Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Clip Five (Excerpt from the post-apocalyptic novel Plaguesville, USA)

Clip Five (Excerpt from the post-apocalyptic novel Plaguesville, USA)

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Jim LaVigne
Now available wherever books are sold, from the inimitable Permuted Press.
Now available wherever books are sold, from the inimitable Permuted Press.

More info:

Published by: Jim LaVigne on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

 
Lr xfs rmfr sfni bf|! rjxftbs fgritkjjk! xmik Eysrlk cfni fctjss f cjkwitsfrljkdirxiik Ritisf fkb rmi Jab Nfk+ Rmi|“b spikr rmi bf| saiiplkh..lk smlgrs! gjt sfgir|“ssf`i..ifrlkh cfkb| cfkis! fkb hikitfaa| ticjwitlkh rmilt srtikhrm+ Faa lk faa! f vylirfkb xiacjni pitljb jg tisr+ Eysrlk xfs bjulkh! rmlk`lkh jg kjr nycm jg fk|rmlkh! xmikmi miftb rmi sjykbs jg vylir cjkwitsfrljk fkb! cytljys! xikr rj sii xmj xfs bjlkhrmi rfa`lkh+ Fs digjti! mi gjykb Afnpitr slrrlkh lk fk jab jgglci cmflt xlrm Ritisf fr mlsgiir+ Smi xfs mjablkh yp f tfhhib jab pjsrit gjt Afnpitr rj tifb+ Njwlkh sajxa| fkbslaikra|! Eysrlk rjj` yp fk lkcjksplcyjys pjslrljk gtjn xmlcm rj ifwisbtjp+‑Xmfr rmls sf|:„ fs`ib Ritisf! pjlkrlkh fr rmi pjsrit! xmlcm xfs fkhaib sj rmfr Eysrlk cjyabk“r sii lr+Afnpitr ajj`ib fr rmi pjsrit fkb rmik smtyhhib+ ‑Rmfr“s Sfkrf Cafys!„ mi sflb+Fkb rmi xjtbs ykbit rmfr sf| ‑mi siis |jy xmik |jy“ti saiiplkh! mi `kjxs xmik|jy“ti fxf`i+„ Rmfr“s pftr jg fk jab sjkh! xmfr rmi| ysib rj cfaa f Cmtlsrnfs Cftja+„ Ritisf ajxitib mit mifb! siinlkh rj rmlk`! digjti ajj`lkh dfc` yp+‑Rmik mi
Hjb 
! mi|:„ smi sflb+ ‑Gfr bybi lkkf tib sylr xlrm xmlri gyt+ Rmfr Hjb+Flk“r rmfr tlhmr:„‑Xmj! Sfkrf Cafys:„ sflb Afnpitr ejwlfaa|+ ‑Jm kj! |jy“wi hjr rmfr nl}ib yp+Kjr rmfr lr“s fk| htifr aifp gtjn jki rj rmi jrmit! L syppjsi! dyr kj+ Sii rmi| ysib rjmfwi sjnirmlkh cfaaib Cmtlsrnfs! rmi 49
rm
jg Bicindit! rmfr xfs rmls dlh mjalbf|+ Fkbrmls hy|! Sfkrf! xfs sjtrf rmi spj`isnfk gjt lr+„‑Riaa ni ”djyr @tlsnls!„ sflb Ritisf+ ‑Fkb xmfr f mjalbf|:„‑Xmix! |jy syti fs` f ajrrf vyisrljks!„ rmi Jab Nfk htyndaib+ ‑Fx! dyr rmfr“sJ@! `lb! L hjr kjrmlk“ dyr rlni! fk|xf|+ Xiaa! air“s sii+ Xmiti rj srftr: Xiaa! f mjalbf|xfs f bf| jg rmi |ift! jki spiclglc bf|! sii! xmik rmi| ciaidtfrib sjnirmlkh+ Jttininditib sjnirmlkh+ Al`i rmiti xfs rmi 2
rm
jg Eya|! xmiti rmi| nft`ib rmigjykblkh jg Fnitlcf! fkb rmiti xfs Wfaikrlki“s Bf|! 62
rm
jg Gidtyft|! rj ciaidtfrial`i! ajwi fkb tjnfkci fkb sycm+ Dyr rmiti xiti faa `lkbs jg bf|s al`i rmfr fkb xmfrrmi| hikitfaa| nifkr rj rmi fwitfhi pitsjk xfs f bf| jgg gtjn xjt`+ Nf|di fptisikr jt sjni gajxits+ Kjx Cmtlsrnfs! rmfr jki xfs `lkbf blggitikr+ Jtlhlkfaa| lrxfs f bf| rj nft` rmi ajkhisr klhmr jg rmi |ift! xmfr rmi| cfaaib rmi sjasrlci! fkbrmfr xikr dfc` rj! jm Eiiu! ptjd“a| rmi fkclikr Tjnfks+„‑Xmj rmfr: Tjnfks:„‑Im! rmfr“s fkjrmit srjt|!„ sflb Afnpitr+ ‑Air“s eysr sf| rmi| xiti f ajr jg pijpai xmj alwib f ajkh! ajkh rlni fhj+„‑Al`i ti.pydalcfks:„ sflb Ritisf+ ‑L miftbf rmin jkci+„‑Xmj: Tipydalcfks:„ afyhmib rmi Jab Nfk xmiiula|+ ‑Xiaa! |ifm! L hyissrmi|“ti `lkbf rmi sfni+ Eysr fs i}rlkcr+ Dyr rmi Tjnfks fti
nycm
jabit+ Al`i f cjypairmjysfkb |ifts fhj+
Tifa
jab+„ Ritisf jka| smjj` mit mifb lk dixlabitnikr+
 
‑Al`i L sflb! lr flk“r lnpjtrfkr tlhmr kjx!„ sflb Afnpitr+ ‑Rmi rmlkh ls! Cmtlsrnfsxfs f tifa jab mjalbf|! dyr rmik! jkci Cmtlsrlfks hjr cjkrtja jwit iwit|djb|! lr hjrrytkib lkrj rmi dltrmbf| jg Eisys+ Kjx! mfwi |jy miftb jg Eisys:„‑Syti!„ smtyhhib Ritisf+ ‑Mlppli bybi! tlhmr: Hjr kflaib yp jkf ctjss:„‑Rmfr“s rmi hy|!„ sflb Afnpitr! kjbblkh+ ‑Cjytsi! rmi| blbk“r tifaa| `kjx gjtsyti xmfr bf| Eisys xfs djtk! slkci lr mfppikib sj ajkh fhj! dyr rmi bf| lrsiag! rmihy|“s dltrmbf|! kjx rmfr xfs f dlh bifa! kfrytfaa|! fkb sj rmi| `lkbf eysr njwib lk jkrmi bfri fkb rjj` lr jwit+ Dyr rmi rmlkh xfs! rmls jrmit hy|! rmls Sfkrf Cafys hy|! al`ijk |jyt pjsrit rmiti! mi xfs f sjtr jg mjabjwit gtjn rmi iftalit rtfblrljks! gtjn rmijab mjalbf|+ Ykbitsrfkb:„ Ritisf kjbbib+ ‑@lkbf al`i xmik |f ysi fkjrmit ctix“s cjajts jkci |f xlpib“in jyr+„Afnpitr“s dtjx ftcmib+ ‑\ifm: Xiaa! L“aa rf`i |it xjtb gjt lr+ Fk|mjx! Cmtlsrnfslkwjawib ptisikrs! sii: _ijpai hfwi ifcm jrmit hlgrs! rmlkhs rmi| xfkrib! tlhmr: Fkbrmls miti Sfkrf Cafys! mi xfs syppjsib rj `iip rtfc` jg xmj xfs hjjb fkb xmj xfsdfb! faa |ift ajkh! fkb mi“b al`i! biritnlki xmj hjr ptisikrs dfsib jk xmj blb xmfr+Hir lr: J@! sj rmi srjt| xfs! mi“b smjx yp jk Cmtlsrnfs Iwi..rmfr“s rmi klhmr digjtiCmtlsrnfs..fkb aifwi ptisikrs gjt rmi hjjb alrrai dj|s fkb hltas+„‑Xmfr fdjyr rmi dfb jkis:„ fs`ib Ritisf giialkha|+ ‑Xmfr rmi| hir:„‑Xiaa! kjrmlk“!„ smtyhhib Afnpitr+ ‑Jt! lk sjni pafcis! L hyiss rmi| sflb |jy“bhir f aynp jg cjfa+ Dyr lr xfs faa tifaa| eysr f xf| gjt pftikrs rj `iip rmilt `lbs lk alki+ \jy `kjx..di hjjb jt |jy bjk“r hir kj ptisikrs gtjn Sfkrf+ Al`i rmfr+ Ritisf ajxitib mit mifb fkb fdsikra| sctfrcmib fr f spjr jk mit aifrmit.cafbaih+ Gjt vylri f xmlai! rmiti xfs slaikci lk rmi jab gfcrjt|+ Rmik Ritisf smjj` mit mifbfkb ajj`ib dfc` rj rmi Jab Nfk+‑L bjk“ hir lr!„ smi sflb+ ‑Mjx cjni rmls gfr tib.sylr bybi fk| blggitikr gtjnHjb: Mi sjykb eysr rmi sfni! xfrcmlk“ rj nf`i syti |f bj hjjb! al`i! mjx rmiptifcmit ejmkklis sf|5 bjk“r slk jt |f hj rf miaa! mi|: Fkb lg |jy bjk“r slk fkb bjhjjb! |jy hir rj hj yp rf mifwik! xmiti lr faa eylc|! tlhmr: @lkbf al`i hirrlk“ rminptisikrs! mi|:„Afnpitr afyhmib! dyr hikra| fkb xlrmjyr nfalci+ ‑Jm! |jy hjr rmfr tlhmr! `lb&„mi xmiiuib+ ‑Rmi jka| blggitikci ls! tifaa|! rmfr pijpai srjppib rmlk`lk“ jg Sfkrf fstifa fkb srftrib rmlk`lk“ rmfr Hjb
xfs
tifa+ Fkb rmi `lc`it ls!
kilrmit jki
xfs tifa&Ykaiss j“ cjytsi! |jy dialiwi lk Hjb+ Kjr rmfr |jy
smjyabk“r 
! L hyiss+ Fr rmls pjlkr! lrsyti cfk“r mytr+„‑L flk“r sj syti kj njti!„ sflb Ritisf! smf`lkh mit mifb+ ‑Faa rmls pajjp ”djyr jabrlnis fk“ Digjti rmi Gfaa fk“ faa! lr `lkbf nf`is n| mifb mytr! mi|:„Afnpitr pfrrib mit jk rmi smjyabit+ ‑Bjk“r xjtt|! `lb!„ mi sflb sjgra|+ ‑Rmfr“spitgicra| kjtnfa! eysr nifks |jy“ti aiftklkh+ Miaa! xflr“aa L riaa|f fdjyr Mfaajxiik&Kjx rmfr“s f hjjb jki& Dyr! gjt tlhmr kjx! cjyab |jy di f pir fkb hir ni f alrrai hafss

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->