Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
desen tehnic

desen tehnic

Ratings: (0)|Views: 530|Likes:
Published by syry11

More info:

Published by: syry11 on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
desen tehnic industrial
3
Partea a 1- a
NO
Ţ
IUNIGENERALE DEDESEN TEHNIC
 
desen tehnic industrial
4
Capitolul 1
1.1.Informa
ţ
ii transmise prinintermediul desenului tehnic
Desenul unui produs finit (bun material) trebuie sã asigureexhaustivitatea informa
ţ
ionalã cu privire la acel produs cu privire la:
 forma
 ş
i dimensiunile produsului finit 
(bun material în construc
ţ
iade ma
ş
ini),
elementele de precizie
 ş
i de calitate a produsului,
locul 
 ş
i rolul func
 ţ 
ional în ansamblul din care face parte
- dacãeste vorba de un reper, adicã un element component al unui produs careare o logicã func
ţ
ionalã conturatã,
materialul, condi
 ţ 
iile tehnice
 ş
i tehnologice de execu
 ţ 
ie ale produsului
.Complexitatea informa
ţ
iilor furnizate de un desen tehnic – informa
ţ
iicare asigurã comunicarea între concep
ţ
ie
ş
i execu
ţ
ie, precum
ş
i între producãtor 
ş
i client – asigurã desenului tehnic un rol determinant în via
ţ
aunui produs
ş
i prin faptul cã reprezintã forma cea mai concisã
ş
i maisinteticã de comunicare în domeniul tehnic. Acest fapt asigurã importan
ţ
acunoa
ş
terii normelor, a elementelor conven
ţ
ionale utilizate înreprezentarea planã a corpurilor geometrice spa
ţ
iale
ş
i gradul ridicat deuniversalitate a acestor norme
ş
i reguli. Desenul tehnic, ca existen
ţ
ã
ş
imodalitate de realizare este definit de standarde cu întindere na
ţ
ionalã,europeanã
ş
i interna
ţ
ionalã.
1.2.Sistemul na
ţ
ional destandardizare
La nivelul României fiin
ţ
eazã
 Institutul Român de Standardizare
 – 
IRS
– organism de specialitate al administra
ţ
iei publice centrale,subordonate guvernului, care are ca obiect de activitate realizarea strategieide standardizare, acreditare
ş
i certificare în domeniul produselor – bunuri
ş
i servicii. IRS este membru al
Comitetului European de Standardizare
 
desen tehnic industrial
5
(
CEN
)
ş
i al
Organiza
 ţ 
iei Interna
 ţ 
ionale de Standardizare
(
ISO
)
ş
i areurmãtoarele atribu
ţ
iuni principale:
coordonarea
 ş
i îndrumarea activitã 
 ţ 
ilor de standardizare, deacreditare
 ş
i certificare din România,
crearea comitetelor tehnice,
coordonarea
 ş
i aprobarea programelor de standardizare,
examinarea proiectelor de standarde române, supunerea lor anchetei publice
 ş
i aprobarea lor ca standarde române,
organizarea
 ş
i coordonarea Sistemului Na
 ţ 
ional de Certificare aCalitã 
 ţ 
ii,
acreditarea
 ş
i notificarea organismelor de certificare
 ş
i aorganismelor de acreditare a laboratoarelor,
certificarea conformitã 
 ţ 
ii cu standardele române, gestionareamãrcilor de certificare a produselor,
reprezentarea intereselor României în organismele interna
 ţ 
ionale
 ş
i europene de standardizare.
Termenul ISO reprezint
ă
abrevierea de la
 International Organisation for Standardisation,
adicã Organiza
ţ
ia Interna
ţ
ionalã deStandardizare, înfiin
ţ
atã în anul 1926 sub denumirea de Federa
ţ
iaInterna
ţ
ionalã a Comisiilor Na
ţ
ionale pentru Stabilirea Normelor -
ISA
 International Federation of The National Standardising Associations)
,care din anul 1946 poartã actualul nume
ş
i este o federa
ţ
ie de organismena
ţ
ionale de standardizare, dupã cum s-a prezentat anterior.Activitatea de standardizare na
ţ
ionalã, precum
ş
i lucrãrile destandardizare interna
ţ
ionalã
ş
i europeanã, se desfã
ş
oarã în cadrul a 316comitete tehnice – organisme pe domenii de specialitate – înfiin
ţ
ate cuacordul IRS pe lângã organiza
ţ
ii de afaceri (companii, firme, corpora
ţ
ii,agen
ţ
i economici, etc.) si ale administra
ţ
iei publice, precum
ş
i pe lângãIRS. Structura
ş
i modul de lucru ale comitetelor sunt stabilite prin SR 10000-3. La aceste comitete tehnice participã peste 3000 de exper 
ţ
i!Standardele sunt simbolizate
ş
i clasificate alfanumeric pe sectoare,grupe
ş
i subgrupe. Sectoarele sunt notate cu o literã – A, B,C,… - grupelesunt notate cu o cifrã de la 0 la 9, iar subgrupele cu o a doua cifrã de la 0 la9. De exemplu, sectorul Metalurgie este simbolizat cu litera B, grupa deMetalurgie feroasã cu cifra 1
ş
i subgrupa “
Ţ
evi de o
ţ
el” cu cifra 4:
Sector B MetalurgieGrupa B1 Metalurgie feroasãSubgrupa B14
Ţ
evi de o
ţ
el

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
psalmina liked this
amisculeseiliviu liked this
George Suba liked this
Leucea Emil liked this
Denis Tillmann liked this
Irina Gabriela liked this
dreamsmaster liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->