Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Laboratorio Reactancia Inductiva

Laboratorio Reactancia Inductiva

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 1,813|Likes:
Published by Yahir
En un circuito de corriente alterna, la oposición a la corriente se denomina reactancia. Así las bobinas o inductancias al igual que los condensadores o capacitores presentan oposición en corriente alterna denominada reactancia inductiva para el primer caso y reactancia capacitiva para el segundo caso.
En un circuito de corriente alterna, la oposición a la corriente se denomina reactancia. Así las bobinas o inductancias al igual que los condensadores o capacitores presentan oposición en corriente alterna denominada reactancia inductiva para el primer caso y reactancia capacitiva para el segundo caso.

More info:

Published by: Yahir on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

 
 
WJESGPQEBIB RGAJNOÑFEAI BG \IJIDÉAGJRPN PGFENJIO BG I[WGPN
CIAWORIB BG EJFGJEGPÄI GOÅARPEAIOEAGJAEIRWPI GJ EJFGJEGPÄI GOGARPNDGAÉJEAI
Aepawernq EEEOi`npirnpen
Pgiarijaei Ejbwaresi
Ciaeoeribnp
Goiben Aiqrpn \gùi
Gbwaijbnq
Kiqnj AnpråqI`bgo Féosg{Knqwå Fnj{éog{Kwij Fnj{éog{Uimep Npbñùg{Unpogje Rpnrrdij
Pgioe{ibn go 92 bg i`peo\pedgp Qgdgqrpg 0<99
 
EJRPNBWAAEÑJ
Gj wj aepawern bg a$i/ oi n|nqeaeñj i oi anppegjrg qg bgjndeji pgiarijaei* Iqä oiq `n`ejiq nejbwarijaeiq io efwio ywg onq anjbgjqibnpgq n ai|iaernpgq |pgqgjrij n|nqeaeñj gj a$i bgjndejibipgiarijaei ejbwaresi |ipi go |pedgp aiqn u pgiarijaei ai|iaeresi |ipi go qgfwjbn* Iqä andn oipgqeqrgjaei goåarpeai qg debg gj nmdenq rid`eåj oi pgiarijaei qg debg gj nmdenq* Oi pgiarijaeiejbwaresi gq |pn|npaenjio i bnq ciarnpgq; oi ejbwarijaei u oi cpgawgjaei bgo snorikg i|oeaibn*Gj gqrg ejcnpdg mi`oipgdnq iagpai bg on ywg gq oi pgiarijaei ejbwaresi* Gj gqri g}|gpegjaei qgn`qgpsn i rpisåq bg wj sirädgrpn andn gpi go and|npridegjrn bg oi |nrgjaei gj onq ejbwarnpgq* Oig}|gpegjaei qg jnq ciaeoern fpiaeiq i wji mgppidegjri dwu ed|nprijrg/ go dworädgrpn/ ejqrpwdgjrnywg jnq ncpgag oi |nqe`eoebib bg dgbep beqrejrnq |ipédgrpnq goåarpeanq u difjerwbgq gj go deqdnbeq|nqeresn* Oiq cwjaenjgq déq cpgawgjrgq n andwjgq qnj oiq bg id|gpädgrpn/ snorädgrpn unmdädgrpn* Go dworädgrpn andn mgppidegjri bg rpi`ikn gq rpiqagjbgjrio g ed|pgqaejbe`og8 go deqdngq wreoe{ibn cpgawgjrgdgjrg |np |gpqnjio gj rnbi oi fidi bg oi gogarpñjeai u oi gogarpeaebib*Gj gqrg ejcnpdg onq |pnagbedegjrnq g}|oeaibnq |iqn i |iqn/ qefwgj wj oejgidegjrn i |iprep bg wjifwäi bg oi`npirnpen/ andn rid`eåj oi dijgpi gj ywg qg mij pgioe{ibn u ijioe{ibn/ rgjegjbn andnpgq|iobn onq aéoawonq dirgdéreanq andn rid`eåj onq sionpgq n`rgjebnq bg dijgpi pgio/ n`qgpsijbnbg rio dijgpi ywg onq birnq rgñpeanq u g}|gpedgjriogq qg pgoiaenjij gjrpg qe u ywg rijrn oi rgnpäiandn oi |péareai qnj bg fpij ed|nprijaei gj go gqrwben bg gqri u rnbiq oiq iqefjirwpiq*
 
DIPAN RGÑPEAN
Oiq `n`ejiq goåarpeaiq qnj `éqeaidgjrg ejbwarijaeiq beqgùibiq |ipi |pnbwaep wj aid|n difjårean*Miqri aegprn |wjrn/ rnbi oi ejbwqrpei fepi iopgbgbnp bg `n`ejiq goåarpeaiq* Gqriq `n`ejiq qg gjawgjrpijgj dnrnpgq/ fgjgpibnpgq/ pgogsibnpgq u dwamnq nrpnq beq|nqeresnq goåarpeanq* Ejbwarijaei gq iywgooi|pn|egbib bg wj aepawern goåarpean ywg qg n|njg i wj aid`en gj oi anppegjrg* Oi ejbwarijaei qg debggj mgjpenq -M%*Awijbn wji anppegjrg |iqi |np wji `n`eji/ qg apgi wj aid|n difjårean ywg anjregjg gjgpfäi* IEiwdgjrip oi anppegjrg/ og gjgpfäi anjrgjebi gj åo iwdgjri rid`eåj* Gj aid`en/ awijbn oi anppegjrgbeqdejwug/ oi gjgpfäi anjrgjebi qg oe`gpi u beqdejwug i agpn awijbn oi anppegjrg rid`eåj qg pgbwag iagpn* Gqri qerwiaeñj gq ijéonfi i on ywg qwagbg anj wj ai|iaernp/ g}ag|rn ywg gj gqrg ûoredn/ gosnorikg gq go ywg bgrgpdeji oi aijrebib bg gjgpfäi iodiagjibi/ gj rijrn ywg go ejbwarnp/ qg rpiri bgoi anppegjrg*Wji cwgjrg bg gjgpfäi bg a$i anjgaribi i wji `n`eji mipé ywg cowui wji anppegjrg iorgpji gj oideqdi/ beami anppegjrg iwdgjri/ beqdejwug u aid`ei bg |noipebib gj cnpdi anjrejwi* \np on rijrn/ oi`n`eji pgae`g gjgpfäi bg oi cwgjrg u owgfn oi bgswgosg i oi deqdi/ bg|gjbegjbn bg qe oi anppegjrgiwdgjri n beqdejwug* Gj wj aepawern bg a$i/ oi gjgpfäi cowug gj wj qgjrebn u gj nrpn/ gjrpg oi `n`eji uoi cwgjrg bg ioedgjriaeñj/ qej miagp jibi ûreo*Qe qg anjgaripi wj sirädgrpn gjrpg oi `n`eji u oi cwgjrg bg gjgpfäi bg a$i/ go deqdn bipäi wji ogarwpibg agpn* Gj anjqgawgjaei/ wji `n`eji ebgio -|gpcgari% jn jgagqeripé jejfwji |nrgjaei pgio* Bg imä ywgoi |nrgjaei pgio anppgq|njbegjrg i wj ejbwarnp gq agpn* Jn n`qrijrg/ qg regjg wji aiäbi bg snorikg gjoi `n`eji u oi anppegjrg cowepé |np go aepawern* Go |pnbwarn bg onq bnq bgrgpdeji oi |nrgjaei i|ipgjrg*Oi anppegjrg regjg wj irpiqn bg 5<» goåarpeanq gj pgoiaeñj io snorikg -gqrn gq g}iaridgjrg on ejsgpqn bgon ywg qg rwsn gj go g}|gpedgjrn bg Pgiarijaei Ai|iaeresi%* Gj go aiqn qejfwoip gj ywg gqrn qwagbi/ oi|nrgjaei i|ipgjrg G } E qg bgjndeji rid`eåj |nrgjaei pgiaresi -sip%*Oi pgiarijaei ejbwaresi gq oi pgqeqrgjaei ncpgaebi io cowkn bg wji anppegjrg iorgpji/ bg`ebn i oi|pgqgjaei bg wji ejbwarijaei gj go aepawern* Oi pgiarijaei qg debg gj nmdq u gq efwio i oi pgoiaeñj bgG.E* Oi pgiarijaei bg|gjbg rid`eåj bg oi cpgawgjaei u bg oi ejbwarijaei/ u qg |wgbg g}|pgqipdirgdéreaidgjrg iqä;
 
 
Iwjywg wji `n`eji |gpcgari jn jgagqeripäi jejfwji |nrgjaei pgio bg wji cwgjrg bg a$i/ gj oi |péareai/rnbiq oiq `n`ejiq beqe|ij aegpri aijrebib bg |nrgjaei pgio/ |np on awio go sirädgrpn bipé wji ogarwpibecgpgjrg bg agpn* Gqrn qg bg`g i ywg oi `n`eji qegd|pg regjg aegpri pgqeqrgjaei u/ |np on rijrn/ miu|åpbebiq |np E
0
P8 ibgdéq onq jûaognq bg megppn bg iofwjiq `n`ejiq naiqenjij |åpbebiq gj go megppn/ onawio qefjeceai déq |nrgjaei pgio*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->