Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
494Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konsep Pemulihan Assgmt

Konsep Pemulihan Assgmt

Ratings:

4.83

(1)
|Views: 16,905|Likes:
Published by Deeya76

More info:

Published by: Deeya76 on Sep 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
 
KPLI-KDC-PEMULIHAN KUMP 2/IPTHO_JAN08 
1.0PENGENALAN
Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untukmelahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruhdan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selarasdengan falsafah pendidikan Negara. Penguasaan kemahiran asasmembaca, menulis dan mengira (3M) perlu dikuasai di peringkat awal bagimembolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmupengetahuan. Justeru, program Pemulihan Khas mengutamakan Prinsip
‘Menyelesaikan masalah seawal mungkin’
supaya tidak menjadi kronikberterusan hingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengahrendah.Perbezaan minat, pengalaman, bakat dan gaya belajar individu muridmengakibatkan segolongan mereka lebih lambat atau ‘terkebelakangmenguasai sesuatu kemahiran berbanding rakan sebayanya. Sekiranyamereka tidak diberi pengajaran pemulihan, mereka mungkin gagalmemperoleh pendidikan yang perlu dan potensi mereka akan terbenam.Justeru melalui program pemulihan khas, keperluan–keperluan muridberpencapaian rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.
1.1Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untukmewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
 ____________________________________________________________________  _ 
PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
1
 
 
KPLI-KDC-PEMULIHAN KUMP 2/IPTHO_JAN08 
1.2Latar Belakang / Sejarah Pendidikan Pemulihan di Malaysia
 1967- Kementerian Pelajaran telah melaksanakan ProgramPemulihan dengan menggunakan strategi WithdrawalSystem.....”1975-Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek“Pendidikan Imbuhan” bagi Tahap 1 ( Tahun 1 hinggaTahun 3) dengan menggunakan strategi di manapemulihan dijalankan oleh guru kelas / guru mata pelajaran.1994-Program Khidmat Guru Pendamping bagimeningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihandalam kelas KBSR.1999- Program jangka pendek (INTERVENSI 3M)diperkenalkan khas untuk murid tahun 4 di sekolah rendahdan Tingkatan 1/peralihan. Instrumen IPCH digunakan bagimenilai pencapaian kemahiran asas 3M. Program bermula1999 hingga 2002.2000- Program IPP3M dilancarkan iaitu program jangkapanjang bagi mengatasi penguasaan kemahiran asas 3Mbagi murid tahap 1 di sekolah rendah ( Tahun 1 hinggaTahun 3 ). Program IPP3M dilancarkan bersama satupendekatan P&P secara Pelbagai Kecerdasan ( MultipleIntelligences ).2006 -IPP2M ( Instrumen Penentu Penguasaan 2M ) yangmenekankan kepada Bahasa Melayu membaca danmenulis dibina.2007-Ujian Pelepasan 2 KIA 2M telah digunakan untuk pelepasanmurid pemulihan tahun 3, 4, 5 dan 6.
 ____________________________________________________________________  _ 
PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
2
 
 
KPLI-KDC-PEMULIHAN KUMP 2/IPTHO_JAN08 
1.3Punca dan Bidang Kuasa
Surat Siaran Kementerian Pelajaran .(yang masih digunapakai)1:Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8594/Jld.11/(32)bth. 22.Jan. 1985.(
Guru Khas Pendidikan Pemulihan
)2:Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) bth.28.Jan.1986.(
Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah
)3:Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolah KPM.Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29) bth.17.Mac.1986(
Pengawasan dan Penyeliaan Program pemulihan
)4:Surat Siaran Bahagian Sekolah-sekolahKPM.Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V (34) bth.30.Jun.1989.(
Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas KhasPemulihan
 
Di Sekolah Rendah
)
 ____________________________________________________________________  _ 
PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS
3

Activity (494)

You've already reviewed this. Edit your review.
Muhammad Azri added this note
penerangan menarik dan banyak memberi maklumat kepada pembaca
Nashiera Pariman added this note
terbaik!!!!!!!!
Muhammad Azri liked this
Nashiera Pariman liked this
romizah liked this
romizah liked this
Zainor Din added this note
minta dihalalkan bahan-bahan yang diambil dalam tulisan tuan.
Aleeya Rudi added this note
thanks a lot sbb bagi idea dan isi utk buat assign saya....
De' Teddy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->