Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Mântuirea smochinului

Vasile Voiculescu - Mântuirea smochinului

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2015

pdf

text

original

 
Mintuireasmochinului
IoaN, TLUSTRULAposroLgrMARToRalluiHristos,iegisedinpegtera nde subdictareaingerului lcituiseApocalipsa.Ri.miseseeamai inaltiautoritatea cregtinilor.Dupi ripunereaui Pavelde sabie irastignireau capul njosa ui Petru,el erapisculundemai popo-seau ulturii.Suspe-o stinci, a malul prdpistiosalmirii,el deslusea cum nviticeilorviaga i nvigitura Mintuitorului. Amestecaqiineri cu bitrini, unii in picioare,il ascultau umai. Algii, maisirguitori, a;eza\ijos, scrijeleau etableteceruitesprijinite degenunchimirturiile. Pe nalta ariditateapeisajuluipilcullorqinealoculunei dumbrivi cu umbre ungite deapus.Vintullarg le flutura minecilevestmintelorcolorate,capenigtecrengide finic. LJneori,a sub trecerea nuisuflu, se nclinau iri impotrivire lacuvintelede viielieiuntricialesfintului.ln dosul or, mareag'iurca undalul, uindu-icu eapini-ncer.incet,ost.or.ulPatmosuluieumpleacade un duh depulbereauriziri in-tunecate serii.Departe,pele onabiialeEgeeieucaucu horedespumeginoridepescirusi njurulSporadelor.iochii evanghelistului, escarodi-nioarl,n careseoglindiseriiezereleacre leGhenezaretului,clipeau e o-cul amintirilor.Printre oaspetiseaflau,stind de-oparte,ciqiva ofigti, etori gi un poet dinAtena,curiogide oamenigi filosofii noi. Unii din ei sepriveaudin cind n cindcu uimire gi gi zimbeau.Nu seatteptauaatita rumuseqe i poeziestrinsentr-osimplitatedeiniidrepte. n rigoarea i, moralape careo avzeavera e olimpe-zime geometrici.Senini9iotugi adincomeneasci.Cu unghiuriledeschise preinfinit,le mergea rept a inimi, fire si pariseascidrumurileraliunii.
 
V. Vorr Jr,,( r,l'octula admirat ndelung,plecatpebogiqia de ecouri ce-i stirnise n suflet,pilcl:r u pisirilecer-ului, arenu ara,9icrinii cimpului, carenutes.Urcind ciririle suvenirelor peurmele Domnuluisiu,propoviduitorulajr-rnsce coastaunde sel4luise smochinul mincinos.tn puginecuvinte,elsto-lisiintimplareacu pomul neascultitor pecare minia inviqitorului l-a pedepsitc:trusciciunea,dedicindu-l focului:de departe igiduiseceteinfometateroade,1inuseinuse de cuvint.$iIoan vrusi treaci ugor, fdri limuriri,citre alte descoperiri.Dar poetulAristobulindrdznisi-l opreasci.-Omule,pentruce a [5"cutmaestruliu aceasta-Asiv?rgit o minune,sprea dovediun adevir, rispunse apostolul.-Cum asta? Spuneaiinueravremeaodului.- Lacerereastipinului nostru, pomularfiputut rispundecuminunearo-clirii.Nu s-a nduplecat...Atunci,Mintuitorul l-a silit la cealalti minune,a us-ciriipeoc...-Mie misepareo crimi, rosti grav sofistul. Minunile nusint dovezi...*Dece nu ?-se ntoarse poetul.Unele sint frumoase...-Pentrucinusint logice.$isofistul il privichioriq.Tinirul rosiincurcat.Ioan iisiri in ajutor:-Dar silogismul vostru nueste ot o minune ? A mingii...Striiniiilpriviri uimiqi.-D4 urmi Ioan.Chemaf injudecatinoqiunilesi argumentele, e ceregiroadesi le confruntali. Dacinu rispund bine,cad uscate,cum a piqit smochinul,judecatn logicaadevirului vegnic.Desiunmurmural cetei nviqiceilor intimpinaseintreruperea,sofistul stirui.-invititorultau,ziseeL, ardtat piniacum atita bunitatesiintelegere,apracticatatita dragoste,ci blestemul lui,azvirlit asupraunui pom nevinovat,de-tuna.E maimult decit o greseala.Eceva urit. IJn picat impotrivafrumuseqii.Patriarhul, intorsacum cu tot dinadinsul numaicitre streini, isi aqinti ochiiasupra chipului aproape violental vorbitorului, care urmi maipotolit:-Nu-i gasescxplicaqiaogici.lnci o dati, te rog nute supira, ntreb gi eu:pentruce dascilultau a ficut aceastaIoan i;istruni amintirile in loc qi eoprilatrunchiul pomului trisnit.Scribiiridicariochii de pe tabletegiduseri ascu{igurile ondeielor a gurileciscate.Nule veneasa creadi: dininvolburatulapostoloanerghes,iu al tunetului,cumilbotezasesus,el se icu dintr-odatiiarigidulcele ucenic ce-gisprijinea capul cupletemingiioase de pieptulMintuitorului.Toati spiimintdtoareaenergie din el, ca a o porunci,se stinse,asacum o co-rabiecare mergecufocgi-ar stinge oate vipiilede sub cild;ri gi toate anarele506
PRo/n il,t(A
dirr frunqilccatargelor,ca, dcitd, eaburii clocotitori,si seaci aidomacelor cuvirrtrele,decaresi sepoati apropiafdre selenspiiminte,9iastfelmaiugorsileprinza.Agijderi,sfintul se schimbipe potriva ascultitorilorstreini, ca acegtiasi-l poatisuferi.Duhul luiigiteginnlqimileabrupte;inspiraliaascunse ugriji aripilepro-fetice.$i,in marele-ipogorimint,infiligarealui i;i trasenliuntruluminilepini a ajungecaa unuiumilpustnic, uptind, aproapencollit, cu argumentelepotrivnicilor.-Ce tenedumeregte,inere?-intrebi elcu blindeqePepoet.-Ag vrea sigtiu dacipomul aveareun viqiu? Era urit? Crescusechilod?Scirbean vreunchipprivirile, mirosulvostru?- Era frumosca unpui de cedru dinLiban. Umbrarulluicitun cortregesc.Sioanrotunji cuminavlzduhul.-Atunci eranevinovat,trasencheierea atenianul.- Pentru tine,frumuseteaeste otunacunevinovilia?-semiri bitrinul.-Pentruoricine.Asta e supremaege.Ceeace esterumos egi bun gi adevi-rat.Adici desivirgit,siri sofistul.-Chiarfrumuseleastearpi,nefolositoare,indaratnici?-Cu atitmai mult.Asta e chezigiaceamai mare cae pura. Nuatirni deniciuninteres.Nu spinzuridenici unfolos: e de sinegi n sinestitetoare.- Dar cind sterpiciuneaeifacerdu ? E vitamitoare?$iIoan se ncruntiugor.-Nuvidnici un chipin carerumuselea arputea fi stricitoare,il incre-ding sofistul.-Cindpoartain ea picatul,grdigrav apostolul.-Ce epicatul?-intreba seninpoetul.Patriarhulse eculeseitevaclipe.Ceataneofililor stasloita.- Tattr, puse batrinul.Pomul ne-aintimpinat cucel mai bogatfrunzi;dincitese nsiraupe coasti.Stralucitorgi puternic aidomaunui arhanghelverdeopritin zare.Decuml-am vizut,ispita foameine-a bintuit,nebiruiti'$iceimaitineri amalergatcitre el.-Foameaera n voi,repezlvorbapotrivnicul.-Iarin el, seducgia,ntregiIoan.-Aispustuinsuli cinueravremeasmochinelor'- Tocmai.Dar frunziqullui mincinosstrigain guramare ci e doldoraderoade.-Cumasta?-Fiindcismochiniide acestsoiigi scotntii fructelegi apoi se acoperidefoi.Ar fi putut decisi fie,9iaveamdreptuls-o credem,neam timPuriu,iqitinainteanoastricupoala plini.- Amigirede fl;minzi!-rise sofistul.
507
 
V. Votr ll,,(l,
-Vaide cei princare vineam;girea,ciinibitrinul.-Dardacasmochinelefusesericulesede algii nainteavoastri?Sau chiardestipinulogrizii?-Ne-arfispus-osemneleobignuite: ramurirupte, foismulse.$i,oricit,armai fispinzurarcirevaoaden virf.$ichiardac-arfi fostjefuitde roate,dacd, rarodnic,nuse puteasi nu rispunzilasolicitareaMintuitorului,dindal doilearindde fructe.Nimic dintoateastea.Numaisusurul luidesfitatse eginaaninatde crengilestufoase,ca decutele uneimitisiverzi.-Sipentruci nu v-aimplinit pofta,l-aqi nimicit?-Nu-giimplineamenirea.Minlea.lngela.Se mpotriveaduhului.-Daciera rumos,erade ajuns,hotirisofistul. tndatorirealuista n propo-viduireafrumusegiisale.Nu trebuiasi facimai mult.-Nu. Slujba frumuseqiilui ?ntregiera rodul,spuse oan.Cicidaci vorbeqtide ndatoriresi slujbi,zicisupuneresi munci.or,el nu s-asupus. armuncanue frumoasidecitdaci se bucurigialgii,cit mai mulgi,deea.-cum polispune unaca asra,cindchiar tuadineaorificeai laudapisirilorcare numuncesc giaflorilorcare nu lucreaza?Al{ise ostenescpentruele,si lehrineascifrumuseqea.-Iarele, a rindullor,stau nslujbaaltora.$iapostolulinrinseminaaritind.o pasiretocmaisi hrineapentrunoapteprisila.o ciotcrde puigoridintr-uncuibscobit instincibiteaupe rinddin aripigideschideauciocurile,incare ma-ma lisacite o griungi.-Privegtepasirea -ziseel.singurulei chileresregusa,n carenu incapzeceboabe'$iuniculei hambar,pintecele.Nu are visteriiunde sistringi.$icuatitpuginigi indestuleazipuiga.Lace si poarteuna caaceasra rijilebrazdei?Intoarce-tespre crini!Nectarul loriljeluiescoateneamurilemugtelor qimi-resmelei lefurivinturile.Frumusereae-orupe si-uncopil,ca sisembogd-geasci.-a ginditvreunuldinei si-giapereavuqiile?Sint aleururor !care din voin-artrage sabia,dacicinevaar cercasi-ldespoaiede ceeace socotestecie alui?Fiqigi voidezlegagidenvirrosareanimii,caunul dinacestia. nchinagilumiigeniulvostru, giucrareanuva mai ficasni,ci culesde bucurie!sofistulcl;tinidispreguitordin cap. nviqiceiise priviricu ingrijorare,in-tristati delipsade tiriea rispunsului.Luminileapusuluiincepeausi agoni-zeze,incer.-lngeleg,e nvoi poerul.Atuncide ce nuaqi icutaceeagiudecatiqismo-chinului ?Eld;ruia lumiiumbraodihnitoare,frunzigullui, plinde gunguritulpisirilor.-ln adevir,incuviinqisfintul.Guruia inel uncird de zburdtoare.se cuibi-riseride pesteot,atrasede ascunzisurile-istufoase.Canigtegindurirele ntr-ominte nelucritoare,ciorihoaqe,coqofenestricitoare,sturzisi mierlepuse pe508
Pttozn tt'ttA
praclijc{uiauviileinvecinate si,situle, ciuguleausmochinelecelorlalqi,fiicirrclu-lc sise strice. Cindinviqitorula poruncitosinda, aucdzut9ielemoarte,ca singurulrod alpomului.- ECiaici ocontrazicereininviqaturamaestruluivostru.Aceleaqipisiriaveaun altiparte ingiduinqasi sehrineas ci fardmunci.-Nuamestecatiafulcuhrana,nicitilhariacuinvoirea de aculege boabepeurmarecoltelor.ntrebali sperietoareleinlanuri gi tociliiledinvii ! Cinemaipuneapoipaznicipemirigti?-Nue un argument,replica sofistul.Pomul afosttotatit denevinovat cagipisirile aciuaten el.Iar voi, totnigte hof, tnb;rilisijicminiliunbiet pomcenu era al vostru,cu cedrept maimare decitpisirile cerului?$ifiindcipomuln-arispunslicomiei voastre,-a1ipedepsitcumoartea.Spune,mai bine,urmiel, ciista afost bunul-placalzeului tiu. Sa:u ananh.e,o fatalitatecarespinzu-raasuprasmochinului...Numaia9a-ar ndreptiqigestulApollonuluiciruia tuii spuiHristos.Cici unzeu al Tartaruluinuputea i, deoareceubit lumina sipe copii,oamenii;iflorile.$imai alesumblaintovirisit defemeifrumoase-spuseoetul. Avealiri ?-Da, zimbi apostolul.O lirigrea, n chip decruce.Adus-oin spate.$iamuritintins pe ea...,,Ciudat",gindiAristobul.Ca Orfeu.-Dar umbra? -urmiel, cuglas are.-Careumbri?-Umbrasmochinului.Ea cu ce-a suparatpe stipinultiu, den-a crulatpo-mul,micarpentru odihnaqi ricoareacu carembia pe trecitoriiobosigi?$ipo-etul,nciudaq urmisi-lhirquiascae Ioan...Sfintulse oprisegi asculta.Mintealui pirea cancepe si gifiiesi cauti unrazimde caresi se apuce.nviqiceii,speriali,segiteau si-i sariin ajutor. Nupricepeauca apostolulnucereasi cigtigepenimeni numaiprin putereaharului siu,firi nicio cazndginici olupti dinparteapotrivnicului.El ingelegea a-istirneasciome-negtemintuir ea, a sd.sentemeiezepepropria lorinvoire denduplecare.Lucra-rea conqtiinleisinu-l nivileascipenecredincios dinafarS.,treini, cisi izvodeascidintr-o siminqilauntrica,riscoliti in chiartirimul sufletuluiindiritnic.-Miintrebaqideumbri?-Da,gi agteptispunsul.$ipoetul sepropti parci9imai temeinicinindirit-niciaui.-Cind,asudat decale,qi iese nainte ofintini9ialerginsetat a ea, ce-iceri?-se adresiel tinlrului.-Api.-$idacno afliseaca,mai cobori ciuturasi scoliumbrasi ricoare dinfund?Chiar dacighizdurilei-ar fi mirgiritaregi buzelede rubin,nu mai degrabite
509

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
Buburuza Roz liked this
Lukasz Zvenko liked this
Bichigean Mircea liked this
ramonabf liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->