Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Sezon mort

Vasile Voiculescu - Sezon mort

Ratings: (0)|Views: 918|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius
proză epică
proză epică

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
Sezonmort
NrsATURASEMDE Povn,grIvinitoregtin carevitejiaieciruiadinrepovestitoriintreceacumult isprivilelegendariloreroicinegeqisi ca deobiceitotnu semai sfirgea.-Da' altcevanu maigtiqi ? ne intrerupseunnou-sositin cerculnostru.-Altceva?Ce?-Mi rog, dumneavoastri,vinitorilor,cindnu vinalinu vi sentimplini-mic? ficu el dulce.Nepriveam uimigi.$iasta e una.Ce alteintimpliriarmai puteafi pelumeafardde celen carentriiepuri,lupi, urgi,mistregigi cerbi?-Dumneavoastrinu avelisezonmort? ne hirquifnr; miletulburitorul.Toqipleogtirlmcapetelea amintireaaceleimorgi sezoniereprincare treceviaqavinitorului:opreligteavinatului.-SivIistorisesc euo-cumsi-ispun?-opiqanie. Nupropriu-zis a mea,a unuiprieten,ridica bruscminug azl4rlitit doctorulX..., medic9ipoetin orelelibere, decareavea, slaviDomnului, berechet.'.Numaiunindrigostitdes-pi4itde iubitalui,incepu el,e capabilsi inqeleagistirilein carese zbateadeva-ratul vinitorinsezonulmort, cumii place dumnealuisi-ispuie.Cinu maisimtegusrul vieqiigi tor cebeagi mininciparcipune alaturi,enimic, pelingichinurilemoraleindurate tottimpulcitnenorocitul stribateaceasti Saharine-milostiva:oprireavinatului.Printr-un astfeldedeserttreceamgi eu acumc?qivanipe-o vari toridi,inBucuregtiipusrii. Nugtiu cumse icuseci rimisesemsingur,fari,nici oinvita-qie,ir;nici un aranjament.Mimorfoleamintrezile insipide9inopqifiri somn,cu buzunarelejiletciiplinedeveronal,sinu-migaseamastimpir.
281,
 
V VotrrJil',(tl
(icrrt'r';rluli...,'irrc lt:irl:ruiri luacu masinai ne maiostoiamdorul dc vi-r,rtcult('i('r'irrtlritlr.rrilcnjurulcapitaleiaunspectindocurilede vinitoare,rrt'rrtl,rtt'sprc)bilc;ti,adici mincindcotoaredejindulfragilor,plecasen\treirirtirtc.$is;undul,cu aleile uide platanigi dimburileacoperireu ver-rlc,r1;r,'r'ir csfiinqat.Aneful,cu sililesi curteade ffagere, n reparalie.Baracade,,trit,:tr lcviza,Exersaqichiulsi mina pentrupatria romini",unde ne tre-, t',rrrr rrultcclupa-amiezicolind mireasa ititidupiculise,spirgindluleleledin1,,rrr',rnosLrluiri dinddrumul morii,ca de acolosipornimcu amurgul nspatesPr.r',(arulcubere",pierisede pe maidanuldin colpl fosteiPrefecturide Ilfov1inrr-i rraiamde urmi. Mosiierau nchisi.l)czrr:idijduit,amalergat aovechenstalaqieu lansaremecanici detalere;i1r<rrurnbeie ut,asezatiintr-ocoasti a piduriiBineasa.Scrisneamin dinqirrltrrdrrtriind amatoriise ntreceausi iadublete. blidele nevinovatece cneaurrcglccleasupraandramalei,zvicnitedecele doui braqeale resortuluimani-Itul,rtdeumilulservitor dinliuntru.Nuputeamsuferisa stau mai multde unceirs.$iastade hatirulamicilor.Mi se pireacdtoate hirburilesparreacolo ncersc rriruiescincapul meu9ifugeamocirindcomediabotezati,pavilion"...Acumas istat si o ziintreagd,.Dar masiniriilesesrricaserdsimagaziazd.ceaao rrroaripirisiti.Cluburileluaserivacan\5..Jocde cirli nu giseamniciieri.'lo:rtecodanele, espirgitelesi viduveleerau pornite,dupi noroc,la munteorifr mare.Ma topeamde spleen.'I'ocmaiincercam,cumspun frantuzii,un at)ant-golrdesinucidere,plecatpcbalustradaunuiadin podurilede pesteDimboviqasecati, cindcineva mi zga-dui de umeri.-Ce faciaici?Nusimqice duhoarevine dededesubt?Era amiculCharles,dintr-un vechineam de franceziaseza\ide mult in1ari,caremi tiriciliva pagi din zonarduduhnitoare, inaintede a maideschide gura.Il priveamaiurit.-Spune, e aci?Dnduinesimqitorin umeri.Prietenulc;uti cu ngrijorareinochii mei si pricepu.-Esti liber?-Da.-Haicumine.Seuitilaceas;Acume unsprezeceiumitate.Launu firiun minut pleacitrenul.la o valizasi citeva ucruritrebuitoare,nuuitapastade din1i,sivinola gard.La unu firlun sfertsi fii pe peron,laacceleratuldePloiegti.Biletescot eu.$i,ca ntr-unvis, m-amtezit chiar ndupi-amiaza acee^ ntr-ogari mici,dupi ce amtrecut dudUind podulpestealomiqa.Acolo neasrepta brisci.Cuea amstribitut intacanealacailorpelinigtitedrumuridegari",uprafuldetrei282
l'lt(),/nI l'l( n
palmc,citcvasatealbe,nmormintatein ticere.Am trecutIalomiganapoi, prinvad,gi amintratin baia dericoarca pidurii.Prietenul,ticut defelullui, n*ascos ot timpulnici uncuvint,m-aingiduitsi-miviu singurgi-ncetnfire.Nicieu nul-amintrebat undemergem,ce-osifacem.M-amlisatluat ca de-oapa.Dupiun drumdelicios,pe-o caleagrernutd,u catifeadeumbrelecopacilor,am sosirspresearinfaqa nuiluminig,a capitulaleiice slujeaagezareariete-nuluiimprejmuiticu sirmighimpati.Ne-aprimit oslugimorocinoasi,Simion.Amiculm-aisat9iaplecatn la-turastingi,undel-a intimpinatolarmi depiuituri,cloncitegi filfiieturi.S-an-rorsinse curindla mine, carestaminci, uluitdehurducituri9iaerultare,inmijloculcurqii,sim-aimpinsintr-un bordei,undedupice amcoborittreitrepteameguata o barcicear filuat api.M-aindemnatapoila ofripturlrece9ia unpahar devin bun,mi-apus dupiastaperiuqa dedingiin minagi mi-aaritatintr-un ungherligheanuldetabli cu"".J.apialiruri.Citm-am spilat,adesficutun patde campanie,antinspe eluncearqaf,a trintitopaturigi aegit afari.M-amculcat,9ipinndiminealan-ammai;tiutdemine.M-am trezitintr-olarminecunoscuti.cindam scoscapuldinbordei,Charlesumblaprin curte,luatcu asaltde o oastentreagade puisori,pui,puiendri,giini,closti, cocogeigi cocoqi,care segineaudupi elcu totsoiulde piu-ieli,chiriituri,cloncinituri,cotcodiceligi cucuriguri,sirindu-iin caP'coco!in-du-i-sepe umeri,ciugulindu-ldepantofi, ciupinduJdepicioare, rigindu-ldepantaloni,hi4uindu-imiinilepline.Era o unduirevie de sutedeculoride totfelul. Unalaimpiratescdefulgi,pene, aripi,penajegi cozi carede caremaiinvoalte,mairisfirate,maiincovoiateiau*"i trufage.Licireaupretutindeniaurul siaztrul,verdelegi albastrulpara-disiac,oEulgi ruginiultomnatec'ntr-unamestecrenetic.- Ei, cezici? maintimpiniCharlesvenind spremine.indatifuigi eu mpresuratde valulcotropitoral sumedenieidevietili dezlln'guiteasupranoastri.Amnciimi dnduiseamaci eravfazani,sute defazani9ifezen\edetoateneamurile,detoatevirsteleqi mirimile,de toatenuanlele,bitin-du-se,ugirindu-se,impreunindu-se,hirjonindu-sela picioarelenoastre,ahturideclogtile9idepuii degiinicu carecrescuserimpreuni,toqicerindhranadea pri-etenulcare,ca unzeu, cugesturiargi,e zvirlea seminlele.Ampriceput.M; aflamintr-ofazandrie,agezatin inimapidurii,gi m-ambucuratca uncopil.Prietenulimi zimbea.Dupi cemaipotolipui1a, recuvasul slugii,giegirimdinroatarurbu-lenti a oritiniilor,carencepeausi sealeagaupisoiuri9isimpatii,ndreptindu-secitrevoliereledeschisepuieml,subobliduireadestoinicide sergent-majoracloqtilor,fazaniiadul!bltindaerulcuzborul lorgrasgi pimintesc.283
 
V Votrll|',rl,
Vczi, rnis1'rusctnicul.lilatcvictiqileastea rebuiesccrotitc, apiratc,z rro.rpteA tfcl,picr pini launa, numai nmai puqinde-osiptamini. Depreru-tirrtlcrriiirroricc clipidusmani acomi,vazutisinevazuti,e pindesc.Sc vcdc,ciiarl ficutun gestori am schiqat n zimbetde neincredere,recumr',r 'x:tgcrca7.i.'-Nu,nu,ficuel. Nu glumesc.Aici vinitoarea nue opriti nicio secundi girrrrscsfir;este niciodati.Eointrecerentrejivineleriuficitoaresi moarteacur',rrc c irrtimpinim,incit,oricitdeharniciam fi noi, aproapeci nu izbutimsif-rrcrnumpana.Spunindasta,puse pugca,pe care n-obigasem de seami, aochi gidobori ocolofand cese isasecurepejunentr-un plopdin apropiere.l)e atuncia inceput pentrumineonouiviali vinitoreasci.inadevar mi-runta,tic;iti, lipsitide glorie qi peripeqii,dar nudefarmec,nici de neprevizut.Crescatoria astadefazanidin mijloculpidurii exercitao vraji,uriasi pinilanraridepirtiri.Junglatoati clocotea innebuniti.din pricinaei. Undelesi ema-rraqiileatitor vietigise amplificau gidideau de vesteruturor ripitoarelorpini-nafundulbungetelor si increstetul tiriilorvizduhului. Atilate,ele pluteau, zbu-rau,alergat,seurigau,sestrecurau, se irau printoate vimile, pesteoate stavi-[ele,pe subtoate piedicile, piniaici, dupi prada rivniti.Colosalulfocar de viaqafragedisi gustoasiaprinsdeprietenulmeudeschideapoftelesi chema neconre-nit,cu vibririle-i profunde,toate gurile gipintecele hulpavesi se nfruptedin el.Riscolite,rinduri-rinduri,nivileau laceasuri regulare, gitrebuiasaeasteptimgisile qinempiept fieciruiadupisartul cuvenit.Dimineata,dinzori, se veaucoqofenele,upiepqiialbiginevinovati. Desisetaiaseri copaciidin preajmica sAnu mai aibiunde se ascunde,giseautotugichipsi se apropie. Pindeaudin toate colturile,aciuarepe subtoateramurile,depe garduri, din vizduh.Nule speriaunici momiile infiptein prdjini, nicitoci-liileduruitede vinturi, niciuliiiristignigipestinghiile inilqate inaer. Cind nuputeaualtfel, se isau nerusinategi dauchiorig iama incirdul depui.Eram ne-voiqisileochim cu marebigare de seami,ca si nu lovimclostile. Dupi ce edo-boram, letiiam ghearadreapti, pecare o spinzuramffofeu, alituri decelelalteinsiratepesirmi.. intr-osinguri luni se strinseserit37 de cl^ngi.Apoi soseau epedeheregiisinumaidecitdupieigoimiiinchiondoraqi,urmaqide uliii negrisaupestrigi,carese oteau deasupra uminiguluiincercuridin ce n ce maistrinse gi maiapropiate.Deodatl,unulplonjaca oniluci,ful-gerat din zborde armele noastre. Dactreranumaiaripat, ne inciieracughea-rele giabianescoteam miiniledin cingile lui fioroase.Acestora leqineamibojaparte.Optzecigitrei depicioaresolzitecugalben,cu vinitsau cu albastruspinzurau lalocul decinste.Nepirea riude corbii viteji,acegticiini de vini-toare ai vizduhului.ln locsi-i ucidem. am fi fostbucurosisi-i domesticim284Pnozn t,rcsi sini-i facem, ca-n evul mediu,pre{ioaseajutoare cinegetice.Darcineputeasta de astaLa amiazane dau ocolgiile cu aripi zimgate,hultanisemeli,pajure heraldicegi vulturii ceimari, rotitori in slavacerului, asmugiqiin cine gtie ce depirtiri demiroasele adulmecatede simqurile or extraordinare.Acvile ne spionau dinafundurileseninului.Dar rareori vreuna din ele se isapini labataia carabinelor.intre timp,se qeauesteot,qesindacrobaticpinze dezboruri peste ima-nul fazanilor, stancembrobodite cu basmalesure,ciori hoage,gaiqe leveti-toare,ghionoi ochioasesiiarcolofenegulerate, oate cu ochii alintiqiasupranoastre,fdrd sd ne slibeascao clipi din supraveghere.Cici,ladreptvorbind,noi eram vinatullor.Pe a chindii sescau alte rinduri deripitoare,ciroraliseicuse foame sipri-miseri ingtiinlirimisterioasedesprecomoarade carne din inimajunglei.Tre-buia siintimpinim valul de asalt al cioacelor bautoarede oui crude, care soseausmeriteca nigtemaicu!e, al vindereilor sprijiniqipe vint, al hereqilor fulgeratici.Eram nevoili saminimdevremea culcarenvoliereleinalte cirdurile defa-zani, cd,crcum ncepeau saasidinscorburi ciuvicile cobitoare, cucuviilehol-bate,bufnigele cu moaleatirnate de ureche, toatelacomedepui fragezigimultmai greu de ripus injoculdeumbre ce urma amurgurilor.Deacumse pornea altr\.zboi,culumea beznelor siforfota intunericului:jigadinistirnite dentensul farmecrispinditdinvulcanul de viagi adormit subpaza sirmelor.Soseauiotedelighioane ihnite,jinduindcruziciuni.Vulpi cupagi depisla,ademenitedinhiliguri, piriseau prudenqasi-sincercau noroculdind tircoalevolierelor. Legiseamurmele sinu ne lisam pininu lestirpeampini la al noualeaneam. Viezuri, cuponosuldelenesi,prisiqi in malurileriu-lui, gi-auisatblinurilepe gardurile noastre. Nevistuici bilqate,cu mugcitu-ra veninoasi,incercau si semlidieze prrn giurile pinzelor defier. Dihorineruginagiscormoneaupe sub uluci.$obolani,soareci,guzgani, ciufizgiiqi,huhurezi hohotitori9icitealtejivininegtiute veneau, sefurigau ca intr-unpelerinaj la locurile sfinte,plinedespita unor ospeleericite. Din strifundu-rile desigurilor seprelingeaupisici silbatice, cu blanifumurii dungate cunegrusi capetemari, rotunde.Amdatun rdzboi gi mai aprig ciinilorrdzlegigi in sate,care apucau caleaco-drilor9itilhireauprinpidure prinzind iepuri gi alergindfazanu,cuzbor greoi.Nune-am odihnitpini ce nu le-am stins saminqa.Oameniigineau zisinoaptezdvozriin lanquri gi femeileinchideau pisicile in od;i. Altfel,lis-arfistirpitsa-dina pentrumulti vreme.Cici pe togi9ipetoatei afteptauneadormitepugtile si capcanelentinse.Latoate e luampieilesaue tiiam numailabeleca sile zvirlim la grimada, cumobignuiau faraonii curobii de rdzboi.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jacky Russel liked this
Paul Cernea liked this
SymSy Sym liked this
Diaconu Catalin liked this
SymSy Sym liked this
SymSy Sym liked this
Andra Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->