Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bacaan Bilal Pada Sholat Tarawih Dan Witir

Bacaan Bilal Pada Sholat Tarawih Dan Witir

Ratings: (0)|Views: 3,530|Likes:
Published by umaru5267

More info:

Published by: umaru5267 on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
Shalat Tarawih , Dikerjakan seperti shalat biasa lainnya baik mengenai bacaannyamaupun gerakan-gerakannya, pada setiap dua rakaat ditutup dengan salam.Setelah selesai shalat tarawih lalu diteruskan dengan shalat witir, sekurang-kurangnya satu rakaat tetapi pada umumnya dikerjakan tiga rakaat dengan duasalam atau satu salam.Adapun surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap2 rakaat boleh surat apasaja yang dekehendaki, tetapi diutamakan pada setiap rakaat yang kedua sesudahmembaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas.Lafaz niat shalat Tarawih :“USHALLI SUNNATAN TARAWIIHI RAK’ATAINI (IMAAMAN/MA’MUUMAN)*LILLAAHI TA’AALAA”.Artinya :“Aku niat shalat Tarawih dua rakaat (jadi imam/ma’mum) karena Allah Ta’ala*diucapkan kalo shalatnya berjama’ah, kalo sendiri mah ga usah disebut…Mulai dibawah ini dibaca kalo shalatnya berjama’ah di masjid. Ketika hendakmengerjakan shalat Tarawih, maka bilal dan ma’mum membaca bersama-samasebagai berikut :“SUBHAANAL MALIKIL MA’BUUDI, SUBHAANAL MALIKIL MAUJUUDI,SUBHAANAL MALIKIL HAYYIL LADZII LAA YANAAMU WALAA YAMUUTUWALAA YAFUUTU ABADAN SUBBUUHUN QUDDUUSUN RABBUNAAWARABBUL MALAAIKATI WARRUUHI, SUBHAANALLAAHI WAL HAMDULILLAAHI WALAA ILAAHA ILLALLAAHU WALLAAHU AKBARU WALAA HAULAWALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADHIIMI”.Artinya :“Maha suci Allah yg memiliki alam dan yg di sembah Maha suci Allah yg memilikilagi Maha Hidup dan tiada Mati dan tiada hilang selama-lamanya. Maha Suci MahaQuddus, Tuhan kami dan Tuhan semua malaikat dan ruh, Maha Suci Allah dansegala puji bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, dantiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah, Tuhan yang MahaTinggi lagi Agung”.Kemudian bilal membaca shalawat :“ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD”.Artinya :“Ya Allah karuniakanlah kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad”.Dijawab para jamaah :“ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”.Artinya :“Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan atasnya (Muhammad).Setelah itu bilal membaca shalawat lagi :“ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WAMAULAANA MUHAMMADIN”.
 
Artinya :“Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kita dan pemimpin kitaNabi Muhammad”.Dijawab para jama’ah :“ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”.Kemudian bilal membaca shalawat lagi :“ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA WANABIYYINAA WAHABIIBINAWASYAFII’INAA WADZUHRINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN”.Artinya :“Ya Allah, karuniailah kesejahteraan atas junjungan kita. Nabi kita, kekasih kita, danyang mensyafaatkan kita (kelak) dan pertaruhkan kita dan pemimpin kita NabiMuhammad”.Dijawab para jama’ah :“ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”.Lalu bilal mengucapkan :“ASHSHALAATUT TARAAWIIHI RAHIMA KUMULLAAHU”.Artinya :“Kerjakanlah shalat Tarawih semoga Allahmelimpahkan rahmat kepada kamusekalian”.Kemudian imam serta para jama’ah berdiri untuk melakukan shalat Tarawih duarakaat, sebagai shalat Tarawih dua rakaat yang pertama. Sesudah salam pada duarakaat yang pertama, bilal bersama jama’ah mengucapkan :“FADL-LAM MINALLAAHI WANI’MATAN WAMAGHFIRATAN WARAHMATAN LAAILAAHA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKUWALAHUL HAMDU YUHYII WAYUMIITU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-INQADIIR”.Artinya :“Kemurahan Allah dan Nikmat-Nya dan ampuanan serta rahmatNya semogadilimpahkan kepada kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Ia Maha Esa, tiadasekutu bagiNya, bagiNya segala kekuasaan dan bagiNya segala puji, dzat yangmenghidupkan dan mematikan, dan Dia atas segala sesuatuNya Maha Kuasa”.Setelah itu bilal membaca shalawat seperti tersebut diatas, dan para jama’ahmenjawabnya dengan “ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”. Lalu imam sertapara jama’ah berdiri lagi untuk melakukan shalat Tarawih dua rakaat, sebagaishalat Tarawih dua rakaat yang kedua. Selesai salam pada rakaat yang keempat,bilal bersama-sama para jama’ah membaca : “SUBHAANAL MALIKIL MA‘BUUDI……….. sampai selesai.Sehabis itu bilal membaca shalawat seperti tersebut diatas dan para jama’ahmenjawab dengan “ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”.Lalu bilal mengucapkan :“ALBADRUL MUNIIRU SAYYIDUNAA MUHAMMADUN SHALLUU ‘ALAIHI”.
 
Artinya :“Bulan purnama yang bersinar kemilauan, junjungan kita Nabi Muhammad,bershalawatlah kamu semua atasnya”.Setelah itu imam serta para jama’ah berdiri lagi untuk melakukan shalat Tarawihdua rakaat, sebagai shalat Tarawih dua rakaat yang ketiga. Selesai salam padarakaat yang keenam maka bilal beserta para jama’ah mengucapkan “FADL-LAMMINALLAAHI WANI’MAH………….. sampai selesai seperti tersebut diatas. Lalupara jama’ah menjawab “ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAIH”. LantasImam beserta para jama’ah berdiri untuk melakukan shalat Tarawih dua rakaatyang keempat. Selesai salam pada rakaat kedelapan kemudian bilal dan para jama’ah membaca “SUBHAANAL MALIKIL MA’BUUDI……. Sampai selesai. Lalupara jama’ah menjawab dengan ucapan : “ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM‘ALAIH”. Sehabis itu bilal megucapkan :“ALKHALIIFATUL UULA AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA ABUU BAKRINISHSHIDDIIQ”.Artinya :“Khalifah yang pertama amiirul mu’miniin penghulu kami Abu Bakar Shiddiq”.Kemudian para jama’ah menjawab :“RADLIYALLAAHU ‘ANHU”.Selanjutnya selesai salampada rakaat yang kesepuluh, maka bilal serta para jama’ah membaca seperti yang dibaca selesai salam pada rakaat yang keenam.Selanjutnya selesai salam pada rakaat yang kedua belas, bilal serta para jama’ahmembaca seperti yang dibaca selesai salam pada rakaat yang keempat.Kemudian bilal membaca :“ALKHALIIFATUTS TSAANIYYATU AMIIRULMU’MINIINA SAYYIDUNAA‘UMARUBNUL KHATHTHAB”.Artinya :“Khalifah yang kedua Amiirul Mu’miniin penghulu kami ‘Umar bin Khathab”.Dan dijawab para jama’ah ““RADLIYALLAAHU ‘ANHU”.Selanjutnya selesai salam pada rakaat yang keempat belas, bilal beserta para jama’ah membaca seperti yang dibaca selesai salam pada rakaat keenam. Selesaisalam yang keenam belas, bilal beserta para jama’ah membaca seperti yangdibaca selesai dalam pada rakaat yang keempat.Kemudian bilal membaca :“ALKHALIIFATUTS TSAALITSATU AMIIRUL MU’MINIINA SAYYIDUNAA‘UTSMAANABNU ‘AFFAAN”.Artinya :“Khalifah yang ketiga amiirul mu’miniin penghulu kami Usman bin Affan”.Dan para jama’ah menjawab :“RADLIYALLAAHU ‘ANHU”.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
13 keramat liked this
Gamal Hmrsw liked this
Nengsih liked this
Muda Creatif liked this
Afri Rahman liked this
Sekhan As liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->