Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Metodika Kriminalistike

Metodika Kriminalistike

Ratings: (0)|Views: 478 |Likes:
Published by Joachim Kierulf

More info:

Published by: Joachim Kierulf on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
 
METODIKA KRIMINALISTIKE
(deliktet e gjakut, seksuale, pasurore)
SARAJEVË / PRISHTINË 2007FSK/S - 15/06
doc. dr. sc. Nedžad Korajlić
 
 2
 
Betimi i hetimit praktik të vrasjeve 
1
 
Hetimi i vrasjeje është detyrë shumë komplekse kërkimore që i besohet zyrtarit të policisë. Ju si zyrtar i policisë të cilit i është besuar kjo detyrë keni obligim të zhvilloni konceptin për dinamikën dhe  parimet e zbatimit profesional të hetimit të vrasjeve.Hetimi praktik i vrasjeve përmban idenë që 
»të gjitha çështjet të kryhen drejt për herë të parë« 
dhe që 
»dija është forcë« 
, dija është avancuar nga përvoja, fleksibiliteti dhe arsyeja e shëndoshë.Hetuesit duhet të jenë në gjendje t'i shfrytëzojnë taktikat, procedurat dhe teknikat forenzike gjatë gjurmimit për të vërtetën, e  pastaj të përcjellin rrjedhën e ngjarjes dhe fakteve, derisa të arrijnë deri në konstatimin përfundimtar. Hetimet e ngjarjeve që kanë për  pasojë vdekjen ngërthejnë në vete një përgjegjësi të madhe, kështu që hetuesit nuk duhet t'i lejojnë asnjë personi që ta largojë nga e vërteta dhe nga vendosmëria që të vendosë drejtësinë, jo vetëm për shkak të viktimave, por edhe për shkak të familjarëve të tyre.Mbani mend: »ju punoni për hatër të Zotit«! 
 
1
Vernon J.
Geberth, Practical homicide investigation, CRC Press Boca Raton Boston, London, NeëYork, Ëashington, D.C. 1996
 
 
 3
P E R M B A J T J A
 
Përmbajtja
5
PARATHËNIA
7
1. KONCEPTUALIZIMI I NOCIONEVE
8
1. 1. Përpunimi kriminalistik
8
1. 2. Masat e ndërhyrjes parë policisë
9
1. 3. Masat e ndërhyrjes shpejtë policisë
9
1. 4. Kontrolli i përgjithshëm ose operativ kriminalistik
10
1. 5. Kontrolli kriminalistik special, rutinor dhe i posaçëm
11
1. 6. Procedurat standarde operative («PSO»)
11
2. METODIKA KRIMINALISTIKE SI SHKENCË
13
3. METODAT E METODIKËS KRIMINALISTIKE
15
4. NJOHJA E METODIKËS KRIMINALISTIKE DHE DISIPLINAVETJERA SHKENCORE
 18
5. MËNYRAT E SIGURIMIT TË NJOHURIVE PËR KRYERJEN EVEPRAVE PENALE
20
5. 1. Paraqitja e personave të zhdukur
20
5. 2. Vetëparaqitja
22
5. 3. Thashethemet publike
23
5. 4. Personat e besueshëm
24
5. 5. Paraqitjet anonime dhe me pseudonime
24
5. 6. Aktiviteti vetjak i policisë
25
5. 7. Paraqitjet e qytetarëve dhe personave juridikë
26
5. 8. Faktet indikative
27
5. 9. Zbulimi i kufomës ose mbetjeve të njeriut
27
5. 10. Mediat masive
28
6.
KRIMINALITETI I PËRGJITHSHËM (KLASIK)
 
30
6. 1. Deliktet e gjakut
(veprat penale kundër jetës dhe trupit)
 
316. 1. 1. Veprat penale kundër jetës dhe trupit, nenet 146 - 157KP të Kosovës32
6. 1. 2. Vrasja
346. 1. 2. 1. Nocioni i vdekjes 346. 1. 2. 2. Shkaktarët e vdekjes 356. 1 .2. 3. Mjetet dhe mënyrat e kryerjes vrasjes 376. 1. 2. 4. Vrasja, vetëvrasja ose aksidenti 406. 1. 2. 5. Motivi i kryerjet se veprës penale 41
6. 1. 3. Masat e ndërhyrjes së parë të policisë
446. 1. 3. 1. Veprimi i kujdestarisë operative 446. 1. 3. 2. Arrestimi i personit dyshuar dhe hetimi (ndjekja) 466. 1. 3. 3. Sigurimi i vendit ngjarjes 476. 1. 3. 3. 1. Përcaktimi i madhësisë së hapësirës së vendit tëkryerjes së vrasjes506. 1. 3. 3. 1. 1. Qasja ndaj vendit vrasjes hapësirën e hapur 526. 1. 3. 3. 1. 2. Qasja ndaj vendit vrasjes hapësirën e mbyllur 53

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Flamur Sallahu liked this
Lirijeta Gashi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->