Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mat Day Tam Den - Smith.N eBooks

Mat Day Tam Den - Smith.N eBooks

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Phuong Romeo
Mat Day Tam Den - Smith.N eBooks
Mat Day Tam Den - Smith.N eBooks

More info:

Published by: Phuong Romeo on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

 
 M
Ă
T DA
  
Y, TÂM
ð
EN LA
  
S
Ư
C MA
   
NH TINH THÂ
  
N
ð
U
 
NG
ðĂ
NG DÂ
  
N
ð
Ê
 
N MO
   
I PHÂ
  
NTH
ƯƠ
NG
 "
Chin-ning Chu
ñ 
a
  
viê
 
t nh
ư
ng ba
 
i ho
   
c h
ư
ng thu
 
 
ca
 
ch xây d 
ư
ng s
ư
c ma
   
nh tinh thâ
 
n. Nh
ư
ng câuchuyê
   
n lôi cuô
 
n va
 
nh
ư
ng nguyên ly
 
chi
 
nh xa
 
c
ñươ
c ru
 
t ra t 
ư
trong li
   
ch s
ư
Trung Quô
 
c huyê
 
n ho
ă
c va
 
 trong gi
ơ
i doanh nghiê
   
 p My
  
nga
 
 y nay. V 
ư
a huyê
 
n bi
 
v
ư
a thiê
 
t th
ư
c, cuô
 
n sa
 
ch na
 
 y se
  
s
ă
 p xê
 
 p la
   
i
ñ 
â
 
uo
 
c ba
   
n va
 
na
   
 p la
   
i n
ă 
ng l
ươ
ng cho tinh thâ
 
n ba
   
n."
 
Ducan Anderson, biên tâ
   
p viên ta
   
p chi
 
Success
 "
Thâ
   
t kinh nga
   
c... 100 chiê
 
n l
ươ
c
ñ 
ê
 
tha
 
nh công h
ơ 
n trong
ñơ
i sô
 
gn ca
 
nhân va
 
công viê
   
c cu
 
a ba
   
n.
 ð
o
 
 la
 
   
t cuô
 
n sa
 
ch câ
 
n
ñươ
c nghiê
 
n ngâ
  
m ch
ư
không pha
 
i chi
 
 
ñ 
o
   
c thôi!"
 
Tiê
 
n si
  
Sonya Friedman, phu
   
tra
 
ch ch
ươ 
ng tri
  
nh Sonya Lia, CNN
 "
Cuô
 
n sa
 
ch na
 
 y da
 
nh cho ba
 
   
i tr 
ơ
va
 
 
ng gia
 
m
ñ 
ô
 
c
ñ 
 
u ha
 
nh (CEO), vo
  
sy
  
quyê
 
n Anh ba
   
i trâ
   
n va
 
vi
   
 
 
ng
ư 
   
nh chiê
 
n th
ă
ng. No
 
co
 
ve
 
tham lam va
 
nhe
   
nha
 
ng, v
ư
a
 
   
t châ
 
t, v
ư
a
 
ư 
ươ
ng, va
 
trên
 
 
t, tra
 
n
ñ 
â
 
 y tinh thâ
 
n muôn thu
ơ
.
 
u ba
   
n
ñ 
a
  
co
 
bao gi
ơ
ti
 
m kiê
 
m nh
ư
ng ha
   
t giô
 
ng
ư
 
ñ 
o
 
na
 
 y mâ
 
m
ñ 
am mê, ti
 
nh th
ươ 
ng va
 
tha
 
nh công, va
 
o bâ
 
t c
ư
th
ơ
i
ñ 
 
m na
 
o va
 
l
ư
a tuô
 
i na
 
o, ba
   
n se
  
muô
 
n
ñ 
o
   
c cuô
 
nsa
 
ch na
 
 y.
"
Thom Calandra, San Francisco Examiner
 "
 Mô
   
t cuô
 
n sa
 
ch
ñ 
â
 
 y khiêu khi
 
ch co
 
thê
 
ta
 
c
ñ 
ô
   
ng
ñ 
ê
 
n mo
   
i th
ư
ư
nh
ư
ng quyê
 
ñ 
i
   
nh kinh doanh cho
ñ 
ê
 
nchuyê
   
n ti
 
nh ca
 
m la
  
ng ma
   
n. No
 
g
ơ
i t 
ư 
duy
ñ 
a
 
ng kê
 
trong khi cung câ
 
 p nh
ư
ng vi
 
du
   
cu
   
thê
 
."
 
Seattle Times
 "
Chin-ning Chu, mô
   
t nha
 
chiê
 
n l
ươ
c kinh doanh ha
 
ng
ñ 
â
 
u
ñ 
ô
 
ng th
ơ
i la
 
ta
 
c gia
 
co
 
sa
 
ch ba
 
n cha
   
 y nhâ
 
ơ
 châu A
 
va
 
va
 
nh
ñ 
ai Tha
 
i Bi
 
nh D
ươ 
ng, la
 
chu
 
ti
   
ch Công ty Marketing châu A
 
va
 
Viê
   
n nghiên c
ư
u chiê
 
nl
ươ
c.
 
Quyê
 
n sa
 
ch na
 
 y
ñ 
a
 
nh th
ư
c kha
 
t vo
   
ng lao
ñ 
ô
   
ng hê
 
t mi
 
nh,
ñ 
o
 
chi
 
nh la
 
s
ư
c ma
   
nh không thê
 
lay chuyê
 
n
ñ 
ê
 
 v
ươ
t qua tr 
ơ
nga
   
i va
 
lo
 
ng du
  
ng ca
 
m da
 
m theo
ñ 
 
i
ñ 
 
u mi
 
nh tin t 
ươ
ng. Mô
   
t nguô
 
n ca
 
m h
ư
ng cho tâ
 
ca
 
ca
 
c nha
 
qua
 
n ly
 
va
 
ca
 
c doanh nhân".
 
Ph.D Kenneth Blanchard,
ñ
ô
  
ng ta
 
c gia
  
cu
  
a The One - Minute Manager
 "
 ð
ây la
 
   
t cuô
 
n sa
 
ch phi th
ươ
ng,
ñ 
â
 
 y nh
ư
ng me
   
o nho
 
thiê
 
t th
ư
c
 
ca
 
ch biê
 
n nghi
   
ch ca
 
nh tha
 
nhth
ă
ng l
ơ
i. Ba
   
n pha
 
i
ñ 
o
   
c cuô
 
n na
 
 y!"
 
George "Sparky" Anderson, huyê
  
n thoa
   
i bo
 
ng rô
  
.L
Ơ
I TA
 
C GIA
  
 N
ă
m 1949,
ơ
tuô
 
i lên ba, n
ă
m ch
ă
t
 
u va
 
y me
   
, tôi cu
  
ng cha me
   
va
  
hai e trai cha
   
y c
ă
t ngang qua mô
   
t
ñươ
ng b
ă
ng sân bay dân du
   
ng Th
ươ
ng Ha
 
i. Trong tiê
 
ng bom rê
  
n, chu
 
ng tôi lên chuyê
 
n ma
 
y bay cuô
 
icu
  
ng r
ơ
i kho
 
i Trung Quô
 
c.T
ư
   
t cuô
   
c
 
ng gia
  
u sang quyê
  
n thê
 
, gia
ñ
i
  
nh tôi r
ơ 
i xuô
 
ng ca
 
nh cu
 
a
   
t trong ha
  
ng triê
   
u ng
ươ
inhâ
   
p c
ư
vô danh tiê
 
u tô
 
t
ơ
 
ð
a
  
i Loan, cha
   
y trô
 
n cô
   
ng sa
 
n. Tâ
 
t ca
 
nh
ư
ng ta
  
i sa
 
n ma
  
chu
 
ng tôi co
 
thê
 
gi
ư
 
ñươ
c trong tay lu
 
c nguy câ
 
p n
ă
m trong nh
ư
ng chiê
 
c va li ma
  
me
   
tôi mang theo. N
ă
m 1969,
ơ
tuô
 
i 21,tôi r
ơ
i
ð
a
  
i Loan
ñ
ê
 
b
ă
t
ñ
â
  
u mô
   
t cuô
   
c sô
 
ng m
ơ
i
ơ
n
ươ
c My
  
. Mô
   
t lâ
  
n n
ư
a, la
  
   
t ng
ươ
i nhâ
   
p c
ư
vô danh
 
tiê
 
u tô
 
t, tôi
ñ
ê
 
n Los Angeles v
ơ
i hai chiê
 
c va li
ñư
ng sô
 
ta
  
i sa
 
n i
 
t o
 
i ma
  
tôi co
 
thê
 
mang theo
ñ
ê
 
n n
ơ 
i
ơ
 m
ơ
i: mô
   
t i
 
t quâ
  
n a
 
o t
ư
may, mô
   
t va
  
i vâ
   
t du
   
ng ca
 
nhân va
  
2 quyê
 
n sa
 
ch.Lu
 
c
ñ
o
 
, tôi
ñ
a
  
 
ñ
o
   
c qua ha
  
ng tr
ă
m cuô
 
n sa
 
ch va
  
tôi co
 
 
t nhiê
  
u sa
 
ch nh
ư
ng tôi chi
 
mang theo sang My
  
 hai cuô
 
n:
Binh pha
 
p Tôn T
ư
va
  
   
t
   
p sa
 
ch mo
 
ng bi
  
a
ñ
en cu
 
a Ly
 
Tôn Ngô co
 
tên
   
u H
ă
c Ho
   
c
 (
 H 
ă
c la
 
 
ñ 
en, Hâ
   
u la
 
da
 
 y
)Binh pha
 
p la
  
   
t cuô
 
n sa
 
ch cô
 
  
m
ư
u l
ươ
c,
ñ
a
  
 
t nô
 
i tiê
 
ng
ơ
ph
ươ 
ng Tây, co
  
n
   
u H
ă
c Ho
   
c
la
  
   
tta
 
c phâ
 
m kha
 
m
ơ
i, hâ
  
u nh
ư
ch
ư
a
ñươ
c biê
 
t
ñ
ê
 
n
ơ
ngoa
  
i Trung Quô
 
c.M
ă
c du
  
tôi không thê
 
no
 
i chi
 
nh xa
 
c ta
   
i sao tôi mang theo
   
u H
ă
c Ho
   
c
, lu
 
c
ñ
o
 
tôi co
 
   
t y
 
th
ư
c ma
   
nhme
  
t
ư
ba
 
n n
ă
ng la
  
no
 
se
  
 
t quan tro
   
ng. Nguyên ba
 
n, no
 
la
  
   
t cuô
 
n sa
 
ch lô
   
n xô
   
n kho
 
 
ñ
o
   
c. V
ă
n phongcu
 
a Ly
 
Tôn Ngô râ
 
t kho
 
hiê
 
u. Lâ
   
p luâ
   
n ca
 
u ông co
 
nhiê
  
u s
ư
biê
 
n
ñ
ô
 
i
ñ
ô
   
t ngô
   
t t
ư
ca
 
m nhâ
   
n ba
 
n n
ă
ng ma
  
 tôi không theo ki
   
p. Nh
ư
ng sau khi
ñ
o
   
c xong Hâ
   
u H
ă
c Ho
   
c lâ
  
n
ñ
â
  
u tiên, tôi
ñ
a
  
biê
 
t no
 
ch
ư
a
ñư
ng
ñ
  
u gi
  
 
ñ
o
 
 
t co
 
gia
 
tri
   
. Trong hai m
ươ 
i n
ă
m qua, tôi
ñ
a
  
nhiê
  
u lâ
  
n
ñ
o
   
c la
   
i quyê
 
n sa
 
ch na
  
y ma
  
không ro
  
ta
   
i saomi
  
nh la
   
i la
  
m
   
y, ngoa
   
i tr
ư
   
t
  
i day d
ư
t ma
   
nh me
  
r
ă
ng no
 
ch
ư
a l
ơ
i gia
 
i cho mô
   
t ba
  
i toa
 
n ma
  
tôi
ñ
ang cô
 
gia
 
i. No
 
ta
 
c
ñ
ô
   
ng
ñ
ê
 
n ca
 
ch nhi
  
n nhâ
   
n hiene
   
nay cu
 
a tôi vê
  
toa
  
n
   
nh
ư
ng tra
 
i nghiê
   
m cu
 
ami
  
nh. Tôi
ñ
a
  
 
ñ
ê
 
la
   
i
ơ
 
ð
a
  
i Loan nh
ư
ng ta
  
i sa
 
n quy
 
, nh
ư
ng la
   
i mang theo bên mi
  
nh cuô
 
n sa
 
ch vô gia
 
cu
 
aLy
 
Tôn Ngô.Ly
 
Tôn Ngô xuâ
 
t ba
 
n nh
ư
ng y
 
t
ươ
ng cu
 
a mi
  
nh lâ
  
n
ñ
â
  
u tiên va
  
o n
ă
m 1911, mô
   
t n
ă
m
ñ
â
  
y hô
  
n
ñ
ô
   
n v
ơ
i s
ư
 thay
ñ
ô
 
i c
ă
n ba
 
n
ơ
Trung Quô
 
c.
ð
o
 
chi
 
nh la
  
n
ă
m su
   
p
ñ
ô
 
cu
 
a nha
  
Thanh, v
ươ 
ng triê
  
u cuô
 
i cu
  
ng trongchuô
  
i ca
 
c triê
  
u
ñ
a
   
i phong kiê
 
n
ñ
a
  
hiê
   
n diê
   
n t
ư
lu
 
c b
ă
t
ñ
â
  
u cu
 
a nê
  
n v
ă
n minh nhân loa
   
i.
   
u H
ă
c Ho
   
c
ch
ư
a bao gi
ơ
 
ñươ
c di
   
ch hay xuâ
 
t ba
 
n
ơ
ngoa
  
i Trung Quô
 
c. Ngay ta
   
i Trung Quô
 
c, nh
ư
ngtha
 
o luâ
   
n th
ă
ng th
ă
n cu
 
a Ly
 
Tôn ngô vê
  
viê
   
c s
ư
du
   
ng s
ư
ta
  
n nhâ
  
n va
  
tho
 
i
ñ
a
   
o
ñư
c gia
 
 
ñ
a
  
 
t phâ
   
t y
 
 nh
ư
ng ke
 
ta
  
n nhâ
  
n va
  
 
ñ
a
   
o
ñư
c gia
 
khiê
 
n cuô
 
n sa
 
ch bi
   
 
m ngay sau khi xuâ
 
t ba
 
n.Cho du
  
 
u
   
u H
ă
c Ho
   
c
 
ñươ
c di
   
ch mô
   
t ca
 
ch chuâ
 
n xa
 
c, no
 
cu
  
ng râ
 
t kho
 
hiê
 
u
ñ
ô
 
i v
ơ
i nh
ư
ng ai khôngpha
 
i la
  
ng
ươ
i Trung Quô
 
c. Tiê
 
ng Hoa la
  
   
t ngôn ng
ư
co
 
ti
 
nh ha
  
m xu
 
c cao. Ngôn ng
ư
na
  
y co
 
  
n ta
 
ngla
  
nh
ư
ng
ñ
 
n ti
 
ch gô
  
m ba hay bô
 
n t
ư
diê
  
n ta
 
y
 
nghi
  
a n
ă
m ngoa
  
i nh
ư
ng t
ư
 
u ta
   
o nên nh
ư
ng
ñ
 
n ti
 
ch
ñ
o
 
- y
 
ta
   
i ngôn ngoa
   
i (y
 
nghi
  
a không n
ă
m trong ngôn t
ư
). Ca
 
c
ñ
 
n ti
 
ch co
 
xuâ
 
t x
ư
t
ư
li
   
ch s
ư
, v
ă
nch
ươ 
ng cô
 
, dân gian va
  
nhiê
  
u nguô
  
n kha
 
c. Nh
ư
thê
 
, chi
 
v
ơ
i va
  
i t
ư
, nha
  
v
ă
n Trung Quô
 
c co
 
thê
 
diê
  
n ta
 
 
   
t y
 
t
ươ
ng râ
 
t ph
ư
c ta
   
p b
ă
ng s
ư
 
t h
ơ
p khe
 
o le
 
o nh
ư
ng
ñ
 
n ti
 
ch na
  
y. Nh
ư
ng ng
ươ
i n
ươ
c ngoa
  
i
ñươ
ccho la
  
thông tha
   
o tiê
 
ng Hoa ma
  
không hiê
 
u ro
  
v
ă
n hoa
 
Trung Quô
 
c th
ươ
ng hiê
 
u t
ư
nh
ư
ng không n
ă
m
ñươ
c y
 
nghi
  
a tinh tê
 
trong
ñ
o
 
.V
ơ
i ta
 
c phâ
 
m cu
 
a Ly
 
Tôn Ngô, la
   
i ca
  
ng kho
 
kh
ă
n
 
p
   
i. V
ă
n phong lô
   
n
   
n cu
 
a Ly
 
Tôn Ngô kho
 
 hiê
 
u ngay ca
 
 
ñ
ô
 
i v
ơ
i nh
ư
ng ng
ươ
i Trung Quô
 
c co
 
ho
   
c. Ông viê
 
t d
ươ
i da
   
ng nh
ư
ng mâ
 
u chuyê
   
n tra
  
ophu
 
ng ng
ă
n, không co
 
y
 
nghi
  
a
ñ
ô
 
i v
ơ
i nh
ư
ng ai không am t
ươ
ng v
ă
n ho
   
c Trung Quô
 
c.
ð
ê
 
nguyên ta
 
c,
   
u H
ă
c Ho
   
c cu
 
a Ly
 
Tôn ngô không mâ
 
y h
ư
u i
 
ch cho ng
ươ
i ph
ươ 
ng Tây. NH
ư
ng tôi luôn ca
 
m thâ
 
yca
 
i nhi
  
n xa
 
c th
ư
c du
  
qua
 
th
ă
ng th
ư
ng cu
 
a ông vê
  
thê
 
gi
ơ
i, phâ
  
n
 
t
 
u trong triê
 
t ly
 
cu
 
a ông, se
  
 
tquan tro
   
ng cho nh
ư
ng ai khao kha
 
t la
  
m chu
 
 
ñươ
c cuô
   
c
ñơ
i cu
 
a mi
  
nh. Ca
 
i nhi
  
n na
  
y, tha
 
i
ñ
ô
   
na
  
y,
ñ
 
m
 
t yê
 
u na
  
y tôi go
   
i ng
ă
n go
   
n la
  
M
ă
t da
  
y, Tâm
ñ
en.Ông Ly
 
 
ươ
c ch
ư
ng ng
ươ
i ta mâ
 
t khoa
 
ng ba n
ă
m
  
l
ư
c
ñ
ê
 
tinh thông ca
 
c
ư
ng du
   
ng t
ư
t
ươ
ng ca
 
u ông.T
ư
t
ươ
ng cu
 
a ông
ñ
a
  
thu
 
c
ñ
â
 
y tôi, trong suô
 
t hai m
ươ 
i n
ă
m qua,
ñ
i sâu ti
  
m to
  
i
 
i liên hê
   
gi
ư
a hiê
   
nth
ư
c vô cu
  
ng phong phu
 
cu
 
a cuô
   
c sô
 
ng ha
  
ng nga
  
y v
ơ
i ly
 
luâ
   
n M
ă
t Da
  
y, Tâm
ð
en.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->