Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sf Nicolae Cabasila Despre Viata in Hristos OCR

Sf Nicolae Cabasila Despre Viata in Hristos OCR

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by Simeona

More info:

Published by: Simeona on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2012

pdf

text

original

 
1
DESPRE VIAŢA ÎN HRISTOS
 
CARTEA I
 
VIAŢA IN HRISTOS SE DOBÂNDEŞTE
PRINSFINTELE TAINE
Viaţa în Hristos începe şi se dezvoltă cât timp trăim pe pământ, însă desăvârşirea ei se atinge abia când vom fi ajunsla «ziua aceea»
1
. De fapt, nici viaţa de aici, nic
i cea de din-
colo nu pot da, una fără cealaltă, fericire deplină sufletuluiomenesc. Căci pe de o parte, grijile trupeşti ale veacului neîntunecă viaţa, iar nestatornicia lumii acesteia nu ne lasăsă moştenim aici pe pământ nestricăciunea — 
motiv pentruc
are Sfântul Pavel mai bucuros voia să se despartă de trupşi de viaţa aceasta, spre a se uni cu Hristos, căci zicea că emult mai bine a fi împreună cu El
2
 
 — 
 
iar pe de alta, viaţa
viitoare n-
ar aduce nici o fericire deplină pentru cei care,ajunşi dincolo
, n-
ar fi dus cu ei puterea şi mădularele sim
-
ţurilor cu oare s
-
o poată gusta, căci ar rămâne într 
-o stare
în care domneşte doar chinul şi moartea. Şi e firesc acestlucru, căci ochiului nu
-
i vine puterea vederii decât atuncicând se vede în faţa luminii şi când soarele îl scaldă cu ra
-
zele sale, după cum tot aşa de firesc e că şi cel lipsit desimţul mirosului nu poate gusta mireasma Duhului chiar dacă el s
-
ar fi vărsat peste toată lumea
3
. Căci dacă cu aju
-
 1.
 
Matei 7, 22.2.
 
Filipeni 1, 23.3.
 
Imaginea paulină
despre ceea ce-
i trupesc (σάρχιον), în stare
 
ne «întunece» cugetul, o întâlnim deja la Ignatie (Căt
re Ef 
eseni
10, 3) şi Origen
(Exegetica m Ps.
77, 33, Migne P.G. 2, 14). Cel dintâi
 
scriitor creştin care a schiţat o doctrină a unor «simţuri duhovniceşti»
 a fost Origen,
 In Ioannem
XX, 33, Migne P.G. 14, 676.
 
222
 NICOLAE CABASILA
 
torul Sfintelor Taine vor putea avea parte la ziua judecăţiide însuşi Fiul lui Dumnezeu cei care L
-
au iubit şi au auzitde la El aceeaşi
 
învăţătură pe care I
-
o dăduse Lui Tatăl
4
,
apoi nu e mai puţin adevărat că, pentru aşa ceva, ei trebuiausă se fi împrietenit cu Domnul şi să
-
şi fi dobândit urechi pentru El încă de aici, de pe pământ. Doar nu vei avea degând, omule, ca abia după ce vei fi trecut în cealaltă lumesă te împrieteneşti şi să
-
ţi deschizi urechi duhovniceşti sau
-
ţi găteşti haină de nuntă
5
 
şi alte lucruri trebuitoare nunţiila care eşti chemat, ci viaţa de aici trebuie să
-
ţi fie fabrica
sau atelierul
6
tuturor acelora. Cei care n-
au făcut acest lu
-
cru înaintea plecării din lumea aceasta, unii ca aceia n
-au
nici o legătură cu viaţa veşnică : mărturie sunt cele cincifecioare nebune şi bărbatul chemat la nuntă, ca unii carenu şi
-
au putut câştiga nici untdelemn în candele, nici hainăde nuntă.
 
Aşadar, aici pe pământ se naşte prin durerile faceriiomul lăuntric
7
, omul cel nou, cel zidit după chipul luiDumnezeu, fiind ca un făt în pântecele maicii sale
8
, iar
după ce a prins formă deplină, se naşte aşa
-
zicând a douaoară pentru cealaltă lume, desăvârşită şi neveştejită. Căci,după cum copilul trăieşte în pântecele maicii sale la întu
-
neric, plutind şi pregăt
indu-
se astfel după legile firii pentruviaţa plină de lumină a menirii lui normale de aici de pe pământ, tot aşa stau lucrurile şi în cele duhovniceşti, într 
-
adevăr, acest lucru îl are în vedere Sfântul Apostol Pa
-vel
când scrie Galatenilor : «Fiii mei, pentru voi rabd din nouchinurile facerii, până ce, în sfârşit, chipul lui Hristos
se
va împlini în voi»
9
. Numai că pruncii n
-aj
ung în pânte
cele
maicii lor nicicând măcar la simţământul şi la conştiinţa cătrăiesc, pe când creştinul are în decursul vieţii lui pămân
-
 4.
 
Ioan 15, 15.5.
 
Matei 22, 11 f 25, 1
 — 
13.6.
 
έργαστήριον.
 7.
 
«Omul lăuntric», Romani 7, 22.
 8.
 
Imaginecapit
ală
pentru
în
tregtratatulluiN.Cabasila.9.
 
Galateni4,19.
 
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
messagerul liked this
waltdisne liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->