHIA
 
SAU INV
ĂŢĂ
TURA CELOR DOISPREZECE APOSTOLI
 INTRODUCEREÎn limba greac
ă
se nume
ş
te Didach, traducerea este Didahia . Este totu
ş
i o carte apocrif 
ă
,
ş
itrebuie privit
ă
ca atare. A fost afi
ş
at
ă
aici (ca
ş
i celelalte c
ă
r
ţ
i) pentru a fi cunoscut
ă
 
ş
i citit
ă
de to
ţ
icre
ş
tinii care doresc acest lucru. Dorin
ţ
a noastr
ă
a fost aceea de a fi cunoscute cât mai multe c
ă
r
ţ
iapocrife din cele existente, pentru ca nimic s
ă
nu r
ă
mân
ă
necunoscut de cre
ş
tinii români. Sunt multesituri cre
ş
tine str
ă
ine care le studiaz
ă
îndelung. Deci, exist
ă
posibilitatea acum ca
ş
i cre
ş
tinii românis
ă
le studieze
ş
i s
ă
 
îş
i fac
ă
o p
ă
rere despre ele, pentru a nu fi considera
ţ
i "mai pu
ţ
in cunosc
ă
tori" înaceste lucruri.
Capitolul I
1. Sunt dou
ă
c
ă
i: una a vie
ţ
ii
ş
i alta a
morţii
;
ş
i este mare deosebirea între cele dou
ă
c
ă
i.2. Calea
vieţii
este aceasta :Mai întâi, s
ă
iube
ş
ti pe Dumnezeu, Creatorul t
ă
u; al doilea, pe aproapele t
ă
u ca pe tine
însuţi
 
ş
itoate câte
voieşti
s
ă
nu
ţ
i se fac
ă
 
ţ
ie, nu le face
ş
i tu altora.3. Iar
învăţătura
acestor cuvinte este aceasta :Binecuvânta
ţ
i pe cei ce v
ă
blestem
ă
 
ş
i ruga
ţ
i-v
ă
pentru du
ş
manii vo
ş
tri; posti
ţ
i pentru cei ce v
ă
 prigonesc; c
ă
ce mul
ţ
umit
ă
ave
ţ
i, dac
ă
iubi
ţ
i pe cei ce v
ă
iubesc ? Nu
ş
i p
ă
gânii fac acela
ş
i lucru ?Voi, în
ş
i
ş
i,
iubiţi
pe cei ce va
urăsc
,
ş
i nu ve
ţ
i avea du
ş
man.4. Dep
ă
rteaz
ă
-te de poftele trupe
ş
ti
ş
i lume
ş
ti. Dac
ă
-
ţ
i d
ă
cineva o palm
ă
pe obrazul drept, întoarce-i lui
ş
i pe cel
ă
lalt
ş
i vei fi des
ă
vâr
ş
it. Dac
ă
te sile
ş
te cineva s
ă
mergi o mila, mergi cu eldou
ă
dac
ă
-
ţ
i ia haina, d
ă
-i
ş
i c
ă
ma
ş
a; dac
ă
cineva ia de la tine ce-i al t
ă
u, nu cere, c
ă
nici nu po
ţ
i.5. Oric
ă
rui cere de la tine, d
ă
-i
ş
i nu cere înapoi, c
ă
Tat
ă
l vrea s
ă
dea tuturor din darurile Sale.Fericit este cel ce d
ă
potrivit poruncii, c
ă
este nevinovat. Vai de cel ce ia! Dac
ă
ia, având nevoie, vafi nevinovat; dar cel care ia neavând nevoie, va da socoteal
ă
de ce a luat
ş
i pentru ce; dus la închisoare, va fi cercetat de cele ce a f 
ă
cut
ş
i nu va ie
ş
i de acolo pân
ă
când nu va da
ş
i cel din urm
ă
 ban. Dar
ş
i despre acestea s-a zis : S
ă
asude milostenia ta în mâinile tale pân
ă
cuno
ş
ti cui dai
Capitolul II
 
DIDAHIA
21. A doua porunc
ă
a
învăţăturii
: S
ă
nu ucizi, s
ă
nu s
ă
vâr
ş
e
ş
ti adulter; s
ă
nu strici b
ă
ie
ţ
i, s
ă
nu fiidesfrânat, s
ă
nu furi, s
ă
nu vr
ă
 je
ş
ti, s
ă
nu faci otr
ă
vuri, s
ă
nu ucizi copil în pântece, nici pe cel n
ă
scuts
ă
nu-l ucizi, s
ă
nu pofte
ş
ti cele ale aproapelui.2. S
ă
nu juri strâmb, s
ă
nu dai m
ă
rturie mincinoas
ă
, s
ă
nu vorbe
ş
ti de r
ă
u, s
ă
nu
ţ
ii minte r
ă
ul.3. S
ă
nu fii cu dou
ă
gânduri, nici cu dou
ă
feluri de vorb
ă
, pentru c
ă
dou
ă
feluri de vorb
ă
estecursa
morţii
.4. S
ă
nu fie cuvântul t
ă
u mincinos, nici în de
ş
ert, ci plin de fapt
ă
.5. S
ă
nu fii lacom, nici r
ă
pitor, nici f 
ăţ
arnic, nici r
ă
u, nici mândru. S
ă
nu ai gând r
ă
u împotrivasemenului t
ă
u.6. S
ă
nu ur
ăş
ti pe nici un om, ci pe unii s
ă
-i mustri, pe al
ţ
ii s
ă
-i miluie
ş
ti, pentru al
ţ
ii s
ă
te rogi,iar pe al
ţ
ii s
ă
-i iube
ş
ti mai mult decât sufletul t
ă
u.
Capitolul III
1. Fiul meu, fugi de orice r
ă
u
ş
i de tot ce este asemenea lui.2. S
ă
nu fii mânios, c
ă
mânia duce la ucidere; nici invidios, nici cert
ă
re
ţ
, nici mânios, c
ă
dintoate acestea se nasc ucideri.3. Fiul meu, s
ă
nu fii poftitor, c
ă
pofta duce la desfrâu; s
ă
nu spui cuvinte de ru
ş
ine,
ş
i nici s
ă
teui
ţ
i cu ochi pofticio
ş
i, c
ă
din toate aceste se nasc adulterele.4. Fiul meu, s
ă
nu ghice
ş
ti viitorul dup
ă
zborul p
ă
s
ă
rilor, pentru c
ă
aceasta duce la închinare deidoli; s
ă
nu descân
ţ
i, s
ă
nu cite
ş
ti în stele, s
ă
nu faci vr
ă
 ji, s
ă
nu vrei s
ă
auzi de ele, nici s
ă
le vezi, c
ă
 din toate acestea se na
ş
te închinarea la idoli.5. Fiul meu, s
ă
nu fii mincinos, pentru c
ă
minciuna duce la ho
ţ
ie; nici iubitor de argint, niciiubitor de slav
ă
de
ş
art
ă
, c
ă
din toate acestea se nasc ho
ţ
iile.6. Fiul meu, s
ă
nu fii cârtitor, pentru c
ă
te duce la hul
ă
, nici obraznic, nici cu gând r
ă
u, c
ă
dintoate acestea se nasc hulele.7. S
ă
fii blând, pentru c
ă
cei blânzi vor mo
ş
teni p
ă
mântul.8. S
ă
fii îndelung r
ă
bd
ă
tor, milostiv, f 
ă
r
ă
r
ă
utate, pa
ş
nic
ş
i bun, tremurând totdeauna pentrucuvintele pe care le-ai auzit.
 
DIDAHIA
39. S
ă
nu te înal
ţ
i pe tine
însuţi
, nici s
ă
ai sufletul t
ă
u obraznic. S
ă
nu se lipeasc
ă
sufletul t
ă
u decei mândri, ci s
ă
ai leg
ă
turi cu cei drep
ţ
i
ş
i cu cei smeri
ţ
i10. Cele ce
ţ
i se întâmpl
ă
se le prime
ş
ti ca bune,
ş
tiind c
ă
nimic nu se face f 
ă
r
ă
Dumnezeu.
Capitolul IV
1. Fiul meu, s
ă
-
ţ
i aduci aminte, ziua
ş
i noaptea, de cel ce-
ţ
i gr
ă
ie
ş
te Cuvântul lui Dumnezeu
ş
is
ă
-l cinste
ş
ti ca pe Domnul, c
ă
unde se vorbe
ş
te de domnie, acolo este
ş
i Domnul.2. S
ă
cercetezi în fiecare zi c
ă
r
ţ
ile sfin
ţ
ilor, ca s
ă
afli odihna în cuvintele lor.3. S
ă
nu faci dezbinare
ş
i s
ă
împaci pe cei ce se ceart
ă
. S
ă
judeci cu dreptate, s
ă
nu te ui
ţ
i lafa
ţ
a omului, când ai s
ă
mustri pentru p
ă
cat.4. S
ă
nu te îndoie
ş
ti dac
ă
un lucru va fi sau nu.5. S
ă
nu fii cu mâinile întinse la luat
ş
i cu ele strânse la dat.6. Dac
ă
ai dobândit ceva prin lucrul mâinilor tale, s
ă
dai ca r
ă
scump
ă
rare pentru p
ă
catele tale.7. S
ă
nu stai la îndoial
ă
când dai
ş
i nici s
ă
murmuri când dai, c
ă
vei cunoa
ş
te cine este BunulR
ă
spl
ă
titor al pl
ăţ
ii.8. S
ă
nu întorci spatele, celui lipsit; s
ă
faci parte din toate ale tale fratelui t
ă
u
ş
i s
ă
nu zici c
ă
 sunt ale tale. Dac
ă
suntem p
ă
rta
ş
i la cele nemuritoare, cu atât mai mult la cele muritoare.9. S
ă
nu iei mâna ta de pe fiul t
ă
u sau de pe fiica ta, ci s
ă
-i înve
ţ
i din tinere
ţ
e frica deDumnezeu.10. S
ă
nu porunce
ş
ti slugii tale sau slujnicei tale, când e
ş
ti am
ă
rât
ş
i sup
ă
rat, c
ă
 
ş
i ein
ă
d
ă
 jduiesc în acela
ş
i Dumnezeu, ca nu cumva s
ă
nu se mai team
ă
de Dumnezeu, care este
ş
iDumnezeul t
ă
u
ş
i al lor. C
ă
Dumnezeu n-a venit la noi, ca s
ă
ne cheme dup
ă
fat
ă
, ci la aceia pe carei-a preg
ă
tit Duhul.11. Iar voi, cei care sunte
ţ
i robi, s
ă
v
ă
supune
ţ
i, cu ru
ş
ine
ş
i cu team
ă
, st
ă
pânilor vo
ş
tri, ca unorchipuri ale lui Dumnezeu.12. S
ă
ur
ăş
ti orice f 
ăţă
rnicie
ş
i tot ce nu este pl
ă
cut Domnului.13. S
ă
nu p
ă
r
ă
se
ş
ti poruncile Domnului
ş
i s
ă
p
ă
strezi ceea ce ai primi f 
ă
r
ă
s
ă
adaugi
ş
i f 
ă
r
ă
s
ă
 sco
ţ
i.

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
georgemihail liked this
cristigrigore liked this
Dumitru Burlacu liked this
591800 liked this
lamasanu cezar liked this
oviflor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->