Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuyên đề ứng dụng tin học vào dạy toán

Chuyên đề ứng dụng tin học vào dạy toán

Ratings: (0)|Views: 297 |Likes:
Published by nguyennhungkhien

More info:

Published by: nguyennhungkhien on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
 
B
C
TRONG GI
Hà n
 
 
CÔNG NGHÀ S1.L
-Là mên và kình cã tàng-Có sò công cình DàH-ên có thmùng là làm cho h  ình là tiên tiã vàgia trên thên cà công ngh
2.Khà vai trò c
Khdêng là àn thgiài tình trày.Khbên rnhu cìm hià ã thã hài yà tành sày:-
 
Nàng hóa,sh sang Dich v-
 
Nào vào tri thvà thông tin.-
 
Các giao dày càng nhià hên  
Các nguyên nhân tr hi
-
 
kh
-
 
Yêu cà kàm viày m
-
 
à truyù h
:Tìm kiù hà
 
 
là chuyình Bò ên sang mô hìnhC giên và htính và phò cvai trò c
ò gio d
Máy tính và phò trung tâm và rcác khày chúng tôi chêu ra mquan trà phtrong mô hình-
 
H-
 
Linh ho-
 
Hình,kiph-
 
V,hyêu cà trên l-
 
Hình ên chính xác tcàng ti-
 
Không còng , có thà r-
 
Có khên,không hgian và th-
 
à sáng su-
 
Máy tính ho viên giài.-
 
Giì h
3. Vai trò c
Nhià truythên lã nvên là truy

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->