Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
25Activity

Table Of Contents

2. Khởi động
4. Môi trường làm việc
5. Mở tập tin đã tồn tại
6. Thoát khỏi Access
CHƯƠNG 1 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Các khái niệm về CSDL Access
Ví dụ:
Tên bảng
Trường dữ liệu (Field)
TT Kiểu dữ liệu Độ lớn Lưu trữ
Bản ghi (Record)
Trường khoá (Primary key)
2. Xây dựng cấu trúc bảng
TT Loại số Độ lớn
KÝ TỰ Ý NGHĨA
3. Thiết lập quan hệ
A Bảng B Kiểu liên kết
4. Nhập dữ liệu :
a. Xoá bản ghi
Chú ý
b. Sắp xếp dữ liệu
c. Lọc dữ liệu
5. Thuộc tính LOOKUP
Wizard
Nhấn Yes để lưu thay đổi
6. Qui trình xây dựng CSDL Access
CHƯƠNG 2 TRUY VẤN DỮ LIỆU
1. SELECT queries
Select danh sách các Field From danh sách các Table;
Ví dụ 1:
Like ‘<giá trị tươngđối>’
QUI ƯỚC Ý NGHĨA – CÔNG DỤNG
2. CROSSTAB queries
Crosstab Query;
4. Append Query
5. DELETE queries
Phải cẩn trọng trước khi quyết định lệnh xoá dữ liệu. Khi xoá dữ liệu rồi thì
6. UPDATE queries
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN
1. Khái niệm Forms
2. Sử dụng FORM WIZARD
3. Sử dụng FORM DESIGN VIEW
a. Sửa thuộc tính
Sửa nhãn (Label):
Thay đổi kích thước đối tượng (Resize):
Di chuyển đối tượng:
Thay đổi Font chữ:
Thay đổi màu nền:
Thay đổi màu chữ:
b. Sử dụng Command Button Wizard
Ví dụ: Tạo nút
TT Nhóm \ Lệnh Ý nghĩa
Navigation Định hướng trỏ chuột trên Record
Operations Các xử lý với bản ghi
Operations Các xử lý với Form
Operations Các xử lý với Report
5 Applications Xử lý ứng dụng
Sử dụng Main Sub-form trong form nhập dữ liệu:
4.3 Lý thuyết về Main Sub Form
Nhận thấy rằng:
CHƯƠNG 1 THIẾT KẾ BÁO CÁO - REPORT
1. Các khái niệm về Report
2. Sử dụng Report wizard
you report?
3. Thiết kế report
4. Report chứa tham số
Cách làm:
Forms!<Tên form>!<tên đối tượng>
Forms!frmIndsCB!Combo1
CHƯƠNG 5 LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN
1. Môi trường lập trình VBA
Trong đó: (1) Hệ thống thực đơn và thanh công cụ
(2) Cửa sổ Project Explorer;
(3) Cửa sổ viết lệnh;
(4) Cửa sổ Intermediate
2. Các kiểu dữ liệu và khai báo
Boolean
Byte
Integer
Long
Single
Double
Currency
String
Variant
Object
a. Biến – khai báo biến đơn giản
b. Phạm vi biến
a. Khai báo hằng
b. Phạm vi hằng
3. Các cấu trúc lệnh VBA
Lệnh đóng một đối tượng
Lệnh mở form
Lệnh mở report
Lệnh thi hành câu lệnh SQL
DoCmd.RunSQL
STT Tên
5. Kỹ thuật xử lý lỗi
Hành động Kết quả
6. Một số ví dụ
Form
Ô nhập số cần kiểm tra
Nút Kiểm tra chẵn lẻ
Nút Đóng
Nút Tính toán
Nút
Đóng
CHƯƠNG 7 LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Kỹ thuật DAO
Ví dụ 2:
Ví dụ 3:
Ví dụ 4:
Ví dụ 5:
Ví dụ 6:
Trong đó:
Một số thuộc tính quan trọng của TableDef
2. Bài toán đặt lọc dữ liệu
Bước 1: Xây dựng Form con
Bước 2: Xây dựng form mẹ
Bước 3: Thiết lập lệnh lọc dữ liệu trên form mẹ
CHƯƠNG 7 MENU & TOOLBAR
1. Tạo Menu
2. Gắn kết Menu, Toolbar
3. Tạo form chính
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giaotrinh Access

Giaotrinh Access

Ratings: (0)|Views: 3,674 |Likes:
Published by Trần Ngọc Nhân

More info:

Published by: Trần Ngọc Nhân on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 40 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 45 to 70 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 75 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 157 to 188 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 193 to 205 are not shown in this preview.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Pearlme TA liked this
huyfeng liked this
huyfeng liked this
Bá Tước liked this
Hợp Phan Văn liked this
Giang Nguyen liked this
Do Hanh liked this
Van Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->