Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ráth-Végh István - A sátán és cimborái

Ráth-Végh István - A sátán és cimborái

Ratings: (0)|Views: 461 |Likes:
Published by hirokin

More info:

Published by: hirokin on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
áíóíó
í 
őá
 Ráth-Végh István
A Sátán és cimborái
 Pannon Könyvkiadó Budapest, 1991
Készültaz 1948-as, Fővárosi Könyvkiadó általkiadott kötet alapjánA fedélBOROSS ZOLTÁN és SZIKSZAI GÁBOR munkája© Ráth-Végh István jogutóda, Ráth-Végh KatalinISBN 963 7955 73 9Pannon Könyvkiadó, BudapestFelelős kiadó: Urbán Tamás igazgatóIrodalmi vezető: Halmos FerencMűszaki vezető: Jordán GusztávSzedte és nyomta az Alföldi NyomdaA nyomdai megrendelés törzsszáma: 4064.66-14-2Készült Debrecenben, az 1991. évbenFelelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgatóMegjelent 13,8 (A/5) ív terjedelemben
Tartalom
Ördög és pokolAz ördögimádók A szerelmés ördögÖrdögtörténetek Urbain Grandier és a louduni ördöghajszaFaust. A valódi és a legendásA magyar FaustSimon mágustól Medici KatalinigA Kékszakállú hercegA pokoligázó tudományok HalottidézésA boszorkányüldözésA bűnlajstromA bíró előttBoszorkányperek 
Ördög és pokol
Ez nem káromkodás, csupán fejezetcím.Meglepetéssel értesülünk, hogy a pokol voltaképpen nem más, mint szervezett birodalom, államfővel, közigazgatással és hadsereggel, sőt fejedelmi udvartartással ésarisztokráciával.Az érdekes államszerkezet adattárának forrásául
 Jan Weyer,
latinosan
Wierus
híreshollandus tudósnak, Nettesheimi Agrippa tanítványának, a cleve-i uralkodó herceg udvariorvosának egy rendkívül különös tanulmányát szokták megjelölni.*[*
 Pseudomonarchia daemonum.
Külön fejezetként illesztette
 De praestigiis daemonum
 
etc. című nagy művének végére. (Basileae, 1583).]E szerint a pokol fejedelme
 Belzebub. Ő
egyben a
 Légy-Rend 
nagymestere. Rendjelek alapítása kétségtelenül a legszebb és legfontosabb uralkodói kötelességek sorába tartozik,de a Légy-Rend mivoltáról és szabályairól a puszta elnevezésen felül egyebet nemtudunk.
 Bel-Zebub
– eredetileg Baal-Zebub – annyit jelent, mint a "legyek ura". Sémiistenség volt, a napot tisztelték benne, amely a legyeket teremti, majd elpusztítja. Persze,nem szelíd házi legyekről lehetett szó, hanem a pokoli rajokról, a háziállatok kínzóvérszipolyairól, így hát a furcsa lovagrend az uralkodó nevének a tiszteletét szolgáltavolna.A birodalom
 zászlósurai
így sorakoztak fel:
 Eurynome,
a halál fejedelme, a Légy-Rend nagykeresztese.
Moloch,
a kísértetek fejedelme, a rend nagykeresztese.
 Pluto,
a tűz fejedelme és az alvilági büntetések főfelügyelője.
 Leonard,
a boszorkányszombatok nagymestere, a Rend lovagja.
 Baalberith,
a pokollal kötött szövetségek intézője s a paktumokat őrző alvilági levéltár igazgatója.
 Proserpina,
ark-ördög, a rossz szellemek parancsolója.A kormány tagjai:
 Adramelek,
nagykancellár, a Rend nagykeresztese.
 Astaroth,
pénzügyminiszter.
 Nergal,
a titkos rendőrség feje.
 Baal,
az alvilági hadsereg vezérkari főnöke, a Rend nagykeresztese.
 Leviathan
admirális, tengerészeti miniszter, a Rend lovagja.Arról is értesülünk, hogy Belzebub
nagyköveteket 
küldött fel a földre, íme a diplomáciaikar:Franciaország:
 Belfegor.
Anglia:
Mammon.
Törökország:
 Belial.
Oroszország:
 Rimmon.
Itália:
 Hulgin.
Svájc:
Martines.
Spanyolország:
Thamuz.
A kormánynak még egy fontos tagja
 Lucifer 
igazságügy-miniszter. Legfőbb tisztviselője
 Alastor,
a főhóhér.Következik a
 fejedelmi udvar 
tisztségeinek felsorolása.
Verdelet,
főszertartásmester. Ő vezeti a boszorkányokat a szombati ünnepségekre.
Succor Benoth,
az eunukok (?) főnöke és a szerelemféltés démona.
Chamos,
főkamarás, a hiúság démona.
Melchom,
kincstárnok.
 Nisroch,
főkonyhamester.
 Dagonyáz
udvari pékség főnöke.
Mullin,
főkomornyik.
 Kobal,
az udvari színházak igazgatója, a földön a színészek patrónusa.
 Asmodeus,
a játékházak felügyelője.
 Nybbas,
főbohóc.Fejedelmi udvar nem lehet el
arisztokrácia
nélkül. 23 herceg, 13 márki és 10 gróf alkotja
 
a főnemességet. Íme kóstolónak a hercegi névsor:
 Agares, Busas, Gusoyn, Bathym, Eligor, Valefar, Zepar, Sitry, Bune, Berith, Astaroth,Vepar, Chax, Pricel, Murmur, Focalor, Gomory, Amduscias, Aym, Orobas, Vapula, Hauros, Alocer.
Így írják le az alvilági birodalmat okkultizmussal foglalkozó könyvek, hivatkozással a
 Pseudomonarchia daemonum
-ra és Weyerre, mint hírhedt demonológusra.*[*
Collin de Plancy: Dictionnaire infernal.
(Paris, 1824. Cour infernale és Monarchicinfernale címszavak alatt.)
 Abbé Migne: Dictionnaire des sciences occultes.
(Paris, 1846. Az 50 kötetre rugó
 Encyclopédie théologique
című hatalmas sorozatban. A címszavak ugyanazok, mint fent.)
Chambers:
The Book of Days. (London és Edinburgh, 1863. II. kötet, 722. o. "TheCommonwealth of Hades".)] Nemrégiben sok szót vesztegettek az írástudók árulására, az írástudók elefántcsonttornyára és az írástudók egyéb viselt dolgaira – de keveset az elhajoló
 felületességre,
amellyel Isten tudja, hányadkézből vett adatokkal támogatják amondanivalóikat. Olyasmi sül azután ki belőle, mint a fülbesúgó társasjátékoknál: az elsőa másodiknak fülébe mond valamit, ez továbbsúgja s a tizedik már egészen mást böffentki, mint ami a kezdőtéma volt.Ez történt Weyer krónikásaival is. Egyik a másiknak a könyvéből csipegette fel azadatokat; némelyiket félreértette, a másikat felcifrázta s végül egy bizarr tanulmányérdekes gyümölcsét megtették bolondgombának, a boszorkányhit ellenségétdemonológusnak.Tudjuk, hogy a boszorkányhamvasztó máglyákra az első tintacseppet ő feccsentette s az őhalhatatlan érdeme, hogy a csepp utóbb folyammá dagadt, és a máglyák tüzet eloltotta, őlépett fel úgyszólván elsőnek a boszorkányhit őrülete ellen és csüggedés nélkül tűrte,hogy bátor kiállásáért támadják és üldözzék. Lehetséges volna hát, hogy öregségére ő is beállt az ördöghit megszállottjainak a sorába? Nem.Méltatlanul varrták a nyakába Belzebubot kormányával, udvartartásával ésarisztokráciájával egyetemben.A
 Pseudomonarchia daemonum
-ban mindezekről nincs egy árva szó sem, sőtBelzebubnak még a neve sem fordul elő.Igaz, hemzseg benne mindenféle ördögfajzat, s valóban felsorakoznak vadabbnál vadabbnevű alvilági hercegek, márkik és grófok – sőt az is igaz, hogy ismerteti a pokolbelihadsereg létszámát: 6666 légió, mindegyikben 6666 démon, összesen 44 435 556.De ez a bolondság csak látszólagos és megvan a magyarázata. Weyer idejében bomlottak az emberek az
ördögidézőkönyvek 
után. Konokul hitték, hogy az ördög kinccsel,hatalommal, minden földi jóval halmozhatja el, aki vele szerződik, vagy aki képes őtszolgálatára
kényszeríteni.
A könyvek név szerint vonultatták fel a démonokat;megsúgták, hogy melyikük mit bír nyújtani s nem átallották az olvasó fejét elszédíteni bomlott szövegű ördögidéző formulákkal. A titokzatosság varázsától elkábult olvasó nemlátta meg a könyv mögött a kiadó üzleti fogását s a barbár ördögnevek és ostobán zavarosszöveg mögött a tollat prostituáló irodalmi bérmunkást. Különösen a kéziratoskönyvekben szimatoltak varázserejű rejtett titkokat és nagy pénzeket fizettek értük. Nos hát, Weyer úgy tett, mint a régi rómaiak, amikor leitatott rabszolgákat mutattak be afiatalságnak, hogy a részegek állati vitustánca elijessze őket az italozástól. Weyer 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
13Scorpion13 liked this
13Scorpion13 liked this
solymar61 liked this
ktyla liked this
Molnár Gyula liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->