Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plante Medicinale

Plante Medicinale

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,553|Likes:
Plante Medicinale în Apărarea Sănătăţii
Plante Medicinale în Apărarea Sănătăţii

More info:

Published by: Florin Ciprian Bodin on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2015

pdf

text

original

 
II
.
'"
.I
.
I
...
.
....
CORNEliU
CONSTANTINESCU
P L A·N T'L E
MEDICINALE
IN
AfĂRAREA
Ă
T
J
t
 
Coperta:
RODrCA IMBROAN&VLAOESCU
Lucrar. editata da
RECOOP
Itedoctor
J
MIHAI
ZAHARLA
T.tIlIOI1Idactor
r
DAN ROMANESCU
SCURTISTORIC
Pentru
intreţinerea
vieţii,
omul primitiv
îşi
procura hranadin mediul
incon;urător.
Aceste alimente erau formate
In
generaldin
..
egetale
şi
carnea
animalelor
..
nate. In lupta pentru
existentă,
omul
era
adeseori
rănit
sau
.e
îmbolnăvea.
Ca
fi
animalele, el se
retrăgea
în
peştericăutîndu-,;
alinarea "uferiTi/elor
In
buruienile
pe care le minca.
Cu
iudecata lui
superioară
şi
ţinerea
de minte,
omul
primitiv a
reţinut
pe cele care-i aduceau alinarea
şi
.. nde
carea
şi
a transmi, din genera';'
In
generalie
obser<'aţiile
sale,
la
început prin
"iti
grai,
apoi prin desene
şi
mai tirziu prin
scris.
Astfel
IHJ
fOrmal
comoara
de
cunoştinţe
a
medieinii populare,izvor
tk
iIIIpiraţie
,i
cercetare
a oamenilor
de
ştiinţă
de-a lungul
'
peacurilor~
Despre utilizarea plantelor medicinale ne-au
răIl1IU
date
de
la
.um
erieni,popor
care
a
trăit
Intre rîurile Tigru
,i
Eufratdin Asia
cu
6000 ani l.e.n.
Cunoştin/ele
lor
llU
avut
O
largărăspindire.
După
ei
urmează
babil;onienii
şi
asirienii, de
la
care arheolog;;
au
'COl
la
WsaliJ
22000
ttlbliţe
de lut, vechi
ils
4-0
000
afli,
între care
33
reprezintă
un
adevărat
dicţionar
.al.,flantelormedicinale.
O
dovadă
a
importanţei
pe care
o
atribu.idti'fWJntelor medicinale
in
tratamentul diferitelor boli rezull4
,;
din
faptul
că
In
capitala
lor
Ninive
I,i
făcuseră
o
gr4ditfa
de planle medicinale.In Egiptul antic, plantele medicinale erau
tii
asemenea
""'It
preţuite,
faptdovedit de papirusurile
..
chi
de
mii
de ani, carecuprindnumeroase
r
eţete
de plante medicinale. Papirusul
&bit
la
Eberes,1550 te.n., de.crie
200'
plante fola.ite
In
lilmdduireabolilor.Toate aceste
cunoştinţe
aufostpreluale
reprezentată
princel maimare medic
al
/Jntu:'hil:djiij,
:
~
 
. d
la
carene-a
rămas
vestita
a
trăit
între
anii
460-375.
1.
e.,;;
,
îl'
e
e sînt descrise
2.36
plante
C
H'ppocratLeum,
ncar
d'I
lucrare
"Jorpus
t
d'
1 ree Dioscoride
începe
stu
LU
medicinale. In secolul
r,
~.n
.
,
me
IC~ă
g.
animaLă,
descriindu-le înmedicamentelor
,de
on~m:
ve
geta
ş'
cartea
sa
"M.ate~ta
~e~~cad'
1
t
medicinale erau
ambul~nfi
fi
se
Lagrec!.,
vmzatoru
eP
an
e
rr,
numeau "farmacopo
t
. .
..
iar Pliniu cel
Bătrtn
.. ....
d' n
medwma
greaca,
.
d
RomaniI
se
tnSplra
t
..
H'
taTia
naturalis",
mtro
ucc
(24-79
e.n.), in cel.ebra.
se
l
o~era
b",i~'at.
în
diferite tratamente.ltle
ŞI.
anrma
e
mtre
I
~
pro
d.use
e
vege
a
"'
anul130 e.n.,
a
lăsat
numero~s~
Medicul Galen, nascut
In.
stat
la
bazaterapeutLeIt
I
.'
de
medicină
şi
formacle
care au
ucrart .
pînă
în secolul al
XIX-lea
.f
d
medicamente
din plante
.•
1
b
rimele
arme
e
Arabil e a oreaza
P
tice
~
a
forme
care
se
.t
plasme ape aroma
Y'"
A'
ca:
pUule,
SlropUrI.,
ca
a
'c
I.
tit
medic
arab.
vwena
.
..
....
'1
le noastre.
e
mat.
ves
.
P
ăstrea:;a
pma
In
tl
e ,
nl,mproase
cărţr
('are
s-au
..
a
e
X
a
sert..·
b'
(lbll-Sina).care atrmt
rn
se
.
t'
'tatePrescriptiile medicilorara
1
bucuratin
Europa.
de
m~ll~
a~
~~~
~RObililăţile
depreparare
~le
f
iind foartecomp/Leale
ŞI
ep~şl
P_
fesie aceea
de
farmaCIst.
. I
f
ce
să
apara
o
nOua
pro
., .
d
mediculuI
curarz,
(1
••
IA'
şi
Europa
şi
In
e-
d1 medlcmll
n
SIa
'd'
Paralel cu
e"VO
rarea.
d' .
pulară
are
o
vechetra
ltLe.
d
~
Chma
me
tema
po
t
pendent
e
acestea,
In
~
3
000
ani
î
e.n.era preocupa
1SN
care
a
tratt
cu
(
",
I
/.
lmpăratu
en
ung,
.'
l
f'
d
considerat întemetetoru
mp(
1-
de
studiul plantelor
.
medf,rma~,~:sco
erit
o
carte
scrisă
cu,
2
6~O
cinti chineze.
Tot
!n
~h'r;a
saI
,el:
medicinale
cu
fnlrebUlnţă"le
ani î.e.n.,în
care
.s~nt
md/l~ate
p
apn
arpe
piaţo
Europei abia
in
1517lorPlantele
mpdlcmale
clWpze
a
.
I
'c
ton
.
b'
t
nhew
a
soStt
a
an
cind
prima
cara
Le
por
U
o
I
d"
ale aufost cunoscute
încă
.
.
t
ră
plante e
me
wm
.
d
ŞI
la
nm
In
a
..
.
'ţ"
aveau
cunoştmţe
espredin
timpuri
indepărlat
....
DaCII
::o;~:
'(484-425
i.e.n.),consideratfolosireaplante
or
me~,cmale:
Hb'
.,
geto-dacilor
de a folosi fumi-
.
/.
.'
menţwneaza
o
IcelU
I .
părmte
e
[storteI,
d
'1
şi
producerea
somnu
UL.
..
~
..
ltru
calmarea urerl
or
..
gaţn
de
cmepa
per.
XIII-lea
arată
că,
inacea epoca,DOClLmentele
dm
secolul al,
'J
I
n
DomnitorulAlexandru.b
I
..
cu
burULenr
"e
eac
.
b"
b'
bărbieriitrala~,
o naV"
"
h'
(1558)
a fostîngriiit
de
un
ar
wr
Lăpuşneanu
fiind bolnav de.
oc"
I
dinflrdeal
cu
nişte
"herbaTlus
'.
d'
t
rimele
cărţi
de
plallte
In
anul
1518.
apare
la
CIUI"
una
m re
pmedicinale
.numită
"HerbarLum
4
Pra"ila lui Matei Basarab
(1640-1652)
arată
că
""radul
are voce
să
studiezeierburile
şi
să
descopere leacurile împotrLva
otrăvurilor
;',
Psaltirea
Scheiană
(1515)
descne
scorţişoara,
isopul
şi
o
gumă
numiteiitacta, iar lexiconul slavo·
român
(1694)
ţ)orbeşte
de
izmă
şi
muştar.
111.
alte
cărţi
vechi
se
menţionează
{iereura de
ştirigoaie
cu
care se
spală
oile de rîie,
metoda
foLosită
şi
azi deciobanii
noştri.
La
Inceputul secoluluial
XIX-lea,
incep
să
apară
oserie
de
Lucrări
din
care
cităm
"Cărticica
tipărităîntăi
depe limba
'eşească
pe
limba
rumânească"
(18U6)
in care se
recomandă
podbalul
şi
navalnicul pentru tuse, isopulînamestec
cu
oţet
pentru
dureri
de
dm",
fiertura de pelin
pentru
gargară
ş.a,
/n
1838
le
editează
la 1a,i
"Doctorul
,i
lconomul
casnic"care
flLI'rirule
"Heletipentru
tot
soiul
de boale
omeneşti,
de aceleal1t'u'ru
cai,
"iti
cornuti, oi .. ".
1"
JI)
/(j
apare
la
Bucureşti
lucrarea "Practicadoctorului
de
C
ww"
In
C(Jrc
printre alterecomandari
găsim
că
"Rădăcina
de
pilfJilIlie,
Clcoare
şi
buruianade
fumariţă
se iau
cUe
treipentru
.pliIlă,
ficat
~i
gălbănare",
întrebuinţare
confirmată
azi
ştiinţific_
Pe
masura extinderii
cercetărilor,
au
apărut
lucrări
noi care
cl
e
monstrează
eficienţa
plantelor medicinale
in
terapeutică.
Dacă
strămoşiinoştri
ulilizau plantele medicinale pe baza
tradiţiei,
astăzi
/o
ltnil
N'u
lor r.ste
fundamentată
ştiinţific
prin
cercetări
chimice,
biulogice
#i
cli"ice,
fiind
pUI'
la
dispoziţia
celor suferinzisub
formă
de
extracte,
tineturi, siropuri, ceaiuri sau alte furme farmaceuticede
o
înaltă
valoare
terapeutică.
"SECRETUL"PLANTEWRMEDICINALE
l\1ultă
vreme,
oamenii au crezut
că
"buruienile de leac
H
au
puterimisterioase, ascunse,
însoţind
folosirea lor
de
vrăii
şi
descîntece. Treptat,oamenii de
ştiinţă,
studiindputerea
vindecătoare
CI
diferitelor plantef9losite
de
popor,
au
dezvăLuit
"taincle~'
ascunseule acestora,
Medicul
e
lveţian
Paracelsus, sec.
XVI,
introduce
linia
obţinerii
"chi
n
tese
nţ
e
i
"
din plantele medicinaLeprin
extracţii
cu anumiti
so
h
tertţ
i
,';au
prin distilare cu vaporide
apă.
Produsele
obţinute
-erau
I",ă
li"
totalde
s
ubstanţe
active.Abia în sec.
XVIII,
farmaciswl
"",de:
((ariSche
ll
e
obţine
din
plante
substanţe
chimice pure.
5

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
ninahgn liked this
rodigeo added this note
buna carte!
rodigeo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dana.trifan liked this
Doina Iliescu liked this
azonas9339 liked this
Mircea Lazarev liked this
Roxana Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->