Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
femeia musulmana

femeia musulmana

Ratings:
(0)
|Views: 142|Likes:
Published by Shivany

More info:

Published by: Shivany on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
7
F
EMEIA
 
MUSULMAN
Ă
 
Capitolul IFemeia musulman
ă
 
ş
i Domnul ei
Femeia credincioas
ă
este prev 
ă
ă
toare
Una dintre cele mai de seam
ă
tr 
ă
s
ă
turi ale femeiimusulmane este adânca ei credin
ţă
în Allah Preaînaltul
ş
iconvingerea nepref 
ă
cut
ă
c
ă
tot ceea ce se întâmpl
ă
în acestunivers, orice soart
ă
care cade asupra omenirii, se întâmpl
ă
 numai cu Voia
ş
i Porunca lui Allah. Orice lucru care i se întâmpl
ă
unei persoane nu ar fi putut fi evitat
ş
i tot ce nu se întâmpl
ă
nu ar fi putut fi f 
ă
cut s
ă
se întâmple.O persoan
ă
nu are alt
ă
alegere în aceast
ă
via
ţă
decât s
ă
 urmeze calea cea dreapt
ă
 
ş
i s
ă
fac
ă
fapte bune – acte desl
ă
vire
ş
i alte fapte – prin orice mijloc poate, punându-
ş
i întreaga încredere în Allah, supunându-se Voin
ţ
ei Lui
ş
i avândconvingerea c
ă
, în orice moment, are nevoie de ajutorul
ş
i desprijinul S
ă
u.Povestea lui Hajar (so
ţ
ia profetului Ibrahim) ofer 
ă
femeiimusulmane cel mai minunat exemplu de credin
ţă
adânc
ă
 
ş
i încredere total
ă
în Allah. Profetul Ibrahim (Avraam) – Pacea fieasupra sa! – a l
ă
sat-o la Ka’aba, în Mecca, mai sus de fântânaZamzam, într-o vreme în care în acel loc nu se g
ă
seau nicioameni, nici ap
ă
. Hajar nu avea pe nimeni al
ă
turi în afar 
ă
depruncul ei, Ismail.
Ş
i ea l-a întrebat pe Ibrahim, lini
ş
tit
ă
,
ă
ă
 urm
ă
de panic
ă
: „Allah
ţ
i-a poruncit s
ă
faci a
ş
a, o, Ibrahim?”Profetul Ibrahim – Pacea fie asupra sa! – a r 
ă
spuns: „Da.”R
ă
spunsul pe care l-a dat reflect
ă
acceptarea
ş
i optimismul ei:„Atunci El nu ne va p
ă
ă
si.” (relatat de Bukhari în
Kitaab
 
8
F
EMEIA
 
MUSULMAN
Ă
 
Ş
I
D
OMNUL
 
EI
 
al-Anbiya
1
)A fost o situa
ţ
ie foarte grea: un b
ă
rbat
ş
i-a p
ă
ă
sit atâtso
ţ
ia, cât
ş
i fiul nou-n
ă
scut într-un loc neroditor, unde nu existaunici plante, nici ap
ă
 
ş
i nici oameni,
ş
i s-a întors în îndep
ă
rtatul
ţ
inut al Palestinei. El nu i-a l
ă
sat nimic în afar 
ă
de o traist
ă
decurmale
ş
i un burduf plin cu ap
ă
. Dac
ă
nu ar fi fost adânca eicredin
ţă
 
ş
i încredere pe care o avea în Allah, care i-au umplutinima, Hajar nu ar fi putut face fa
ţă
unei astfel de situa
ţ
ii grele;s-ar fi pr 
ă
bu
ş
it numaidecât
ş
i nu ar mai fi devenit femeia al c
ă
reinume este amintit mereu, zi
ş
i noapte, de cei care înf 
ă
ptuiescpelerinajul cel mare (
Hajj 
)
ş
i cel mic (
Umra
) în Casa lui Allah, defiecare dat
ă
când beau apa curat
ă
a Zamzam-ului
ş
i alearg
ă
  între colinele Safa
ş
i Marua, a
ş
a cum a f 
ă
cut Hajar în aceaistovitoare zi.Aceast
ă
credin
ţă
adânc
ă
a avut un efect uimitor asupravie
ţ
ilor musulmanilor, b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei: le-a trezit con
ş
tiin
ţ
a
ş
ile-a reamintit c
ă
Allah este martor la fiecare lucru, cunoa
ş
tefiecare tain
ă
 
ş
i este al
ă
turi de fiecare persoan
ă
, indiferent cinear fi aceasta. Nimic nu red
ă
mai clar o idee despre aceacon
ş
tiin
ţă
 
ş
i team
ă
de Allah decât povestea tinerei musulmane,relatat
ă
în
Sifat as-Safua
 
ş
i
Uafiiat al-A’iaan
”, poveste citat
ă
 de Ibn Al-Jauzi în „
 Ahkaam an-Nisaa’ 
”: „’Abdullah ibn Zaid ibnAslam a relatat de la tat
ă
l s
ă
u, de la bunicul s
ă
u, care a zis:«Îl înso
ţ
eam pe ’Umar ibn Al-Khattab – Pacea fie asupra sa! – întimp ce patrula prin Medina, pe timp de noapte,
ş
i el s-a sim
ţ
itobosit
ş
i s-a sprijinit de un perete. Era miezul nop
ţ
ii
ş
i (noi amauzit când) o femeie i-a zis fiicei ei: «Fata mea, ridic
ă
-te
ş
iamestec
ă
laptele acela cu ni
ş
te ap
ă
.» Fata a zis: «O, mam
ă
,n-ai auzit ast
ă
zi ordinul califului?» Mama a zis: «Ce s
ă
aud?»
1
 
Baab Yaziffun
. A se vedea Ibn Hajar,
Fath al-Baari 
Ş
arh Sahih al-Bukhari,
publicat
ă
de Daar al-Ma’rifa, vol. 6, p. 396
 
9
F
EMEIA
 
MUSULMAN
Ă
 
Fata a r 
ă
spuns: «A poruncit cuiva s
ă
anun
ţ
e cu voce tare c
ă
 laptele nu trebuie amestecat cu ap
ă
.» Mama a zis: «Ridic
ă
-te
ş
iamestec
ă
laptele cu ap
ă
; te afli într-un loc în care ’Umar nu tepoate vedea.» Fata i-a zis mamei ei: «Nu pot s
ă
îi dau ascultare în public
ş
i s
ă
nu-i dau ascultare în particular.» ’Umar a auzitacestea
ş
i mi-a spus: «O, Aslam, du-te în acel loc
ş
i vezi cine eacea fat
ă
, cu cine a vorbit ea
ş
i vezi dac
ă
are so
ţ
A
ş
a c
ă
 m-am dus în acel loc
ş
i am v
ă
zut c
ă
era nem
ă
ritat
ă
; cealalt
ă
 femeie era mama ei
ş
i nici una dintre ele nu avea so
ţ
. M-am întors la ’Umar 
ş
i i-am spus ce aflasem.
Ş
i-a chemat fiii la un loc
ş
i le-a zis: «Are vreunul dintre voi nevoie de-o so
ţ
ie, ca s
ă
potaranja c
ă
s
ă
toria pentru voi? Dac
ă
a
ş
avea dorin
ţ
a de-a m
ă
 c
ă
s
ă
tori, a
ş
fi primul care ar lua-o în c
ă
s
ă
torie pe aceast
ă
 tân
ă
ă
.» ’Abdullah a zis: «Eu am so
ţ
ie.» ’Abdur-Rahman a zis:«Am so
ţ
ie.» ’Asim a zis: «Eu nu am so
ţ
ie, a
ş
a c
ă
permite-mi s
ă
 o iau eu de nevast
ă
.» Atunci ’Umar a aranjat ca ea s
ă
sec
ă
s
ă
toreasc
ă
cu ’Asim. Ea i-a d
ă
ruit lui o fiic
ă
 
ş
i aceasta acrescut
ş
i a devenit mama lui ’Umar ibn ’Abdul-’Aziz.»”Acesta este adâncul în
ţ
eles al
ş
tiin
ţ
ei pe care islamul aimplantat-o în inima acestei tinere femei. Ea a fost credincioas
ă
 
ş
i dreapt
ă
în toate faptele ei, atât în public, cât
ş
i în particular,deoarece a crezut c
ă
Allah este tot timpul cu ea
ş
i c
ă
El vede
ş
iaude totul. Aceasta este adev
ă
rata credin
ţă
 
ş
i acestea sunturm
ă
rile acestei credin
ţ
e care a în
ă
l
ţ
at-o pân
ă
la niveluldes
ă
vâr 
ş
irii (
ihsaan
). Una dintre r 
ă
spl
ăţ
ile imediate cu care aonorat-o Allah a fost aceast
ă
c
ă
s
ă
torie binecuvântat
ă
, unuldintre descenden
ţ
i ei fiind cel de-al cincilea calif drept-c
ă
l
ă
uzit,’Umar ibn ’Abdul-’Aziz.Credin
ţ
a adev
ă
ratei musulmane este curat
ă
 
ş
i clar 
ă
,neîntinat
ă
de nici o pat
ă
de ignoran
ţă
, de nici o iluzie sausupersti
ţ
ie. Aceast
ă
credin
ţă
se bazeaz
ă
pe credin
ţ
a în Allah,Unicul, Preaînaltul, Ve
ş
nicul, Cel care poate face orice lucru,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alina liked this
petrica_gudac8240 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->