Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
com presa

com presa

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by orizontul pascani

More info:

Published by: orizontul pascani on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2011

pdf

text

original

 
 Asocia
ţ
ia “SALUT PRIETENI” din Pa
ş
cani, Nr. 309 din 2 iunie 2011membr 
ă
în Federa
ţ
ia Sindrom Down RomâniaCOMUNICAT DE PRES
Ă
 Post evenimentAsocia
ţ
ia SALUT PRIETENI a deschis expozi
ţ
ia de fotografiirealizate de copiii
ş
i tinerii cu dizabilit
ăţ
iîn cadrul proiectului
Ş
i eu pot!
 
cu Nr. de referin
ţă
RO0-R4-12-369-201,în dou
ă
loca
ţ
ii -Casa de Cultur 
ă
-1 iunie la ora 16
ş
i
Ş
coala Special
ă
- 2 iunie ora 10.Deschiderea expozi
ţ
iei de la Casa de Cultur 
ă
a fost realizat
ă
de d-na dir. PreutuM
ă
rioara care a elogiat ini
ţ
iativa tinerilor cu dizabilit
ăţ
i, diversitatea temelor abordateîn imaginile expuse
ş
i nu în ultimul rând impresia artistic
ă
produs
ă
asupra privitorilor 
ş
i iar prezentarea a fost realizat
ă
de echipa de proiect.Evenimentul a fost onorat de prezen
ţ
a d –lui viceprimar Ioan Ioni
ţă
, de d-ra MirelaAncu
ţ
a , Maestru Emerit al Sportului, de
ţ
in
ă
toare a Meritului Ordinul Sportiv clasa aIII a
ş
i câtorva membri ai comunit
ăţ
ii. P
ă
rin
ţ
ii
ş
i tinerii implica
ţ
i în proiect au avutmândria de a prezenta, de ziua lor, realiz
ă
rile muncii lor.
 
Deschiderea expozi
ţ
iei de la
Ş
coala Special
ă
a fost realizat
ă
de d-na dir. Gabriela Nedelcu
ş
i de coord. voluntarilor Mirela Vasiliu, în prezen
ţ
a absolven
ţ
ilor celor 2cicluri de înv
ăţă
mânt care au primit câte un album de promo
ţ
ie realizat de tinerii din proiect cu sprijinul nemijlocit al colectivului de profesori voluntari.
 Proiectul “
Ş 
i eu pot!“ este o ini
 ţ 
iativ
ă 
na
 ţ 
ional 
ă 
de tineret, derulat 
ă 
în ora
 ş
ul  Pa
 ş
cani
 ş
i zona limitrof 
ă 
. Proiectul urm
ă 
re
 ş
te incluziunea social 
ă 
a persoanelor cudizabilit 
ăţ 
i grave
 ş
i de etnie rrom
ă 
prin educarea non-formal 
ă 
a grupului de tineri,tradus
ă 
în ac
 ţ 
iuni de stimulare a imagina
 ţ 
iei, de identificare
 ş
i dezvoltare acompeten
 ţ 
elor la copiii
 ş
i adolescen
 ţ 
ii cu autism, sindrom Down
 ş
i paralizii, cu sprijinul nemijlocit al asisten
 ţ 
ilor lor personali, al speciali
 ş
tilor 
 ş
i al voluntarilor.Temele abordate în ini
 ţ 
iativ
ă 
sunt dizabilitate
 ş
i art 
ă 
 
 ş
i cultur 
ă 
. Proiectul derulat pe odurat 
ă 
de 12 luni se adreseaz 
ă 
unui grup de 50 de participan
 ţ 
i, din care cel pu
 ţ 
in 18 sunt tineri cu dizabilit 
ăţ 
i iar ca recompens
ă 
pentru lucrul realizat participan
 ţ 
ii vor merge, în perioada
6 -
10 iunie 2011, într-o tab
ă 
ă 
recreativ
ă 
la Câmpulung Moldovenesc
 ş
i au primit tricouri personalizate, imprimate prin bun
ă 
voin
 ţ 
a domnuluiGic
ă 
Zanet - SC SICME SRL.
Detalii privind evenimentul puteti ob
ţ
ine la Telefon 0762 657903 sau e-mailvasilca_erbiceanu@yahoo.com 
 
 Asocia
ţ
ia “SALUT PRIETENI” din Pa
ş
cani, Nr. 320 din 8 iulie 2011membr 
ă
în Federa
ţ
ia Sindrom Down RomâniaCOMUNICAT DE PRES
Ă
 Asocia
ţ
ia SALUT PRIETENI închide expozi
ţ
ia cu fotografiilerealizate de copiii
ş
i tinerii cu dizabilit
ăţ
iîn cadrul proiectului
Ş
i eu pot!
 
cu Nr. de referin
ţă
RO0-R4-12-369-201,care a fost deschis
ă
în dou
ă
loca
ţ
ii -Casa de Cultur 
ă
-1 iunie
ş
i
Ş
coala Special
ă
- 2 iunie.Eexpozi
ţ
ia care con
ţ
ine o parte din fotografii a fost g
ă
zduit
ă
în Sala Mic
ă
a Casei deCultur 
ă
unde, sub atenta supraveghere a d-nei dir. Preutu M
ă
rioara s-au derulat
ş
i alteac
ţ
iuni precum Lupta tinerilor p
ăş
c
ă
neni împotriva drogurilor.Pe toat
ă
perioada expunerii p
ăş
c
ă
nenii au avut ocazia s
ă
priveasc
ă
imaginilesecven
ţ
iale ale vie
ţ
ii de zi cu zi surprinse de copiii cu dizabilit
ăţ
i.Lucr 
ă
rile expuse la
Ş
coala Special
ă
au fost vizionate
ş
i de participan
ţ
ii la proiectulAl
ă
turi de mine, împreun
ă
cu mine! derulat în programul Fondul de Urgen
ţă
de c
ă
tre
Ş
coala Special
ă
, dup
ă
care au fost expuse
ş
i la Târgu Frumos, în cadrul proiectului
Ţ
ara lui
Ş
tefan cel Mare, derulat de Asocia
ţ
ia ASIRYS, tot în Programul Tineret înac
ţ
iune.Toate lucr 
ă
rile prezentate vor putea fi vizionate în continuare, fie pe panouri fiegrupate într-un album, la Centrul de Informare al Asocia
ţ
iei SALUT PRIETENI dinstr.
Ş
tefan cel Mare nr.7- în incinta Prim
ă
riei vechi – spa
ţ
iu primit anul acesta înfolosin
ţă
gratuit
ă
de la Municipiul Pa
ş
cani.
 Proiectul “
Ş 
i eu pot!“ este o ini
 ţ 
iativ
ă 
na
 ţ 
ional 
ă 
de tineret, derulat 
ă 
în ora
 ş
ul  Pa
 ş
cani
 ş
i zona limitrof 
ă 
. Proiectul urm
ă 
re
 ş
te incluziunea social 
ă 
a persoanelor cudizabilit 
ăţ 
i grave
 ş
i de etnie rrom
ă 
prin educarea non-formal 
ă 
a grupului de tineri,tradus
ă 
în ac
 ţ 
iuni de stimulare a imagina
 ţ 
iei, de identificare
 ş
i dezvoltare acompeten
 ţ 
elor la copiii
 ş
i adolescen
 ţ 
ii cu autism, sindrom Down
 ş
i paralizii, cu sprijinul nemijlocit al asisten
 ţ 
ilor lor personali, al speciali
 ş
tilor 
 ş
i al voluntarilor.Temele abordate în ini
 ţ 
iativ
ă 
sunt dizabilitate
 ş
i art 
ă 
 
 ş
i cultur 
ă 
. Proiectul derulat pe odurat 
ă 
de 12 luni se adreseaz 
ă 
unui grup de 50 de participan
 ţ 
i, din care cel pu
 ţ 
in 18 sunt tineri cu dizabilit 
ăţ 
i iar ca recompens
ă 
pentru lucrul realizat participan
 ţ 
ii au fost, în perioada
6 -
10 iunie 2011, într-o tab
ă 
ă 
recreativ
ă 
la Câmpulung Moldovenesc, cu cazare
 ş
i mas
ă 
la Hotel Alex.Participan
 ţ 
ii în proiect au primit tricouri personalizate, imprimate prin bun
ă 
voin
 ţ 
a domnului Gic
ă 
Zanet, manager al SC SICME SRL Pa
 ş
cani.
Detalii privind lucr 
ă
rile expozi
ţ
iei puteti ob
ţ
ine la Telefon 0762 657903, e-mailvasilca_erbiceanu@yahoo.com 
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->