Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by cruss-1204

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: cruss-1204 on Jul 26, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Του Θύμιου ΠαπανικολάουΟΣΟΙ εξακολουθούν να σκέφτονται σήμερα κόντρα στην αλαζονικήανοησία που επελαύνει, όσοι δεν είναι υπόδουλοι στοχαστές ή αιχμάλω
­
τοι δογμάτων και λεκτικών στερεοτύπων εύκολα διαπιστώνουν ότι ζούμετο πιο αντιδραστικό ιστορικό σχήμα αντιδραστικοποίησης: Την «επέλαση»της παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Διαπιστώνουνακόμα και το εξής παράδοξο: Ότι οι περισσότερο επιρρεπείς στην κοσμο
­
πολίτικη παραπλάνηση είναι οι «ιστορικοί αριστεροί»: οι σοσιαλδημο
­
κράτες και οι «μετανιωμένοι» κομμουνιστές. Και είναι αυτά τα ναυάγιατης αριστεράς που δίνουν σήμερα το ιδεολογικό και ηθικό άλλοθι στηνπλανητική εξουσία. Είναι αυτοί που αποτελούν σήμερα το προνομιακόιδεολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο του υπερκαπιταλιστικού κο
­
σμοπολιτισμού, της καταναγκαστικής και συνοπτικής αμερικανοποίησης,της πλήρους διάλυσης των πολιτισμικών παραδόσεων, κάθε συλλογικήςκοινωνικής και εθνικής συνείδησης.Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς το μέγεθος του ακρωτηριασμού καιτης ισοπέδωσης της σκέψης όταν οι παραδοσιακές δυνάμεις της αριστε
­
ράς έχουν μετατραπεί σε ιδεολογικούς απολογητές της πλανητικής βαρ
­
βαρότητας, σε χρήσιμους ηλιθίους της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης.Παρόλα όμως αυτά, και επειδή η ζωή πάντα θα διεκδικεί τα δικαιώματάτης, διαμορφώνεται, στην Ελλάδα και διεθνώς, ένα ρεύμα σκέψης πουεπιχειρεί, μέσα στο παγωμένο τοπίο της αντίδρασης και των «αριστερών»στερεοτύπων, να σπείρει το άνθος των μεγάλων και γόνιμων ιδεών: Ναθέσει δηλαδή προς συζήτηση τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Αυ
­
τός είναι και ο σκοπός αυτού του κειμένου.
 
Παγκοσμιοποίηση-Νέα Τάξη
Η παγκοσμιοποίηση δεν ήταν ένα τυχαίο παραστράτημα της Ιστορί
­
ας, ούτε και μοιραίο, δηλαδή ιστορικός μονόδρομος. Εάν η πλανητικήεξουσία και τα εγχώρια εκτελεστικά της όργανα και φερέφωνα, κάθε «εκ
­
συγχρονιστικής» ή «αριστερής» απόχρωσης εμφανίζουν αυτή τη γιγάντιαιστορική οπισθοδρόμηση σαν πρόοδο και μονόδρομο αυτό οφείλεται στιςμεγάλες ιστορικές ήττες των Κοινωνικών Κινημάτων, στην αποστέωση τηςκομμουνιστικής αριστεράς, στη σύγχυση, τις αγκυλώσεις και την ιστορικήμετάλλαξη της παραδοσιακής αριστεράς.Αρχικά πρέπει να γκρεμίσουμε ένα μύθο. Το μύθο που ταυτίζει τηνπαγκοσμιοποίηση με την παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα, δηλαδή με τηνενότητα και τη συναδέλφωση των λαών, με τη διεθνή αλληλεγγύη και τοδιεθνισμό. Η παγκοσμιοποίηση είναι ακριβώς το αντίθετο: Η πολτοποίη
­
ση των λαών. Η διαίρεση και το αιματοκύλισμά τους, συνακόλουθα η με
­
τατροπή των ανθρώπων σε γρανάζια, σε άβουλα όντα που θα ανταγωνί
­
ζονται και θα σπαράσσονται μεταξύ τους.Δεν είναι οι λαοί που οικοδομούν την παγκόσμια λαϊκή κοινότητα,αλλά ο καπιταλισμός που ενοποιεί τα παγκόσμια συμφέροντά του και τηβαρβαρότητά του. Η οικονομική βάση της παγκοσμιοποίησης είναι οι συγ
­
 χωνεύσεις των γιγάντιων επιχειρήσεων, η συγκρότηση των πλανητικών,υπερεθνικών μονοπωλίων. Και είναι αυτή η νέα ιμπεριαλιστική αυτοκρα
­
τορία που επελαύνει σήμερα ανάμεσα σε ακρωτηριασμένα κορμιά καιισοπεδωμένες πόλεις για να επιβάλει τα συμφέροντά της. Θέλει να επι
­
βάλει σε παγκόσμια κλίμακα μια μοντέρνα, ανώτερης μορφής, αποικιο
­
κρατία. Και αυτή η νέα ιμπεριαλιστική αποικιοκρατία, όπως και η πα
­
λαιότερη, αποτυπώνονται στο μιλιταριστικό εθνικισμό: Των εθνικών ιμπε
­
ριαλισμών στο παρελθόν, του πλανητικού ιμπεριαλισμού σήμερα. Και οιδύο αυτές μορφές της αποικιοκρατίας και του μιλιταριστικού εθνικισμούαποτελούν την άρνηση και το μεγαλύτερο εχθρό της εθνικής οντότητας,την άρνηση του διεθνισμού και την ισοπέδωση του διαφορετικού. Ποτέ οδιεθνισμός δεν προϋπόθετε την άρνηση της εθνικής ταυτότητας και δεναρνήθηκε τα εθνικά ζητήματα. Και πάντα οι «εθνικοί πόλεμοι» ήταν τοπροϊόν της άρνησης και ένοχης και χυδαίας υποτίμησης του εθνικού ζη
­
τήματος. Και θίγω εδώ αυτές τις έννοιες γιατί η Αριστερά, εγκλωβισμένησε παρωχημένες πολιτικές φόρμες και λεκτικά κλισέ, σέρνεται αμήχανηπίσω από τα ιδεολογήματα του ιμπεριαλιστικού κοσμοπολιτισμού, πα
­
ρέχοντας ένα ισχυρό ιδεολογικό άλλοθι στον ισοπεδωτισμό της καπιταλι
­
στικής παγκοσμιοποίησης. Γιατί, γίνεσαι υπηρέτης της παγκοσμιοποίησηςόταν ταυτίζεις το διεθνισμό με τον κοσμοπολιτισμό. Ο κοσμοπολιτισμόςείναι η ιδεολογία του διεθνούς χρηματιστηριακού κεφαλαίου που απο
­
σκοπεί στην εκμηδένιση και πολτοποίηση της ιστορίας, στην ακύρωσητης εθνικής οντότητας και στην επιβολή μιας «ενιαίας ταυτότητας»Η πολιτική έκφραση αυτής της πολυεθνικής ιμπεριαλιστικής συ
­
 γκρότησης είναι η Νέα Τάξη. Δηλαδή η ένωση των ισχυρών του κόσμουυπό την ηγεμονία των ΗΠΑ. Η Νέα Τάξη είναι το πλανητικό κράτος. Εί
­
 ναι το κράτος που θέλει να επιβάλει σε όλο τον πλανήτη τον ολοκληρω
­
τισμό της εξουσίας των υπερεθνικών μονοπωλίων. Αυτή η πλανητική
 
εξουσία δεν ανέχεται πλέον τη διαφορετικότητα. Δεν ανέχεται δηλαδήεθνικά κράτη, πολιτισμούς, ιστορικές μνήμες και συλλογικές συνειδήσεις.Επιδιώκει την υπονόμευση και πολτοποίηση όλων αυτών, τη μετατροπήτων εθνικών κρατών σε εκτελεστικά προτεκτοράτα του πλανητικούκράτους και τη μετατροπή των λαών από συνθετικές ενότητες συλλογι
­
κής συνείδησης σε ανταγωνιστικά και διχαστικά αθροίσματα. Η πλανητι
­
κή ιδεολογία είναι η ιδεολογία της μιας σκέψης, της μιας πολιτικής εξου
­
σίας, δηλαδή ολοκληρωτικός φασισμός.Η μελέτη, λοιπόν, αυτών των οικονομικών, ιδεολογικών και πολιτικών χαρακτηριστικών της παγκοσμιοποίησης έχει τεράστια σημασία για να μημένουμε αιχμάλωτοι στερεοτύπων του παρελθόντος τα οποία αντανα
­
κλούν ένα κόσμο που δεν υπάρχει πια: Τον κόσμο των εθνικών ιμπερια
­
λισμών. Σήμερα πολλά από τα επαναστατικά αιτήματα της εποχής τωνεθνικών ιμπεριαλισμών, αιτήματα που επικεντρώνονταν στον αγώνα κατάτου εθνικού κράτους, του εθνικισμού, του ρατσισμού κλπ, έχουν ενσωμα
­
τωθεί από τη Νέα Τάξη. Σήμερα η πλανητική εξουσία κτυπά τα εθνικάκράτη, τα παλαιά πρότυπα του εθνικισμού και ρατσισμού (συνδέει μάλι
­
στα κάθε αντιιμπεριαλιστικό κίνημα με τα πρότυπα αυτά), για ναεδραιώσει τον πλανητικό εθνικισμό και ρατσισμό και να μας εξαναγκάσει να γίνουμε λάτρεις του παγκόσμιου κράτους και διώκτες (δηλαδή ρατσι
­
στές) εναντίον εκείνων που αντιστέκονται σε αυτό τον εφιάλτη.Σήμερα, πάνω στην υλική παραγωγική βάση των υπερεθνικών μονο
­
πωλίων συγκροτείται μια παγκόσμια εξουσία και το κράτος της (ΝέαΤάξη). Και αυτό το κράτος εκτός από τους κατασταλτικούς του μηχανι
­
σμούς αναπτύσσει και εδραιώνει και τους ενοποιητικούς του μηχανι
­
σμούς. Την ενοποιητική αυτή λειτουργία την ασκούν νέες ιδεολογίες, νέεςφιλοσοφίες, νέες ηθικές, νέες θρησκείες, νέες τελετουργίες κλπ. Ιδεολογί
­
ες που απορρέουν από τα συμφέροντα των υπερεθνικών μονοπωλίωνκαι όχι από τα συμφέροντα των εθνικών καπιταλιστικών κρατών, όπως χθες. Εδώ εντάσσονται οι ιδεολογίες του αντιεθνικισμού, του αντιρατσι
­
σμού, της πολυπολιτισμικότητας κλπ.Η φιλοσοφία της «Νέας Εποχής», συνακόλουθα οι ιδεολογικοί καιπολιτικοί μύθοι της παγκοσμιοποίησης (της γραμμικής προόδου, της τε
­
 χνοκρατικής παιδείας, του κοσμοπολίτικου πολιτισμού, της ατομικήςδιάκρισης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ.) αποδομούν τους μηχανι
­
σμούς της ιστορικής και κοινωνικής συγκρότησης και επιβάλλουν ένα μο
­
 ντέλο εξατομίκευσης των συγκρούσεων και κονιορτοποίησης των διαφο
­
ρών, αλλά και ένα ιδεολογικό μοντέλο που αιχμαλωτίζει την παραδοσια
­
κή αριστερά, την ενσωματώνει και τη μετατρέπει σε απολογητή του αυτο
­
κρατορικού λόγου.ΔΕΝ αρκεί, συνεπώς να περιοριζόμαστε αποσπασματικά στην οικο
­
 νομική βάση της παγκοσμιοποίησης και να αφήνουμε άθικτο το φιλοσο
­
φικό, ιδεολογικό και ηθικό οικοδόμημά της. Όταν κινούμαστε μέσα σεαυτά τα φιλοσοφικά και ιδεολογικά πλαίσια του πλανητικού εποικοδο
­
μήματος, όπως κάνει η παραδοσιακή αριστερά, τότε κάθε κριτική κατάτης παγκοσμιοποίησης είναι ήδη παροπλισμένη και εκ των προτέρων κα
­
ταδικασμένη.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
cruss-1204 added this note
Η εμφάνιση του αρχείου στο scribd έχει πρόβλημα. Συγκεκριμένα, δεν εμφανίζει την παύλα κατά τον χωρισμό των λέξεων στο τέλος της γραμμής. Το πρόβλημα αυτό εξαφανίζεται αν κατεβάσετε (download) το αρχείο.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->