Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Benarkah Poco-poco Haram

Benarkah Poco-poco Haram

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Boruhan Hassan

More info:

Published by: Boruhan Hassan on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2011

pdf

text

original

 
DARI : MOHAMMAD POZI (buat semua yang mengni¶mati as-sunnah &mengamalkannya ) 02 April
2011 /28
 
Rabiulakhir 
1432 H
 
S
ama-sama
K
asih...saudara,
 
kerana
 
memberi
 
maklum
 
balas
 
ini.
Iz
inkan
 
saya
 
memberi
 
sediki
 
lagi
 
maklum-balas
 
saya
 
seperti
 
di
 
bawah
 
ini.
T
ujuannya
 
untuk
 
memperluaskan
 
pemikiran
 
dan
 
kefahaman
 
para
 
 jamaah
 
kita
 
melalui
 
asal
 
usul
 
kesalahan,
 
kemudian
 
menilai
 
dan
 
berpegang
 
teguh
 
dengan
A
l-Quraan
 
dan
A
s-
S
unnah.
 P
enulisan
A
sal
:
S
ahabat
 
saya
 
S
abtu, 2 April 2011
 
O
leh
: A
bu
N
umair 
N
awawi
B
.
 
S
ubandi
 
Ada Apa Dengan Tarian Poco-poco?
 
Dalam beberapa hari ini, ramai rakan facebook bercerita tentang tarian poco-poco. Situasitersebut mungkin sebagai respon terhadap fatwa yang dikeluarkan Jabatan Mufti Negeri Perak 
.
 
Dari
 
mana
 
atau
 
asal-usul
 
tarian
 
tersebut
 
sendiri
 
masih
 
samar-samar 
 
dan
 
tiada
 
sesiapa
 
pun
 
lagi
 
yang
 
tampil
 
memberi
 
penjelasan
 
tuntas
 
tentangnya.
P
eliknya
 
ia
 
begitu
c
epat
 
tersebar 
 
dan
 
menjadi
 
kegilaan
 
masyarakat
 
kita
 
di
M
alaysia
 
tanpa
 
mengira
 
usia
 
dan
 
pangkat.
W
alau
 
bagaimanapun,
 
asas
 
yang
 
terdapat
 
dalam
 
tarian
 
po
c
o-po
c
o
 
tersebut
 
adalah
 
 jelas.
I
aitu
 
mengandungi
 
unsur 
 
seni
 
 joget
 
lenggok
 
tubuh,
 
mu
z
ik,
 
dan
 
nyanyian.
 
Ditarikan
 
oleh
 
lelaki
 
dan
 
wanita,
 
sama
 
ada
 
se
c
ara
 
tertutup
 
mahupun
 
terbuka,
 
dalam
 
kumpulan
 
berasingan
 
atau
 
bersamaan
 
lelaki
 
dan
 
wanita.
 
Tepuk tangan dan seni joget tari-menari
 
Di
z
aman
 
awal
I
slam,
 
praktik
 
bergembira
 
dengan
c
ara
 
tepuk-tangan,
 
bersiul,
 
dan
 
tari-menari
 
dikenali
 
sebagai
 
salah
 
satu
 
bentuk
 
ritual
 
milik
 
masyarakat
A
rab
 
 jahiliyyah.
 
S
elain
 
itu,
 
disebutkan
 
 juga
 
mereka
 
yang
 
mula-mula
 
men
c
ipta
 
praktik
 
tarian
 
adalah
 
pengikut
 
S
amiri
 
dari
 
kalangan
 
umat
N
abi
M
usa
µ
alaihis
 
S
alam
 
yang
 
ingkar.
T
arian
 
dijadikan
 
oleh
 
mereka
 
sebagai
 
satu
 
bentuk
 
praktik
 
meraikan
 
kegembiraan
 
dan
 
ritual
 
penyembahan
 
ke
 
atas
 
patung
 
lembu.
I
mam
A
bu
B
akar 
 
ath-
T
hurthusi
 
rahimahullah
(W
afat
: 520H)
berkata
:
          
 
             
 

³A
dapun
 
menari
 
dan
 
mengolah
 
perasaan,
 
ia
 
mula
 
direka
 
oleh
 
pengikut
 
S
amiri
(
dari
 
kalangan
 
umat
N
abi
M
usa
)
.
I
aitu
 
ketika
 
S
amiri
 
membinakan
 
untuk
 
mereka
 
sebuah
 
patung
 
berbentuk
 
anak
 
lembu
 
yang
 
mengeluarkan
 
suara.
M
ereka
 
pun
 
menari-nari
 
di
 
 
sekelilingnya
 
sambil
 
berdendang
 
riang
 
gembira
 
dengannya.
T
arian
 
adalah
 
agama
 
orang-orang
 
kafir 
 
dan
 
para
 
penyembah
 
anak
 
lembu.´
(T
afsir 
 
al-Qurthubi,
11/238)
 
 A
llah
 
S
ubhanahu
 
wa
T
a¶ala
 
berfirman
 
men
c
eritakan
 
perlakuan
 
kaum
A
rab
(
Quraisy
)
 jahiliyyah
:
 
       
 
  ³
S
olat
 
mereka
 
di
 
sekitar 
B
aitullah
 
itu
 
tidak
 
lain
 
hanyalah
 
siulan
 
dan
 
tepukan
 
tangan.´
 (
S
urah
 
al-
 A
nfal,
8: 35)
 
 A
pabila
I
slam
 
datang,
 
ritual-ritual
 
 jahiliyyah
 
tersebut
 
pun
 
ditinggalkan
 
tanpa
 
mengasingkan
 
sama
 
ada
 
semata-mata
 
tarian
 
atau
 
tarian
 
yang
 
disertakan
 
dengan
 
keper 
c
ayaan.
B
egitu
 
 juga
 
dengan
 
praktik
 
tepuk-tangan
 
dan
 
siulan
 
untuk
 
hiburan.
 
Rasulullah
 
mengajar 
 
bagaimana
 
praktik
 
ibadah
(
solat
)
dan
 
tawaf 
 
yang
 
benar.
 M
anakala
 
tepuk-tangan
 
yang
 
berbentuk
 
isyarat
 
dibenarkan
 
bagi
 
wanita
 
ketika
 
dalam
 
solat
 
apabila
 
mendapati
 
imam
 
melakukan
 
kesilapan.
J
auh
 
sekali
 
untuk
 
praktik
 
hiburan
 
dan
 
bersuka-ria.
A
da
 
sebahagian
 
pihak
 
yang
 
membenarkan
 
tarian
 
dengan
 
dalil
 
kaum
 H
absyah
 
yang
 
membuat
 
persembahan
 
tombak
 
di
 
masjid
 
ketika
 
hari
 
raya.
 
Dalam
 
hadis
 
persembahan
 
tombak
 
tersebut,
 
terdapat
 
lafa
z :
        
 

³
O
rang-orang
H
absyah
 
datang
 
seperti
 
orang
 
menari
(
ya
z
finuun
)
ketika
 
hari
µI
ed
 
di
 
masjid.´
(H
adis
 
Riwayat
M
uslim,
4/418
,
 
no.
1483)
 
P
ara
 
ulama
 
menjelaskan
 
bahawa
 
menari
 
di
 
sini
 
merujuk
 
kepada
 
seni
 
bermain
 
senjata
 
sambil
 
melompat,
 
tunduk,
 
dan
 
berdiri
 
yang
 
mana
 
seolah-olah
 
seperti
 
orang
 
sedang
 
menari.
(
Rujuk
: I
mam
 
an-
N
awawi,
 
S
yarah
 
S
hahih
M
uslim,
6/186)
.
 
S
ebenarnya
 
perkara
 
tersebut
 
sama
 
 juga
 
dengan
 
praktik
 
seni
 
mempertahankan
 
diri
 
atau
 
seni
 
bermain
 
senjata
 
dalam
 
ilmu
 
persilatan.
M
aka,
 
tidaklah
 
boleh
 
disamakan
 
dengan
 
tarian
 
berbentuk
 
hiburan
 
yang
 
diketahui
 
umum.
T
idak
 
 juga
 
dapat
 
disamakan
 
seperti
 
tarian
 
po
c
o-po
c
o.
 
B
ahkan,
 
permainan
 
tombak
 
orang
H
absyah
 
tersebut
 
dimainkan
 
di
 
masjid.
 
S
e
c
ara
 
logiknya,
 
adakah
 
tarian
 
po
c
o-po
c
o
 
ini
 
sesuai
 
dimainkan
 
di
 
masjid?
 
M
aka,
 
tradisi
 
 jahiliyyah
 
yang
 
telah
 
sedia
 
ditinggalkan
 
Rasulullah
 
bersama-sama
 
para
 
sahabatnya
 
ini
 
tidak
 
perlulah
 
untuk
 
kita
 
hidupkan
 
kembali.
A
patah
 
lagi
 
bila
 
 
mengenangkan
 
ia
 
salah
 
satu
 
bentuk
 
syi¶ar 
 
agama
 
yang
 
dimulakan
 
dan
 
dimainkan
 
oleh
 
orang-orang
 
kafir 
 
semenjak
 
dahulu
 
kala
 
hingga
 
kini.
J
uga
 
merupakan
 
seni
 
yang
 
sinonim
 
dengan
 
orang-orang
 
fasiq.
B
ahkan
U
mmu
µA
lqamah
 
men
c
eritakan
:
           
 
               
 
                
 
            
³B
ahawasanya
 
anak-anak
 
perempuan
 
saudara
 
lelaki
µA
isyah
 
dikhitankan.
M
ereka
 
kesakitan
 
disebabkan
 
khitan
 
tersebut.
L
alu
 
ada
 
dari
 
kalangan
 
mereka
 
meminta
 
kepada
 µA
isyah,
³B
olehkah
 
kami
 
menjemput
 
orang
 
yang
 
dapat
 
menghiburkan
 
mereka?´
 
µA
isyah
 
berkata,
³B
oleh.´
M
aka
 
mereka
 
pun
 
menjemput
 
seorang
 
lelaki
(
si
 
fulan
)
untuk
 
menyanyi.
K
emudian
 
datanglah
µA
isyah
 
menghampiri
 
mereka
 
di
 
rumah
 
tersebut
 
dan
 
beliau
 
melihatnya
 
sedang
 
menyanyi
 
sambil
 
melenggok-lenggokkan
 
kepala.
µA
isyah
 
berkata,
³U
hh,
 
syaitan!
K
eluarkan
 
dia!
K
eluarkan
 
dia!
M
aka
 
ia
 
pun
 
dikeluarkan.´
 H
adis
 
riwayat
 
al-
B
ukhari,
 
al-
 A
dab
 
al-
M
ufrad,
1/427
,
 
no.
1247
.
 
al-
B
aihaqi,
 
S
unan
 
al-
K
ubra,
10/223
.
 
Dinilai
 
hasan
 
oleh
 
al-
 A
lbani
 
S
ebagaimana
 
kata
 
S
yaikh
 
al-
 A
lbani
 
rahimahullah,
 
hadis
 
ini
 
menunjukkan
 
dibolehkan
 
berhibur 
 
dengan
 
sedikit
 
nyanyian
 
tanpa
 
alat
 
mu
z
ik
(
berbentuk
 
seperti
 
syair 
)
.
T
etapi
 
tidak
 
boleh
 
diiringi
 
dengan
 
tarian,
 
 joget,
 
menghentak-hentak
 
kaki,
 
atau
 
yang
 
sama
 
dengannya
 
yang
 
menjadikan
 
 jatuhnya
 
maruah
 
diri.
T
idak
 
 juga
 
boleh
 
dijadikan
 
sebagai
 
profesion
 
pekerjaan
 
untuk
 
meraih
 
pendapatan.
 
N
yanyian dan Muzik
 
H
ukum
 
nyanyian
 
berserta
 
alat
 
mu
z
ik
 
dalam
I
slam
 
memiliki
 
perbahasan
 
yang
 
agak
 
panjang.
 
S
e
c
ara
 
ringkasnya,
 
para
 
imam
 
empat
 
ma
z
hab
 
sepakat
 
mengharamkannya.
 M
elainkan
 
nyanyian
 
kanak-kanak
 
atau
 
hamba
 
perempuan
 
yang
 
dimainkan
 
dengan
 
kompang
 
pada
 
hari
 
raya
 
dan
 
majlis
 
pernikahan
(
walimatul
 
urus
)
se
c
ara
 
khusus.
 
S
yaikh
 
al-
I
slam
I
bnu
T
aimiyah
 
rahimahullah
(W
afat
: 728H)
menyatakan
:
      
 
       
 
 
³B
erdasarkan
I
mam
 
keempat-empat
 
ma
z
hab,
 
bahawasanya
 
keseluruhan
 
alat
 
mu
z
ik
 
adalah
 
haram
 
sebagaimana
 
telah
 
ditetapkan
 
dalam
 
S
hahih
 
al-
B
ukhari
 
dan
 
selainnya.´
 (M
ajmu¶
 
al-Fatawa,
11/576)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->