Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Voiculescu - Prin munţi

Vasile Voiculescu - Prin munţi

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by Dan Vasile Flavius

More info:

Published by: Dan Vasile Flavius on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Prin munfi
NIcAIEntTURISTULNU-Sr MERITAmai bine numeledecitatunci cind urci pe drumuride munte.Este mensideosebireantreun drum la mare qiunullamunte. La mareestinecontenit pasiv, ipsitde nigiativi. De latarm au depebordprivegtijindiosta-lazunle fdrdsd ai vreodati putinqasi calciliberunde vrei. Pecindmuntelecereinadevirjertfe,dar 1i dA n schimb mullumirifiri seamin. Pisculcelmaipri-mejdioscupregitiri,cuindrdznealise asi biruit.Toate instinctele deb;rb;1ie sint alilate in noidemuntelece ne cheami,a$1ate a de oricegintiinalticare rebuieajunsi.Pe ingici esteunul dintre celemai reale sporturi,care dezvolti gi intiregtearmonic tot corpul, membre,plimini,inimi,ochi, sistemul nervos, turismul in munteestegio lecqiepsiholo-gici de ribdare,deiniliativi,de rispunderecare echivaleazi.cu o probidegreaincercarepersonali.O lecgie e chibzuialisi socoteali. Voinqarebuienarma-tA cu toatepregitirileexperienqii.Oprevederea totocrotitoare trebuie si orga-nizezeotul dupi un plan binestabilit. Muntele nu primegte pe cei nedestoinici,pecei agi, nu cruqi pe ceiusurateciBineingelesnu vorbimdemici plimb;ri.Ciprin turism la munte inqelegemaceavoiniceasciostenealade citeva zilepeopo-teci abiaslomnitaincremeneaunui munte,un efon adevaratgi izicsimoraldezisinoapte, fitraalte isplati decitbiruinqa asupra a nsugi,satisfaqiaci nute-aidat inapoidela greutigi9iprimejdii.Prinurmare mergem. Dar inaintede asta si nealegem care si ciqiputemmerge ?Nu eucirieundrum continuu de 10Eichiar12ore, cu urcuquriqico-boriguri grele,pe lingi pripastiaameqitoareSasteadecipeoc togi bolnaviideinimi,togi bolnaviidepiept9icopiii prea mici. lncolo,ceilalli pot urca muntele,788Aooeruonchiar9ifeteledelicate,inerii debili.Astfelne alegemovarasiipe carei pregitimsisufletegtepe lingici-iechipimcutot cerebuieunuituristPemunte'Nu esteo tarasconaJlnicibequlcufierin virf,nici bocanculcufnte,nici apiritoareadesoare.Lamunteniciun aminuntnu trebuieneglijat,niciunlucru uitat.Aicinustaipe oplaja, calamare,privindcumvin depirtirilespreine,aicimergi, sui,teincordezigilupqi. Ogheatidefectiesteo suferinlnpinnla martiriupentrutine9io pricinld.l.rsu"cespentruintreaga ovarigie.Deci totul,dea ciorap9ibo-canlpinila hainecilduroasepentrupetrecutnoapteain praguldemunte,mantaledeploaie,otultrebuieales,pregitit'incercat...Proviziiiedeguri deasemenearebuiesifie cugriji alese.Hranasobri,ugoarasiconcentratisubvolummic,cafea9iceaiurin termosuri,ciocolatisti-mulantala drum.Zahircrulltorde osteneali,fructe,ouifierte,carnerece' Citmaipuqineconservesisiraturicarepricinuiescsete.Delocconiacsaualte al-cooluritart.Ladrumlung sigreu,nici chiarvin. Apiinsi dinbelgug,dacigtimciin drumnu sentilnes,czvoare.De altfelmunliinoqtriincep afi semanalici,colocucasede adapostgi cantine,ncit etapelesepot alciruiasacamicarla sfir-gitul zilei sine odihnimintr-unadipostomenesc.Cineducebagajele? E foarteimponantca uristulsifie citmaineimpovirat,citmailiber.E destuldegreu propriulnostrutrup,darinci unsacn spate.Deaceea,acd.seoate,ncircimbagajelepe un cal,sauuimciqivaoamenicdlauzd,,dinsateleeundencepemurcugul'$iacumncotropornim? FacemmasivulNegoiului? culaculBilan,laculcollul,urcindpe la PorumbacunTransilvaniagi coborindpe la cumpanapevaleaArgegului?Netrebuiesccelpulin4zile'SauacemvaleaJiului,cumasil'ulParingului,cuPetroqanii9iapoi cuascen-siunilepe Retezati? Mai binealegemundrumnu atitlesnicios,citmai apro-piat:faiemBucegii,trecindpesteOmul,pinila pegteraalomiliigi inapoioesteCaraiman.Calede3 211e,are concentreazdinea oategreutiqilesidi toateincintirileunui adeviratdruminmunti.Culcaqi-videvreme,imiinedimineaqipornim,la orele6,20 dtnGarade Nord.La orele101/2 sintemnBucegi.Planule sisuimpesteDiham,pepotecaTakeIonescu,prinvaleaMnliegtilor.Ajungiin Busteni,uim omasinidepiagncarecu2oo-3obeine ducecit demulgipinila picioareleDihamului,drum de5-6kilometri;astfelmai cigtigimdintimpsi scutimdinosteneala.Despreci-lduzd,,nt e nevoiedecitdaciginem siluim uncal pentrupurtatulbagajelor.Dacinu luimmagini,cimergempejos,undrumminunar,neted canpalma,ducedinsatulBugteni,pe lingihotelPalace,e-aungulciii cerbului,pini lapoaleleDihamuluiintr-o orisiumitate.ApaCerbuluine ntimpinide ain-"eput9ine nsogegteottimpul,rece, impedegi repedecao solieamuntelui.
789
 
V. Vcltrt .(rJSemneconventionale,o vargirosientredouialbe, neciliuzesclator pasul.Dupicitevasutede metridrumulcoteErermindarculde piatrial Bucegilor;ipanoramase schimbi.Cogtila searati into ati mdretiaeifioroasi,un monsrruapocalipticimbricatintr-opielegroaside piatrijupuitice acecute9ischiaburiadinci. lntrecogtilagicrestelecerbuluise deschidevaleacerbului,pestinga, peundeam pureaur-casusaomulin6 ceasuri,dar noimergeminainte,cu imensularc de piatr;alBucegilorinspate.IativaleaMieilor,valeaMilinuluiscobite inperetelecogdlei,aproapempracticabile.Aceice e-auurcatsenumiripedegere.Ajunsla poaleleDihamului,nu-qivinesacrezicie munreglobulacestaerde,cu co-coasalinide piduri.Darincepesi-l urci giai si-mispui desinitate.Noroc cimergemlaadipostulpidurilorde fagicu umbriricoritoaregici intilnim2 iz-voarecu api ca gheaga.upiun drumde 1ceas,adici pe la 2,iesimintr-o po-ianidevis deunde priveligtean stingapeBucegis-a imbogiqitcu DingiiMoraruluicare fieristruiesccerulsi cu spinareaBucsoiului.Deaici drumulemaioblu si nescoatecurindin poianadintreDiham9ic;p;qinaPorcului,lapo-tecaTakeIonescu.E un locfiriseamin,o evocaredin povesti.Dacinemaios-tenimpuqin9iluimla dreapta,pevechiuldrumgriniceresc,urcimtipganulDihamuluiin virfcu vecheapiatride hotargicu o privelistegrandioasiasupraTransilvaniei.coborim inapoiinporecaceo coresre astinga9ipeun drum linpesub streginide pidurede-aungulcolanuluiurias al BucegilorluimdrumulMiliestilor,pe laStina Rosie,ciliuziqinecontenirde semne.Poreca,de curindreparatd',rci nu preagreu,cote$tenecontenit,intriin vii,se adinceste,eseardeasupra,cind prinpiduri,cind pringoluri,tot timpulde-a lungulcotuluidepiatrial muntilorde poaleleciroraeapiratd..Ne urmrrescfira intreruperefan-tasticelearatai:cind peretedrept de piatri,al cirorcresretnu-lvezi,oricit ai ri-dica ochii,alunecosca sricla,de unde numelede seniniri,cinduriagerurnuricrenelate,destinciriecliditi incerare,ind niruiricolosalede zidlrjeciclopeaniindreapta. nacelagiimp, gesulArdealuluiigidesfrsoarimitaseacimpurilorin-virgatecu ape. atiin fund,albastruposomoriqimunqiioltului.Aiciaproape,pe ocolini ripoasi,cetateaRisnovului,s-o iei in palmi.Postivarulcu spinaieade mistret qinecalea si nuse vadiBrasovulpitulatinapoialui.printreelqimuntelePietricicaprivirilescapi inrr-unsesgalbenirifund, zburindpestecele7sate. n mijloc,JaraBirsei,cutoate oragelei sateleei,sclipestea un miraj,printremurareazarilorinceqatede pulverealuminiideamiazi,.Dreptin inimaimenseiviziuni,miguracodlei inseamniun puncrdesprijin penrmochiulametitde aceastifantasticifugide pimint.Ne aflimchiarsub Bucsoiul.Deaici, insemnatacualte culori,o potecise despartesprestinga9incepesi urcespinareaBucsoiuluicelui neprimitorsi neprietenos.E undrum preaanevoiospentrunoi, desiducede-a dreptullaOmul.Noi o luim inainte,mereupesub790
At)t)tNt)n
streginilede piatri alemunqilor, incins peste briude poteci, si cam spreseariajungemn Valea Miliegtilor,valelargL,piduroasl, cuvederi noi spreTransilva-niade miazdzi,pini acum ascunsi. Citareaintride-a binelespre stinga,n inimaviii pe care-o urci spre virf, opoteci mai domestici, bituti decopitele miruntegidespicatealemiilor de oi ce seperindi la piscut. Auzihiisi de ciobani, asculgiusurat sunete det;lingigite simqidr;sivrei mai asigurat, deginu-qi eraniciofricl.Dar cunogti ciurci pe tirimurimaiomenegti,nu capiniacum,pe tirimulcellalt.Curind ajungemla Casa de adipost undene ospitim siminem pestenoapte. Mairiticim puqin piniinnopteaza gi obosiqide drum, uluiqidepriveliste,amegiqie aerul tare,adormim somn adincpe salteaua are calemnul.A doua zi de dimineaqipornim spre Omul.Cu cit urcim, cu atitmiregia sedesfigoaripinilauitarede sine. Te simgi strivit.in sfirgit munteleigi dezviluietaina.Sintempe piscul socotit pinimaideunizicel mai inalt din Carpaqiinostri,la250O m. inilqime. Cuo singuririsucire in loc cuprinzi oimensi roati din faqapimintului.Deoparte Ardealulintreg pini infundurile misterioase ale MungilorApu-seniqi Tisa. Decealalti,cimpiaMunteniei gi a Moldoveipini in apeleDuniriipecare oghicegti ascunsiintulburealazdrii.lntr-o laturi togi munqii ceimariaiArgegului, cumasivul trupes al Negoiului,mergindlanqspreapusgidindu-gimina cumunlii Oltenieipinice sepierd dincolo de Serbia.Pe cealalti laturimungii Buzlului,Tigiile Giurgea spre Ceahhugi Bucovina.Ca dintr-unpivot cu o singuriinvirtituri migti gi rulezi grandiosulfilm alRominiei Mari, aieveaaqacum aesitdin ateliereleCreatorului.Toatisuferinqafizrca a ostenelii este uitati.Risplataneasteptat de dumne2eiasci covirgeEte umult prequl oboselilor.Lipsesc cuvintelegi maginilesprea nchega mpresiilesuprafiregtice ai acolo sus.Cerul nu estecerulnostru dejos,clopotuldeazur,cortul albastnt cu carene-auobignuitpoeqii.Cerul eun han de un albastru silbatic,o alti pripastienecuprinsi, neinciputin ochi.Numaiacolo unde o clidiriede nori, ca un alt gir demungi, ilescaladeazipogi snJmirginegtigisi-l fixezi.Algi noricilitorescprin vizduh,insijos,submine,giurmelelor negre aluneci pestelinuturicaniste pisiri gigantice.Dar ce se asi colo subnoi, pe muntelePipuga? Eofurtuni pe careoprivimde sus.Bubuiturile ajung slabe,seurci la noi ca din opesteri. Pe aripile vinetealenorului lucescuneoripene de fulgere. Pasireacu trisnetein plisc se asi totmaila vale gi ajunsiincimpie sepreface n ploaie mare,pecare ovezi cum cili-toreqte-o trimbisuri, hagurindzarea.$iin curind totul s-a sters.Abia un sculdin lavanorilor mai intirzie.Noiaici sintem deasupraurtunilor.maipresusdenori, pestecare cilcimuneori.
791,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->