Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geologia Romaniei - Curs 05 - Platforma Moesica

Geologia Romaniei - Curs 05 - Platforma Moesica

Ratings: (0)|Views: 685 |Likes:
Published by Alexandru Miroiu

More info:

Published by: Alexandru Miroiu on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
 
43
II.3. PLATFORMA MOESIC
Ă
 
Platforma Moesic 
ă
 
se întinde între Orogenul Carpatic - în vest, aliniamentulreprezentat de Orogenul Carpatic - Orogenul Nord Dobrogean - în nord
ş
i Orogenul Balcanic- în sud. Spre est se continu
ă
în
ş
elful M
ă
rii Negre (Fig. 1).
Fig. 1. Unit
ăţ 
ile morfostructurale ale teritoriului României (prelucrat dup
ă
Ionesi, 1994)
Din aceasta se individualizeaz
ă
pe teritoriul României trei compartimente (valah, sud-dobrogean
ş
i central-dobrogean), care au rang de subunit
ăţ 
i tectonice delimitate deaccidente tectonice transcrustale majore, spre deosebire de situa
ţ 
ia din Platforma Scitic
ă
 unde separarea sectoarelor Bârlad
ş
i Deltei Dun
ă
rii
ţ 
ine de ra
ţ 
iuni geografice.Aceste compartimente tectonice au fost tratate de-a lungul timpului diferit, fie caplatforme de sine st
ă
t
ă
toare (Ionesi, 1994) fie ca ni
ş
te compartimente tectonice alePlatformei Moesice (S
ă
ndulescu, 1984).
1. DELIMITAREA UNIT
Ă
II-
în nord 
– falia pericarpatic
ă
(= falia Bibe
ş
ti-Tinosu) o separ
ă
de Orogenul Carpatic;structura se afund
ă
spre nord sub Orogenul carpatic. În acest sector falia pericarpatic
ă
estemascat
ă
la suprafa
ţă
de depozitele neogen-cuaternare;-
în nord-est 
– falia Peceneaga-Camena, care se prelunge
ş
te din Dobrogea;-
în est 
– taluzul continental al Bazinului Euxinic;-
în sud 
– Dun
ă
rea
ş
i frontier
ă
(limit
ă
formal
ă
).În ce prive
ş
te separarea compartimentelor Platformei Moesice se impun câtevapreciz
ă
ri.Fundamentul blocului moesic este eterogen, compartimentele Valah, Sud-Dobrogean
ş
iCentral-Dobrogean, delimitate de falii crustale majore (faliile intramoesic
ă
 
ş
i Capidava-Ovidiu), corespunzând unor faciesuri litologice distincte. De asemenea, dac
ă
se analizeaz
ă
 aranjamentul litofacial
ş
i tectonic al cuverturii sedimentare se constat
ă
caracterul eterogen al
 
 
44
acesteia, dar se observ
ă
 
ș
i c
ă
liniile majore litofaciale
ş
i tectonice se suprapun numai par
ţ 
ialcompartimentelor delimitate tectonic
ş
i litologic în soclu. În aceste condi
ţ 
ii trebuie avut învedere c
ă
limitele celor trei compartimente sunt diferite pentru fundament
ş
i cuverturasedimentar
ă
.
2. VÂRSTA
- Proterozoic superior - Cambrian (Assyntic
ă
-Cadomian
ă
)Orogenul care alc
ă
tuie
ș
te soclul Platformei Moesice a luat na
ș
tere în ciclurileorogenetice assyntic-cadomiene, care s-au desf
ăș
urat în partea terminal
ă
a Proterozoicului -Cambrian, moment dup
ă
care structura orogenetic
ă
intr
ă
în procesul de cratonizare (alipireala nuclul continental
ș
i trecerea la un regim geotectonic de stabilitate relativ
ă
. Geomorfologicse instaleaz
ă
procesul de peneplenizare).
3. STRATIGRAFIA
Cunoa
ş
terea stratigrafiei Platformei Moesice s-a efectuat cu peste 11000 de foraje,prospec
ţ 
iuni geofizice
ş
i prospec
ţ 
iuni de la suprafa
ţă
, ceea ce asigur
ă
un grad bun decunoa
ş
tere a acestei morfostructurii.
3.1. FUNDAMENTUL
În fundamentul moesic s-au separat trei compartimente tectonice, cu caracteristicilitologice
ş
i structurale distincte. Limitele compartimentelor sunt:
-
 
Compartimentul Valah 
- falia pericarpatic
ă
, Dun
ă
re
ş
i falia intramoesic
ă
;
-
Compartimentul Sud-Dobrogean 
– falia pericarpatic
ă
, falia intramoesic
ă
, faliaCapidava-Ovidiu
ş
i frontiera;
-
 
Compartimentul Central-Dobrogean 
– falia pericarpatic
ă
, falia Capidava-Ovidiu
ş
ifalia Peceneaga-Camena (Fig. 2).
Fig. 2 – Tipurile de soclu din Platforma Moesic
ă
 (dup
ă
S
ă
ndulescu, 1984; Visarion et al., 1988, Ionesii, 1994)I - soclu Central-Dobrogean; II - soclu Sud-Dobrogean; III - soclu Central-Dobrogean
 
Fundamentul a fost cercetat cu foraje de adâncime în compartimentele Valah
ş
i Sud-Dobrogean (Leu, Bal
ş
, Palzu, etc).
 
 
45
Particularit
ă
ile litologice ale celor trei compartimente sunt prezentate sintetic în Fig. 3.
Fig. 3. Litostratigrafia fundamentului
Datele de vârst
ă
absolut
ă
(radiometrice) indic
ă
543-546 mil. ani pentru ultimele procesemetamorfice care au afectat forma
ţ 
iunile fundamentului, corespunz
ă
toare mi
ş
c
ă
rilorassyntice-cadomiene (Proterozoic superior – Cambrian).
3.2. CUVERTURA SEDIMENTAR
Ă
 
Ca urmare a varia
ţ 
iilor eustatice, în Platforma Moesic
ă
, s-au desf
ăş
urat cincimegacicluri de sedimentare marin
ă
:
Paleozoic, Permian - Triasic, Mesozoic, Eocen
ş
i
Badenian superior – Pleistocen mediu
(Fig. 4).
 
Limitele compartimentelor trasate în cadrul cuverturii sunt (Fig. 1):
-
 
Compartimentul Valah 
- falia pericarpatic
ă
, falia Peceneaga-Camena, falia Dun
ă
rii
ş
iDun
ă
rea;
-
Compartimentul Sud-Dobrogean 
– falia Dun
ă
rii, falia Capidava-Ovidiu
ş
i frontierade stat;
-
 
Compartimentul Central-Dobrogean 
– falia Dun
ă
rii; falia Capidava-Ovidiu
ş
i faliaPeceneaga-Camena.
3.2.1. Compartimentul Valah
1. Delimitarea compartimentului
-
în nord 
– falia pericarpatic
ă
(= falia Bibe
ş
ti-Tinosu) o separ
ă
de Orogenul Carpatic;structura se afund
ă
spre nord sub Orogenul carpatic. Falia pericarpatic
ă
este mascat
ă
lasuprafa
ţă
în acest compartiment de depozitele neogen-cuaternare;-
în nord-est 
– falia Peceneaga-Camena, care se prelunge
ş
te din Dobrogea;-
în est 
– falia Dun
ă
rii (urm
ă
re
ș
te pe direc
ia N-S cursul Dun
ă
rii, în sectorul C
ă
l
ă
ra
ș
i-Gala
i);-
în sud 
– Dun
ă
rea (limit
ă
formal
ă
).

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ancuta Petrache liked this
Andreea Viki liked this
ionut_p71 liked this
mihaibalan liked this
Cata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->