Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP KLS XII.1 201112

RPP KLS XII.1 201112

Ratings:
(0)
|Views: 2,905|Likes:
Published by Yuyun Dian
RPP KELAS XII.1 201112
RPP KELAS XII.1 201112

More info:

Published by: Yuyun Dian on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01Nama Sekolah:
SMA N 5 Semarang
Mata Pelajaran:
Bahasa Jawa
Kelas/Program/ Semester:
XII IPA-IPS/ 1
Pertemuan ke-:
1
Alokasi Waktu:
4 X 45 menit
Standar Kompetensi:Mendengarkan
Mampu mendengarkan dan memahaniwacana lisan nonsastra maupun sastradalam berbagai ragam bahasa Jawa.
Kompetensi Dasar:
1
.1 Mendengarkan sambutan dalamupacara adat pengantin Jawa yangdisampaikan secara langsung atau dalam bentuk rekaman
Indikator:
Menyebutkan jenis-jenis sambutandalam upacara adat pengantin Jawa
Menemukan kata-kata sulit dalamsambutan upacara adat pengantin jawa yang didengarkan
Mengartikan secara lisan kata-katasulit yang ditemukan dalamsambutan upacara adat pengantinJawa yang didengarkan
Menemukan isi sambutan dalamupacara adat pengantin Jawa yangdidengarkan
Kerja keras Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sambutandalam upacara adat pengantin Jawayang didengarkan
Menanggapi secara lisanmenggunakan bahasa jawa ragamkrama isi sambutan dalam upacaraadat pengantin Jawa yangdidengarkan
A.Tujuan Pembelajaran
Peserta didik Menyebutkan jenis-jenis sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa
MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 SemarangPage 1
 
Peserta didik Menemukan kata-kata sulit dalam sambutan upacara adat pengantin jawayang didengarkan
Peserta didik Mengartikan secara lisan kata-kata sulit yang ditemukan dalam sambutanupacara adat pengantin Jawa yang didengarkan
Peserta didik Menemukan isi sambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yangdidengarkan
Peserta didik Kerja keras Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sambutan dalamupacara adat pengantin Jawa yang didengarkan
Peserta didik Menanggapi secara lisan menggunakan bahasa jawa ragam krama isisambutan dalam upacara adat pengantin Jawa yang didengarkan
Materi Ajar
Sambutan upacara adat pengantin Jawa.Tembung mantu bisa ditegesi duwe gawe ngomah-omahake anak, lumrahe anak wadon.Dimantu tegese diomah-omahake utawa dipalakramakake. Diarani diomah-omahake amargamantu iku nyawijekake anak wadon lan pawongan lanang supaya manggon ing sawijine omah.Diarani palakrama, dumadi saka tembung wong kram kang tegese mlangkah. Dadi tembung palakrama mengku teges mlangkah tumuju menyang madyaning bebrayan anyar supaya bisaawoh kabagyan, kamulyan, lan katurunan. Mula saka iku, jaman biyen ing upacara majemuk utawa dhaup nganggo acara nglangkahi pasangan sapi utawa kebo.Upacara adat penganten Jawa jaman biyen, wiwit saka ndhodhog kori nganti tekanngundhuh mantu kabeh ditata. Amarga kabeh sarwa ditata, mula saben acara ana acara sesorah.Sesorah kang magepokan karo adat mantu iku cacahe akeh banget, yaiku:1.Atur nalika ndhodhog kori (nembung), biasane ora diwara-warakake2.Atur pasrah paningset lan atur panampa pasrah banyu siraman3.Atur pasrah banyu siraman lan atur panampa pasrah banyu siraman4.Atur pasrah calon penganten lanang ing acara midodareni lan atur panampane5.Atur pamitan ing acara midodareni lan atur waluyane
6.
Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep ijab lan atur panampane7.Atur pasrah calon penganten lanang nalika arep majemuk/temu lan atur panampane8.Atur pasrah penganten sarimbit nalika ngundhuh mantu (sepasaran) lan atur panampane
9.
Atur pambagyaharja ing acara siraman, midodaren, majemuk, utawa ing pahargyan, lsp
B.Metode Pembelajaran
Tanya jawab; Inkuiri; Diskusi; Belajar dalam kelompok; dan Penugasan
C.
Kegiatan Pembelajaran
MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 SemarangPage 2
 
NoKegiatanWaktu
1.2.
 Kegiatan Pendahuluan
Motivasi:
1.
Guru bertanya jawab dengan siswa tentang sambutan
2.
Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaatmendengarkan sambutan
 Kegiatan Inti 
2.1 Eksplorasi
Untuk menumbuhkan
rasa ingin tahu,
Peserta didi berkelompok dan menyimak sambutan
Guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi pokok isi sambutan
Secara berkelompok, peserta didik menemukan kata-kata sulitdari sambutan yang didengarkan
Peserta didik
secara kritis
menemukan isisambutan upacara manten
2.2Elaborasi
Peserta didik 
diminta untuk menyebutkan jenis-jenissambutan upacara pengantin Jawa
Setiap kelompok melakukan diskusi, menerima pendapat secara
terbuka, demokratis dan toleransi 
dengan kelompok lain
Secara berkelompok, peserta didik mengartikan kata-kata sulitdalam sambutan upacara adat pengantin Jawa
Setiap kelompok mengidentifikasi persamaan dan perbedaansambutan upacara adat pengantin Jawa
Secara berkelompok, peserta didik mengajukan dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi sambutan yang didengar dengan bahasa yang
komunikatif 
Peserta didik meringkas isi sambutan dalam beberapa kalimat
Peserta didik menyampaikan ringkasan secara lisan2.3Konfirmasi
Guru memberikan umpan balik positif atas hasil diskusi dantanggapan peserta didik mengenai sambutan
Guru melakukan pengamatan atas kinerja peserta didik 
Guru memberikan
 penghargaan atas keberhasilan
siswamendengarkan sambutan dengan baik.
Guru memberi motivasi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif 1015020
MGMP Bahasa Jawa SMA N 5 SemarangPage 3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Asni Partedjo liked this
Desy Anindita Sari liked this
Setyadi Bedut liked this
Hetty Hikmaningsih liked this
Hetty Hikmaningsih liked this
Sang Pujangga liked this
Salman Alfaritsi liked this
Adi Kurniawan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->