Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
မိန္းမျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ

မိန္းမျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ

Ratings:

3.67

(3)
|Views: 189,863 |Likes:
Published by sayarchat

More info:

Published by: sayarchat on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
မိန္းမျဖစ္ရတ့ဒုကၡ(၁)
ေရးသူ...ဆရာအတၱေက်ာ္
http://nookycontent.wordpress.com/အိ မ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ရတဲ  ့ဘ၀မွာေယာက္ ်ားေတြရဲ႕မသိသားဆိ  ု းရြ ားမႈေၾကာင္  ့မိန္ းမသားေတြ မွ ာအေတာ္  ့ ကိ  ု ဒု ကၡ မ်ားေနရတတ္ တာေလးကိ  ုေဖာက္သည္ခ်ခ်င္ ပါတယ္။တစ္ေလာဆီ ကကၽြန္ေတာ္  ့ဆီေရာက္ လာတဲ  ့  စာေလးတစ္ေစာင္ ထဲ ကစာသားေလးေတြ ကိ  ုေကာက္ႏု တ္ ျပလိ  ု က္ရင္အဲဒီ  ့အိ မ္ေထာင္ရွင္မိန္ းမသားရဲ ဒု ကၡ ကိ  ုမွန္ းဆႏိ  ုင္ ပါလိ မ္  ့ မယ္။အမွန္ေတာ့ေယာက္ ်ားေတြ မွ ာမဟု တ္ တမ္ းတရားအျပာစာအု ပ္ ထဲ က  ဟာေတြ ကိ  ုသာအဟု တ္ မွ တ္ ၿပီ းနင္ းကန္က်ဲ မိရာကမိန္ းမသားေတြဒဏ္ခံေနရတာကိ  ု  မီ းေမာင္ းထိ  ု းျပလိ  ု က္ တဲ  ့စာေလးလိ  ု ႔ လည္ းဆိ  ုႏိ  ုင္ ပါတယ္။ဖတ္ ၾကည္  ့ေတာ္ မူ ၾကပါဦ းခင္ဗ်ား။
ဆရာ့စာေတြဖတ္  ၿပီ းရယ္ လည္ းရယ္ ရတယ္ ၊ဗဟုသုတလည္ းတိ   ုးတယ္ ဆရာ။သမီ းအမ်ိ  ဳးသားကလည္ း   ႀကီ းခ်င္ တဲ   ့လူတစ္ ေယာက္ ပါ။သမီ းကမလိ   ုဘူးဆိ   ုတာေတာင္ သမီ းအတြက္ သူကႀကီ းေစခ်င္ တယ္ ဆိ   ုလိ   ု ႔ မနည္ းတားထားရပါတယ္ ။ဆရာ့စာကိ   ုျပလိ   ုက္ ေတာ့သူလည္ း“ဟာဗ်ာ”ျဖစ္ သြ ားပါတယ္ …။  သမီ းကပြင္   ့ပြင္   ့လင္ းလင္ း၀န္ ခံရရင္သည္ ကိ စၥကိ   ုအခုအခ်ိ န္ ထိ သိ ပ္  ၿပီ းမခံစားေသးဘူးဆရာ။  ေအာင္   ့တာလည္ းသိ ပ္ မခံႏိ   ုင္ ေတာ့ေတာ္  ၿပီ လိ   ု ႔ပဲ ေျပာျဖစ္ တယ္ ။အမ်ိ  ဳးသားကေတာ့ေအာင္   ့ခံ ၾကည္   ့ဆိ   ုေပမဲ   ့ သမီ းဘယ္ လိ   ုမွမခံႏိ   ုင္ ဘူးျဖစ္ ေနတယ္ ဆရာရယ္ ။တစ္ ခါတစ္ ေလသူကနာရီ ၀က္ ေလာက္  ၾကာေနရင္  သမီ းေျခေထာက္ ေတြဒူးေတြေထာင္ လိ   ု ႔ကိ   ုမရေတာ့ဘူး။တဆတ္ ဆတ္ တုန္ သလိ   ုျဖစ္ ေနတယ္ ဆရာ။  အဲဒါေကာဘယ္ လိ   ုလုပ္ ရတာလဲ ။သိ ပါရေစရွင္   ့။  သူ ႔ကိ   ုလည္ းစိ တ္ ေက်နပ္ မႈအျပည္   ့အ၀ရေစခ်င္ တယ္ ။ေကာင္ းတယ္ ဆိ   ုတဲ   ့ဟာကိ   ုလည္း  သမီ းနားမလည္  ျဖစ္ ေနတာ… ေတာ္ ေတာ္ မလြယ္ ပါဘူးဆရာရွင့  ္ ။
သည္ လိ  ု စာမ်ိဳးေတြကၽြန္ေတာ္  ့ဆီ မွ ာအထပ္ လိ  ု က္ရိ  ွ ပါတယ္။ခက္ တာကအမ်ိဳးသမီ းေတြ ကသာ
 
သူ တိ  ု ႔ခင္ ပြန္ းေတြစိ တ္ခ်မ္ းသာေစခ်င္ လြန္ း၊စိ တ္ေက်နပ္ မႈရၾကေစခ်င္ လြန္ းလိ  ု ႔ကၽြန္ေတာ္  ့ဆီ  စာေရးေဆြ းေႏြ းအၾကံေတာင္ းၾကတာပါ။အမ်ိဳးသားကိ  ု လူ တတ္ ႀကီ းေတြ ကေတာ့တစ္ခါဆိ  ုတစ္ခါဖူ းမွ သည္ လိ  ုအၾကံ မ်ိဳးမေတာင္းဖူ းပါဘူ း။ကိ  ု လူ တတ္ ႀကီ းေတြေတာင္ းတဲ  ့အၾကံဉာဏ္ ကေတာ့သူ တိ  ု ႔ရဲ  ျပ႒ာန္ းစာအု ပ္ မ်ားျဖစ္ တဲ  ့အျပာစာအု ပ္ မ်ားထဲ ကၫႊန္ ၾကားခ်က္ မ်ားအတိ  ုင္ း“ၾက”အေရး ႏွ စ္ေရးသာျဖစ္ ပါတယ္။“ၾက”အေရးဆိ  ု တာကႀကီ းယရစ္အေရးႏွ စ္ေရးကိ  ုဆိ  ု လိ  ု တာပါ။(၁) ႀကီ းေရး(၂)  ၾကာေရးကသာကိ  ု လူ တတ္ ႀကီ းမ်ားအတြ က္မိန္ းမေတြ ကိ  ုေက်နပ္ မႈေပးစြ မ္ းႏိ  ုင္ လိ မ္  ့ မယ္ လိ  ု ႔  တလြ  ဲဆံ ပင္ေကာင္ းခံ ယူ ထားၾကပါတယ္။အမ်ိဳးသမီ းေတြအတြ က္တကယ္အေရးႀကီ းတာဘာမွန္း ေယာက္ ်ားေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကမသိ ၾကပါဘူ း။ အထက္ ကေဖာ္ ျပတဲ  ့ စာမွ ာႀကီ းေရးျပႆနာကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တင္ လိ  ု က္ တဲ  ့“ငယ္ ပါျပႆနာ”   စာမ်က္ႏွ ာေၾကာင္  ့“ဟာဗ်ာ”နဲ ႔ကိ စၥ ျပတ္ေလာက္ ၿပီထင္ ပါတယ္။က်န္ေနတာကၾကာေရးကိ စၥရယ္ ေအာင္  ့ တာရယ္၊ခံ စားလိ  ု ႔မရတာရယ္၊ေကာင္ းတယ္ဆိ  ု တာဘာမွန္ းကိ  ုမသိ တာရယ္ ျဖစ္ ပါတယ္ အမွန္ေတာ့အဲသလိ  ုျဖစ္ရတဲ  ့အထဲ မွ ာကေလး၄-၅ေယာက္ေမြးထားတဲ  ့သက္ တမ္ းရင့  ္အိ မ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီ းေတြ ပါပါ၀င္ေနတယ္ဆိ  ုရင္တခ်ိဳ႕ေယာက္ ်ားေတြအေတာ္  ့ ကိ  ုအံ  ့ ၾသသြ ားပါလိ မ္  ့ မယ္  ကေလးေတြေလး-ငါး-ဆယ္ေယာက္ေမြ းၿပီ းေသသာသြ ားတယ္၊ေကာင္းတယ္ဆိ  ု တဲ  ့အရသာကိ  ု  မခံ စားဘူ းလိ  ု က္ တဲ  ့အထဲ မွ ာကၽြန္ေတာ္ တိ  ု ႔အေမေတြ၊ကၽြန္ေတာ္ တိ  ု ႔အဘြ ားေတြ၊အဘြ ားရဲ ဘြ ားေအႀကီ းေတြေတာင္ပါေနမွ ာေသခ်ာသေလာက္ ပါပဲ။အဲဒါဘာျဖစ္ လိ  ု ႔ လဲ။ဟု တ္ ကဲ  ့ ေယာက္ ်ားသားေတြအခ်က္အလက္ မွန္ေတြသိခြင္  ့မရလိ  ု ႔ ပါ။ သည္ေရွ႕ကတင္ခဲ  ့ တဲ  ့“ပု ထုဇဥ္ တိ  ု ႔ရဲ႕ခ်စ္ေရးခ်စ္ မႈအျပဳအမူ”စာမ်က္ႏွာမွ ာသည္သေဘာကိ  ု အျမြ က္ေလာက္တင္ ျပေဆြ းေႏြးခဲ  ့ ၿပီ းပါၿပီ။အဲဒီ  ့ ထဲ မွာအဓိ ကအေရးအႀကီ းဆံ  ု းအေနနဲ ႔ေဖာ္ ျပခဲ  ့ တာက  “လူအမ်ားစုအတြ က္ခ်စ္ မႈခ်စ္ေရးဆိ  ုသည္ မွ ာတိရစၦာန္ မ်ားကဲ  ့သိ  ု ႔ငယ္ ပါႏွင္  ့ေယာနိထိေတြ႕ၿပီ းသကာလ ႏွ စ္ဦးစလံ  ုးဇာတ္သိ မ္ းသိ  ု ႔ေရာက္သြ ား႐ံ  ု မွ ်ႏွင္  ့မၿပီ းပါ။ထိ  ု ႔ ထက္အမ်ားႀကီ းပိ  ု ပါသည္”ဆိ  ု တာပါပဲ ေယာက္ ်ားအေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့သူ တိ  ု ႔ငယ္ ပါေတြေယာနိ ထဲ၀င္ေရာက္၊ထိ  ု ႔ေနာက္ခပ္ ၾကာၾကာေလး  လႈ ပ္ရွ ားလိ  ု က္ရင္အမ်ိဳးသမီးသာယာသြ ားလိ မ္  ့ မယ္၊အားကစားသမားတစ္ေယာက္ လိ  ုအေမာလံ  ု လံ  ု သက္ လံ  ုေကာင္ းေကာင္ းနဲ ႔အၾကမ္ းပတမ္ းလႈ ပ္ရွ ားႏိ  ုင္ မွသာလွ ်င္မိန္ းမေတြႀကိဳက္ လိ မ္  ့ မယ္ဆိ  ု တဲ  ့သူ တိ  ု ႔ရဲ  ျပ႒ာန္ းစာအု ပ္ေတြ(အျပာစာအု ပ္၊အျပာဇာတ္ ကားေတြ) ထဲ ကအတိ  ုင္ းသာထင္ ျမင္ ယူဆထားၾကပါတယ္ အဲဒီ  ့အခ်က္ ဟာတကယ္  ့အမွ ားပါ။ယံ  ု တမ္ းစကားပါ။  ကၽြန္ေတာ္ ကအိ ပ္(ခ်္)အိ  ုင္ဗွ  ီ၊ေအအိ  ုင္ဒီအက္(စ္) လု ပ္ငန္ းေတြအတြ က္ေစတနာ့ ၀န္ ထမ္ းလည္းမၾကာခဏ  လု ပ္ ဖူ းေတာ့လိင္အလု ပ္သမေတြအမ်ားအျပားနဲ ႔ လည္ းေျပာဟယ္ဆိ  ု ဟယ္၊ေဆြ းေႏြ းဟယ္လု ပ္ ဖူ းပါတယ္ သူ တိ  ု ႔နဲ ႔အံ  ု လိ  ု က္ က်င္ းလိ  ု က္ေျပာတဲ  ့အခါမ်ားဆိ  ုရင္ေတာ့ေယာက္ ်ားေတြရဲ႕ရယ္ စရာေကာင္ းတဲ  ့ အမူအက်င္  ့ေတြ ကေပၚလာပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နဲ ႔ေတြ႕ဖူ းသမွ ်ရာနဲ ႔ခ်ီေနတဲ  ့လိင္အလု ပ္သမအားလံ  ု းထဲ မွ ာ ေငြရွာခ်င္ လိ  ု ႔သာသည္အလု ပ္ ကိ  ုလု ပ္ေနၾကတယ္၊တကယ္  ့ တကယ္ဘာသာယာမႈ မွမခံ စားရဘူ းလိ  ု ႔
 
အားလံ  ု းကတစ္ညီ တစ္ၫြ တ္ တည္ းေျဖခဲ  ့ ၾကပါတယ္။တစ္ေယာက္ မွျခြင္ းခ်က္ မရိ  ွ ပါဘူ း။သိ  ု ႔ေသာ္ သူ တိ  ု ႔ေဖာက္သည္ေတြ ကသူ တိ  ု ႔ ကိ  ုေကာင္ းလားလိ  ု ႔ေမးရင္ေကာင္ းတယ္၊ၿပီ းလားလိ  ု ႔ေမးရင္ၿပီ းတယ္ လိ  ု ႔ ပဲ ေျဖခဲ  ့ ၾကသူခ်ည္ းပါပဲ တဲ  ့ခင္ဗ်ား။ (ေယာက္ ်ားအေတာ္ မ်ားမ်ားမွ ာဘာအက်င္  ့ လဲေတာ့မသိဘူ း။အဲဒီ  ့ေကာင္ းလား၊ၿပီ းလားေမးတဲ  ့ အက်င္  ့ ႀကီ းကလည္ းအလြန္ဆိ  ုးရြ ားစြာကပ္ ၿငိေနပါတယ္။တကယ္ကၽြ မ္ းက်င္ တဲ  ့ေယာက္ ်ားဆိ  ုရင္ေမးစရာ  မလိ  ုဘဲအလိ  ု လိ  ုသိႏိ  ုင္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။)  ကဲ…ေျပာၾကည္  ့ မယ္ဗ်ာ။
(၁)ေယာနိထသိငယ္ပါေရာက္ရိေရးသည္အဓိကမဟုတ္ပါ။
ငယ္ ပါမပါတဲ  ့ေယာက္ ်ားလ်ာမ်ားနဲ ႔ေသတစ္ ပန္သက္ တစ္ဆံ  ု းလက္ တြ  ဲေပါင္ းေဖာ္ေနသူမိန္ းမသား  စစ္ စစ္ မ်ား၊လင္နဲ ႔ကြ ာရွင္းကာငယ္ ပါအလ်ဥ္ းမပါတဲ  ံေယာက္ ်ားလ်ာမ်ားနဲ ႔သာေပါင္ းဖက္သြ ားသူ မ်ားက အဲဒီ  ့အဆိ  ုမွန္ ကန္ေၾကာင္ းရာႏႈန္းျပည္  ့ေထာက္ခံ ၾကပါလိ မ္  ့ မယ္ခင္ဗ်ား။ သိ  ု ႔ေသာ္လူအမ်ားစုျပဳေနက်အတိ  ုင္ းေယာက္ ်ားနဲ ႔မိန္ းမေပါင္ းဖက္ရာမွာလည္ းပဲေယာနိ ထဲငယ္ ပါ ေရာက္ရိ  ွ မွသာမ်ိဳးဆက္ ပြားတဲ  ့အမႈ ကိ  ုျပဳႏိ  ုင္ ၾကမွ ာမိ  ု ႔မ်ိဳးဆက္ ပြ ားေရးအတြ က္ဒါကအဓိ ကက်ေပမယ္  ့  လင္နဲ ႔မယား၊ေယာက္ ်ားနဲ ႔မိန္ းမၾကားကာစြ  ဲ လန္ းတိ မ္းမူ းဖြ ယ္သာယာမႈ ကိ  ုရဖိ  ု ႔ က်ေတာ့အဲဒါကိ  ုတကယ္  ့  ဟိ  ု းေနာက္ဆံ  ု းမွ ာထားၿပီ းေရွ႕ကနာရီ ၀က္တစ္နာရီေလာက္ပ်ိဳးယူရပါတယ္။အဲဒါဟာဘယ္အျပာစာအု ပ္၊ ဘယ္အျပာဇာတ္ ကားမွ ာမွမပါတဲ  ့အခ်က္ ပါပဲ။(အဲဒါေတြသာထည္  ့ေရး၊ထည္  ့႐ိ  ု က္ရင္ လည္ းလိ  ုရင္ းကိ  ု  ျမန္ ျမန္ေရာက္ခ်င္ လွ တဲ  ့အစ္ ကိ  ု ကာလသားေတြအားေပးမွ ာမဟု တ္ေတာ့ တာမိ  ု ႔ဒါကိ  ုထည္  ့ မ႐ိ  ု က္ေတာ့ဘဲ ေအးသာေရ…ေကာက္႐ိ  ု းပံ  ုေဟ့ဆိ  ု တာႀကီ းကိ  ု ပဲတန္ းတန္ းေရးၾက၊႐ိ  ု က္ ၾကတာလည္ းျဖစ္ႏိ  ုင္ ပါသဗ်ာ။)
(၂) မိန္းမသားမ်ားအတက္အပ်ိဳးသည္ေယာနိထငယ္ပါေရာက္ရိေရးထက္အဆတစ္ေသာင္းပိအေရးႀကီး၏။
ဒါကိ  ုမိန္ းမသားေတြ ကရာႏႈန္ းျပည္  ့ေထာက္ခံ ၾကလိ မ္  ့ မယ္ထင္ ပါတယ္။(ေထာက္ခံ တယ္ဆိ  ုရင္မ်ားမ်ား likeေပးၾက၊မဲ လည္ းမ်ားမ်ားေပးၾကပါခင္ဗ်ာ။ဒါမွခင္ဗ်ားတိ  ု ႔ကိ  ု ကိ  ုေတြယံ  ု မွ ာဗ်။) အပ်ိဳးဆိ  ု တဲ  ့ေနရာမွ ာတစ္ေယာက္ လက္တစ္ေယာက္ကိ  ုင္ ၿပီ းေအးေအးေဆးေဆးကယု ကယင္  စကားေျပာတာေလးေတြပါတယ္၊ဆံ ပင္သပ္ေပးတာေလးေတြပါတယ္၊ေထြ းေထြးပိ  ု က္ ပိ  ု က္ေနတာလည္ း  ပါတယ္၊ယု ယု ယယေနတာလည္ းပါတယ္။ေမႊ းေမႊ းေပးတာလဲပါပါတယ္။(အဲဒီ  ့ မွ ာတင္အဖ်င္ းဆံ  ု း၁၀  မိနစ္ေလာက္ ကသြ ားေနၿပီ။ကိ  ု ကိ  ု ကတိ တ္ခ်ိ တ္ မေခ်ေတာ့ ၀ူ း။သယ္…ငါေနာ္…ဟင္ း…) စိ တ္ရွည္ ပါ၊ သည္ းခံ ပါခင္ဗ်။ဒါကခင္ဗ်ားတိ  ု ႔လိ  ုခ်င္ တဲ  ့“ေကာင္ းလား”အတြ က္အင္ မတန္အေရးႀကီ းတဲ  ့အပိ  ုင္ းပါ။ အဲဒီ  ့၁၀မိနစ္၁၅မိနစ္ ၿပီ းရင္အာ႐ံ  ုႏိ  ု းရာကြ က္ရပ္ ကေလးမ်ားကိ  ုမထိ တထိေလးညင္ညင္သာသာေလး ႏိ  ႈ းဆြရပါတယ္ခင္ဗ်ား။ကု လားဘုရားပြ  ဲေတြ႕သလိ  ုလာစမ္ း…ေပး…ရင္သား…ေဟာ…ကိ  ုင္ ၿပီဆိ  ု တာမ်ိဳး  လံ  ု း၀မလု ပ္အပ္ ပါဘူ း။သူထိေတာ့ မယ္၊သူထိေတာ့ မယ္၊အိ  ု…ဘာလု ပ္ တာလဲသိဘူ း၊ဟြန္ ႔…တူညားက  ထိေတာ့ မယ္ မွ တ္ လိ  ု ႔…တူ ႔ လက္ ႀကီ းကလဲဘာ႐ိ  ု႕ေနာက္ ျပန္ဆု တ္ တြ ားရတာရဲ႐ိ  ု႕ေတြဘာေတြ  ျဖစ္ လာေအာင္စိ တ္ရွည္ရပါတယ္ခင္ဗ်ား။အဲဒါအပ်ိဳးရဲ႕ထူ းျခားမႈ ပါပဲ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->