Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Misiune de încredere

Vasile Voiculescu - Misiune de încredere

Ratings: (0)|Views: 603|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/26/2012

pdf

text

original

 
Misiunede incredere
Pn aruNcIERAMcEL MAr cu vAzA,dacinusingurulchino-tehniciandingari.infiinlasemprimulserviciude cinematografie pelingiMinisterulde Internegi nu pridideamcomenzilede filme pecaremile ficeauautoritiqile,deacele maianodine instalirisinauguriripini lacele mai ridicolebancheteori demonstraqiile vanitigilor publice.Degi, pe lingimulf rivali giconcurenqi, mificusemsi ciliva ucenici,trebuiasa supraveghezpersonaloat; punerea nsceni, maiales acolo undeapireaupersonalitilileproeminente.Altfel, riscamsi iasi vreunulstrimb sau pe planulal doileagi si mi incarcnu numaidenemultumirisireprosuri,darsi mi se aiemodesteleheltuielicu care zbuteamsi tirisc printr-omiedegreutigimica n-jghebare,socotid de mulgica parazitarS..um eram nsdunpasionat,bucuros cigisisemun cimp pentrudesfisurareaactivitiqii melecineaste eacestemelea-guri,ficeam pedracul n patrusi-i multumesc pero!i.Imitrebuiau nsi maqini noigi perfecqionate, ersonalpriceput9imai alesbani.Pentruastaumblampe ingi pregedinteleConsiliuluide Minigtrica pe ingi un oucuzeamd,numaisi-mi aprobecererile, desprecare ceilalgispuneauca sint nebunegti.Dealtfel,giel pireacamipretuieste,aproape md,protejeazS,.Intr-o zi fuichematde urgenti lacabinetul siu.-Dragulmeu, miintimpiniel, dupi ce dereafarl,pe toli dinbirou, am ne-voiede un serviciu de marencredere.Simipofti pe scaun.Rimiseibineintelesn picioare, ntr-opozitie incordatd,desupremi agtep-tare devotati,cu ochii alintiliasupra entilelorexcelentei-sale,maricit ochelariicailor de la dricsinfiptein niste hulubenegre,groase ca pedeget.244PnoznprcA-Imi trebuie, reluielfoarteconfidenqial, n film grandios.Mi imbiqosai,cu capabilitate, ntr-osimaistrasnici asteptare.-Unfilm,urmi el, gindindu-se,unfilmcu...cocoqide munte.M-amtinut bine sinutresargi si-mi schimonosescstfel pozigia erioasi ncaremi fixasem.-Amabsoluti nevoie, adicdgara,ntelegi,pentm legiturile politicein-ternationale, deo anumepersoanidin inalta diplomaqie mondiali,care adorl.vinitoarea decocosi demunte.indrizniinumai si zgiiescsimaitare ochii...-Filmul ce vei face a fata loculuiimi va folosi, inlelegi,ca o nada, si-l aducla noi. il voi cistigasigur departeanoastrlReugita nsiatirni de dumneata.Am pleogtitumerii, coplegitde mensa ispunderece cidea asupra or, gi amficut gestul celei mai deplineconvingeri.-inlelegi ? epetielnsistent.-Da, excelenti, rispunsei ferm,ciznindu-mi repedesi-mi viu in fire gisa-mi aduc amintemdcarce sint iiacocogi demunte.-Pleci mediat. Voida toate ordinele trebuitoare.$isunipe gefulde cabinet, poruncindu-isivorbeascinumaidecit la Ministe-ruldeInterne,care si dea nstrucqii prefecgilorsi-mi stea adispozilie; cu di-rectorul vinitorilor,si-mi asigure ajutorul trebuitor;cu directorul C.F.R.,si-mi puna a ndeminioricite vagoaneas cere...Eramcoplesit.-Nucruqi nimic,ca siiasicit mai bine, mi incurajael.-Dar pentrucheltuieli, excelen1i...-Ah,da... sigur, trebuie bani. Treci pe lacasieriapregedingiei i ia cuchi*tan6. Citititrebuie ?-Nupot gti, rispunsei ncurcat, n-amficut socotelile...-Asta nute impiedici si plecicitmaiurgent. Scoli n contul ordonanqei,careva egi mai tirziu, citeva miideei...$idaci nu-qi ajung, elegrafiezisi ti semai trimeati. Vizindsiflcind...$i?nsircini pe gefulde cabinet si mi insoteascaacasier,cu ordinul si-miavanseze,unmic acont".Apoi mlconcedie, cuturindu-mi cu putere mina,caremisenmuiase.Dintretoqi, directorul vinitoarei mi primicelmaicuriceala.-Te-ai incdrcat,din prea mare usuritate,cu o chestiedin care nustiucumai si iegi.-Ce era si fac ?-Trebuia sdrefuzi scurt. Jndesa-qigisesceu cocogide munte acum?-Cum unde ? icuieu enervat.Lamunte, doar nu la ses-Dumneata nu gtiici e sfirsitul lui mai?*Ba qtiu.
245
 
V Vr;lrrJlt',( tl
l'.ri rtunci,lcunclcniribariqi-imai scot?(locosiiri;tiarnigreaz.a ntrebai eucunevinovigie...[)ircctorulrrri privi stupid.(le, niciatita nu gtii?$ivrei inci si-i filmezi?...Mri rog, urmai cu tinindu-mi cump;tul,pleacisauimin inqari?-(linc,domnule-()oco;ii d-tale. Sintca sitarii,numai n pasaj,sau bagtinasiintrcbarileasteami-au aduspe capo intreagi lecgie espre,celmai superb sitlif cil vinat alCarpaqilor",cum ii spuneadirectorul, careacum sfirsise uamo-lul - vinatul, nudirectorul-iesise dici din perioadade reproducere9iseisi-pisc prin tainilele codrilor.*Nu-inimic. il voi urmiri si-lvoi gasi,continuaieu si bravez.Dn-mi numaiindicagiiunde sint si cinemipoate ajuta si-iaflu...Dupice am trecut si pelaMinisterul deInterne, unde nu mi s-a icutniciogrcutate,am pornit.$iastfel, din autoritate in autoritate, din prefecturainsubprefecturl,apoi datrlin primariein primirie,ca dintr-omini in alta, cu tren, cu caruqa, cdlare,amirjuns n munte,clli:uzitde trei vinitori vestili, insolit de un ajutor almeu gislu-ftde gaseiduraricu brada pelnrii. Bagajele i merindelesebilingineauinur-rni,incircate peciliva ciigoride munte. Tiram dupi mine doua trepiede curnasiniriilede filmat9iun morman de cutii cupelicule.Jineamcu orice pret safiu la nnllimea misiuniicemisencredinlase.$inu-mi pisa cd umea munteluisc cruceade rostul calabaliculuimeu.Privind la bietele animale, care gifiiau sub atitafieririe, mi intrebam gi euce-osifac...Dar,,vd.zindi facind", imi ziceamnumaidecit, repetind formulaexcelenlei-sale.IJrcam o vale mpisliti cu ceaqi,pe-ovreme buhoasa,erepic de priveligte.La Bucuresti lisasem aproape vari. Aici apucam dinnoude coadiiarna ndarit-nici,ce se rigea anevoiespre culmi. Mi-am aritat, sevede, n cuvinte preamarinemullumireadespreelul vrijmag in care mi primea muntele, ci numaidecit unlocalnic mi puse a ocul meu.-Apoisia noiafostsoaresi frumos pini mai ieri, gi mi privi banuitor, cagicum mi-ar fi bngat vina ci eu adusesemmizeriaastape capul lor.Am inghiqit-o gi m-amresemnatsi urc ticut, tirindu-miin urma convoiuluide munteni sprinteni.Pe aumitateadrumuluine-aapucatointunecimedeasi, unfel de picli, obezni surdi, cilloasi gi necicioasi, careni sepuse stavili.Atrebuit saneoprimchiar in loculundefurim prinEi.-Astase cheami,,boaghie",mi limuri cu un fel de mindrie de gazdi una dincilauze.Aresimunteleapucaturileui, cesi-ifaci... ciuti el si mi mingiie. Da' trece...246
PRo/n |,t(A
Auzcamintiiaoaricuvintul asta,boaghe,carenu mi consoladeloc,nuatitde ntirziere, cit defrigul aspru gi umezealaputreda cemi pitrundeau pini din-colo depiele. Ceala oarba, ta:ntdcu fuioare de aburi albi, amestecaticu burhaide ploaie,repede schimbatiin mazdriche,ne ncercui, nepitrunsi, din toatepir-fle.Nu semai puteafaceunpas, nici inainte, niciinapoi, nici pe lituri, undepindeaupripistiile. Am statrobiieimai bine de doui ceasuri,pini gi-a idicatnegurile spre altepiscuri. Cind ainceputsi sezireasci usor, ca prin siti, ampornit. Darpierdusemcdrareai ne-am ratacit...ntrasemcunasul n nigte chi-anquri cupereqicade sticli, inallipini lacer, subcare ne nvirteam capii. Noroccaa risarit de nuqtiuundeun om allocului,carene-ascosunul cite unul,suierindu-necapeoi.Abia ii ghiceam niluca, miscindu-se uriasiprin ceaqaamortitoare,nainteanoastri.Glasullui ne-a clliuzit ca un clopot deturmi pini am iegitindrumul celbun, apoine-a pirisit.Dupi multeorbecdielicu aluneciri gi cazituri, cinddusde subqiori, cindluat aproapencirci(mi-erateami cilare), am ajunsnoaptea ao casi de vinitoare,intr-un munte vestit pentru bognliaui in cocosi,unde ampicat frint.Aici vremea cumpliti s-aqinutscai, cu viscoliri dezapaddizbiti'in obloanedevinturile ce se nvirtejeau dintr-o sutide pirqi deodati.Barometrul sta ne-clintitla furtuna. Dupi citevaziledemorfoleali, privind culmile din cencemaiburzuluite, vinitorii s-augribit sa mipiraseasci. Prea eram pigubos! Am ra-masdoarcu pidurarii, cu carezbutisem si miinqeleg.Pricepusera i ei ci tre-buiecu orice chip sd ragn pozi cocogii, si mai alessi-iprind ficind renumitelelorjocurigi oragii de lumini.Dar tot mai zimbeau, seriosi,pesubmustiqi,aritindlaaparatelemele.-Pii d-ta, cocoane,rei si te apropii de ei cufiarele astea$i-miexplicaugreutilile centimpina un vinitor hirsit, tot atit de dibacigimlidios carisulsivulpea,sise urigezepini laceamai simqitoareEibnnui-toarepasare.indati ce norii s-au mairdzbunatgi ne-am putut migca, amnceput operalia.$iiati-mi, cu noapteancap, dibuindorbenia pidurilor, cu bocanciismor-ciind de api9ipantaloniileoarci pini dincolo degenunchi,peurmelepidura-rilor furigaqiprintre trunchiuri, ascudnd urechilepentru vestitul cintec alcocoguluisilbatec.Aga alte citevazile insir amtremurat somnoros, cutreierindzadarnic pinasusa zadi, inpreajma poienilor, undepoposeamct aparatele escircate,pusecaniEte unuri in baterie. IJn omriminea acolo si mugtruluiasci biegiicai, nucumva si clinteasci,gata si-iinhagede botgi sn-i nibug e dacaarfiar,'utchefsinecheze.ncetulcuincetul, lumini vinete seprelingeau printre pletele brazilorginigte zori vegtedeseisau cu amiriciunepeste noi. Ziua se scula mahmuri,
 
V V()trllll',{ ll
/',ir'it;llc rig, sitrclruiarinc ntoarccm... easul ocogilor recusear gineui-r.rrrrrnii ,r rllii,privindu-necu mili nasurile emoase i ochiirosiidenesomn.(,<'rr;ri rrt'rxrcc i ncolo!Fie din pricinavremii, careseqineamereumbufnati,li. c,rclrcL:uscorocul nuntelii, cocogiinusedescopereauu nici un chip.l)irrri rrurrna,nsoqitoriimei, trudigiqinemincaqi,maialesi fuseseri uagiderc,'lrizilic,cceruri acasi, niilaslujbi,alqii agospoderii...I)upricci cinstii cu bani,ededui drumul, cagi ajutoruluimeu,un tinirpir-fir rr,podiditde tot guturaiul din lume si carenu mai sfirgeacu strinuturile,pri-.'irr,rlc spaimi si nu-mi sperie ocosii.f trrrrahotirii,cuncipiqinare, si rimii. Chiar singur. Nuseputeasa radezi t' 'c.lcrca remierului.l'idurarii, milostivi,mi-au lisat un calgim-aulepidat pe cealalti laturi anrurrtclui,launtamazlic devite, in grija unor boari ageza\ipentruvirat acolo.$iirrlrragulunei diminegimurdarecao legie,m-amtezitpirisit,uitindu-milungrlupiifcriciqii carecoboraugrnbiqi a cald, a mincaregiodihnn.'l'amazlicul,aciuatsubo tarnili veche, uprindeapesteo suti devaci,cutau-lii tfcrcproducgie.Ziuavitele seisipeau n munte, dupamincare, sub priveghe-lerr v:icarilor. Searase adunaun ocolul cuprinzdtor,imprejmuitcu lituroaie derrrcstcacin, egate cu laqiputernici. Pdstorii odihneauinslonuride birne, printre.',rre bitea vintul gi unde te orbeafumulcugust riginos din vetrelefira hornuri,l,rcare ierbeau ceaunurilecu mimiligi.Aveaucuei gi citeva emei, unele de.lut()r,altelevenite cuvacile a taur.()ameniim-auprimitcu uimiregi bunivoinqi. S-auminunat mult de armelerrrclc,credeau cd. paratele int unfel de mitraliere de vinitoare.$ila urmi s-aucrucitgi maiabitir cindau aflatla ce-mi slujescgi mai alescind au auzitde po-runcastipinirii caremi aducea a ei... Cum ein-aveaude meserie inatul, s-ausf tuit indelung ce si facl. cu mine. Cocogi demunte, pe acolo,hotirit nu se gi-scau.Jnul spunea i silbiticiuniles-ar i coboritmaijos,a bahne.Alqii ci s-arfi rrassus,spre smidi. Mulqinici nu intilnisera, oricit colindasericoclaurii.lntr-o"r.*.neanedumerire, celmai bitrin, vitaful,i9idetecu pirerea sit:hcm pe Berbecea, tarostele uturorvietigilor pidurii.Totstiel geaba.Ceilalfsiriricugura, certindu-I. Cum siladuci pe nemernicul laintre ei$ise scigilccavi,lacarese adaugariqi muierile, toateqinindpartea necunoscutului,cul,ruclcentrupricepereagi scusinqaui.Astfel, prin piroteala cemacuprinsese,ngeleseicipe tirimurile aceleav:icuia unul ciruiaii pliceasitrdiasci slobod,f;rlse-ipesede legile girinduielileobqtii.Nuera nsurat, darlacasauiseoplogeaucite trei-patruibovnice deodati,crrrc l slujeaucape un pagi, cu credinligicu buniingelegerentreele,pini legorrcamaica-sa9iaducealtele.El numunceadeloc.Femeile oboteaupentru elsi-iumpleau birlogul cubelgugde vite gi bunitigi.
2411PRoIAt t't( A
-'Ioqiil hulili9i-lpizmuili,ii infrunti bitrinul, dar unulnu indrizniqi si viIegali de el.$iaga,emeile sentreccarede care si-i intrein voie.NuvedeqiIJrcaspreocinauidin toatepirqile, caaNedeiade pe Giina.Vicarii ticeau, scuipind cu dezgustn lituri.-Mai bine ai spune cavacile la taurul nostru bilqat, cirtiun boar cirunt.*Da,brava lui ! urma samormiie bitrinul.E mai inqelept decit noi, carenepunem capul subpirostrii la bisericigi acem zapis pe taatavia\ala primirie, cuo singurimuiere, si aiaea. Asta om... Strunegteece deodatat...-Nulestrunegte,picitosule, 1l epezi nevasti-sa,ofemeie cit o ursoaici,ridicind drugul cu care;c;luia mimiliga.Tragla el ci traiesc bine,gisescgiele omingiiere... Le tine cudin de toate, ci are, slaviDomnului, berechet,nuca ine...Celelalteemei chicotirl, d?ndu-giu coateie.Insfirqit,sfatul moguluiizbuti. Se cizula invoiali sa se rimiti dupiBerbe-cea, cu rugiminteasi urcelatamazhcunde un boier dela Bucurepti ilpoftegtesl-i fie ciiauzainmunte.-Plitesc cit o cere,miamestecaiu.-Mi, si nu-i spuide vinitoare,nicisi-ipomeneqti de bani, cinu vine,rin-dui bitrinul,hotirindplecareagtafetei,un biieqandrucam gigiuli, cu ogugi citcipiqina biteiin caresesprijinea.M-am trintit,zgribulig pe unmaldirdecetini. Prin aromealanelinigtiti a ag-teptirii auzean'Hielileboarilor, clincheteleclopotelor de acioaiede la gitul vi-telordin cencemaidepirtate,cintecul, caun bocet, al femeilor.Pe a prinz,gifiitul se ntoarse curispunsci,,neneaBerbeceanu vrea si vie,ziceca are reabi"...-M| te-ofi pus naiba si-i spuiBerbeceal lunde scurtbaciul.-ihi, fecu el nevinovat,dind semn cumiciuca precum ci agaispusese.-Bata-tepirdalnicul,paitunu gtii ci seminie ?$i,intorcindu-se spremine: Asta-i oporecli cu care-au petecit oamenii. Seace oc cind o aude.-Berbecea N-aredreptate.Eunnume foartefrumos, mi indignai eu,siciitacum dupi atiteapiedici sinecazuri de bizdicurile onomasticeale unuipidurel.-Paivezi, cipenumele lui bun il cheamiBujor.$i,zimbind cuinqeles,bitrinul adause,iutind spre ovarigiicarei intorceau spatele: oameniiii zic aqafiindci le berbecegtemuierile.Ia, nigteprogti!N-ampriceput mare lucru dinvorba lui. Am culesa:f;t, d b;iatulficuse oboacini,pe careeunu trebuia si orepet.Vicariiincepeau acumsi se risipeasca dupitreburi,nepisitori deintim-plarea mea.Rimisei dintr-odati atit de singur sinipistuit,negtiind incotro siapuc, ci ofemeie din cisli sirimiloasi:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->