Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Fishbone Analysis

Fishbone Analysis

Ratings:
(0)
|Views: 750|Likes:
Untuk Mendownload versi lengkapnya silakan kunjungi link berikut http://bit.ly/p7xn9z
Untuk Mendownload versi lengkapnya silakan kunjungi link berikut http://bit.ly/p7xn9z

More info:

Published by: Wicaksono Febriantoro on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

 
:/
 
^kodk|}ajo
Eaxblfok Jojcqxax
 
Majd|j` aoa `k|{~jijo xjcjb xj}{
}ffc 
~jmj M@JAH# lklk|j~j ijcjodjo `k`l{j} 
Eaxblfok Majd|j`
aoa ~jmj x}k~
 Jojcqxax
/
Eaxblfok Majd|j`
j}j{ qjod maxkl{} 
xkljdja – Majd|j` }{cjod aijo‐ jmjcjb jcj} qjod xax}k`j}ax `koj`~acijo ikjmjjo
mkodjo `kcabj} keki mjo xkljl-xkljloqj qjod `k`l{j} & lk|ifo}|al{xa ~jmj keki }k|xkl{}/ @kcabj} mj|a mkeaoaxa }k|xkl{} lajxjoqj
Eaxblfok Majd|j`
maxkl{} g{djxkljdja
hj{xk-jom-keekh} majd|j`
/ Xkhj|j {`{` dj`lj| majd|j` }k|xkl{} }k|cabj} xj`j xk~k|}a ik|jodij mj|a xkkif| aijo/ Jmjcjb M| Ijf|{ Axbaijtj# xkf|jod jbcax}j}ax}ai 
Z{jca}q Hfo}|fc 
mj|a Gk~jod qjod `kok`{ijo
Eaxblfok Majd|j`
# fckb xkljla}{ majd|j` aoa laxj maxkl{} g{dj mkodjo
Axbaijtj Majd|j`/
 Majd|j` aoa mad{ojijo {o}{i `k`ljo}{ }a` mjcj` `kodij}kdf|aijo ljoqjioqj~f}koxa ~koqkljl `jxjcjb j}j{ ax{-ax{ mjcj` hj|j qjod }k|}al mjo mjcj``kodamko}aeaijxa jij| ~koqkljl/ Majd|j` aoa `k`acaia ikcklabjo mjcj` `koj`~{odij}kdf|a qjod `{oh{c/ ^jmj {`{`oqj `jxaod-`jxaod f|jod ma mjcj` }a` aodao`k`lk|aijo ifo}|al{xa }ko}jod j~j qjod bj|{x macji{ijo `kodkoja x{j}{ `jxjcjb#majdj` aoa mj~j} `k`ljo}{ `kodkix~cf|jxa xkhj|j cklab `koqkc{|{b mj|a `jxjcjb-`jxjcjb xk|}j ma lkcjijod `jxjcjb qjod jijo `kodj|jb ~jmj xfc{xa qjod cklab i{j}/
Dj`lj| :
/ Xik`j [`{`
Eaxblfok Jojcqxax
 
</
 
@joejj} 
Eaxblfok Jojcqxax
 
Lk|ai{} aoa jijo ma~j~j|ijo `kodkoja `joejj} `kodd{ojijo majd|j`
 eaxblfok
aoa#qja}{
 
-
 
[o}{i `k`~kcjgj|a `jxjcjb & axx{k mjo `koko}{ijo jij| ~koqkljloqj
-
 
[o}{i `kok`{ijo xk`{j ik`{odiaojo jcjxjo `kodj~j x{j}{ ~|fxkx `{cja`kodjcj`a ikx{ca}jo# `jxjcjb# ljbijo ikdjdjcjo
-
 
[o}{i `kcji{ijo amko}aeaijxa j|kj mjcj` ~kod{`~{cjo mj}j
-
 
[o}{i `kodk}jb{a `kodj~j xkl{jb ~|fxkx }amji lkik|gj mkodjo ljai j}j{ bjxac~|fm{ixa qjod maaodaoijo/
8/
 
Cjodijb- Cjodijb `kcji{ijo
Eaxblfok Jojcqxax
 
j!
 
@koqaj~ijo xkxa jojcaxj }{cjod aijo /l!
 
@kodamko}aeaijxa jialj} j}j{ `jxjcjb/h!
 
@kodamko}aeaijxa lk|ljdja ij}kdf|a xkljl {}j`j/m!
 
@kok`{ijo xkljl-xkljl ~f}koxajc mkodjo hj|j x{`ljod xj|jo/k!
 
@kodijga ik`ljca xk}aj~ ij}kdf|a xkljl {}j`je!
 
@kohj~ja ikxk~jij}jo j}jx xkljl-xkljl qjod ~jcaod `{odiaoMa ljtjb aoa# jijo magkcjxijo `kodkoja cjodijdb-cjodijb ~kok|j~jo
Eaxblfok Jojcqxax
qja}{
Cjodijb-Cjodijb ^kok|j~jo
 
Cjodijb :7 @koqaj~ijo xkxa Jojcaxj ]{cjod Aijo
 
 
Jojcaxj ]{cjod Aijo ik`{odiaojo jijo `kodbjlaxijo tji}{ ;> - 5> `koa}/
 
^kxk|}j maljda mjcj` ikcf`~fi# `jixa`{` 5 f|jod ~k| ikcf`~fi/
 
Mkodjo `kodd{ojijo jcj} h{|jb ~komj~j} `k`acab ~kcjqjojo j}j{ if`~foko~kcjqjojo qjod jijo majojcaxj/
 
Xaj~ijo ij|}{ mjo ik|}jx eca~hbj|} {o}{i xk}aj~ ikcf`~fi/
 
L{j}cjb dj`lj| ~jmj eca~hbj|} lk|mjxj|ijo hfo}fb maljtjb aoa/
 
]ko}{ijo xkf|jod ^kohj}j}/ ]{djx ^kohj}j} jmjcjb `kodaxa majd|j` }{cjod aijo/
Cjodijb <7 @kodamko}aeaijxa jialj} j}j{ `jxjcjb
 
 
Jialj} j}j{ `jxjcjb qjod jijo ma}jodjoa }{caxcjb ~jmj if}ji xklkcjb ~jcaodijojo majd|j` }{cjod aijo/ @axjcoqj Cj~f|jo Joddj|jo Jiba| l{cjo }k|cj`lj}/
Cjodijb 87 @kodamko}aeaijxa lk|ljdja ij}kdf|a xkljl {}j`j
 
 
Mj|a dj|ax bf|awfo}jc {}j`j# jmj k`~j} dj|ax majdfojc qjod `kogjma ,hjljod,/Xk}aj~ hjljod `ktjiaca ,xkljl {}j`j, mj|a `jxjcjb qjod ma}{cax/
 
Ij}kdf|a xkljl {}j`j `kodf|djoaxjxaijo xkljl xkmk`aiajo |{~j xkbaoddj`jx{i jijc mkodjo xa}{jxa/ Ij}kdf|a-ij}kdf|a aoa laxj ma|aodijx xk~k|}a 7
f
 
X{`lk| Mjqj Jcj`# X{`lk| Mjqj @jo{xaj# @kxao# @j}k|a# ^kod{i{|jo
f
 
@k}fmk# @kxao# @j}k|ajc# @jo{xaj - "=@!
 
f
 
]k`~j} "
^cjhk
!# ^|fxkm{| "
^|fhkm{|k
!# @jo{xaj "
^kf~ck
!# Iklagjijo"
^fcahq 
! - "=^!
f
 
Caodi{odjo "
X{||f{omaod
!# ^k`jxfi "
X{~~cak| 
!# Xax}k` "
Xqx}k`
!#Ik}k|j`~acjo "
Xiacc 
! - "=X!
 
Ij}kdf|a }k|xkl{} bjoqj xkljdja xj|jo9 laxj `kodd{ojijo ij}kdf|a cjao qjodmj~j} `k`ljo}{ `kodj}{| djdjxjo-djdjxjo/ Xkljaioqj }amji jmj cklab mj|a 5if}ji/
Cjodijb =7 @kok`{ijo xkljl-xkljl ~f}koxajc mkodjo hj|j x{`ljod xj|jo
 
 
Xk}aj~ ij}kdf|a `k`~{oqja xkljl-xkljl qjod ~k|c{ ma{|jaijo mkodjo`kodd{ojijo h{|jb ~komj~j}/
 
Xjj} xkljl-xkljl maik`{ijijo# }ko}{ijo lk|xj`j-xj`j ma`joj xkljl }k|xkl{} bj|{x ma}k`~j}ijo mjcj` Majd|j` }{cjod aijo/ "
 qja}{# }ko}{ijo ma ljtjbij}kdf|a qjod `joj djdjxjo }k|xkl{} bj|{x ma}k`~j}ijo/ @axjcoqj ma ij}kdf|a`kxao/
!
 
Xkljl-xkljl ma}{cax ~jmj dj|ax bf|awfo}jc xkbaoddj ljoqji ,}{cjod, ikhac ikc{j|mj|a dj|ax bf|awfo}jc {}j`j/
 
X{j}{ xkljl laxj ma}{cax maljtjb cklab mj|a xj}{ ij}kdf|a xkljl {}j`j "
`axjcoqj#`kok|a`j mj}j qjod }k|cj`lj} laxj mack}jiijo maljtjb `jo{xaj mjo xax}k`
!/
Cjodijb ;7 @kodijga ik`ljca xk}aj~ ij}kdf|a xkljl {}j`j
 
 
Xk}kcjb xk}aj~ ij}kdf|a maaxa hj|acjb xkljl-xkljl qjod `{oh{c ~jmj cklab mj|axj}{ ij}kdf|a/ Xkljl - xkljl aoacjb qjod `k|{~jijo ~k}{og{i ,xkljl qjod}j`~jioqj ~jcaod `{odiao , caodij|acjb xkljl qjod }j`~jioqj ~jcaod`k`{odiao ~jmj majd|j`/Hj}j} gjtjljooqj ~jmj ik|}jx eca~hbj|} }k|~axjb/
Cjodijb 57 @kohj~ja ikxk~jij}jo j}jx xkljl-xkljl qjod ~jcaod `{odiao
 
 
Majo}j|j xk`{j xkljl-xkljl# bj|{x mahj|a xkljl qjod ~jcaod `{odiao/
 
 
Ijga ik`ljca xkljl-xkljl qjod }kcjb mamje}j|ijo "
xkljl qjod }j`~jioqj ~jcaod`k`{odiaoijo
! mjo }joqjijo # ,@kodj~j aoa xkljloqj 6,
 
^k|}joqjjo ,
@kodj~j 6, jijo `k`ljo}{ Jomj xj`~ja ~jmj xkljl ~fifi mj|a ~k|`jxjcjbjo }k|amko}aeaijxa
/
 
]joqjijo ,@kodj~j 6, xj`~ja xjj} ~k|}joqjjo a}{ }amji laxj magjtjl cjda/ Ijcj{x{mjb xj`~ja ikxa}{ xkljl ~fifi }kcjb }k|aomko}aeaijxa/
=/
 
Hfo}fb ^kok|j~jo
Eaxblfok Jojcqxax
^kok|j~jo
Eaxblfok Jojcqxax
ma mjcj` aom{x}|q `jo{eji}{|/ ^k|`jxjcjbjo icjxai qjod xk|aod `{oh{c ma mjcj` Aom{x}|a @jo{eji}{| jmjcjb

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Felixs Puspa Prita liked this
Riki Siregar RUli liked this
Mukhlis M Grh liked this
Paelo Maldini liked this
Harry L Stone liked this
Hani Imut liked this
Nasta Rofika liked this
Indhirastya Safitri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->