Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cartea La Bazele Contabilitatii

Cartea La Bazele Contabilitatii

Ratings: (0)|Views: 3,672|Likes:
Published by Olga Budeci
Este disponibila pentru elevii claselor a 11-a , in categoria Colegiu , dar si a universitatilor.
Este disponibila pentru elevii claselor a 11-a , in categoria Colegiu , dar si a universitatilor.

More info:

Published by: Olga Budeci on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
CUPRINSCuprins ........................................................................ 3Noţiuni privind contabilitatea, funcţiile şiprincipiile de bază ale acesteia .................................. 6
1. Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei in sistemul informaţional ......................................... 6 2. Obiectivele şi funcţiile contabilităţii.Utilizatorii informaţiilor contabile ..................... 83. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune ............................................................... 124. Principiile de bază ale contabilităţii ................... 125. Sistemul de reglementare normativă al contabilităţii in Republica Moldova .................... 156. Noţiuni privind politica de contabilitate ............. 16 
Obiectul şl metoda contabilităţii ............................... 19
1. Obiectul de studiu al contabilităţii ...................... 192. Activele: caracteristica şi clasificarea lor........... 233. Sursele de constituire a activelor şiclasificarea lor .................................................... 294. Noţiuni generale privind consumurile,cheltuielile şi veniturile ....................................... 335. Metoda contabilităţii ........................................... 40
Bilanţul contabil .......................................................... 46
1. Noţiunea de bilanţ contabil ................................. 46 2. Conţinutul şi structura bilanţului contabil .......... 47 3. Influenţa operaţiunilor economice asuprabilanţul contabil .................................................. 47 4. Felurile şi funcţiile bilanţului contabil ................ 49
Conturile şi dubla inregistrare .................................. 51
4 Evidenţa contabilă
1. Definiţia, forma şi structura contului contabil .... 512. Dubla inregistrare. Esenţa şi importanţa ei pentru control ...................................................... 533. Formulele contabile ............................................. 544. Evidenţa analitică şi sintetică ............................. 58
Sistemul de conturi şi dubla inregistrare ................. 61
1. Clasificarea conturilor contabile ........................ 612. Clasificarea conturilor contabile ........................ 613. Conturi de activ şi de pasiv ................................. 654. Balanţe de verificare şi insemnătatea decontrol al acestora .............................................. 695. Interdependenţa conturilor contabile cubilanţul ................................................................ 806. Planul de conturi contabile ................................. 84
Metodica contabilităţii operaţiunilor economicede bază ......................................................................... 90
1. Noţiunea de evidenţă a procurării mijloacelor ... 90
 
2. Schema generală a evidenţei consumurilor de producţie ............................................................. 923. Modul de contabilizare a cheltuielilor şiveniturilor şi de determinare a rezultatului financiar .............................................................. 93
Evaluarea şi rolul acesteia in contabilitate ............... 95
1. Etaloane contabile ............................................... 952. Metode de evaluare utilizate in contabilitate ...... 96 3. Calculaţia - metodă a evaluării ........................... 100
Documentarea operaţiunilor economice ................... 105
1. Noţiunea şi funcţiile documentelor ...................... 1052. Clasificarea documentelor .................................. 1113. Modul de completare şi prelucrare adocumente elor .................................................. 116 
Cuprins 5
4. Circulaţia documentelor ...................................... 119
Inventarierea şi rolul acesteia in contabilitate ......... 122
1. Esenţa, insemnătatea şi tipurile inventarierii ..... 1222. Modul de efectuare a inventarierii ...................... 126 3. Determinarea rezultatelor inventarierii şicontabilitatea acestora ........................................ 129
Registre şi forme ale contabilităţii ............................ 132
1. Clasificarea registrelor contabile ....................... 1322. Tehnica inregistrărilor contabile ........................ 137 3. Metode de corectare a greşelilor incontabilitate ......................................................... 1394. Esenţa formelor contabilităţii.............................. 143
Organizarea contabilităţii .......................................... 153
1. Baza normativă a contabilităţii ........................... 1532. Contabilitatea financiară şi managerială (de gestiune). ............................................................. 1583. Organizarea contabilităţii la intreprindere. Politica de contabilitate ...................................... 1634. Componenţa şi modul de pregătire şi prezentare a rapoartelor financiare .................... 168
Bibliografie .................................................................. 173
 
NOŢIUNI PRIVIND CONTABILITATEA, FUNCŢIILE ŞIPRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACESTEIA1. Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei in sistemulinformaţional2. Obiectivele şi funcţiile contabilităţii. Utilizatoriiinformaţiilor contabile3. Contabilitatea financiară şi contabilitatea degestiune4. Principiile de bază ale contabilităţii5. Sistemul de reglementare normativă al contabilităţiiin Republica Moldova6. Noţiuni privind politica de contabilitate
1. Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei in sistemul informaţional 
Prin
evidenţă
, in general, se inţelege inregistrarea (reflectarea), intr-o ordine şi pe baza unor principii stabilite, a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care sedesfăşoară intr-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică.
Evidenţa economică
constituie un sistem unitar de inregistrare, urmărire şi control,documentat, cronologic şi sistematic, in etalon cantitativ şi valoric, pe baza unor principii bine stabilite, a fenomenelor şi proceselor economice, in scopul cunoaşterii activităţilor desfăşurate. Fiind legată de activitatea economică, ea a existat in toate formaţiunile social-economice, ca urmare a existenţei permanente a producţiei materiale, a necesităţii reflectăriifenomenelor şi proceselor economice, a caracterizării modului de utilizare a resurselor şi dedeterminare a rezultatelor obţinute.După natura, modul de obţinere, prelucrare şi prezentare a informaţiilor pe care lefurnizează, evidenţa economică imbracă trei forme:
evidenţa operativă, contabilitatea(evidenţa contabilă) şi statistica
. Aceste forme sunt legate intre ele prin unitateaobiectivelor de indeplinit, completandu-se reciproc şi alcătuind impreună sistemul unitar deevidenţă economică.
Evidenţa operativă
inregistrează, urmăreşte şi controlează acele laturiale activităţii, a căror cunoaştere prezintă o importanţă imediată. Se numeşte operativă,deoarece obţinerea şi folosirea informaţiilor cu ajutorul ei se efectuează, de regulă, inmomentul şi la locul producerii fenomenelor şi proceselor economice. Domeniile in care sefoloseşte evidenţa operativă sunt: consumul de materiale, prezenţa la lucru a salariaţilor,folosirea timpului de lucru etc. Datele informaţionale furnizate de evidenţa operativă sunt,de regulă, preluate şi prelucrate de contabilitate şi statistică.
Statistica
inregistrează, prelucrează şi furnizează informaţii privitoare la fenomenele social-economice de masă. Statistica are o sferă de cuprindere mult mai largă decat celelalteforme ale evidenţei economice, ea studiază fenomenele naturale,demografice, culturale, sportive etc. Statistica foloseşte fieetaloane cantitative, fie etalonul bănesc separat, paralel sausimultan, după necesităţi. Statistica se realizează in principal pedouă căi:1) o cale proprie, concretizată in culegerea, inregistrarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor social-economice prin mijloace specifice (anchete, recensămanturi,

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aurelia Staci liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
mirzincugheorghe liked this
Simion Jardan liked this
iris28011982 liked this
Liliana Bruma liked this
Adriana Girbea liked this
Dragomir Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->