Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
filozófia_olvasmányok

filozófia_olvasmányok

Ratings: (0)|Views: 1,044|Likes:

More info:

Published by: Krisztián Szilárd Szabó on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
1.
Platón: Kritón, Ford.: Devecseri Gábor, In: Platón összes művei I. kötet, Európakönyvkiadó 1984., Budapesthttp://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/platon/kriton.hun
- a szöveg abból indul ki, hogy az ítélet igazságtalan- a szökés pedig igazságtalan dologra igazságtalan válasz lenne-
3 fő kérdés:
o
Szabad-e, helyes-e Szókratésznak megszöknie?
o
Szabad-e ezt, helyes-e ez? Szabad-e igazságtalanságra igazságtalansággalfelelni?
o
Számít-e a tömeg véleménye morális kérdésekben?- Szókratész újra felülvizsgálja a helyzetet- ha a 2. kérdésre igen a válasz, akkor az 1. kérdésre is igen- 1. kérdés már megfogalmazásban: helyes-e szembeszállni a törvénnyel?- 2. kérdésre Szókratész válasza: NEM- ha sokat igazságtalankodunk, „nyavalyás” lesz a lelkiismeretünk (lásd: tornász-hasonlat)- az élet önmagában nem érték, csak a „jó élet” érték, tehát nyavalyás lelkiismerettelnincs is értelme élni- ezért: az igazságtalankodás az igazságtalanságot elkövetőnek rosszabb, mint aszenvedő alany szenvedése- ezért: nem szabad még igazságtalanságra sem igazságtalansággal felelni!- ha a 3. kérdés igen, akkor az 1. is igen- elítélné a tömeg Sz.barátait, ha nem segítenek neki a szökésben, mert a tömegvéleménye az, hogy ilyenkor szökni kell- Sz: csak arra kell hallgatni, akinek „indokai vannak”, vagyis aki racionális érvek alapjándönt- nem hisz abban, hogy a tömeg képes racionális megfontolásra (a tömeg nagyon könnyenmanipulálható)-
morálisan akkor helyes a cselekedet, ha az racionális érvekkel is bizonyítható =ETIKAI RACIONALIZMUS
- aki rosszat csinál, az nem etikus = nem bölcs =
„BUTA”
(Márton Mikis értelemben persze
)- e szerint tehát: erényt, erényességet lehet tanítani!- tehát: 2. és 3. kérdésre a válaszok: NEM- 1. : külön meg kell vizsgálni- miért kell alávetnie magát a törvényeknek?- „szerződés-érv”: tsd és állam szerződést köt, tsd hozzájárul a tv-ek meghozásához, ősem rúghatja fel ezt a szerződést, hiszen eddigi élete során csomó előnye származott belőle(az állam taníttatta, stb – ez mind a szerződés része, nem csak a jogokat, hanem akötelességeket is vállalnia kell..)- káosz- érv: káosz lenne, ha csak úgy fel lehetne rúgni a szabályokat (akkor már inkább belefér az a pár igazságtalan ítélet)- konzervatív-érv: Sz. nincs kritikai pozícióban, tehát nem képes belátni, hogy egytörvény jó-e vagy rossz, az ő létezése is a törvényeknek köszönhető- válasza: NEM helyes szembeszállni a törvénnyel
 
2. Platón: Állam VII. könyv 514a-517b, Ford.: Szabó Miklós, In: Platón összes művei II.kötet, Európa könyvkiadó 1984., Budapest, ésPlatón: Kratülosz 439c-440e, Ford.: Szabó Árpád, In: Platón összes művei I. kötet,Európa könyvkiadó 1984., Budapest
-Kritón: igazságot járja körül, etikai racionalizmus-De mi racionális?-Szofisk: nincs egyges, racionális-Cél: be kell bizonyítani, hogy a szofistáknak nincs igazuk!-
Barlang-hasonlat: (mindenki olvassa el!!!)
o
Sz.: ha minden változik, nincs megismerés
o
Állandó: pl: 2+2=4 (mindig) – absztrakt dolgok, amelyeket érzékszervekkelnem, csak ésszel lehet tapasztalni, ez biztos tudást eredményez.
o
Fizikai világ : változik, bizonytalan, okozat, önállótlan, alacsonyabb rangúlétezés, részesedés a másik világból
o
Ideák világa: változatlan, állandó, ok, önálló
o
Így meg lehet ismerni a jót, a helyest, a szépet és ezeket ésszel be kell látni =meg lehet ismerni a világot (itt sajnos én is lemaradtam egy kicsit, de mégmegkérdezem Mikit csütörtökön…)
3. Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról. Első és Második elmélkedés, Ford.:Boros Gábor, Atlantisz Kiadó 1994., Budapest (25-43.oldal)http://gondolkodom.hu/acview.php?ArtCat=83
-Mi igaz, mi hamis? → egy állítás, egy tény lehet igaz vagy hamis-Egy állítás akkor igaz, ha fennáll a tény, amire vonatkozik. -A kettő közti viszony = vonatkozás, az állítás reprezentál egy tényt.-Potenciális tények: nem állnak fenn, de akár fennállhatnának, pl.: Darth Vader létezik.-Darth Vader gonosz: hamis, ő nem létezik, ezért automatikusan hamis → ez a tény„helyére” vonatkozik.-Korrespodencia-elmélet: a világ tényleg úgy van, ahogyan azt az állítás kifejezi.-Gondolatok ugyanúgy lehetnek igazak v. hamisak.-Gondolat, érzet, elképzes
: mentális reprezentációk 
= itt: gondolat-Egy külső tényt reprezentálnak, ha fennáll: igaz, ha nem: hamis.-
Descartes egy igazolható/bizonyítható gondolatot keres, amiben meg tud bízni,amihez nem fér kétség.
-Módszere: mindenben kételkedik, mindent megpróbál kétségbe vonni, amit nem tud, az lesz igaz.-Szkeptikus érvek: tesztek, rosták, amelyeken át kell mennie a gondolatnak.-Ő azonban nem igazi szkeptikus: nem az a végcélja, hogy kétségbe vonja azállításokat, számára ez csak egy módszer = módszertani szkepszis-1. Az érzékszervek által szerzett gondolatokat hamisnak veszi, mert azok lehetne puszta érzéki csalódások.
o
= illúzió argumentum-2. Minden gondolat, ami álom közben keletkezik. De: Mikor álmodik?
o
= álom-argumentum-Mi marad?-Matematikai, logikai gondolatok, mert ezek nem egy tőlük függetlenül fennálló kültényre vonatkoznak.
 
- 3. Ezeket is csak egy gonosz démon pakolta a fejünkbe (v. mesterséges intelligencia)
o
= démon-argumentum-
Csak abban nem kételkedhet, hogy vannak gondolatai!!!
-Lehet, hogy nem igazak, de vannak!!! Ez egy ny.-A gondolatok pedig nem önmagukban vannak, hanem az egyes emberek gondolják,alkotják őket, tehát ha ő gondolkodik, akkor ő
VAN
. = az ő létezése egy
TÉNY
-Én vagyok. = ez kétségbevonhatatlan-Az ÉN tet egy gondolkodó dolog, nem pedig testi
karteziánus dualizmus.4. Hume, David: Tanulmány az emberi értelemről. 4. fejezet., Ford.: Vámosi Pál,Nippon Kiadó 1995., Budapest (25-40. oldal)
-szükségszerűség, bizonyosság → nem ugyanaz a 2 fogalom-bizonyosg: pszichogiai fogalom-
szükségszerűség
= nem lehet másképp, nem lehet hamis (ellentéte: lehetetlen=felfoghatatlan)-a tapasztalatból sosem következik szükségszerűség (szükségszerűen igaz állítás)-gondolati úton juthatunk ilyenekhez: matek+logika → ideák közti viszonyokrólszólnak, saját gondolataink közti viszonyokról-a világról tehát semmit nem tudunk meg matematikával, logikával-tapasztalat nélküli =
a priori
(gondolkodás)-→ a világ tényei nem szükségszerűek, hiszen csak tapasztalati úton juthatunk elhozzájuk és el tudjuk képzelni az ellentétüket-Indukció problémája : egyes dolgokból általános következtetést vonunk le; minélnagyobb az induktív bázis, annál nagyobb a valószínűsége, DE nem szükségszerű!!-Tehát: ok és okozat között nincs szükségszerű kapcsolat.
5. Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája, Előszó az első kiadáshoz (részlet), Előszó amásodik kiadáshoz, Bevezetés, Ford.: Kis János, Atlantisz Budapest 2004.
-Kant: a gyakorlat által elért ismeretek nem tapasztalati ismeretek.-Elmélet gyakorlat.-Az elméleti ismeretek csak olyamire vonatkozhatnak, amire tapasztalatunk lehet.-
Hume
: tapasztalati ismeretek (a világ tényeire irányul, pl. term. tud-ok → sosemszükségszerű ism.)↔ a priori ismeretek -
A priori ismeretek jell.: szükségszerűség, teljes általánosság
(= vm mindig így ésígy viselkedik, pl. 1 meg 1 mindig 2, nem kell áll. bebizonyítani)-
Metafizika:
a világról gondolkodik, de nem olyan dolgokkal, amikhez tapasztalatútján eljuthatunk, hanem amikhez csak gondolati úton.-Kant:
metafizika 3 fő kérdése
o
1. Van-e Isten?
o
2. Halhatatlan-e a lélek?
o
3. Van-e szabadság a világban? (szabad akaratra von.)-Probléma: hogy juthatunk a metafizikában a priori ismeretekhez???-A hume-i rendszerbe nem fér bele, mivel Hume szerint a tényekről nem tudhatunk meg semmit a priori.-Kant: bizonyos dolgokban egyetért vele, biz. dolgokban azonban nem!-Metafizikusok:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Flóra Hegedűs liked this
Emilia Kis-Jakab liked this
Emeric Bartos liked this
Dóra Balogh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->