Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plante Medicinale

Plante Medicinale

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 1,223 |Likes:
Plante Medicinale în Apărarea Sănătăţii
Plante Medicinale în Apărarea Sănătăţii

More info:

Published by: Florin Ciprian Bodin on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

 
II
.
'"
.I
.
I
...
.
....
CORNEliU
CONSTANTINESCU
P L A·N T'L E
MEDICINALE
IN
AfĂRAREA
Ă
T
J
t
 
Coperta:
RODrCA IMBROAN&VLAOESCU
Lucrar. editata da
RECOOP
Itedoctor
J
MIHAI
ZAHARLA
T.tIlIOI1Idactor
r
DAN ROMANESCU
SCURTISTORIC
Pentru
intreţinerea
vieţii,
omul primitiv
îşi
procura hranadin mediul
incon;urător.
Aceste alimente erau formate
In
generaldin
..
egetale
şi
carnea
animalelor
..
nate. In lupta pentru
existentă,
omul
era
adeseori
rănit
sau
.e
îmbolnăvea.
Ca
fi
animalele, el se
retrăgea
în
peştericăutîndu-,;
alinarea "uferiTi/elor
In
buruienile
pe care le minca.
Cu
iudecata lui
superioară
şi
ţinerea
de minte,
omul
primitiv a
reţinut
pe cele care-i aduceau alinarea
şi
.. nde
carea
şi
a transmi, din genera';'
In
generalie
obser<'aţiile
sale,
la
început prin
"iti
grai,
apoi prin desene
şi
mai tirziu prin
scris.
Astfel
IHJ
fOrmal
comoara
de
cunoştinţe
a
medieinii populare,izvor
tk
iIIIpiraţie
,i
cercetare
a oamenilor
de
ştiinţă
de-a lungul
'
peacurilor~
Despre utilizarea plantelor medicinale ne-au
răIl1IU
date
de
la
.um
erieni,popor
care
a
trăit
Intre rîurile Tigru
,i
Eufratdin Asia
cu
6000 ani l.e.n.
Cunoştin/ele
lor
llU
avut
O
largărăspindire.
După
ei
urmează
babil;onienii
şi
asirienii, de
la
care arheolog;;
au
'COl
la
WsaliJ
22000
ttlbliţe
de lut, vechi
ils
4-0
000
afli,
între care
33
reprezintă
un
adevărat
dicţionar
.al.,flantelormedicinale.
O
dovadă
a
importanţei
pe care
o
atribu.idti'fWJntelor medicinale
in
tratamentul diferitelor boli rezull4
,;
din
faptul
că
In
capitala
lor
Ninive
I,i
făcuseră
o
gr4ditfa
de planle medicinale.In Egiptul antic, plantele medicinale erau
tii
asemenea
""'It
preţuite,
faptdovedit de papirusurile
..
chi
de
mii
de ani, carecuprindnumeroase
r
eţete
de plante medicinale. Papirusul
&bit
la
Eberes,1550 te.n., de.crie
200'
plante fola.ite
In
lilmdduireabolilor.Toate aceste
cunoştinţe
aufostpreluale
reprezentată
princel maimare medic
al
/Jntu:'hil:djiij,
:
~
 
. d
la
carene-a
rămas
vestita
a
trăit
între
anii
460-375.
1.
e.,;;
,
îl'
e
e sînt descrise
2.36
plante
C
H'ppocratLeum,
ncar
d'I
lucrare
"Jorpus
t
d'
1 ree Dioscoride
începe
stu
LU
medicinale. In secolul
r,
~.n
.
,
me
IC~ă
g.
animaLă,
descriindu-le înmedicamentelor
,de
on~m:
ve
geta
ş'
cartea
sa
"M.ate~ta
~e~~cad'
1
t
medicinale erau
ambul~nfi
fi
se
Lagrec!.,
vmzatoru
eP
an
e
rr,
numeau "farmacopo
t
. .
..
iar Pliniu cel
Bătrtn
.. ....
d' n
medwma
greaca,
.
d
RomaniI
se
tnSplra
t
..
H'
taTia
naturalis",
mtro
ucc
(24-79
e.n.), in cel.ebra.
se
l
o~era
b",i~'at.
în
diferite tratamente.ltle
ŞI.
anrma
e
mtre
I
~
pro
d.use
e
vege
a
"'
anul130 e.n.,
a
lăsat
numero~s~
Medicul Galen, nascut
In.
stat
la
bazaterapeutLeIt
I
.'
de
medicină
şi
formacle
care au
ucrart .
pînă
în secolul al
XIX-lea
.f
d
medicamente
din plante
.•
1
b
rimele
arme
e
Arabil e a oreaza
P
tice
~
a
forme
care
se
.t
plasme ape aroma
Y'"
A'
ca:
pUule,
SlropUrI.,
ca
a
'c
I.
tit
medic
arab.
vwena
.
..
....
'1
le noastre.
e
mat.
ves
.
P
ăstrea:;a
pma
In
tl
e ,
nl,mproase
cărţr
('are
s-au
..
a
e
X
a
sert..·
b'
(lbll-Sina).care atrmt
rn
se
.
t'
'tatePrescriptiile medicilorara
1
bucuratin
Europa.
de
m~ll~
a~
~~~
~RObililăţile
depreparare
~le
f
iind foartecomp/Leale
ŞI
ep~şl
P_
fesie aceea
de
farmaCIst.
. I
f
ce
să
apara
o
nOua
pro
., .
d
mediculuI
curarz,
(1
••
IA'
şi
Europa
şi
In
e-
d1 medlcmll
n
SIa
'd'
Paralel cu
e"VO
rarea.
d' .
pulară
are
o
vechetra
ltLe.
d
~
Chma
me
tema
po
t
pendent
e
acestea,
In
~
3
000
ani
î
e.n.era preocupa
1SN
care
a
tratt
cu
(
",
I
/.
lmpăratu
en
ung,
.'
l
f'
d
considerat întemetetoru
mp(
1-
de
studiul plantelor
.
medf,rma~,~:sco
erit
o
carte
scrisă
cu,
2
6~O
cinti chineze.
Tot
!n
~h'r;a
saI
,el:
medicinale
cu
fnlrebUlnţă"le
ani î.e.n.,în
care
.s~nt
md/l~ate
p
apn
arpe
piaţo
Europei abia
in
1517lorPlantele
mpdlcmale
clWpze
a
.
I
'c
ton
.
b'
t
nhew
a
soStt
a
an
cind
prima
cara
Le
por
U
o
I
d"
ale aufost cunoscute
încă
.
.
t
ră
plante e
me
wm
.
d
ŞI
la
nm
In
a
..
.
'ţ"
aveau
cunoştmţe
espredin
timpuri
indepărlat
....
DaCII
::o;~:
'(484-425
i.e.n.),consideratfolosireaplante
or
me~,cmale:
Hb'
.,
geto-dacilor
de a folosi fumi-
.
/.
.'
menţwneaza
o
IcelU
I .
părmte
e
[storteI,
d
'1
şi
producerea
somnu
UL.
..
~
..
ltru
calmarea urerl
or
..
gaţn
de
cmepa
per.
XIII-lea
arată
că,
inacea epoca,DOClLmentele
dm
secolul al,
'J
I
n
DomnitorulAlexandru.b
I
..
cu
burULenr
"e
eac
.
b"
b'
bărbieriitrala~,
o naV"
"
h'
(1558)
a fostîngriiit
de
un
ar
wr
Lăpuşneanu
fiind bolnav de.
oc"
I
dinflrdeal
cu
nişte
"herbaTlus
'.
d'
t
rimele
cărţi
de
plallte
In
anul
1518.
apare
la
CIUI"
una
m re
pmedicinale
.numită
"HerbarLum
4
Pra"ila lui Matei Basarab
(1640-1652)
arată
că
""radul
are voce
să
studiezeierburile
şi
să
descopere leacurile împotrLva
otrăvurilor
;',
Psaltirea
Scheiană
(1515)
descne
scorţişoara,
isopul
şi
o
gumă
numiteiitacta, iar lexiconul slavo·
român
(1694)
ţ)orbeşte
de
izmă
şi
muştar.
111.
alte
cărţi
vechi
se
menţionează
{iereura de
ştirigoaie
cu
care se
spală
oile de rîie,
metoda
foLosită
şi
azi deciobanii
noştri.
La
Inceputul secoluluial
XIX-lea,
incep
să
apară
oserie
de
Lucrări
din
care
cităm
"Cărticica
tipărităîntăi
depe limba
'eşească
pe
limba
rumânească"
(18U6)
in care se
recomandă
podbalul
şi
navalnicul pentru tuse, isopulînamestec
cu
oţet
pentru
dureri
de
dm",
fiertura de pelin
pentru
gargară
ş.a,
/n
1838
le
editează
la 1a,i
"Doctorul
,i
lconomul
casnic"care
flLI'rirule
"Heletipentru
tot
soiul
de boale
omeneşti,
de aceleal1t'u'ru
cai,
"iti
cornuti, oi .. ".
1"
JI)
/(j
apare
la
Bucureşti
lucrarea "Practicadoctorului
de
C
ww"
In
C(Jrc
printre alterecomandari
găsim
că
"Rădăcina
de
pilfJilIlie,
Clcoare
şi
buruianade
fumariţă
se iau
cUe
treipentru
.pliIlă,
ficat
~i
gălbănare",
întrebuinţare
confirmată
azi
ştiinţific_
Pe
masura extinderii
cercetărilor,
au
apărut
lucrări
noi care
cl
e
monstrează
eficienţa
plantelor medicinale
in
terapeutică.
Dacă
strămoşiinoştri
ulilizau plantele medicinale pe baza
tradiţiei,
astăzi
/o
ltnil
N'u
lor r.ste
fundamentată
ştiinţific
prin
cercetări
chimice,
biulogice
#i
cli"ice,
fiind
pUI'
la
dispoziţia
celor suferinzisub
formă
de
extracte,
tineturi, siropuri, ceaiuri sau alte furme farmaceuticede
o
înaltă
valoare
terapeutică.
"SECRETUL"PLANTEWRMEDICINALE
l\1ultă
vreme,
oamenii au crezut
că
"buruienile de leac
H
au
puterimisterioase, ascunse,
însoţind
folosirea lor
de
vrăii
şi
descîntece. Treptat,oamenii de
ştiinţă,
studiindputerea
vindecătoare
CI
diferitelor plantef9losite
de
popor,
au
dezvăLuit
"taincle~'
ascunseule acestora,
Medicul
e
lveţian
Paracelsus, sec.
XVI,
introduce
linia
obţinerii
"chi
n
tese
nţ
e
i
"
din plantele medicinaLeprin
extracţii
cu anumiti
so
h
tertţ
i
,';au
prin distilare cu vaporide
apă.
Produsele
obţinute
-erau
I",ă
li"
totalde
s
ubstanţe
active.Abia în sec.
XVIII,
farmaciswl
"",de:
((ariSche
ll
e
obţine
din
plante
substanţe
chimice pure.
5

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dana.trifan liked this
David Sh Atat liked this
Doina Iliescu liked this
azonas9339 liked this
Mircea Lazarev liked this
Roxana Maria liked this
momitu liked this
nic1238 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->