Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
16Activity
×
P. 1
Palaytandaan (Revised Edition 2002 June)

Palaytandaan (Revised Edition 2002 June)

Ratings: (0)|Views: 13,064|Likes:
Palaytandaan: Mga prinsipyo, konsepto at impormasyon na dapat tandaan sa pagpapalayan (Revised Edition)
June 2002

Tinalakay sa babasahing ito ang mga prinsipyo, konsepto, at impormasyon tungkol sa:industriya at produksiyon ng palay; halamang palay; pagpili ng binhi at barayti; paghahanda ng lupa; paghahanda ng binhi at punlaan; pagtatanim; pagpapataba; pamamahala ng tubig; pamamahala ng peste; pag-aani at mga gawain pagkaani; at pagnenegosyo. Tulung-tulong itong binuo ng mga magsasaka, teknisyan, at dalubhasang mananaliksik, katulongang mga editors at illustrators. Sa pamamagitan ng mga workshops, sila ay nagpalitan ng mga kurukuro at kaalaman base sa kanilang mga napag-aralan at nalalaman tungkol sa iba’t ibang nabanggit na paksa.
Palaytandaan: Mga prinsipyo, konsepto at impormasyon na dapat tandaan sa pagpapalayan (Revised Edition)
June 2002

Tinalakay sa babasahing ito ang mga prinsipyo, konsepto, at impormasyon tungkol sa:industriya at produksiyon ng palay; halamang palay; pagpili ng binhi at barayti; paghahanda ng lupa; paghahanda ng binhi at punlaan; pagtatanim; pagpapataba; pamamahala ng tubig; pamamahala ng peste; pag-aani at mga gawain pagkaani; at pagnenegosyo. Tulung-tulong itong binuo ng mga magsasaka, teknisyan, at dalubhasang mananaliksik, katulongang mga editors at illustrators. Sa pamamagitan ng mga workshops, sila ay nagpalitan ng mga kurukuro at kaalaman base sa kanilang mga napag-aralan at nalalaman tungkol sa iba’t ibang nabanggit na paksa.

More info:

Published by: Philippine Rice Research Institute on Jul 31, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

05/06/2013

 
 Krhrps 1==;
 
Olglolilgh gk alh|kg gh fkrfrikgh }khflikik kgh ]oliQl`bfrgh gklp }kqknlolg d hknlslg kgh glikiknkg ghakakpkolgh lsd'
 
]kik|skgckkg 
Nhk }qlgpl}|d) fdgpb}sd) ks ln}dqnkp|dggk ck}ks skgckkg pk }kh}k}kik|kg
]OLIL]]LGB QL@B QBPBKQ@O LGPSLSRSB
Nkilhk|k) P`lbg`b @ls| dj Nrûdu) 0;;< Grbzk B`lek
Ergb 1==1

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Peach Bernal liked this
Mark Quidet liked this
Reandino Andro liked this
Lhady Sunakoh liked this
windua liked this
Leonora Bautista liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->