Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nens i Adolescent Amb Una Vida Normal

Nens i Adolescent Amb Una Vida Normal

Ratings: (0)|Views: 207 |Likes:

More info:

Published by: Juan Domingo Farnós Miró on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

 
 NENS I ADOLESCENTS AMB UNA VIDA NORMAL Si sempre parlem de l’escola o dels IES, per què no parlar d’un
OCI INCLUSIU
?,els adolescents, sobretot no ho tenen tan fàcil com podem pensar.... L’oci i el lleure han d’arribar als adolescents amb NEE !
Especialment, durant elsmoments en què el centre educatiu no és disponible com punt de trobada i socialització(caps de setmana, festius i vacances)
L’
oci
és una
experiència humana integral i
un
dret fonamental
.Les activitats d’oci i temps lleure afavoreixen el desenvolupament personal dels joves, la seva autoafirmació, la reflex, els descans i la divers, eldescobriment d’un mateix i l’obertura cap a l’altre, el sentit de pertinènça, laruptura de la rutina... Per això, és imprescindible que
tot l’alumnat pugi tenir accés
a les diferents activitats que, amb aquest finalitat, s’organitzen per lesdiferents institucions i organismes, i en
especial l’alumnat adolescent ambNEE
greus i permanents derivades d’una discapacitat.
L’ADOLESCENT AMB NEE I EL LLIURE. L’alumne amb NEE
és aquell que, habitualment,
més limitat el nombred’experiències vitals, més enllà de les ofertades des de l’escola
. Raramentes troba amb els companys a la sortida de classe per fer junts els deures oanar a jugar al futbol i encara és més difícil que tingui plans per anar, amb joves de la seva edat, a fer un entrepà al Burguer el cap de setmana o quediper anar amb ells al cinema o a la discoteca.Per alguns d’aquests adolescents aquesta situació és viscuda com un suplici.Són conscients que es fan grans i que tenen nous interessos i necessitats d’ocii lleure a les quals, en el millor dels casos, provarà a donar resposta la família(tal i com ha fet al llarg de tota la seva vida) Però, per a ells aquesta ja no és lasolució adient. Com la resta dels seus companys, aquests adolescents ambNEE es troben immersos (a la seva manera) en el conflicteautonomia+emancipació / dependència i comencen donar més valor al grupd’iguals que a la relació familiar. Necessiten compartir el seu temps lliure amb
 
altres joves (amb qui identificar-se, interactuar i dels quals aprendre) i tant ésaixí que, en el nostre centre, s’han donat casos d’alumnes amb NEE que, per manca d’alternatives per omplir el seu temps d’oci més enllà de les proposadesal si familiar, sofreixen episodis depressius durant els caps de setmana. Altresalumnes simplement, comencen a desenvolupar “problemes de conducta” oempitjoren en les seves rutines i estereotipis.Per altres, amb un grau menor de consciència respecte a tot això, potser lamanca i integracen activitats d’oci i lliure amb els seus iguals no esproblemàtic però, a la llarga, els hi és igualment perjudicial ja que no tenenaccés a un gran nombre d’experiències importants per al seu desenvolupamentpersonal i social.Per això, ens refermem en què l’àmbit escolar és un recurs més per a formar iensenyar a aquest nois i noies (també en el lleure; s’ha d’educar per al lleure alllarg de tot el procés educatiu, ja que contribuirà directament a la qualitat devida del deficient adult) però cal que
la comunitat s’impliqui.
L’oci i el lleure han d’arribar aquests joves! 
Especialment, durant elsmoments en què el centre educatiu no és disponible com punt de trobada isocialització (caps de setmana, festius i vacances)
QUIN TIPUS DE LLEURE ÉS NECESSARI? 
Aquesta participació en l’oci i el lleure no s’ha de fer de qualsevol manera. Had’existir una continuïtat entre els esforços realitzats des de l’escola i el delsdiferents agents que gestionen aquestes activitats, amb una col·laboracióefectiva per tal que el tipus de
propostes emergents siguin el sinclusives possibles.
 La inclusió escolar ha de tenir una lògica continuïtat amb la inclusió social ilaboral. Des dels centres educatius ens preocupem sovint per buscar estratègies que impliquin la màxima integració i participació de l’alumnat ambNEE en el context escolar i en preparar-los per a ser ciutadans
de debó, idesprés aquests ciutadans són marginats als espais i temps d’oci i lleure iacaben en entorns laborals segregats.
 
La necessitat de dissenyar activitats d’oci i lleure inclusives es justificaria, almenys, per les següents raons:1)
 
Una primera, seria de tipus econòmic: ja que no donar continuïtat al’experiència inclusiva viscuda per aquests joves a l’escola suposariaefectuar una despesa inútil de recursos (materials, humans i econòmics),d’esforços i temps al llarg de tota l’escolarització d’aquest col·lectiu de joves.2)
 
Una segona raó seria més de tipus ètic, o simplement de respecte versl’alumne amb NEE que ha estat tota la seva vida integrat en entornsordinaris i que, de cap manera, mereix que, de cop i volta, se’l torni aetiquetar de diferent o inútil i se li aparti del grup amb el qual haconviscut al llarg de l’etapa escolar.3)
 
A més a més, un oci no inclusiu suposa desfer el camí realitzat amb laresta de companys de les aules ordinàries dedicat a la construcciód’actituds i valors positius (tolerància, respecte...) envers les personesamb discapacitat. A l’escola els venem que han d’aprendre a conviure, ia fora mai tornen a tenir contacte amb aquest companys perquè se’lsassigna uns espais i serveis diferenciats.4)
 
Per últim, el temps i espais d’oci i lleure esdevenen contextos onl’alumnat amb NEE troba més possibilitats d’integrar-se, de participar enactivitats de manera conjunta amb altres companys de l’edat i derelacionar-se amb ells. Això és així perquè, a diferència de l’escola, lessituacions d’ensenyament - aprenentatge n s “informals”, ladiferència de nivells sovint no és tan evident (a l’IES el fet de saber llegir o no marca una gran diferència), els continguts són més procedimentalsi estan dotats, en general, de major significat, la metodologia didàcticaés més lúdica i afavoreix la interacció entre els joves...Per tot això, considerem que és necessari que els joves ambNEE participin, en la mesura possible, en les mateixesactivitats d’oci i lleure que la resta dels seus companys icompanyes.
 Amb una mica de col·laboració i sensibilitat és possible assolir-ho! 
 PROPOSTES PER A UN OCI INCLUSIU. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->