Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI

12. SINIF KİMYA DERSİ KİTABI

Ratings: (0)|Views: 7,650|Likes:
Published by Kimya Bilimi

İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER • 2. KONU: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR? • 3. KONU: ALAŞIMLAR • 4. KONU: HİDROJEN • 5. KONU: ALKALİLER VE TOPRAK ALKALİLER • 6. KONU: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ • 7. KONU: 4A GRUBU ELEMENTLERİ • 8. KONU: 5A GRUBU ELEMENTLERİ • 9. KONU: KALKOJENLER • 10. KONU: HALOJENLER • 11. KONU: GEÇİŞ ELEMENTLERİ 2. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLER • 2. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİ • 3. KONU: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ • 4. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA • 5. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK 3. ÜNİTE: ORGANİK REAKSİYONLAR ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ • 2. KONU: YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEPKİMELERİ • 3. KONU: KATILMA TEPKİMELERİ • 4. KONU: AYRILMA (ELİMİNASYON) TEPKİMELERİ • 5. KONU: KONDENZASYON TEPKİMELERİ 4. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ALKANLAR • 2. KONU: ALKENLER • 3. KONU: ALKİNLER • 4. KONU: ALKOLLER • 5. KONU: ETERLER • 6. KONU: KARBONİL BİLEŞİKLERİ • 7. KONU: KARBOKSİLİK ASİTLER • 8. KONU: KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ • 9. KONU: AMİNLER • 10. KONU: YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER • 2. KONU: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR? • 3. KONU: ALAŞIMLAR • 4. KONU: HİDROJEN • 5. KONU: ALKALİLER VE TOPRAK ALKALİLER • 6. KONU: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ • 7. KONU: 4A GRUBU ELEMENTLERİ • 8. KONU: 5A GRUBU ELEMENTLERİ • 9. KONU: KALKOJENLER • 10. KONU: HALOJENLER • 11. KONU: GEÇİŞ ELEMENTLERİ 2. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLER • 2. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİ • 3. KONU: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ • 4. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA • 5. KONU: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK 3. ÜNİTE: ORGANİK REAKSİYONLAR ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ • 2. KONU: YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEPKİMELERİ • 3. KONU: KATILMA TEPKİMELERİ • 4. KONU: AYRILMA (ELİMİNASYON) TEPKİMELERİ • 5. KONU: KONDENZASYON TEPKİMELERİ 4. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI • 1. KONU: ALKANLAR • 2. KONU: ALKENLER • 3. KONU: ALKİNLER • 4. KONU: ALKOLLER • 5. KONU: ETERLER • 6. KONU: KARBONİL BİLEŞİKLERİ • 7. KONU: KARBOKSİLİK ASİTLER • 8. KONU: KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ • 9. KONU: AMİNLER • 10. KONU: YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Kimya Bilimi on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM 12
.
SINIF KĠMYA DERSĠ KĠTABI
 
(2011
 –
2012
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM
 YILINDA
YÜRÜRLÜĞE GĠREN YENĠ
 
ÖĞRETĠM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIġTIR.)
 
 
2
“Kimyager, her Ģeyi yerli yerine koyandır.”
 
 
3
ÖNSÖZ
Günümüzde din ve
ilmin beraber ele alınmasının yeni ufuklar açacağı hususu en önemli meselelerimizdendir. Bundan dolayı din ile ilmi birleĢtirmek için çalıĢma yapmamız, kendi dünyamızı kurmaya çalıĢmamız gerekmektedir.
 
Ġnsanlık, her geçen gün biraz daha fazla ilim ve fenn
e
dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden ve fenden alacaktır. Karar mekanizmaları, güç ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Bu sebeple ilme sahip çıkmalıyız; ilmin hikmet olarak kalması, zulmet ve abesiyete dönüĢmemesi için çok çalıĢmalıyız. Mevcut kimyanın bir kısım aĢırı pozitif yanlarını ayıklamaya çalıĢmalıyız, hakikatle uyum içinde olanlarını almalıyız. Metafizik ve akıl, her ikisini de ihmal etmemeliyiz; bundan dolayı da aklımızın nurunu, vicdanımızın ziyasıyla birleĢtirip himmetimizi kamçılama yolunda olmalıyız. Aklı ihmal etmemeliyiz
; çünkü zihnin gayesi marifettir.
Vicdan kültürü de dediğimiz marifet, bilginin tabiata mal edilmesiyle kazanılır. Kalbi, devre dıĢı bırakmamalıyız
; çünkü
kalbin gayesi müĢahededir. Hissimizi hakikat ve ilim aĢkına kanalize etmeye çalıĢmalıyız
; çünkü hissin
gayesi muhabbettir. Bunlarda baĢarılı olabilmek için rehber olan
irademizi gerçek gayesine yönlendirmeliyiz.
Ġnsan gerçek kimya ilmini, evreni okuyarak elde eder. Elde ettiği bu ilim neticesinde kendini tanır (tümevarım); veya değiĢik bir yolla önce kendini tanır, sonra evreni okuyarak gerçek kimya ilmini
elde eder (tümdengelim).
Kimya kanunların doğru anlaĢılması ve arka planlarının ne gösterdiğinin bilinmesi çok önemli hususlardır.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ragustochem liked this
Kimya Bilimi liked this
Kimya Bilimi liked this
Kimya Bilimi liked this
Mehmet Şahin liked this
Deniz Akgül liked this
egeutku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->