Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
enneagram

enneagram

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Belső szépség

More info:

Published by: Belső szépség on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2011

pdf

text

original

 
Enneagram
Az enneagram szó a görög ennea "kilenc" és a grammes "pontok" szavakbólszármazik. A kilenc pont kilencágú csillagot alkot, ábrázolva a kilencszemélyiségtípust és a köztük lévő összefüggéseket. Az enneagram segítszemélyiségünk megismerésében, gyengeségeink feltárásában és azok erényekkéváltoztatásában.
 Az enneagram segítségével arra a tudatalatti részünket ismerhetjük fel, amit tudatos szintennemlátunk, mégis a háttérből irányiít bennünket.Ha sikerül kapcsolatot teremtenünk, lassan fokozatosan egy beavatáson esünk keresztül és olyanigazságokat összefüggéseket ismerünk fel, amelyek megváltoztatják az életünket, a viselkedésünket.Amikor az emlékképek a felszínre kerülnek rájövünk, hogy ahol a nehézségeink vannak, ottrejlenek a kincseink is. Sérülésünkben van a megváltásunk, a szabadulásunk.Az enneagram pontos eredete ismeretlen, de az tudható, hogy az iszlám misztikusok, a szufik már aVIII. században használták. Sőt, egyes kutatások szerint gyökerei a III-IV. századbeli kereszténymozgalomig, az anakhoréták "a sivatagi atyák és anyák" hagyományáig nyúlnak vissza.A feljegyzések szerint kivonultak az egyiptomi sivatagba. Ott az eneagram segítségévelkoncentrációs gyakorlatokat végeztek. Szabad elmélkedésük segített abban, hogy szembesüljenek saját démonaikkal. Szemlélődéseik eredményeit, azaz démonaikat, negatív elementáljaikat, mint azeneagramm kilenc pólusát, írásban összefoglalták.Később I. Gergely pápa ezt a "listátât" az egyházi tanok számára a hét fő bűnre szűkítette le éskanonizálta.Az eneagram által leírt negatív elementálok tehát: a harag, a kevélység, az irigység, a fösvénység, atorkosság, a bujaság, a restség (a keresztény hagyományból ismert hét fő bűn),ezeket kiegészíti méga félelem és a hamisság.Az enneagram szerkezetét egy három- és egy hatszögű alakzat alkotja, melyet egy kör fog egybe. Aháromszög. Püthagorasz hármasság törvénye szerint a tézis-antitézis között húzódó feszültségfeloldását szimbolizálja. De ugyan ezt fejezi ki az Atya, Fiú, Szentlélek, hármassága a keresztényhitvilágban, illetve a gondolat a szó és a cselekedet hármassága, vagy a test, lélek, szellemhármassága.Az ősi kabba szerint a háromszög a dualitáson belüli egység jelképe, az egy az egységes egészetszimbolizálja, a kettő az egységtől való elszakadást, a polaritást fejezi ki, a három pedig azt amikor az egy és a kettő összeadódik és újra egy egységes egészet alkot, az ellentétek világába. Tehát ez aszimbólum arra tanít, azt fejezi ki, hogy az ellentétek világában, a földi létben meg kell találnunk azegységet. "Mert sokan vagyunk, de mind Egyek vagyunk." Minden polaritás mögött a mélybenvalójában a szeretet egysége húzódik meg. Ez az amit újra fel kell fedeznünk, meg kell találnunk. 
Oda érkezünk vissza ahonnan elindultunk!
 A hatszög egy magasabb szintű elvet, a püthagoraszi hantosság törvényét alkalmazva, az univerzálistökéletességgel való eggyé válást megelőző, teremtő folyamat.A kör az egység törvényét jelképezi, amely a minden létező sokfélesége mögött húzódó végső ésegyetlen egységet ábrázolja.Az enneagram szimbóluma tehát az abszolut egységet fejezi ki. Olyan eszköz, amelyre
 
ráhangolódva kapcsolatba kerülhetünk univerzális részünkkel. Így harmóniát teremthetünmagunkban, ezáltal egységbe kerülhetünk önmagunkkal és az egész világgal. Ahhoz, hogy az enneagramot értsük, szót kell ejtenünk az elementálokról. Mit takar ez a kifejezés? Az elementálok saját teremtett negatív és pozitív gondolataink, melyek érzelemmel, a tisztaszeretettel, illetve vágyakkal telítődnek, ezeket kivetítjük magunkból és visszatükrőződnek ránk. Az elementálok lehetnek pozitívak. Ezek az erények, a tiszta gondolatformák, melyek az ember szellemi lényegéből, az egységheztartozó valójából, tudatosan teremtetnek. Ugyanakkor léteznek negatív elementálok is, az úgynevezett vágy-gondolatok, melyeket az ego hozlétre az éntudattól vezérelve, öntudatlanul.Mindaddig, amíg az ember fel nem ismeri a benne működő negatív elementálokat, addig azok uralják őt. A személyiség olyannyira ezek rabságába kerülhet, hogy gondolataival, érzéseivel éscselekedeteivel újra és újrateremti, sőt tovább szaporítja ezeket a démonokat.Például a harag energiája jól szemlélteti, hogyan telítődik egy negatív gondolat negatív érzelemmel,mely nem-tudatos, meggondolatlan cselekedethez vezethet. Aki a düh fogságában szenved, könnyen belecsúszik ebbe a folyamatba, és nem kevés erőfeszítés éselhatározás szükséges ahhoz, hogy megváljon attól a programjától, ami arra készteti, hogy bizonyoshelyzetekben dühvel reagáljon.Ez mindaddig tart, amíg fel nem ismeri az ördögi kört, és meg nem tanulja, hogyan tud belőlekiszállni: azaz felismeri önmagában a harag ellentétpárját: az isteni békét.A személyiség részét alkotó negatív elementálok tehát árnyoldalainkat jelenítik meg. Azt az érzetet,hogy magunkat kizárólag anyagi részünkkel, tehát a mulandósággal, a halállal a halálfélelemmel, asebezhetőséggel azonosítjuk  Ilyenkor félünk minden változástól, mindentől amit még nem ismertünk nem tapasztaltunk.Mozdulatlanságba dermedve várjuk, hogy valaki más megoldja a problémáinkat, nem tudjuk követni az élet változásait. Pedig ugyan úgy ahogy az univerzumban nem létezik állandóság, ugyanúgy az emberi életben is mindig minden változik. Ezzel szemben az aki felfedezi magában azt az egységet ami az univerzumhoz a világmindenséggelössze köti, fokozatosan közelítve belső világához, belátja, megérzi, hogy azzal együtt, hogy itt aföldön individuális lényként emberi alakot öltve létezünk, más felfogásban, tágabban vizsgálva azemberi létet, sokkal kifinomultabb módon, univerzális lényként is jelen vagyunk avilágmindenségben. Így tehát ahhoz, hogy meglássuk mi az ami akadályoz bennünket a mindennapi életben, ahhoz megkell ismerkednünk személyiségünk elrejtett egyfajta aknamunkát végző árnyoldalával. Csak ha ettől megszabadulunk, akkor tárul fel előttünk az igazi tiszta valóság. Mint amikor afüggönyt elhúzzák az elsötétített szoba ablakán, úgy világít be a fény lelkünk ablakán.Ekkor felfedezhetjük magunkban azokat az elrejtett kincseket amik segítenek minden nehéznek tűnő élethelyzetben megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
 
Gyengeségek és erények 
A kilenc gyengeség a következőképp jellemezhető:
 1.
Harag
- Érzelmileg támadó, vagyis harcias reakció az észlelt veszedelemre. 2.
Kevélység
- A félelem hamis büszkeséggel való eltakarása. Nem vagytok méltóak hozzám – nem vagyok méltó hozzátok. 3.
Hamisság
– Félek cselekedni ezért nem-egyezik a gondolat, az érzelem, a szóés a tett. Mást érzek, mást beszélek és mást cselekszem. 4.
Irigység
– Azt hiszem nem vagyok képes, vagy nem vagyok méltó arra ami után vágyakozom,ezért haragszom azokra akiknek mindez megadatott. 5.
Fösvénység
- Hiányérzetből fakadó vonakodás attól, hogy az egyén bármit, amit birtokol, elengedjen. Az az állapot, amikor valakit a birtokvágya birtokol. 6.
Félelem
 – Félelem az érzések kimutatásától, illetve elfogadásától. Elszigetelődés, elmenekülés. 7.
Torkosság
– Pótcselekvésbe menekülés, fizikai élvezetek hajszolása. Kívül keressük azt amit belülről nem engedünk felszínre törni. Cselekvés képtelenségünket álcázzuk ezzel8.
Bujaság
– A belső tiszta szeretet fizikai szintű pótlása. Uralkodás és az irányítás vágyábólfakadó túlzott mértékű kívánás,amely a sebezhetőség érzéséből fakad. 
Restség
- Az összpontosítás és a belső figyelem elhanyagolása. Önzsibbasztás és önmagunk elfelejtése.
Az isteni kegyelem által a kilenc személyiségtípus a következő

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->