Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
P. 1
Luoc Su Thoi Gian - Stephen Hawking

Luoc Su Thoi Gian - Stephen Hawking

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Hoang-Loc PHAN
Bằng một lối trình bày sáng sủa, giọng văn hài hước, hơi nhuốm màu bi quan, Stephen Hawking đã dẫn dắt người đọc phiêu lưu suốt lịch sử vũ trụ, từ khi nó còn là một điểm kỳ dị với năng lượng vô cùng lớn, cho tới ngày nay. Cuộc tìm kiếm của Hawking giúp người đọc khám phá hết bí mật này đến bí mật khác. Đôi khi ông dụ độc giả vào những ngộ nhận tưởng như rất có lý, rồi lại bất ngờ chỉ ra sự phi lý trong cách nghĩ, để rồi phá vỡ mọi ngộ nhận. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng và hóc búa nhất của vật lý lý thuyết, như vụ nổ lớn, lỗ đen, không - thời gian, thuyết tương đối, nguyên lý bất định... mà không hề làm bạn đọc bị rối.
[360-books]
Bằng một lối trình bày sáng sủa, giọng văn hài hước, hơi nhuốm màu bi quan, Stephen Hawking đã dẫn dắt người đọc phiêu lưu suốt lịch sử vũ trụ, từ khi nó còn là một điểm kỳ dị với năng lượng vô cùng lớn, cho tới ngày nay. Cuộc tìm kiếm của Hawking giúp người đọc khám phá hết bí mật này đến bí mật khác. Đôi khi ông dụ độc giả vào những ngộ nhận tưởng như rất có lý, rồi lại bất ngờ chỉ ra sự phi lý trong cách nghĩ, để rồi phá vỡ mọi ngộ nhận. Cuốn sách đề cập đến những vấn đề nghiêm trọng và hóc búa nhất của vật lý lý thuyết, như vụ nổ lớn, lỗ đen, không - thời gian, thuyết tương đối, nguyên lý bất định... mà không hề làm bạn đọc bị rối.
[360-books]

More info:

Published by: Hoang-Loc PHAN on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

 
L
ƯỢ
C S
Ử 
TH
I GIAN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
M
C L
C
L
u c
c s
n 10..............................................................................................................................46Ph
 
Stephen Hawking 2
http://ebooks.vdcmedia.com
 
L
ƯỢ
C S
Ử 
TH
I GIAN 3
http://ebooks.vdcmedia.com
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u c
a nhà xu
t b
n Bantam Books
[...] Chúng ta
đ 
ang s
ố 
ng cu
c s
ố 
ng hàng ngày c
a chúng ta mà h
u nh
ư 
không hi
ể 
u
đượ 
cth
ế 
gi
ớ 
i xung quanh. [...] Ngo
i tr 
ừ 
tr 
em (vì chúng còn bi
ế 
t quá ít 
để 
không ng 
n ng 
i
đặ 
t ra nh
ữ 
ng câu h
i quan tr 
ng), còn ít ai trong chúng ta t 
ố 
n th
ờ 
i gian
để 
b
ă 
n kho
ă 
n, t 
i sao t 
ự 
nhiên l 
i nh
ư 
th
ế 
này mà không nh
ư 
th
ế 
khác, v
ũ
tr 
ra
đờ 
i t 
ừ 
 
đ 
âu, [...]
Chúng ta
đ
ang s
ng cu
c s
ng hàng ngày c
a chúng ta mà h
u nh
ư
khônghi
u
đượ 
c th
ế
gi
ớ 
i xung quanh. Chúng ta c
ũ
ng ít khi suy ng
m v
c
ơ 
ch
ế
 
đ
ãt
o ra ánh sáng m
t tr 
ờ 
i - m
t y
ế
u t
quan tr 
ng góp ph
n t
o nên s
s
ng,v
h
 p d
n - cái ch
t keo
đ
ã
ế
t dính chúng ta vào trái
đấ
t, mà n
ế
u khác
đ
ichúng ta s
xoay tít và trôi d
t vào không gian v
ũ
tr 
, v
nh
ng nguyên t
 
đ
ãc
u t
o nên t
t c
chúng ta - mà chúng ta hoàn toàn l
thu
c vào s
b
n v
ngc
a chúng. Ch
tr 
có tr 
em (vì chúng còn bi
ế
t quá ít
để
không ng
n ng
i
đặ
t ra nh
ng câu h
i quan tr 
ng) còn ít ai trong chúng ta t
n th
ờ 
i gian
để
b
ă
nkho
ă
n t
i sao t
nhiên l
i nh
ư
th
ế
này mà không nh
ư
th
ế
khác, v
ũ
tr 
ra
đờ 
it
 
đ
âu, ho
c nó có mãi mãi nh
ư
th
ế
này không, li
u có m
t ngày nào
đ
ó th
ờ 
igian s
trôi gi
t lùi, h
u qu
có tr 
ướ 
c nguyên nhân hay không; ho
c có gi
ớ 
ih
n cu
i cùng cho s
hi
u bi
ế
t c
a con ng
ườ 
i hay không? Th
m chí cónh
ng
đứ
a tr 
con, mà tôi có g
 p m
t s
, mu
n bi
ế
t l
 
đ
en là cái gì; cái gì làh
t v
t ch
t nh
bé nh
t, t
i sao chúng ta ch
nh
ớ 
quá kh
mà không nh
ớ 
 t
ươ 
ng lai; và n
ế
u lúc b
t
đầ
u là h
n lo
n thì làm th
ế
nào có s
tr 
t t
nh
ư
tath
y hôm nay, và t
i sao l
i có v
ũ
tr 
.Trong xã h
i c
a chúng ta, các b
c ph
huynh c
ũ
ng nh
ư
các th
y giáo v
ncòn thói quen tr 
l
ờ 
i nh
ng câu h
i
đ
ó b
ng cách nhún vai ho
c vi
n
đế
n cácgiáo lý m
ơ 
h
. M
t s
giáo lý
y l
i hoàn toàn không thích h
ợ 
 p v
ớ 
i nh
ngv
n
đề
v
a nêu
ở 
trên, b
ở 
i vì chúng ph
ơ 
i bày quá rõ nh
ng h
n ch
ế
c
a s
 hi
u bi
ế
t c
a con ng
ườ 
i. Nh
ư
ng
t nhi
u môn tri
ế
t h
c và khoa h
c l
i ra
đờ 
i t
nh
ng câu l
c v
nnh
ư
v
y. Ngày càng có nhi
u ng
ườ 
i l
ớ 
n c
ũ
ng mu
n
đặ
t nh
ng câu h
i thu
clo
i
đ
ó và thi tho
ng h
 
đ
ã nh
n
đượ 
c nh
ng câu tr 
l
ờ 
i khá l
lùng. N
mtrung gian gi
a các nguyên t
và các vì sao, chúng ta
đ
ang m
ở 
ng chântr 
ờ 
i khám phá c
a chúng ta, nh
m bao quát c
nh
ng cái r 
t nh
l
n nh
ngcái r 
t l
ớ 
n.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Viet Hai Nguyen liked this
Hoang-Loc PHAN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->