Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by OndrejUrban

More info:

Published by: OndrejUrban on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2011

pdf

text

original

 
Čestné prehlásenie
 Ja, titul pred, meno, priezvisko, titul za: ______________________________________________ Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
 
 
Dátum narodenia: ________________ Adresa uvedená v OP: _______________________________________________________ 
(OP – občiansky preukaz)
Bydlisko: _______________________________________________________ 
(prosím vyplniť len v prípade, že nie je totožné s adresou uvedenou v OP)
E-mail: _______________________________________Mobil: _________________________ 
(uveďte
len jednu
platnú e-mailovú adresu a
 jedno
mobilné číslo)
Blogujem na
:
 ____________________________________________________________________ 
V strane SaS osobne poznám týchto ľudí:
 _______________________________________________ 
prehlasujem na moju česť, že:
som nespolupracoval s ŠtB a nie som vedený v jej zväzkoch
som nebol členom a ani kandidátom KSČ, resp. KSS
môj výpis z registra trestov je bez záznamu a nie je proti mne vedenétrestné stíhanie
nie som príslušníkom ozbrojených síl SR v zmysle zákona 346/2005
nie som (ako fyzická alebo právnická osoba) dlžníkom štátu (Daňový úrad,Sociálna alebo zdravotná poisťovňa)
som
 
nebol členom žiadnej politickej strany alebo hnutia
 
bol členom ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ 
 
 ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ 
 
 ________ od ________ do ________ vo funkcii _________ 
 
naposledy som kandidoval v roku __________ za stranu ____________ 
(príslušné zaškrtnite a prípadne vyplňte. Prosím uveďte členstvá vo všetkých stranách)
Uvedenie nepravdich údajov bude mať za sledok vyčenie zo stranySloboda a Solidarita
"V lade so konom 428/2002 Z.z. hlasím, aby moje osobúdaje obsiahnuvposkytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inakzaznamenané v informačnom systéme vedenom stranou SAS za účelom a v rozsahu potrebnomk spracúvaniu údajov strany SAS. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.Súhlasím so zverejním údajov: meno, priezvisko, mesto bydliska, rok narodenia, vzdelanie astranícka minulosť na stránke www.strana-sas.sk"
 
Dátum: _____________________Podpis: _____________________
 
Akou formou by ste sa radi zapájali do aktivítv strane SaS?
(Prosím vyberte si jednu alebo viacero zo štyroch základných činností)
Aktivista
Prosím uveďte, v ktorom meste/obci sa zdržujete najviac __________________ Aktivisti sa zúčastňujú podpisových akcií, sú členmi okrskových komisií, lepia plagáty,rozdávajú letáky a pod. Inými slovami, vo svojom okolí zosobňujú SaS a reprezentujú jejhodnoty. Práve preto majú aktivisti prednostné právo pri zostavovaní kandidátiek doVÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev.
Konzultant
Prosím berte na vedomie, že činnosť v tímoch vyžaduje odbornosť, preto jepredpokladom konzultanta minimálne príslušné vzdelanie alebo vážny záujem o danúproblematiku. Ešte lepšie sú aj skúsenosti z praxe a úplne najlepšie aktivita vo formepublikovaných článkov, blogov a pod.1. Boj proti korupcii

14. Zdravotníctvo

2. Verejné financie a finančný trh

15. Osobné slobody

3. Dane a odvody

16. Školstvo a vzdelávanie

4. Podnikateľské slobody

17. Veda a výskum

5. Hospodárstvo

18. Mládež a šport

6. Energetika

19. Kultúra

7. Doprava

20. Média

8. Poľnohospodárstvo

21. Cestovný ruch

9. Životné prostredie

22. Súdnictvo a spravodlivosť

10. Samospráva a komunálnapolitika

23. Zahraničná politika

11. Verejná správa a e-government

24. Vzťahy k EÚ

12. Sociálna politika

25. Vnútorná bezpečnosť

13. Sociálne odkázanéspoločenstvá

26. Vonkajšia bezpečnosť aNATO

Kandidát za poslanca

Miestne/Mestské zastupiteľstvo

VÚC

Národná rada

Európsky parlament
 
Žiadam o registráciu za člena strany Sloboda a Solidarita:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->