Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 265|Likes:
Published by mojagmina

More info:

Published by: mojagmina on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

 
 
 
Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2010 −20132
Spis treści:
1.
 
Cel opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.1.1.
 
Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.2.
 
Uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazukulturowego.2.1.
 
Podstawowe uwarunkowania formalno-prawne i instytucjonalnefunkcjonowania ochrony dóbr kultury w relacji z gminnym programem opiekinad zabytkami.2.2.
 
Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z opracowaniamiwykonanymi na poziomie kraju.2.2.1.
 
Założenia wynikające z „Krajowego programu ochrony zabytków i opiekinad zabytkami”.2.2.2.
 
Założenia wynikające z „Narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004 – 2013” i „Uzupełnieniem narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004 – 2020”.2.3.
 
Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z opracowaniamiwykonanymi na poziomie województwa.2.3.1.
 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego.2.3.2.
 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.2.3.3.
 
Wielkopolski wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2008 – 2012.2.3.4.
 
Inne dokumenty o zasięgu województwa, których problematykazwiązana jest z dziedzictwem kulturowym.3.
 
Uwarunkowania wewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa i krajobrazukulturowego gminy.3.1.
 
Uwarunkowania wynikające ze studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy.3.2.
 
Uwarunkowania wynikające z miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego z terenu gminy.899913131416161820242425
60
 
Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2010 −20133
3.3.
 
Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju miasta i gminy KoźminWielkopolski na lata 2008 – 2020”.3.4.
 
Uwarunkowania wynikające z „Planu rozwoju gminy Koźmin Wielkopolski wobszarze inwestycji na rzecz działalności kulturalno-edukacyjnej na lata 2010 – 2012”.3.5.
 
Uwarunkowania wynikające z „Wieloletniego planu inwestycyjnego gminyKoźmin Wielkopolski na lata 2009 – 2013”.3.6.
 
Uwarunkowania wynikające z zachowania równowagi ekologicznej orazwystępowania na terenie gminy obszarów i obiektów ochrony przyrodniczej.4.
 
Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu zachowania dziedzictwa i krajobrazukulturowego gminy.4.1.
 
Obiekty zabytkowe nieruchome o najwyższym znaczeniu dla gminy.4.2.
 
Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych.4.3.
 
Zespoły najcenniejszych zabytków ruchomych.4.4.
 
Zasoby muzealne.4.5.
 
Krajobraz kulturowy.4.6.
 
Zabytki archeologiczne.4.6.1.
 
Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.4.6.2.
 
Wykaz stanowisk o własnej formie krajobrazowej.4.6.3.
 
Zestawienie liczbowe stanowisk archeologicznych z terenu gminy.4.7.
 
Stan zachowania zabytków usytuowanych w granicach gminy.4.7.1.
 
Stan zachowania zabytków nieruchomych.4.7.2.
 
Stan zachowania zabytków ruchomych.64717273767986101103103104104106106108108111

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->