Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Motorcycling SA-Roberto & Jonas

Motorcycling SA-Roberto & Jonas

Ratings:
(0)
|Views: 1|Likes:
Published by Genservia
Mi sobrino Roberto y su amigo sueco biking por sudamerica
Mi sobrino Roberto y su amigo sueco biking por sudamerica

More info:

Published by: Genservia on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
Vitarviddarforraartikelnslutade.VihadeprecisbyttpackboxarpoJonashojochdetvarnudogsforenav
re-
sansefterlangtadedelar:Pa-tagonienochTierradelFue-go(Eldslandet).Forottkorosolongt
soderut
manborakan,till
vorldens
sydligastestadUshuaia,
mcste
manot-skilligagangerkorsagransenmellonChileochArgentina.Detfinnsinte
overdrive!
mangovagarott
vol]o
mel-lonefterPuertoMonttiChile.VivaldeotthoppaoveronChiloeochenstrockoavCar-
retero
Austral(ruta
7),
dekra-verattmantarettparfarjor.Dessa
Iorjor
organskadyraochdenArgentinskadelen,
sjodistriktet,
verkadespan-nande.
Argentina
Sagtochgjort.FranValdiviastyrdeviosterutforotttoossin
i
Argentinassjodistrikt.Va-genoverAndernaor
en
bredasfalteradsvartremsasomringlarsiguppochnerblondbergenochmellonsmaragd-gronasjoor.Detvarsvortottkorolongsammarean
100
ochbilcrverkadevarapover-kadeavenbrbmsandena-turkraftsomtursamtnoginteverkadepomotorcyklar.Vivarlitetoroligaovergrans-
overqcnqen
doviintemedsa-kerhetvisstehurdetskullegomedden
ternpordro
importenavmotorcyklarna.Manfor
nornliqen
baraimporteraettfordonperperson.Doviforbilligare
Iorsokrinq
hosIfombadamotorcyklarnaorskriv-naposammaadressstardeiJonasnamn.IChilesadeviheltenkeltattjagagdeenavhojarnaochdetgickbra.DenArgentinskatullenladedockmdrketillottsommanamnstodpobaggeregist-reringsbevisen.Jogsadeottjaghadehanstillstond,denickade,hummade,pilladelitetpodatornochsedanvardetingetmermeddet.Stor
lottnod.
EfteratthakorsatgransenkomvitillstadenVillaLaAngostura.POvinternordet-taenpopularturistortochposommarenettpopulort
semesterstclle,
fOrdemsomharrod.Vcqenkantasavvil-lorialiamojliqoformeroch
srorlekcr.
Vistannadetillochatlunch,tankade
(7,50
kr
/1)
och
korde
sedanvi-dareforatthittanogonstansattsoya.Hittadesnabbtencampingsommeddeladeossattde
"tyvorr"
intehadeeluttagdodetvarennatur-camping.NuvarviiPata-gonienochdetkundeintehabor]otbottrel
Ruta40
Ruta
40
orcirka
5000
kmlangoch
strccker
siglongshelaArgentinas
vostkust.
DetorArgentinasmotsvarighettillCorreteroAustraliChile.Bodovagaror
vclkondo
imc-kretsarochvarmananstannarlongsdessavcqorsermanspar,iformavklister-morken,efterandraresande.VagengargenomArgentinas
sjodistrikt,
en
volbesokt
delavPatagonien.Vi
korde
ininationalparkenNahuelHua-pi,darviblandannatsagenglaciar.Parkernaorvaldigtval
skotto
ochmankundevol]omellanfleratyperavboende,alitfrangratiscampingtillIyxigastugor.Stannadeitvadagar,provadefiskelyckan(ingenfisk),badadeikristallklarabeckerochnjotaviprinciptomma
srnc
grusvagarge-nomparken.
 
EIBols6n
WigentogosssedanvidaretillstadenEIBols6n.Hittadeetthostelochgayossutforattutforskastaden.Hippy-vibbarnaslogmotossiregn-bagensaliafarger.Overalltsagsrncnniskorircstotlotor,naturmaterialochmedlitetsmaflummigaansiktsuttryck.Envaldigtavslappnadatmos-farochaliavarglada.Mastevaranagotidenklarabergs-luftensomgordet...Robertoshojhadehaftlitetstartproblem,batterietvarvaldigt
trott,
Monterade
isor
hojenochtogutbatteriet.Detvisadesigattbatterisyra
lockt
ut,troligtvisnorhojenavna-gonunderliganledninglagtsig.Varteoriarattdenblev
trott
poattstahelanatten,passadepoatttaentupplurochhoppadesviinteskulle
rnorko
nagot.Fylldepobat-terietochladdadedet,sedanfungeradealitmycketbottrelTrevligtmedfelsom
or
enklaattatgarda.Manblirlitetorolig
ncr
detblirfel,doettallvarligtproblemmed
storsto
sannolikhetskulle
inneboro
enheldel
vontefid.
BMWhardockflerakontoriChileochattfatagpodelardr
lett,
Nor
vihadeproblemmedpackboxarnaringdejagochfragadeomdekundeskickaettparochdetvaringetpro-blem.Vihittadedocken
me-
verkstadsomhadeettpar,vil-ketgjordeattviinte
behovde
demfranBMW.
Jordbavning
VidtidpunktenfordenstorajordbavningeniChile(27februari2010)varviina-tionalparkenlosAlercesiArgentina.Parkenliggermeran
7
milfranepicentretiCon-cepci6n(Chile)ochpoandra
sidon
Anderna.Trotsdettaskapadesstoravagorpoden
sjo
vicampadevid.Vivakna-dedockicke,utan
lick
vetavadsomintraffatmorgonenefteravenpasserande
lis-
kare.Detviintefickklartforossvaromfattningenochhurpasskraftigdenfaktisktvar(8,8poRichterskalan).Dettaleddetillattviintehadespe-cielltbrctrornattkommaivagochvorplanfOrdagenvarjustattkorsaovertillChile.BensinenarmycketbilligareiArgentinaaniChilesovistannadetillistadenTrevelinsomliggerprecisforegran-senfOratttanka.DovisagattdehadetrodlostpomackensotogvimeddatornfOrattseomdetstodnagotomjord-bavningeniSverige.Detvarturattvigjordedet.Varafacebook-sidorvar
rode.
Var
brevlodo
varfull.Nyheter-napomackenstvvisadede
t
ena
skrockscenorlot
efterdetandra.Jordbovninqenpaver-kadesomsagtossinteper-sonligen,mendenpoverkcde
vcrc
familjeroch
vdnner
de-stomer.Till
storsto
delenbe-roddedettapoettlitetblog-ginlagg.Vibloggaromvarresasomycketsomrnojliqt.Vihardockinternojliqhetattskrivavarjedag,ibland
nor
vistannarenlangreperiodsoskriverviflerainlaggposammagangoch
schernoloq-
gerdemsoattdepublicerasilagomtakt.Nagotaliaintearmedvetnaom.Vilagungefartvaveckoreftermedbloggenochsistainlaggetsompubli-ceratshette"Concepci6n",namnetpoenstad100kmfranepicentretochsomiprin-cipodelades.Tillragapoalitpubliceradesinlaggetc:aentimmeforejordbavningen.
Tyvorr
ledde

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->