Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

Třídění (klasifikace) aktiv
Třídění (klasifikace) pasiv
Princip rovnováhy
Bilance (ROZVAHA)
Změny rozvahových stavů
Typy transakcí
Metoda účetnictví – praktická činnost (účtování) představuje:
Složky (prvky) metody účetní práce:
Dvoustranné účty
Rovnice konečného zůstatku:
Při běžném účtování se operace zapisují na dvě strany účtu
Třídění účtů podle kritéria
Třídění účtů podle funkčních kritérií: (posuzujeme účty propojené v systém)
Podvojnost zápisů na účtech
Pravidla podvojného zápisu
Příklad podvojných zápisů:
„nultá“ fáze cyklu:
I. Otevření účetních knih
účetní forma
II. Běžné účtování transakcí
III. Uzavření účetních knih = jinak také účetní uzávěrka, zahrnuje 4 úkony:
Inventarizace
IV. Účetní závěrka
Oceňování v účetnictví
Oceňování transakcí – pro běžné účtování
Spotřební transakce – oceňování
Pevná skladová cena:
FIFO
LIFO
Průměrná cena:
Oceňování prvků účetní výkazů (v účetní závěrce, tzv. oceňovacími základnami):
Příjmy (inflows)
VÝNOSY
Zachycení v účetnictví
Co je moment realizace
Teoreticky použitelné momenty realizace:
Výdaje (outflows)
NÁKLADY (účetní)
Rozlišujeme
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Způsoby účetní alokace nákladů :
Soustavy účtů
Soustavy účtů – struktura
Vznik proudových účtů
Příklady a charakter operací
ČR – transitoria:
Objemové rozdíly = objemové diference
Průběžný a periodický způsob vyúčtování
Užitá soustava účtů a způsob účtování o N
Základní účetní výkazy (účetní závěrka)
REGULACE účetnictví
obecně uznávané účetní zásady: Generally Accepted Accounting Principles:
GAAP principy OUÚZ
GAAP fundamentální předpoklady
zásada opatrnosti v účetnictví:
Normativní texty pro ČR
Systémy norem (účtování) a vykazován ve světě
Úplný soubor ÚČETNÍCH VÝKAZŮ tvoří
výkazy základní:
výkazy doplňkové:
Hlavní účetní výkazy
ROZVAHA (1. typ, bilance majetková)
ROZVAHA (2. typ, vertikální)
Zvýšení budoucího ekonomického prospěchu
Velmi rozšířené omyly:
Ve výsledovce uživatel najde:
Výsledovka stupňovitá: (vertikální - takto v ČR)
Výsledková bilance (výsledovka horizontální):
Výkaz o peněžních tocích (cash flow)
POŽADAVKY mezinárodních norem na obsah, formu a strukturu výkazů:
výsledovka –druhově členěné náklady
Propojení účetních výkazů
Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
Obsah výkazů
Oceňování zásob
Příklady zobrazení zásob v rozvaze
Zásoby oceňované pro vykazování podle zásad IAS/IFRS
Zásoby oceňované při vykazování podle zásad US GAAP
Zásoby vlastní výroby
Oceňování:
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobá aktiva:
Pohledávky (dlužníci)
Klasifikace DM
D M
standardy o účtování D M
Fáze koloběhu
Pořizování DM:
Užívání DM:
ODPISY
Účetní odpisy
Odpisy časové – rovnoměrné = lineární
Výpočet odpisů
Účtování odpisů
Komponentní přístup
Užívání DM
FA podle IFRS
Investice
finanční aktiva X Finanční investice
FI v podobě cenných papírů (CP)
CP v rozvaze INVESTORA
FI – majetkové cenné papíry
FI – dluhové cenné papíry (dluhopisy)
Oceňování investic
Způsoby řešení rozdílů v ocenění
Podstata ekvivalenční metody
oceňování dluhopisů
Podstata pohledávek
Oceňování pohledávek
oceňování pohledávek
Rizika spojená s pohledávkami
Řešení neuhrazených pohledávek
Odhady podle:
Podmíněná aktiva
základní členění závazků
Základní členění závazků
jak vyjádřit hodnotu závazku - 3 principy
Oceňování závazků
Současná hodnota u dlouhodobých závazků
Podmíněné závazky
Specifické dlouhodobé závazky:
Druhy dluhopisů
Ocenění dluhopisů ve výkazech
Určení efektivní úrokové míry dluhopisu
Rezervy ve výkazech
Rezervy ve fin. analýze
Zpravidla rozdělen na části
Operace se ZK a. s
Zvýšení a snížení ZK
Snížení ZK nevydáním akcií
Další operace s akciemi
Výkaz o změnách ve vl. kapitálu
Výkaz kumulovaných výdělků
Celkové skladba účetní závěrky
Auditování účetní závěrky
Objektivní podmínky pro vznik profese ‚auditor‘
Charakteristika:
Cíle auditu
Koncept nezávislosti auditora
Odpovědnost auditora
Auditorský postup
Zpráva auditora
VÝROK auditora
AUDIT v ČR
Starověký Řím
Evropa (cca od 13. stol. n. l.)
Kvalitativní mezník: r. 1494
Rozčlenění účetních forem
Současné formy
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pre Dna Sky

Pre Dna Sky

Ratings: (0)|Views: 4,330|Likes:
Published by Anton Bernolak

More info:

Published by: Anton Bernolak on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 16 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 20 to 60 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jirka Cichý liked this
Stasy Iaremenko liked this
Stasy Iaremenko liked this
Stasy Iaremenko liked this
Stasy Iaremenko liked this
Jirka Cichý liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->