Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betel 37-2011

Betel 37-2011

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by copilsebastian
Publicatie crestina a bisericii Penticostale BETEL Arad
Publicatie crestina a bisericii Penticostale BETEL Arad

More info:

Published by: copilsebastian on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2011

pdf

text

original

 
 
Fondurile necesare editării si distribuiriirevistei „Betel pentru copii si adolescenţi”, se con
-
stituie din donaţii din ţară şi străinătate. Cei caredoresc să sprijine această lucrare pot depunebani în contul Bisericii lui Dumnezeu ApostolicăArad, deschis la BCR Arad, având codul IBAN:RO 37RNCB 1200000 135260001.
VămulţumimînNumeleDomnuluiIsus
 
Colectivulredacţie
ISSN: 1583-2589
 pag. 3
 „Şisăştiţicăpăcatulvostruvăvaajunge“ 
– Părinţiişi învăţătorii
 pag. 4-5 
GeorgeMüller 
– Beniamin Boariu
 pag. 6-8 
ÎmratulMesopotamiei,asupritoralluiIsrael 
 Învăţătorii şi copiii clasei a VIII-a B
Învaţăsăcunoştioamenii•Dupăfaptăşirăsplată
 –
Iosif N
Versetecolorate
 „Goel“Tălmăciri 
 pag.
9
Daniel
 – Predicatorul
 pag. 10 
 „HaidemlaCasaDomnului“
 – Eunicia Muraru
 pag. 11
Visespulberate–pledoariepentruoviaţătrăitălângăDomnul 
– Peti C.
 pag. 12-14
OraşelecelorşaptebisericidinAsiaMică(Apocalipsa2-3)
 – Ben Yamin
 pag. 15 
Întoarceţi-văsăascultaţi 
– Iosif Anca
 pag. 16 
Glasulviorii 
 pag. 18 
Răspunsuri.Întrebări 
 pag. 19
 Îngrijorarea / Liniştea
 pag. 20 
TurnurilePaine
- Rebeca Dagău
Tatăl pământului
Tatăl pământului,mi-a dat şi mie amurgul,să gust din pomul binelui şi-al răului,crescut şi-n inima mea,odată ce răsărise soarele,peste răspântia dintre bine şi rău.Dacă n-aş  avut acest întâi răsărit,aş  plâns că e nedrept,să u muritor într-o lume, în care cerul nu se vede,cu ochii deschişi.Tatăl pământului,mi-a făurit haină de lutşi mi-a zăvorât fericireaacum câteva mii de ani în grădina lumii,cu copaci ce se-adapădin sudoarea frunţii meleşi-a altora;ca să-mi iubesc mai mult inimadecât căldura hainelor mele.Tatăl pământului mi-a dat lumina,pe care o văd numai eu,şi-acei dezbrăcaţi de luminăce-au atârnat hainele lor de-ntunericpe lemnul Fiului Său.De-abia acum încep să-nţelegcu ochii închişi,şi nu cu pământul,că tatăl meu, tatăl pământuluieste Tatăl Luminii.
 Ady Mura
 
3
 
Editorial 
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea
(Coloseni 3:16)
3
 
Dragi copii şi adolescenţi, există o
„poruncăînsoţitădeofăgăduinţă«caifericitşitrăieştimultăvremepepământ»”
(Efeseni 6:2-3). Poruncaascultării de părinţi este legată de împliniri şi o viaţă întreagă, pe de-o parte, prinrespectul şi grija faţă de părinţii ce v-au născut şi crescut, iar pe de altă parte prinascultarea sfaturilor părinteşti care vă vor feri de comiterea diverselor păcatecu care Diavolul şi lumea vă vor ispiti. Din întâmplarea următoare, culeasă dinliteratura evreiască, reiese foarte clar, ceea ce Moise, despre care este vorba încontinuare, a spus unor evrei, pe care îi avertiza să nu păcătuiască, gândindu-secă vor scăpa nepedepsiţi. El le-a zis:
să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge” 
Aatprinpustie,Moises-aopritsăseodihnească,subuntuş,nudepartedeofântână.Unaltdrumeţs-aopritsăserăcorească.Cânds-aaplecatsăbeaapă,călătoruluii-acăzutpungacubani,delacingătoareşifărăsăbagedeseamăcăapierdutpunga,omulaplecatdinnouladrum.Lascurttimpdupăaceea,asositunaldoileacălător.Elavăzutdeîndatăpungacubani.Aluat-o,bucurosnevoiemare,aprivitîntoatepărţileşipentrucănuaveacuis-oînapoieze,abăutapăşiaplecatmaideparte.Puţinmaitârziuunaltreileacălătors-aopritlafântână.Elabăutapăîndelung,s-arăcoritşiapois-atraslaumbră,lângăfântânăşiaadormit,căcierafoarteobosit.Dupăovreme,primulcălătoradescoperit,că-ilipseapungaşidându-şiseamacănumailafântânăopututsăopiardă,s-aîntorsdegrabă.Furios,l-atrezitpecelcaredormeaşii-acerut pungacubani.Cumacelanuştianimicdesprepungacubani,s-auluatlaceartă,iarcelcepierdusebanii,l-aomorâtpeceldealtreileacălător.Apoiaplecatladrumsupărat.Martornezutlatoateacestea,Moisefoartenedumeriti-azisluiDumnezeu:„Estepreamultrăuşinedreptateînlume!Deceatrebuitcaprimulcălătorsăpiardăbaniişiapoisădevinăucigaş?Deceatrebuitcaaldoileacălătorsăgăseascăpungaşicrezând-oundarceresc,săplececuea?Iaraltreileacălătoreracutotulnevinovat,deceatrebuitsămoară?” Dumnezeui-arăspuns:„Acumîţiexplic,darn-ovoifacelaecarepas.Primulomeraulunuihoţ,careîlfurasepetatălceluidealdoileacălătorşigăsindpunga,n-aluatdecâtceeaceisecuvenea.Altreileaeraunucigaş,careîşiascunseseaşadebinefapta,încâtn-arfostniciodatădescoperitădeoamenişiastfelşi-a primitpedeapsa.Totdeaunaexistăunsensşijusteţeîntotceeaceseîntîmplă,chiarşiatunci,cândtunulevezi,orinuleînţelegi” 
.Să ştiţi şi să nu uitaţi niciodată că toate faptele noastre au efect cel mai multasupra noastră, după cum spune şi proverbul: „
Cine dă lui îşi dă, cine face lui îşi face!
” Astfel, ascultarea aduce binecuvântare, neascultarea şi orice alt păcatvor aduce blestem. Profetul Isaia anunţa evreii, chemându-i la pocăinţă: „
Deveţivoişiveţiasculta,veţimâncacelemaibuneroadealeţării;dardenuveţivoişinuveţiasculta,desabieveţiînghiţiţi,căciguraDomnuluiavorbit 
” (Isaia 1:19-20). Tot el scria: „
Binedecelneprihănit!Luiîivamergebine,căcisevabucuraderodulfaptelorlui.Vaidecelrău!Luiîivamergerău,căcivaculegerodulfaptelorlui”
(Isaia 3:10-11). Aceste efecte de regulă se lasă aşteptate, pentru a se oferi ecăruiom posibilitatea libertăţii în acţiunile sale. Există două opţiuni pentru cei ce au făcutrău: continuarea comiterii răului şi omiterii binelui, sau abandonarea răului prin pocăinţă şi silinţade a face binele. Pentru cei ce au făcut binele sunt tot două opţiuni: rămânerea în aria binelui saualunecarea sub ispită spre rău. Aceste posibilităţi sunt evidenţiate şi de apostolul Pavel, când scriadespre doctrina mântuirii: „
Şicrezitu,...căveiscăpadejudecataluiDumnezeu?Saudispreţuieştitubogăţiilebunătăţii,îngăduinţeişiîndelungeiLuirăbdări?NuvezitucăbunătatealuiDumnezeuteîndeamnălapocăinţă?Dar,cuîmpietrireainimiitale,carenuvreasăsepocăiască,îţiaduniocomoarădemâniepentruziuamânieişiaarătării
dreptei judecăţi a lui Dumnezeu
,carevarăsplătiecăruiadupăfaptelelui.Şianume,vada
viaţa veşnică
celorce,prinstăruinţaînbine,cautăslava,cinsteaşinemurirea;şivada
mânie şi urgie
celorce,dinduhdegîlceavă,seîmpotrivescadevăruluişiascultădenelegiuire
” (Romani 2:3-8).
Părinţii şi învăţătorii 
„Şi să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge” 
(Numeri32:23)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->