Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PANALANGIN[1][1]

PANALANGIN[1][1]

Ratings:
(0)
|Views: 2,490|Likes:
Published by Ken Tiongson

More info:

Published by: Ken Tiongson on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

 
PANALANGING PAMBUNGAD: UNANG KLASE
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensyang Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
PANALANGIN SA ESPIRITU SANTON. Halina, Espiritu Santo,punuin mo ang mga puso ng iyong binyagan.
L:at papag-alabin sa kanila ang apoy ng Iyongpag-ibig.
N:Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila’y malilikha.
L:At mababago ang lupang ibabaw.
N:
MANALANGIN TAYO:L:
O Diyos, na humubog sa puso ng mga binyagan sapamamagitan ng karunungan ng Espiritu Santo,ipagkaloob mo, sa tulong ng Espiritung ito, na amingmalasap ang tamis ng kabutihan at magtamasamagpakailanman ng kanyang pag-aaruga, sapamamagitan ni Kristong aming Panginoon.Amen.PAGPAPAHAYAG NG MABUTING BALITAN:Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kaySan Mateo/Marcos/Lucas/Juan
L:Papuri sa Iyo, Panginoon.
N:Ang Mabuting Balita ng Panginoon
l:Pinupuri ka namin, Panginoong Jesu-Kristo
PAGBABAHAGIPAGHAHANDOG SA UMAGAO Hesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso niMaria, iniaalay ko sa iyo ang aking mga panalangin,gawain, tuwa at paghihirap sa araw na ito, bilang kaisa ngBanal na sakripisyo ng Misa sa buong mundo. Iniaalay koang mga ito kasama ang lahat ng intensyon ng IyongKamahal-mahalang puso, ang kaligtasan ng mga kaluluwa,ang pagbabayad-puri sa mga kasalanan, ang mulingpagkakaisa ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko ang mga itopara sa intension ng Banal na Santo Papa, ng mga Obispo,pari, madre, seminarista at katekista, para sa kapayapaanat pagkakaisa sa aming bansa at sa buong mundo at parasa katiwasayan ng pamayanan ng Paaralang Lourdes.Amen.PAPURI SA AMA:N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
L: Kapara ng sa una, ngayon atmagpasawalang hanggan. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN: 
 
PANALANGING PANGWAKAS: UNANG KLASE
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal napresensya ng Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
N: O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan,
L:kung ang mga kapatid ay namumuhay sapagkakaisa. Amen.
PAPURI SA AMA:N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
L: Kapara ng sa una, ngayon atmagpasawalang hanggan. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN:Mahal na Birhen ng Lourdes,
Ipanalangin mokami!
San Francisco ng Assisi,
Tulungan mo kamingmaging kawangis niKristo.
 
PANALANGING PAMBUNGAD: 2
ND
AT 3
RD
KLASE
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensyang Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
N:Purihin natin ang Diyos na lagi ng nasa atingpiling.
L:at Siyay pasalamatan magpasawalanghanggan.Amen.
PANALANGIN PARA SA LIWANAGSA HARAP NG KRUS NG SAN DAMIANON:O kataas-taasan maluwalhating Diyos,
L:
liwanagan mo ang kadiliman ng aking puso.Pagkalooban mo ako ng tamangpananampalataya, matatag na pag-asa at ganapna pag-ibig, damdamin at kaalaman upang akingmaisakatuparan ang iyong banal at tunay nakautusan.PAGBASA NG SALITA NG DIYOSPAPURI SA AMA:N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
L: Kapara ng sa una, ngayon atmagpasawalang hanggan. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN:Mahal na Birhen ng Lourdes,
Ipanalangin mo
PANALANGING PANGWAKAS: 2
ND
AT 3
RD
KLASE
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensyang Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
N: O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan,
L:kung ang mga kapatid ay namumuhay sapagkakaisa. Amen.
PAPURI SA AMA:N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
L: Kapara ng sa una, ngayon atmagpasawalang hanggan. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN:Mahal na Birhen ng Lourdes,
Ipanalangin mokami!
San Francisco ng Assisi,
Tulungan mo kamingmaging kawangis niKristo.
 
 
PANALANGING PAMBUNGAD:MGA KLASE PAGKATAPOS KUMAIN
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal na presensyang Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
N:Purihin natin ang Diyos na lagi ng nasa atingpiling.
L:at Siyay pasalamatan magpasawalanghanggan.Amen.
PANALANGIN PAGKATAPOS KUMAINN:Pasalamatan natin ang Diyos.
L:Nagpapasalamat kami sa iyo, Omakapangyarihang Diyos, sa biyayang iyongipinagkaloob sa pamamagitan ni Kristongaming Panginoon. Amen.
PAGBASA NG SALITA NG DIYOSPAPURI SA AMA:N: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
L: Kapara ng sa una, ngayon atmagpasawalang hanggan. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN:Mahal na Birhen ng Lourdes,
Ipanalangin mokami!
 
PANALANGING PANGWAKAS: BAGO KUMAIN
PAG-ANYAYAN:Ating alalahanin na tayo ay nasa banal napresensya ng Panginoon. (Tumigil sandali)Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
L:Amen.
\\
N: O napakabuti at kaaya-ayang pagmasdan,
L:kung ang mga kapatid ay namumuhay sapagkakaisa. Amen.
PANALANGIN BAGO KUMAIN:N:Purihin natin ang Diyos.
L:Pagpalain mo kami, O Panginoon at angiyong biyaya na aming tatanggapinmula sa iyong kabutihan sapamamagitan ni Kristong amingPanginoon. Amen.
PANALANGIN PARA SA MGA TAGAPAMAGITAN:Mahal na Birhen ng Lourdes,
Ipanalangin mokami!
San Francisco ng Assisi,
Tulungan mo kamingmaging kawangis ni

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ghi Zhylle liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dan Christopher Magdangan liked this
Aries Robinson Reyes Casas liked this
Kasvi Avecilla liked this
Cielo Lomibao liked this
Genny Gonzaga liked this
moonstar888 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->