Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

1 Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1 Lịch sử phát triển
1.2 Chuẩn SQL
1.3 Đặc điểm của SQL
1.4 Các loại lệnh của SQL
2 Chương 2. CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL)
2.1 Tạo một cơ sở dữ liệu
2.2 Tạo một bảng
2.2.1 Cú pháp
2.2.2 Tên của bảng
2.2.3 Xác định các thuộc tính
2.3 Các loại dữ liệu
2.3.1 Các loại dữ liệu được sử dụng trong MS Access
2.3.2 Các loại dữ liệu được sử dụng trong Oracle:
2.3.3 Các loại dữ liệu sử dụng trong SQL SERVER
2.4 Các loại ràng buộc trong bảng dữ liệu
2.4.1 NOT NULL- Không rỗng
2.4.2 UNIQUE-Duy nhất
2.4.3 PRIMARY KEY- Khoá chính
2.4.4 FOREIGN KEY-Khoá ngoại
2.4.5 CHECK- Ràng buộc kiểm tra giá trị
2.4.6 DEFAULT-Mặc định
2.5 Sửa đổi cấu trúc
2.6 Xoá đối tượng
3 Chương 3. CÁC LỆNH QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
3.1 Thêm hàng (INSERT)
3.2 Xóa hàng (DELETE)
3.3 Sửa đổi giá trị của một hàng (UPDATE)
4 Chương 4. NGÔN NGỮ ĐIỂU KHIỂN (DCL)
4.1 Lệnh GRANT
4.2 Lệnh REVOKE
5 Chương 5. TRUY VẤN DỮ LIỆU (SELECT)
5.1 Cú pháp
5.2 Ví dụ:
5.3 Đưa ra các cột
5.3.1 Đưa tất cả các cột
5.3.2 Đưa một số các cột
5.3.3 Tránh các giá trị trùng lặp (DISTINCT)
5.3.4 Đưa ra các giá trị của các biểu thức
5.3.5 Sử dụng bí danh cột
5.3.6 Sắp xếp thứ tự (ORDER BY)
5.4 Đưa ra các hàng
5.4.2 Sử dụng các phép logic: AND, OR, NOT
5.5 Sử dụng các hàm
5.5.1 Hàm số học
5.5.6 Hàm nhóm
5.5.7 Sử dụng hàm nhóm
5.5.8 Mệnh đề GROUP BY
5.5.9 Mệnh đề HAVING
5.6 Lấy thông tin từ nhiều bảng
5.6.1 Nối bằng (Equi-Join)
5.6.2 Bí danh bảng
5.6.3 Nối không bằng (Non Equi-Join)
5.6.4 Nối bảng với chính nó
5.6.5 Thực hiện kết nối thông qua từ khóa Join
5.7 Thực hiện các phép toán trên tập hợp
5.8 Các câu hỏi lồng nhau
5.8.1 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là 1 hàng
5.8.2 Lệnh SELECT bên trong cho kết quả là nhiều hàng
5.8.3 Mệnh đề HAVING trong SELECT lồng nhau
5.8.4 Mệnh đề ORDER BY trong SELECT lồng nhau
5.9 Các lệnh lồng nhau liên kết
6 THỰC HÀNH TỔNG HỢP
6.1 Hướng dẫn thực hành
6.2 Bài số 1
6.3 Bài số 2
6.4 Bài số 3
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
53539721-02-Ngon-Ngu-SQL

53539721-02-Ngon-Ngu-SQL

Ratings: (0)|Views: 397|Likes:
Published by Lê Toàn

More info:

Published by: Lê Toàn on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 7 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 11 to 64 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Hùng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->