Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
90Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
သာဂိ(စ/ွဆံုး)

သာဂိ(စ/ွဆံုး)

Ratings:

3.29

(1)
|Views: 360,544|Likes:
Published by sayarchat

More info:

Published by: sayarchat on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2015

pdf

text

original

 
သာဂိ
  စာေရးသူ-
za++
| Credit -
mmteashop.com, mmcybermedia.com
ဒီသာဂိ ကကၽႊန္ေတာ္ဆိ  ု က္ဘာမွာဗညားပိ စိနစ္ႏွင့  ္ေရးခဲ  ့ တာပါ။အခုအဲဒါေလးကိ  ုဆက္ခ်င္ လိ  ု ႔ ေရွ  ့ စာမ်က္ႏွ ာေတြ ကိ  ုအရင္ကူ းလိ  ု က္ တယ္ေနာ္။အဲဒီအတြ က္ျမန္ မာဆိ  ု က္ဘာကိ  ုေက်းဇူ း အမ်ားၾကီ းတင္ ပါတယ္ ဒီေန႔ဗ်ာ..လမ္ းမွာသာဂိႏွင့  ္ေတြ ႔ လိ  ု ႔သူ ႔အေၾကာင္ းေတြေျပာျပတာႏွင့  ္နားေထာင္ခဲ  ့ရတယ္ ဆိ  ု က္ဘာထဲေရာက္ေတာ့ဇာတ္ လမ္ းသစ္ မထြ က္ တာနည္ းနည္ းၾကာေနသလားထင္ တာႏွင့  ္တစ္ခုခုေရးဖိ  ု ႔ သတိရျပန္ေရာ..တိ  ု က္ တိ  ု က္ဆိ  ုင္ဆိ  ုင္ေန႔ လည္ ကလည္ းဒီအေၾကာင္ းေျပာျပတဲ  ့လူရွ  ိေတာ့ ေရးမယ္ ဟဆိ  ု ၿပီ းေရးလိ  ု က္ တာ။ဖတ္ရတာအဆင္ မေခ်ာရင္ လည္ းအေရးမေကာင္းတဲ  ့ကၽြန္ေတာ့  ္ ကိ  ု ခြင့  ္ လႊ တ္ ၾကပါ။တစ္ ပုဒ္ႏွင့  ္တစ္ ပုဒ္နည္ းနည္ းၾကာေနရင္ လည္ းအပ်င္ းႀကီ းတဲ  ့ကၽြန္ေတာ့  ္ ကိ  ုခြင့  ္ လႊ တ္ ၾကပါ။  တစ္ ကယ္ လားဇာတ္ လမ္းလားဆိ  ု တာေတာ့ကၽြန္ေတာ္ လည္းမသိဘူ းဗ်ာ။သာဂိ ကေတာ့  တစ္ ကယ္ေျပာကြ.. အဟု တ္ ပါလိ  ု ႔ေျပာတာပဲ။ေနာက္ ၿပီးသူ ကေနာက္ ထပ္ေတြ လည္းရွ  ိေသးတယ္ လိ  ု ႔ ေျပာတာပဲဗ်ာ။သူေျပာျပရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္ လည္ းဒီ မွ ာျပန္ေရးဖိ  ု ႔ဇာတ္ လမ္ းရတာေပါ့။ဒီ ဟာကိ  ုေတာ့ ရြ ာကသာဂိအမွ တ္ တစ္လိ  ု ႔ ပဲသေဘာထားလိ  ု က္ ၾကတာေပါ့ေနာ... ရြ ာကသာဂိ က်ဴပ္ ကရြ ာကသာဂိ ပါ။ေနတာကေတာ့အရင္ တုန္ းကဟိ  ု းေျမလတ္ ပိ  ုင္ းကရြာတစ္ရြ ာမွ ာ..အခုေတာ့  မေလးစီ းယားမွာ.. အင္ း..ေရာက္ တာလည္ းမၾကာေသးပါဘူ း။ေျပာရရင္စကားေတာင္သိ ပ္  တတ္ လွေသးတာမဟု တ္ဘူ း။တရားဝင္ေတြတရားမဝင္ေတြမေမးပါႏွင္  ့ဗ်ာ။အဓိ ကကအဓိ က  မဟု တ္ လားဗ်။အလု ပ္ လား..အဆင္ေျပပါတယ္။ဒီ လိ  ု ပါပဲ။တစ္ခု မေကာင္ းတစ္ခုေျပာင္ းေပါ့။အခု အင္ တာနက္ဆိ  ုင္တစ္ဆိ  ုင္ မွ ာဝင္ လု ပ္ေနတာ။မဆိ  ု းပါဘူ း။တစ္ေန႔၃၀ေတာ့ရပါတယ္။အဲဒါေျပာခ်င္ လိ  ု ႔  က်ဴပ္အရင္အလု ပ္ တစ္ခု ကေနနားၿပီ းဒီအလု ပ္ ထဲဝင္ေတာ့သိ ပ္ေတာ့ေနတတ္ တာဟု တ္ဘူ းရယ္
 
အရင္ တုန္းကေလာင္းကစားဒိ  ုင္မွ ာဆိ  ုေတာ့ရတဲ  ့လခကသာဘာမွမဟု တ္ တာ။တစ္ေန႔ တစ္ေန႔  က်ဴပ္ လက္ ထဲ မွာေထာင္ႏွင္  ့ေသာင္ းႏွင္  ့ခ်ီရွ  ိ တာဗ်။ကိ  ု ယ္ ႔ ပိ  ု က္ဆံေတာ့မဟု တ္ဘူ းေပါ့ ဒါေပမယ္  ့ ကိ  ု ယ္  ့ လက္ ထဲကိ  ုင္ထားေတာ့ကိ  ု ယ္  ့ ဟာလိ  ု လိ  ုဘာ  လိ  ု လိ  ုေပါ့ အခုဒီဆိ  ုင္ ကတစ္နာရီ မွႏွ စ္ က်ပ္၊တစ္ေနကုန္ေနမွေငြေလးေလး၊ငါးရာဝင္ တယ္။က်ဴပ္အတြ က္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ပ်င္ းဖိ  ု ႔ေကာင္ းတဲ  ့အလု ပ္ဗ်။ဒါေပမယ္  ့ဗ်ာ.. ကံေကာင္ းခ်င္ေတာ့အပ်င္ းေျပစရာေလး သြ ားေတြ ႔ေရာဆိ  ု ပါေတာ့။အဲဒီေန႔ ကမွ တ္ မွ တ္ရရတ႐ု တ္ မတစ္ေယာက္ဗ်.. ဝင္ လာတာ။ရု ပ္ ကသိ ပ္ အလန္ းႀကီးမဟု တ္ ပါဘူ း။ေဘာ္ဒီ ကေတာ့မဆိ  ု းဘူ း။ေတာင္  ့ တာမဟု တ္ဘူ း။ဘယ္ လိ  ုေျပာရမလဲ.. စလင္ း ဆိ  ု လား.. ပု လင္ းဆိ  ု လားအဲဒါမ်ိဳးဗ်ာ။အရပ္ ကလည္ းမိန္ းကေလးထဲ မွ ာျမင္  ့ တယ္ လိ  ု ႔ဆိ  ုရမယ္။၅ေပ၁၁  လက္ မရွ  ိ တဲ  ့က်ဴပ္အရပ္ ကိ  ု မဆိ  ု စေလာက္ေလးပဲေမာ့ ၾကည္  ့ရတယ္။ဒါေတာင္ေအာက္ မွ ာသူ စီ းထားတာ  စလစ္ ပါဗ်။အသက္ ကေတာ့မွန္ းၾကည္  ့ရရင္၂၅ဝန္ းက်င္ ထင္ တာပဲ သူႏွင္  ့စေတြ ႔ တဲ  ့ေန႔ ကေတာ့ပံ  ု မွန္ ပါပဲ။သူ လည္ းသူ ႔ ဟာသူအင္ တာနက္ ၾကည္  ့။က်ဴပ္ လည္ းက်ဴပ္ ဟာက်ဴပ္  လု ပ္ စရာရွ  ိ တာလု ပ္။သူ ႔ ကိ  ု လည္ းဒီ လိ  ု ပါပဲ။သာမန္ ကာလွ ်ံ ကာငမ္ းၿပီ းဒီ လိ  ုဘဲကိ  ု ယ္  ့  ကက္ရွ ာခန္ းထဲ ဝင္ ထိ  ုင္ေနလိ  ု က္ တာပဲ။အဲထူ းတာကစေနေန႔ မွဗ်။အဲဒီေန႔ ကေန႔ လည္ ကတည္ းက႐ံ  ု းေတြ  ပိ တ္ေက်ာင္ းေတြ ပိ တ္ေတာ့လာေနၾကလူေတြ ကအေစာႀကီ းလာၿပီ းအေစာႀကီ းျပန္သြ ားၾကတယ္။သူ ကည  ကိ  ု းနာရီေလာက္ က်မွေရာက္ လာတာ။ေရာက္ လာေတာ့ လည္ းဖြင္  ့ေပးလိ  ု က္ တာေပါ့  တစ္ခုသတိ ထားမိ တာကသူ ႔ မ်က္ႏွ ာကခါတိ  ုင္ းႏွင္  ့မတူဘူ း။နည္ းနည္ းရဲေနတယ္။အသားျဖဴေတာ့  ပန္ းေသြ းေရာင္ ထေနတာသိသာတယ္။ေသာက္ လာတယ္ထင္ ပါ့။အင္ းေလ.. သူ ႔ ဟာသူ ေသာက္ခ်င္ေသာက္၊မေသာက္ခ်င္ မေသာက္ကိ  ု ယ္ႏွင္  ့ဘာဆိ  ုင္ တာမွ တ္ လိ  ု ႔။တစ္နာရီ၂က်ပ္ေပးရင္  ၿပီ းတာပဲ မၿပီ းတာကသူ က၁၀နာရီ ထိ  ု းတာေတာင္မျပန္ေသးတာပဲ။က်ဴပ္ တိ  ု ႔ဆိ  ုင္ က၁၀နာရီ ပိ တ္ တယ္ေလ။စာႀကီ း  ကပ္ ထားတာျပဴးလိ  ု ႔။အဲဒါဒင္ းကေပကပ္ ကပ္ဆက္ ထိ  ုင္ေနတယ္။က်ဴပ္ လည္ းအနားယူခ်င္ ၿပီေလဗ်ာ။ အလု ပ္ လု ပ္ရတာမပင္ ပန္းေပမယ္  ့တစ္ေနကုန္၁၂နာရီ တိ တိဒီ ထဲ မွာထိ  ုင္ေနရတာၿငီ းေငြ ႔ တာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ ၿပီ းေသာက္ လည္ းေသာက္ခ်င္ေနၿပီေလ..ဟီ းဟီ းက်ဴပ္ တိ  ု ႔ လိ  ုႏိ  ုင္ငံ ျခားသားအေထြေထြ အလု ပ္သမားနင္ းျပားေတြအဖိ  ု ႔အပန္ းေျဖစရာကဒါေလးပဲရွ  ိ တာမဟု တ္ လား။ဆိ  ုေတာ့ဆိ  ုင္ ပိ တ္ခ်င္ေနၿပီ ဆိ  ု တဲ  ့အေၾကာင္ းအရိ ပ္ေယာင္ ျပတဲ  ့အေနႏွင္  ့သူနားကျဖတ္ေလွ ်ာက္၊အမိ  ႈ က္ လွည္ းသေယာင္ေယာင္  ဖုန္သု တ္သေယာင္ေယာင္လု ပ္ ျပေနတာေပါ့။အဲဒီ မွာဘာသြ ားေတြ ႔ လဲသူ ၾကည္  ့ေနတဲ  ့ဆိ  ု က္ ကတ႐ု တ္ေအာ ဆိ  ု က္ဗ်။သူ ကစာဖတ္ေနတာ။က်ဴပ္ ကတ႐ု တ္ စာတတ္ လိ  ု ႔မဟု တ္ ပါဘူ း။အရင္သူေဌးႏွင္  ့ လု ပ္ တုန္ းက သူေဌးကေျပာျပထားလိ  ု ႔ ပါ။ အံ မယ္ဒင္ းကက်ဴပ္မသိဘူ းအထင္ႏွင္  ့။ခပ္ တည္ တည္ဆက္ ဖတ္ေနတာ။အင္ းေလ.. သူ ႔ ဟာသူ
 
 ဖတ္ခ်င္ လည္ းဖတ္ေပါ့။သူ ႔ စိ တ္ႏွင္  ့သူ ႔ ကိ  ု ယ္ ပဲဟာ။တစ္နာရီေလာက္ဆက္ ထိ  ုင္ေနၿပီ းမွ ျပန္သြားတာဗ်။  က်ဴပ္ ကေတာ့စိ တ္ေတြညစ္ တာေပါ့ဗ်ာ။အရက္ေသာက္ခ်ိန္ မွ ာမေသာက္ရေတာ့နည္ းနည္ းေတာ့  တင္ းတာေပါ့။ေနာက္အဲဒီ တ႐ု တ္ မလာၿပီဆိ  ုအလိ  ု လိ  ု မွ တ္ မိ တယ္။ေၾသာ္..ေအာစာအု ပ္ဖတ္ တဲ  ့တ႐ု တ္ မ  လာၿပီ ဟဆိ  ု ၿပီ းမွ တ္ မိသြားတာေပါ့။မွ တ္ မိေတာ့ၾကည္  ့ ျဖစ္ တာေပါ့ဗ်ာ။ၾကည္  ့ေတာ့မ်က္ လံ  ု းခ်င္း ဆံ  ု တာေပါ့ဗ်ာ။မ်က္ လံ  ု းခ်င္ းဆံ  ု တာၾကာေတာ့ခလု တ္ေတြတိ  ု က္ေရာဆိ  ု ပါေတာ့ ရယ္ရႊင္ ျပံဳးတံ  ု ႔၊မျပံဳးတံ  ု ႔လု ပ္ေနမွေတာ့ဒါတစ္ ဝက္ေတာ့ပါၿပီ ထင္ တာပဲေလ။အဲဒါႏွင္  ့စေနေန႔တစ္ရက္  ထပ္ေရာက္ လာျပန္ေရာ။အဲဒီေန႔ လည္ းသူေနာက္ က်တာပဲ။၉နာရီေလာက္ မွေရာက္ လာတာ။ထံ  ု းစံအတိ  ုင္ း သူ ၾကည္  ့ တာေတြၾကည္  ့  ု ၿပီ းျပန္ မယ္ဆိ  ု ၿပီ းပိ  ု က္ဆံရွင္ းေတာ့ "ဆိ  ုင္ေရွ႕မွ ာခဏေစာင္  ့ေပးပါလား"လိ  ု ႔ေျပာလိ  ု က္ တယ္ သူ ကျပန္ေမးတယ္ "ဘာကိ စၥ လဲ" တဲ  ့ ကၽြန္ေတာ္ ကခဏေလးေစာင္  ့ေနာ္။အေရးႀကီ းလိ  ု ႔ ပါအဲ  ့ က်ေတာ့ေျပာျပမယ္ လိ  ု ႔ေျပာလိ  ု က္ တယ္။သူ က  ထြ က္သြားတယ္။အမွန္ တစ္ ကယ္ဆိ  ုရင္ကၽြန္ေတာ္ လိ  ုႏိ  ုင္ငံ ျခားသားတစ္ေယာက္ ကသူ တိ  ု ႔ လိ  ုႏိ  ုင္ငံသား အဲေလႏိ  ုင္ငံသူ တစ္ေယာက္ ကိ  ုဒီ လိ  ုစကားေျပာဖိ  ု ႔ဆိ  ု တာေတာ္ေတာ္စဥ္ းစားရမယ္  ့အေျခအေနပါ။ ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ကနည္ းနည္ းေကာင္ းေနတယ္ေလ.. အဟဲ..ေန႔ခင္ းကအစ္ ကိ  ုလာၿပီ း ဘီ ယာတိ  ု က္သြားတာႏွင္  ့ေသြးေတြ ကေႏြ းေနတာကိ  ု း... အဲဒါႏွင္  ့ဆိ  ုင္ တံခါးပိ တ္ ၿပီ းအျပင္ ထြ က္ လိ  ု က္ေတာ့ဆိ  ုင္ေရွ႕ပလက္ေဖာင္ းမွာသူေစာင္  ့ေနတယ္ဗ်။ အံ  ့ ၾသသြ ားသလိ  ုဝမ္ းလည္ းသာရတာေပါ့။ကိ  ု ယ္ ကစကားအျဖစ္သာ ေျပာလိ  ု က္ တာတစ္ ကယ္ေစာင္  ့ လိ မ္  ့ မယ္ လိ  ု ႔ေတာ့ဘယ္ ထင္ ပါ့ မလဲ။သူ ႔ေရွ႕သြ ားရပ္ လိ  ု က္ေတာ့သူ က "ဘာေျပာမလိ  ု ႔ လဲ"တဲ  ့..  ကၽြန္ေတာ္အပြင္  ့ လင္ းဆံ  ု းေျပာလိ  ု က္ တယ္ "မင္ းႏွင္  ့ဒီညလိ  ု က္အိ ပ္ခ်င္ တယ္၊ရမလား" သူ ကရယ္ တယ္။ၿပီးေတာ့ "မရဘူ း၊အိ ပ္ လိ  ု ႔ မရဘူ း၊၁၂နာရီအထိ ပဲရမယ္"တဲ  ့ အဲ ဂလိ  ုႏွင္  ့သူႏွင္  ့ပါသြ ားေရာဆိ  ု ပါေတာ့။သူ ကကၽြန္ေတာ္အလု ပ္ လု ပ္ေနတဲ  ့ ကြန္ဒိ  ု မွ ာပဲေနတာဗ်။  ကၽြန္ေတာ္  ့ဆိ  ုင္ ကေျမညီ ထပ္မွ ာ။လူေနခန္ းေတြ ကအေပၚမွ ာဓာတ္ေလွ ကားႀကီ းႏွင္  ့တက္ရတာေပါ့ဗ်ာ။  လံ  ု ျခံဳေရးေတြ လည္းရွ  ိေတာ့နည္ းနည္ းေတာ့ရွ  ိန္ရတာေပါ့ေလ။ဒီအခန္းေတြေပၚတက္ ဖိ  ု ႔ဆိ  ုအိ  ုင္ စီ  ကဒ္ ထု တ္ ျပမွဝင္ခြင္  ့ရတာကလား။ခုေတာ့မေ႐ႊ တ႐ု တ္ မေကာင္ းမူႏွင္  ့အေစာင္  ့ဘကုန္ းေတြ၊နီေပါေတြ ကိ  ု ခပ္ရင္  ့ရင္  ့ ၾကည္  ့ ၿပီးေနာက္ ကကပ္ လိ  ု က္သြားတယ္ ၁၄ထပ္ေရာက္ေတာ့ မွမေခ်ာရဲ့အခန္းကိ  ုေရာက္ တယ္။အဲဒါနဲ ႔အခန္ းထဲ ဝင္ေရာဆိ  ု ပါေတာ့ဗ်ာ။ ေတာ္ေတာ္သပ္ရပ္သားနားတဲ  ့အခန္ းတစ္ခု ပါ။နည္ းနည္းေတာ့က်ဥ္ းသလိ  ုထင္ရတယ္

Activity (90)

You've already reviewed this. Edit your review.
komyo reviewed this
1
shwezin2016 reviewed this
c
LoveLess liked this
kophyozinmg liked this
khinlaymg liked this
shinthantkhaing liked this
NongAraron liked this
ShareKing liked this
marco571 liked this
aungbagyi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->