Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
70Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Şarpele Aliodor

Vasile Voiculescu - Şarpele Aliodor

Ratings: (0)|Views: 7,049 |Likes:
Published by Dan Vasile Flavius
proză epică
proză epică

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
$arpeleAliodor
A N u t, c Ro z AvDE Ec o N o lr in ploi,sesfirgiseimaizgircitn zi-pezi.Eraiarni plini,dar numaicu ngheq.remuise anceputunpospaidezi-padi, pecare vintulo micinase,zvirlind-ode colo-colo.$ioamenii seindreptau ngrijoraqicitre unCriciun negrugiuscat, emn iu pentrusimini-turi, cagidinspre parteainitigii.Cei mai necijiqieraucopiii. nloc si zburdecu sania ederdelusuri,i rebu-iausi careacasi,u spinarea,rogniide crengisi vreascuri.Noroc ciin privinqalemnelorsatulera inigtit.Nu avea evoieiporneasciapnduri ndepirtate.Seincdlzea proapeumaicu usciturilece-i daupetecuqelee cring rimasecode-vilmigiedinfalniculcodru sub careodinioarlsecuibiriseceldintii strimog.Copiii gospodariloroloseaurilejulci usciturile nuerau roienitede zdpezigise ntreceaui aduciacasisarcini ntregi,pecareetrinteau inglvetreledu-duind incinse.Cind numai ncipeauacolo, e ngrimideau,landemini, printindele ntunecoase.lntr-o zi,copilagulel mai micaluiPadegtaavatri.giseucazvirlind infoc glteje,casi le priveascicumiuiesi sezvircolesc,iicanigtegerpigoriumi-nogi.Umblindastfelcu mina prinvreascurii le aleagd,etedeoramuri.maimoalegimai cirnoasi,pecarencerci.zadarnici o rupi:vreascul, egrugialu-necos,emlediasubminuqeleui in toatepi4ile.Tocmaisepregiteasi-l arunceinjarasa ntreg,cind ntrari peugi ceidoi fragiai lui maimlrisori.Copilul learilti,creangaiudati, pecarenumaidecitel mare -osmulse.-E o curea,trigiel bucuros, asivedeqium miincingeu cu ea$i-gincolncibriulsubqirel estecimagi,cumlediqaesesupuneasculti-toareca o cordea,plimbindu-seaga,mindru, prinodaie.Mijlociulceru si
236
PROZAEPICA
incercegi el cureluga,i9iel cirasecrengileundeuseseisiti. Nuputeasi sefaci numaiunulsingurstipinpeea.Fratelemaimaresempotrivi cuhotlrire sii-oimprumute.Celilaltpusemina sii-o smulgi.De undeharqi;iinciierare'Celmic,nipistuit, seporni siplingi9isi strigecL dacdpe buni dreptate,u-reauae a ui, cd elagisit-o intii.lntoiulgilcevei, ind citegitreirigeaude cureauauclucagi,e vi soramaimare, sirindsi-iimpace.$i,cu autoritateapalmeiridicate,ui vreasculdinmiinile celuimai argigos.Darnumaidecitl azvirliinsplimintati,qipindcaluati deele:-Egarpe...arpeleNuviatingeqiCei doicopii maimirigori sedetericiqivaagi ndiritgi ncremeniri.Mezi-nul,negtiutor,rinseprilejul;i-gilui odorul napoi,virinduJrepeden sin.Ni-meninumai ndrizne a acumi seapropiede el.Era abu.La$petelenvergunateleetei, alergi speriatimama'crezindci s-aaprinscasa.a nceputnu pricepunimic. Vorbelese mbulzeauqisencilceaunvolbu-ratelagurile beieqilor,ncifierbintaqide sfad;.Fata, ngilbeniti9iameqitidespaimi,remuraoatigiserecade zor cu scuipatedegeteleu careapucasei-gadina,ilrit sepoati desclegtaura.NumaiPrisleastainigtit,cu minan sinstrinsipe preluita curelugi.-Mami,garpele, arpelegiparln sfirgit ceirei.-Cegarpe Unde? ntrebi femeia.-ln sina Ionici...ariltard infiorati.-Spune, ee, Marioari?Nutemai aceporunci mama.Fatasedezmeticisi spusentimplarea.Cumprintre vreascuriopiiiaduse-seri din cringungarpe egerat,e careacumllineaascunsnsinonici.Mamanu credea.-Cumunga{pe Ci amauzit ceartd...Totug| temitoare,poruncicopilului si scoatigisi aratee apitit in sin'Ionicinu vru.Maici-sa cercisi-l sperie.Dar minalui mingiia cuplicerepradainduitide fragi.O simqeaum la cilduratrupului siudulce cao zi deaprilie curelugaedezmorqeancet.Femeianugtiace sifaci.Nucutezai apucee copilgisi-lcauten sin cusila.Se emea emisterioasaiviniascunsiacolo'Agaci nimeninu maindriz-neasIseapropiegisi brutalizezeopilul,careacumseafla subprotecqiaar-pelui. Ea rebui siiaslgisi chemeerbatul.Gospodarulsehotiri cugreusi-gilase reburilePentruocearti a copiilor.Numaila strigitelenefiregtialenevesteii etei se nduri sizvirle toporul9in-tri cu eleodati.Ascultigielntimplareaginu crezu.-Vi sendzarevoui,ricoaselor.a si vedem,onici, ce aitu acolo?
 
V Votr ril',( rl
l)ru. orriciinu sc nclupleciniciacerereaatilui.A !Nu tc supui ?Stai u, c\,-tiarateu...sivrusi-l prindd,ca si-lcaute.l):rrcopilul zvicniin fundulsub-patului,unde se ghemui,cu nepreruitaco-rr.rrrrilacl, rr cuibarulpisicilor.Nici ameninprile,nici rugiminlilenu l-auin-rlrrlrlccirt:i asi.-Am site asacolo nemincat,l prociteamaici-sa.Si-1i deamigilesisugil)irinqii,dupioarecariopinteli zadarnicesi-lscoati, se inistiri.Copiluluinuis;rntimplatniciun riu.Ceilalqi fragi, pizmasi,l iscodeau,plecindu-selaince-lruttcmitori,apoitot maiindraznetisubmargineapatului.Cu ochii lorageri,z.irrcaucolo ca ntr-otaini peIonici infigurindgidesfigurindcureluga minu-rrirti,cu care eficea inciudi.lnsfirsit,dupi multeademeneli gifigiduieli,ci nu-i ia nimenicurelusa, carerriminea lui, numaisi le-oarate,copilul iegi dinascunzdtoare.nsi, neincrezi-tor, virisearodorul la loc,subcimasi.Laurmi se nvoisi-l scoati, penrruunbricegut...si ntinse pe patsubochiisperiagiigospodineiun sarpe, ungca deun cor, negrupe spatei cevamaides-chispe pintece,cu capul micsi rotunjor, pelaturileciruia sclipeaudoul mirge-luqede sticli rosie,ochii fer; pleoape.Numai coadasubqirei ascutiti tresireausor. lncolo,zdceainertdar se simteacn pilpiie inel un firigor palidde viaqi.Gospodarulcunoscunumaidecitci e vorbade unsarpeneveninos,un bietsarpenevinovatdepidure,carenu poate aceniciunriu.Femeiaceru totusisi stiruicuincipitinaresi-l arunce nfoc.Omul nu seinvoi.Elsepregiteasi-l ia cudoui beqigoare,i-lscoar;gisi-l zvirleundevadeparte,ce-o vrea Dumnezeucu el, dar Ionicise epezica unuliu gi-l viridinnou insin.Acumtoqicopiii slrirasi luari intr-unsuflet apirareasirmaneijivine.Plinseri,se rugari, giparda au si vadide el gi ausi-l ingrijeasci numaisi lillaseovarisdeoaci.$igospodarul,milos,se nvoisi-l opreascancasa ui.Nu-maifemeia, ?nvergunati,cereaalungareasarpelui,certindu-i qiocirindu-icu ce-ivenea a guri.Dupi multitirguiala,pacea-a ficut.$arpeleri.mase ntrecopii.Aveauvoiesi seoaceiecarepe rindcu el, irisi secerte. Lacel mai micsemnde neinlelegere,ighioanaaresa ie zvirlitapeapi... Ramineainsistatornicit cieraallui lonici,singurul luistipin, caresendarorasalimprumuresi fraqilorsii.Ziua,fiarase dezmortea ingivatri giblindi se ncoliceafiede bra6 fie, cauncolan, de gitulfrn,tinilordeoc.Dar ?i pliceamaiales n sin, pe pieleacaldi,cin-gdtoarenjurulmijloculuiori covrig infundul cimigiila spate.Incepusesi-sicunoasci prietenii,carenuse mai dezlipeaude el,era bun;idrigistos indeosebicu Ionici, pe pieptulciruia dormea invirtitcaun colac. Co-piii il ficeausaubraqari cuspiralele urcindde a cot pinila git,unde cipgorul luicu limbiascuqiteucaagersub berbiabiiatului.Origi-l implereaucununi pe218Pnozn prcAcap,an!de picior, sauceisenizdrea or,si sarpele esupunea a toateocurile.Sedomesticise e-a binelea.Copiii ilbotezardAliodor, dupi numeleunuiviteazdin basme,si separeacigarpele ispundea cind era chemat pe nume. Venea maialescind erasuieratusorpe limba lui cum numai Ionicistias-o faci.ii puneau regulatsubpatun blid culaptedulce,pecare-lgiseauotdeaunagolit, nu segtie,de garpe aude miqe.La inceput a fost foarte greu cu el in odaie... ndati ce-l lisaujos,undeerafrig,amorgea.Atunci il puteacilcagistrivi oricineintra.Trebuia sd-lpdzeascitoli ca pe ochii din cap... onici il culca otdeaunaseara u el. Iar noaptea,cindadormeael,i-l luau de pe piept gi il aruncausubpat,unde stangepenit piniadoua zi, cind iar il scoteau a1oacd.Numaifemeianu sedeprindeacu el. l privea mereu cu spaimi sinu sufereacu nici un chip si se atingi de ea.Autrecut agaarnasiprimavara,canbasmele cugerpivrijili,in pieleaci-rorase ascundgeniilebinelui sau aleriului.Ajunsesera si creadi cipoateera unpui riticit de-al mpiratului gerpilor, care,cind o afla unde se giseqte eciorul,are si vie;isi-l riscumpere de a cei ce -auprimit gingrijit, cu o baniqi de aurqide nestemate.Cind adatcildura;arpelea nceputsi semigte maislobodprincasi. Numaista cuminte subpatsau unde ilpuneau.Umbla mereu, se strecura, nesimlit, decolopinicolo.Era foartecurios si stie ot.ii pl;ceasi cerceteze i si sevireinlocurilecele mai ascunse.l giseaucind in colqarul cu blide, cind in dulapul cuhaine, mai des dupi cotlon. Altidati, la cald, in cuibarul clo;telor, care sireauspiimintatede peoua.De citevaoril-audescoperitn vatracu cenusi, undefu-sesegatasa-l coaci de-a binelea. Odati s-aplimbatcitavavreme inbuzunarulluiPadeg.Noapteapirisea copiii gi vizitapeceilalgimembri ai familiei.Gospodarulnuspuneanimic,doarpunea mina peel9i-lzvideacit colo.Dar gospodina, esitadin minqi, cumilsimlea,gipade scula oati casa.Trebuia si sari altcineva,de obi-cei Ionici, gi si i-l culeagi. Femeia ocira gi blestemapini ce adormea iar,tirziu.Trebuia si se aci insi la un fel. Nu se ndurau si-l ucidi. Nu atit de mili saude hatirul copiilor,citde teami.S-arputeaca unsarpe,venit agadinseninacasaIor,saieun semn rimisde pricopseali. Ar fi fostsi-gi ucidinorocul.Acum inadins i lisau mereuugadeschisi si-linlesneausaplece.$arpelee-sea,seplimba peunde-iplicea9isentorceaiar statornic la ciminul lui. IJneori,cind copiiizburdau pea{ari, seua gise tinea, tiptil, dupi ei, alunecindvoiosprin iarba umedi sub prunii incircaqi de rod.Cacifapd vrednicdeuataminte,dinffetoate,numai livada lui Padegnu fu-seseatinsi de uningheg venit fari veste peste lorisisi pistrase roadeletoate.$iinciunlucrubagaseri de seami.Decindgarpele ntrase ncasi, sestirpiseritoqi
239
 
V. VtrtitJll',(tJ
i;oarccii igindacii stricitori. E drept ci din cindincindpiereasi cite unpuisorrlt' ckr;ci. Iie neia nvinuia nvergunati garpele. ar nimeninu-l prinsese.$ipin;,rtrrrrci irr.rineaoar unponos pe capul blindului tovari;.lntimplarea ficuse inconjurul satului, care ua parte cuinsufletire laperipegi-ilc crrsci ndeseaciuaseighioana. Cei mai mulli erau de parteagarpeluigi-lso-c()tcaupiazabuna.Alqii,dimpotrivi,ilfneaudrept un semnriu gi sfdtuiau sa seilrLlnce in casa purciciunea, carenu putea idecit unealta diavolului.Daci-lrrraiqin,are si le aduci nenorocire. O si mugtevitele, are saapucevacade uger. ()si sugrume copiii, stringindu-se ca ofringhiedegitul lor.Mai alesvecinaDobra era dusmananeinduplecatia bietei iritoare.-Nu-lmaiqine,surata, pe lingi casi. Asta i1i intri o datape git ginu-lmaipoqiscoate uniciunchipdinpintece.Nugtii ce-apigit Maranda ?$i-ibiga a zecea ari in cap femeii povesteaMarandei, care dormise in cimpsiunsarpei pitrunsese prin guri in burti. A chinuit-o mulgi ani. Numai cufumde argint viul-ascos afara.L-avdrsat buciqi-bucili,amestecat u cheaguride singe.$ipovegti de-astea u gerpi oplogiqi n pintecele oamenilorimpuiau zilnicminqile bieteigospodine,care ncepuse siintre la grijisi sa slabeascdvdzindcu ochii.intr-o ziagdsit garpele n putineiul cu pulin lapte pe fund, din caremin-caseri oqi.Dinacelceasemeiaanceputsi bagede seamiciodoare gi o ardeincapulpieptului, la lingurici, acolo unde ajunsesemincarea spurcati deli-ghioani. igisimlise stomaculintors, rdzvrdtit cade obube.$isinitatea ei pornisi mearga a vale, dinriu inmairau.lnt.-o r,o"pte, eraacum vari, dormeau oli afara,pe prispi. Deodati, femeiaincepu si geami9isi se zbati.$arpeleseurcasepe pieptulei si se irisepini lagur;. ii mirosise alaptedulce. Ea seupta,dar cu toate opintelilenu-l putea dez-lipi.$arpelese urigi ca pe o gauri pe gitlejul ei n spasme,ini la pintece,undesentinse,coardd,sirimasecu dingiiinfipli in rinza ei.Gospodarul, tezitdeqipetelei zvircolirile nevestei, zgilgii gi o degtepti.-Cevisezi. emeie?ointrebi el.-Nici un vis, strigannebuniti femeia.A intrat;arpelen mine. De acumamor.$i,cu miinile inclestatepe pintece,seraminta indurerigrozave. De atunci afostcuneputingis-omai linisteascacineva.$ilucru ciudat, care i intirea spusele.Chiar din noapteaaceeaarpele pie-rit;i nu s-a mai gisit. L-au ciutatpretutindeni, -auchemat,-ausuieratcopiii.-Parci a ntrat in pimint !spuneaPadeg.-Nuin pdmint,ciin pintecele meu !tinea una,viicirindu-se, femeia.$iseapasacupumnulsubfurca pieptului,unde o viriiincordatdsezbdtea,neastim-paratasi dureroasa,atasacrapeparca.240PnoznPttASatulacumera, ot,impotrivagarpeluigi oliciiape biataemeie:cantotdea-una,ighioaneii mirosiseaaptesi sestrecurasee guri,ca deacolosialunecemai departen stomac,cantr-o scorburi,undecoadasezblteafarddetigaz.I s-au;cut bolnaveidescintece.A dormitnoplimulte cuo strachinideaptedulcelaguri, ca siademeneasclivinasdiasdafara.$arpeleveneapini lainghi-titoareqirurr.."siurcemaideparte.Stapindindacolo.Bolnavabagadegetelepe git si-lapucegi nuJ ajungea.Spurciciuneasecoboraiarrepedenfrnzards-colitidevirsaturiacregi galbenecaveninul.Auafumat-oiar,au otrivit-ocu buruieni,pini ce,n sfirgit,Padega chematdoctorulphgiiin rreacdtpe laprimirie.A"estaa asculat,antrebat,apipnitgi a spusci eo boalidestomacpricinuitidepreamultrachiub;utpeinimagoaligi depreamultamincarede ceapigi o1et.- Dar drugulcarese zbateaici?spuneaemeiapierduti.$iplimbaminaus-catepe umflituradureroaside deasupraburicului.--E o vinimare,plini cu singe,olamuri doctorul.Agazvicnegteaoameniislabi9inervogi.$ipleci,lisindohirtiecu citevaslovencilcite,Pecarenule putucitinimeni.b"."ir.s-apotrivitdoctorului? Aici,igi dideauseamao!i, trebuiaudescin-tecetari, devracidibacigi puternici.$is-auperindatfelgichipde babesimosi,deqigincivrijitoaresipreolib.rrri" Du-nezer.r,fAl s;-ibrodeascanulleacul.$arpelecrestea9iseumfla,cici totcenghileabolnavai prianumailui.Vilvacufemeiacareanghilitungarpe aficut astfelocolulsatului,alphgii,aljudeplui9ia ajunsnfloritide atiteaguriin origelulderegedinqi.Ogazerdlo-caiaagasitbunprilejpentru unarticolsenzalionalin caregfichiuiaautoritlqilevitregecusinitateagi gienasatenilorde subobliduirealor.Piefectul,supirat,adat ordinpretoruluisifacinumaidecito cercetaresisdraportezedeuigengi.Pretoda ordonatlar?ndul uiprimarului,care,negtiind".sA"cigi ce sd;sp,rndi,aufcatcusilapebolnaviin ciru1i9impreunicu bar-barul-ainaintatpegchegpitaluluidin orag,cumficea cumugcaliideciiniturbaqi.Aici aurr.nitlnpelerinajlapatul femeiisisenteresezeprefectuljudelului,primarulurbei,proiurorul,directorul gazeteigi alfmulqi.Toli au.culeschiarii.,gur" pacient;i,al cireichipimpodobeacuurilenialui paginantfiaagazetei,istoiia".,ga.p.le cuibiritinmiruntaieleei.$iaritala togi,firinici ostinjenire,pintecelegalben,umflat;izvicnitor.^1.r "rrcelariaspitaluluimediculle-a explicatcinupoatefi vorbadegarpe.E probabilunulcerstomacalsaumai degrabiuncanceroarterepedecrescutginoperabil.'Ditla insistenqelerefectului,fiu alpoporului,careauzisesiel acoloinsatulcopilirieimulteasemeneaovesti,mediculsenvoisi facio operaliede
24'1

Activity (70)

You've already reviewed this. Edit your review.
Oana Timea Pop liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Miru Dumitru liked this
Catalin Cristea liked this
Catalin Cristea liked this
xuedezu liked this
Gabyy Gabriella liked this
Krisztian Nemeth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->