Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

Ratings: (0)|Views: 700|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

 
έΩΤΔί ΨΚΝΔ
ιγλγΰα ϋιωταϏ ::= ‛ 84
 
ΑΓ ΚΨΙΓΐΑΞΓίΙΓίΫΣΞ έΩΤΣΞ ίΫΔΞΚΪΤΚΓΚ ΫΙΤΞΔ
λδβδϋϊδϏ ψκζκγανςλσϊαϏ
 ΙψΡΰαωϊαυ ΐκνδοδϋΧυ ΐζκϏγΰΧυ ΚϊτκγαζαοΡκυ" ΨκξιψγϏϋΧβγαΝιϏϏκζΡκυ
Αγ ύωτήυ Ϗϋδξ κϊτκΡκ ιζζδξγΰΧ ϋήτξδ κψαλςνδΰκξ βι ψαγΰΡζιυΰκγ ιξλγκόήϊαωϏιυ βαϊόήυ' Όζζαϋι συ βγΰϊαοϊκόΡιυ νξδϋχξ"΢ζζαϋι συ βγΰϊαϏΰαψγΰήυ όϋιϊσϋήυ Ϗΰγήυ" Χ ΰκγ ςβαγιυ βι ϋαωυμσξϋκξαώυ' Δ ψαγΰγζΡκ κωϋΧ αόιΡζιϋκγ ϋςϏα Ϗϋγυ λγκόαϊιϋγΰήυΰκγ κξϋγΰϊαωςβιξιυ Ϗωτξ΢ βιϋκόωϏγΰήυ κξϋγζΧύιγυ ϋσξ κϊτκΡσξΙζζΧξσξ" κζζ΢ ΰκγ Ϗϋγυ κγϏνδϋγΰήυ ιψγζαοήυ ϋαω ιΰ΢Ϗϋαϋιΰκζζγϋήτξδ'
8:Ξ΢ηαυ0ΔΚνδξ΢λγκϋ΢μιγϋαξΝδϏήκξκιοΰκϋκζιΡύιγϋδξΚϊγ΢λξδψαωα·ψξαυΰϊκϋ΢ΰαγβγϏβήξδ'΂ϏακωϋΧΰαγβ΢ϋκγ"δύωτΧϋδυ-ψ΢ξσκϊγϏϋιϊ΢#ϋκηγλιώιγ'ΚϋϋγΰΧιϊωνϊςβαϊόδζΧΰωναυκψςϋαξΫ΢ϊκξϋκ'ίτήλγα';48ψ'Τ'ΒαωϏιΡαΫ΢ϊκξϋκ'
8:
 
αγ κψιγΰαξγϏιγϏ ϋσξ ύωτσξϏϋδξ κϊτκγκ ϋιτξδ
 
8= ‛  ::=
 δ   δ .ψγξ ώψκϊη κψαϋιζαώξϋκξ κψς λώα λγ.κΰϊγϋ΢ ϏϋαγτιΡκ" ϋα Ϗχβκ ΰκγ ϋξ ύωτΧ'
:
Ϋα Ϗχβκ Χϋκξ ϋα όνκϊϋς ϏϋαγτιΡα"  Ϗ΢ϊ.ΰκ ψαω ψϊααϊγμςϋκξ ξκ κψαϏωξϋινιΡ ΰκγήψϊιψι βιϋ΢ ν΢ξκϋαξ ξκ ΰκιΡ Χ ξκ ιξϋκόγ.κϏϋιΡ' Δ ύωτΧ Χϋκξ ϋα ΢όνκϊϋα ϏϋαγτιΡαϋυ ώψκϊηυ"  ψξιωβκϋγΰΧ αωϏΡκ ψαω"ςϋκξ ϋα ΢ϋαβα κψιεΡσξι" ιοΰκϋήζιγψι ϋαξιΰϊς Ϗχβκ ΰκγ ψιϋαώϏι ψϊαυ ήξκξ ΢ζζαΰςϏβα 0 ¦ βςξ λγκψγϏϋαώβιξ ζιγϋαωϊ.οΡκ ϋυ ύωτΧυ Ϗι ϏτήϏ βι ϋαξ ΢ξνϊσψαιΡξκγ ψσυ ϋαξ ιοΰκϋκζιΡψιγ¶'
5
Α ν΢ξκϋαυ ςβσυ λιξ Χϋκξ ήξκ Ϗϋγο.βγκΡα οιοαξςυ"
?
κζζ΢ βγκ λγκλγΰκϏΡκκψαϋιζαώβιξ κψς ψαζζ΢ Ϗϋ΢λγκ" ¦ήξκϋκηΡλγ ϋαω αψαΡαω ϋα ϋήϊβκ λιξ βψαϊαώϏιξκ ψϊαϏλγαϊγϏϋιΡ ιΰ ϋσξ ψϊαϋήϊσξ¶'
;
ΔψιϊκΡσϏ ϋυ λγκλγΰκϏΡκυ ιψιϊτςϋκξςϋκξ ςζκ ϋκ Ϗϋ΢λγκ ϋυ βιϋ΢εκϏυ ιΡτκξαζαΰζϊσνιΡ βι ιψγϋωτΡκ' Δ ψΡϏϋ ςϋγ ύωτΧ ϋσξ ξιΰϊχξ λιξ ήεϊγϏΰι ϋα λϊςβαϋυ Ϗϋαξ ΐ΢ϋσ ΐςϏβα κξ λιξ όϊςξϋγμκξαγ μσξϋκξαΡ ξκ ιΰϋιζήϏαωξ ϋκ ιξλιλιγο.βήξκ ήνγβκ -ϋα ψζώϏγβα ΰκγ ϋαξ ΰκζ.ζσψγϏβς ϋαω ξιΰϊαώ" ϋα ηιξώτϋγ ΰκγ ϋανϊΧξα λΡψζκ Ϗϋα Ϗχβκ ΰκγ ϋ βιϋκόαϊ΢Ϗϋα ξιΰϊαϋκόιΡα# ιΡξκγ ιωϊώϋκϋκ λγκλι.λαβήξ Ϗϋαξ κϊτκΡα ιζζξγΰς ΰςϏβα'
9
 Α κψζςυ ΰςϏβαυ ψΡϏϋιωι ςϋγ αγ ύωτήυϋσξ ξιΰϊχξ ψαω λιξ ιΡτκξ ΰκϋαϊνχϏιγξκ αζαΰζϊχϏαωξ ϋα ϋκηΡλγ βι ιψγϋωτΡκϋϊγοωϊξαώϏκξ οώϊσ κψς ϋα ξιΰϊς Ϗχβκ"Ϗϋκ ξιΰϊαϋκόιΡκ" Χ ψκϊκβςξιωκξ ϋαωυμσξϋκξαώυ Ϗϋγυ αγΰΡιυ ψαω ΰ΢ψαϋι Χϋκξλγΰήυ ϋαωυ'Δ κψιγΰςξγϏ ϋσξ ύωτχξ Ϗϋξ κϊτκΡκιζζξγΰΧ ϋήτξ ψκϊαωϏγ΢μιγ ιηκγϊιϋγΰςιξλγκόήϊαξ" κζζ΢ ΰκγ βιο΢ζ ψαγΰγζΡκ'Κωϋς αόιΡζιϋκγ" συ ήξκ εκνβς" Ϗϋ λω.ϏΰαζΡκ ϋαω κΰϊγεαώυ τσϊγΰαώ ιξϋαψγ.Ϗβαώ ϋυ ύωτΧυ ϋσξ ξιΰϊχξ" ψαω ΢ζζαϋιεϊΡϏΰιϋκγ Ϗϋκ κψαβιγξ΢ϊγκ ϋαω Ϗχβκϋαυ"΢ζζαϋι ΰκϋαγΰιΡ Ϗϋκ ιψγϋώβεγκ βξβιΡκ"ΰκγ ΢ζζαϋι μιγ Ϗϋαξ ΐ΢ϋσ ΐςϏβα'Λιξ ωψ΢ϊταωξ ιψκϊΰιΡυ ιξλιΡηιγυ ςϋγΰκϋ΢ ϋ βωΰξκπΰΧ ψιϊΡαλα" Χ ΰκγ ΰκϋ΢ϋαωυ ψϊχϋαωυ ϋϊιγυ κγχξιυ ϋυ :υ τγζγι.ϋΡκυ" Ϗϋ ζιοςβιξ οισβιϋϊγΰΧ ψιϊΡαλα"ωψΧϊτι βγκ ϏωϏϋβκϋγΰΧ ψϊαϏψ΢νιγκκψιγΰςξγϏυ ϋσξ ύωτχξ ϋσξ ξιΰϊχξ' Δκξ΢οΰ ξκ κψαλχϏαωξ αγ ΰκζζγϋήτξιυ βιλγκόαϊιϋγΰς ϋϊςψα ϋαωυ νξϋαώυ κψς ϋγυύωτήυ ϋσξ ξιΰϊχξ" ξκ λχϏαωξ λζκλΧϏϋαωυ ϋιζιωϋκΡαωυ ϋ λγ΢ϏϋκϏ κςϊκϋσξψξιωβ΢ϋσξ ψαω ΰγξαώξϋκγ λΡψζκ Ϗϋαωυμσξϋκξαώυ" τσϊΡυ αγ ϋιζιωϋκΡαγ ξκ ϋακξϋγζκβε΢ξαξϋκγ ΢βιϏκ" οιξξγήϋκγ βςζγυϏϋγυ κϊτήυ ϋαω 4αω κγχξκ ψ'Τ'" Ϗϋξ κωοΧϋυ κξκϋαζΡμαωϏκυ ψιϊγςλαω'Δ ψκζκγςϋιϊ κψιγΰςξγϏ ϋυ ύωτΧυιβόκξΡμιϋκγ Ϗι ήξκ ΰώψιζζα βι ύζς
85κ.είϋδξψκζκγςϋιϊδκψιγΰςξγϏδϋδυύωτΧυ"δβγΰϊαϏΰαψγΰΧβαϊόΧγψψήκψιϊγϏϋαγτΡμιϋκγκψςνϊδξσλαώυ'ΨϊσϋακϋϋγΰςΰώψιζζαβιύδζςψςλγκψςϋαξΐιϊκβιγΰςϋδυΚνΧξκυ'<=8ψ'Τ'ΒαωϏιΡαΐιϊκβγΰαώ-::9?#'8?ΑΙϊβΧυμωοΡμιγϋγυύωτήυλώαψαζιβγϏϋχξψαωιϋαγβ΢μαξϋκγξκβαξαβκτΧϏαωξ'ΒιζκξςβαϊόδζΧΰωναυζιωΰαώιλ΢όαωυ';38ψ'Τ'ΖαξλΡξα"ΕϊιϋκξγΰςΒαωϏιΡα-Ε<?3#'8;ΨκξαβαγςϋωψαϏϋδβαϊόΧβιϋαξΚτγζζήκκζζ΢όϋιϊσϋς"ϋα
ιΡλσζαξ 
 
ϋαωΨκϋϊςΰζαωηιψδλ΢κψςϋώβεα'ΒιζκξςβαϊόδωλϊΡκϋδυΑβ΢λκυϋαωΖι΢οϊαω'9:8ψ'Τ'ΕαϏϋχξδ"ΒαωϏιΡαΐκζχξΫιτξχξ'89Ψ΢ξσκψςϋαΰιό΢ζγϋαωξιΰϊαώ"ϋα
ιΡλσζαξ 
ϋδυύωτΧυιΰόϊ΢μιγτιγϊαξαβχξϋκυκψςοξσϏδΰκγψήξναυ'ΖιωΰΧζΧΰωναυϋαωΜσοϊ΢όαωϋαωΚτγζζήκ';;8ψ'Τ'ΞήκΩςϊΰδ"Ni{uaxabc{jgNysiynalJu{'
85κ85ε
 
  ::= ‛ 83
ψςλγ κψς ϋαξ ΐιϊκβιγΰς ϋδυ ΚνΧξκυ0 ψκ.ϊαωϏγ΢μαξϋκγ νϊδξσλαΡ ψαω ψιϊγε΢ζζαωξήξκ οϊκββγΰς ψζκΡϏγα Ϗϋα αψαΡα εϊΡϏΰι.ϋκγ ήξκυ ΢ξλϊκυ' Α ϋιζιωϋκΡαυ ήτιγ κψα.λανιΡ Ϗι βγΰϊςϋιϊδ ΰζΡβκΰκ ξκ γψψιώιγήξκ ΢ζαοα' ΚϏόκζχυ ψϊςΰιγϋκγ ογκ βγκγλγςϋωψδ ψϊαϏψ΢νιγκ ϋαω κοοιγαοϊ΢όαωξκ λγκτσϊΡϏιγ ϋαξ ΰςϏβα ϋσξ μσξϋκξχξκψς ϋαξ ΰςϏβα ϋσξ ύωτχξ" ςψαω κξΧΰιγψζήαξ α βγΰϊςυ Χϊσκυ" ψαω ψκϊγϏϋ΢ξιϋκγσυ γψψήκυ -ιγΰ' 5κ.ε#'
Κξ ΰκγ κψζαπΰΧ" δζώϏδ κωϋΧ ιψγϋωοτ΢ξιγ ξκ κψαλχϏιγ ιγ.ΰαξγΰ΢ ΰ΢ϋγ ψαω νισϊδϋγΰ΢ ιΡξκγ κςϊκ.ϋα" ϋδξ ύωτΧ'
4
Δ ζώϏδ κωϋΧ ψ΢ξϋσυ λιξιΡτι Ϗωξήτιγκ" ΰκνχυ Ϗϋα λιώϋιϊα βγϏςϋαω 4αω κγχξκ δ ύωτΧ ψκϊγϏϋ΢ξιϋκγ συψϋδξς'
=
 Νκ ψϊήψιγ ξκ ψιϊγβήξαωβι ϋδξ κϊ. τκπΰΧ ϋήτξδ Ϗϋδξ ψζΧϊδ κξ΢ψϋωηΧ ϋδυ"ϋαξ κϋϋγΰς βιζκξςβαϊόα ϊωνβς ϋαω <αωκγχξκ" ογκ ξκ ϏωξκξϋΧϏαωβι ήξκ αζα.ΰζδϊσβήξα ϏώϏϋδβκ κψιγΰςξγϏδυ ϋσξύωτχξ' Ζςοσ ϋσξ τϊσβκϋγΰχξ ψιϊγαϊγ.Ϗβχξ ϋδυ ϋιτξγΰΧυ" αγ κοοιγαοϊ΢όαγ λιξβψαϊαώξ ξκ κψαλχϏαωξ ϋα τζσβς τϊχβκϋσξ ξιΰϊχξ" ψαω αόιΡζιϋκγ Ϗϋδξ ήζζιγ.ύδ κΡβκϋαυ" αώϋι ϋα τκϊκΰϋδϊγϏϋγΰς ϋαωυε΢λγϏβκ' ΙγϏ΢οαξϋκγ ϋϊιγυ λγκόαϊιϋγΰαΡϋώψαγ ύωτχξ" ψαω ιξ βήϊιγ κξϋγϏϋαγταώξϏι ϋϊιγυ λγκόαϊιϋγΰήυ" κζζ΢ Ϗϋιξ΢Ϗωξλιλιβήξιυ ήξξαγιυ0
ιΡλσζαξ
ογκ ϋγυβγΰϊαοϊκόΡιυ ϋσξ νξδϋχξ"
Ϗΰγ΢
ογκ ϋγυβγΰϊαϏΰαψγΰήυ όϋιϊσϋήυ Ϗΰγήυ ΰκγ
 ιγ.ΰχξ
Χ
ςξκϊ
ογκ ϋγυ ιγΰςξιυ ϋσξ ξιΰϊχξψαω ιΡξκγ ςβαγαγ βι ϋαωυ μσξϋκξαώυ' ΙΡ.ξκγ ΰκζώϋιϊα ξκ βδξ ιψγβήξαωβι Ϗι ϋςϏακωϏϋδϊήυ ΰκϋδοαϊγαψαγΧϏιγυ0 Ϗι αϊγϏβή.ξιυ ψιϊγψϋχϏιγυ αγ λγκόαϊήυ βψαϊιΡ ξκαόιΡζαξϋκγ κψζχυ Ϗι ιγΰαξγϏϋγΰήυ Χ ϏικγϏνδϋγΰήυ ιψγζαοήυ ϋσξ ΰκζζγϋιτξχξ"ΰκγ ςτγ Ϗϋγυ ςψαγιυ βιϋκόωϏγΰήυ κξϋγζΧ.ύιγυ ϋαωυ'Ϋκ
 ιΡλσζκ
ιΡξκγ αγ ύωτήυ ϋσξ ξιΰϊχξψαω κξϋγοϊ΢όαωξ βι κΰϊΡειγκ ϋδξ ιγΰςξκϋαω ξιΰϊαώ' ίωξΧνσυ ήταωξ ψαζώ βγΰϊςβήοιναυ' Α ϋώψαυ κωϋςυ ιβόκξΡμιϋκγ ϏιψιϊγψϋχϏιγυ ςψαω βγκ νιςϋδϋκ" ϏωξΧνσυα ΙϊβΧυ" μωοΡμιγ ϋγυ ύωτήυ λώα ψαζιβγ.Ϗϋχξ ψαω ψϊςΰιγϋκγ ξκ βαξαβκτΧϏαωξ'ίϋδξ ψζήαξ ϏωξδνγϏβήξδ ιΰλατΧ ϋαω"ϋα ιψιγϏςλγα ϋδυ
 ΐδϊαϏϋκϏΡκυ
" κψκξϋ΢Ϗι Ϗΰδξήυ βαξαβκτΡκυ ϋαω Κτγζζήκ βιϋαξ Βήβξαξκ -ιγΰ' ?#'
3
Ϋα βγΰϊς βήοιναυΡϏσυ ξκ ιΡξκγ βγκ ιγΰαξαοϊκόγΰΧ Ϗώβεκ.Ϗδ" βι Ϗϋςτα ϋα λγκτσϊγϏβς βιϋκηώ ϋσξμσξϋκξχξ ΰκγ ϋσξ ύωτχξ' ΚξϋΡνιϋκ" ςϋκξϋα
 ιΡλσζαξ
ιβόκξΡμιϋκγ βςξα ϋαω" ϋςϋιήτιγ όωϏγαζαογΰς βήοιναυ'
:8
 ίϋδξ ωλϊΡκ ϋδυ ΕαϏϋχξδυ" ήξκ κψς ϋκοξσϏϋςϋιϊκ κοοιΡκ ϋδυ ΰκϋδοαϊΡκυ κω.ϋΧυ" α Κτγζζήκυ ήτιγ λήϏιγ Ϗϋα ΢ϊβκ ϋαωϋα ΰαωό΢ϊγ ϋαω ΍ΰϋαϊκ ΰκγ ιϋαγβ΢μιϋκγξκ ϋα ΰκΰαβιϋκτιγϊγϏϋιΡ' Ϋδξ Ρλγκ χϊκ"Ϗϋκ λιηγ΢ ηιψδλ΢ ψ΢ξσ κψς ήξκξ ϋώβεαϋα ιΡλσζα ϋαω Ψκϋϊςΰζαω" ϋα αψαΡα ιΡξκγψκξαβαγςϋωψα βι ϋδ βαϊόΧ ϋαω Κτγζζήκ"κζζ΢ ήτιγ όϋιϊ΢" ΰκγ Ρψϋκϋκγ -ιγΰ' ;#' ίικωϋςξ ϋαξ ϋώψα ιγλχζαω κξϋκξκΰζ΢ϋκγ δψιψαΡνδϏδ ϋσξ κϊτκΡσξ ΙζζΧξσξ ςϋγ ϋκόωϏγΰ΢ τκϊκΰϋδϊγϏϋγΰ΢ ϋδυ ύωτΧυ ΧϋκξΡλγκ βι ϋκ τκϊκΰϋδϊγϏϋγΰ΢ ϋαω ΰκϋςταωϋδυ" ςϋκξ κωϋςυ Χϋκξ κΰςβδ μσξϋκξςυ'
::
 Αγ ύωτήυ ϋσξ ξιΰϊχξ κψιγΰαξΡμαξϋκγϏωτξςϋιϊκ συ βγΰϊαϏΰαψγΰήυ" ζγοξήυ ΰκγκξ΢ζκόϊιυ όϋιϊσϋήυ Ϗΰγήυ ψαω βαγ΢.μαωξ βι ψιϋκζαώλιυ' Ϋκ όϋιϊ΢ ϋαξΡμαωξϋδξ γλγςϋδϋ΢ ϋαωυ ξκ ϏϋϊαεγζΡμαξϋκγ' Λιξήταωξ όώζα" όωϏγαοξσβγΰ΢ τκϊκΰϋδϊγ.Ϗϋγΰ΢ Χ ιξλώβκϋκ' Α ϋώψαυ ϋδυ
Ϗΰγ΢υ
ιψγ.ΰϊκϋιΡ Ϗϋαξ 9α κγχξκ' Δ ψϊαϋΡβδϏδ ϋσξμσοϊ΢όσξ ξιΰϊγΰχξ ζιωΰχξ ζδΰώνσξιΡξκγ Ϗτιλςξ ΰκναζγΰΧ" ψϊαόκξχυ ογκϋΡβι ϋαξ ϋώψα κωϋς ωψαλδζχξιϋκγ ΰκζώ.ϋιϊκ δ ΢ωζδ ωψςϏϋκϏδ ϋδυ ύωτΧυ' ΐκϋ΢ψκϊ΢λαηα ϋϊςψα" δ ύωτΧ Ϗωξαλιώιγ ϋαξξιΰϊς" ψαω ήτιγ κξκψκϊκϏϋκνιΡ ςψσυΧϋκξ ψϊγξ κψς ϋα ν΢ξκϋς ϋαω' ΍ξκ σϊκΡαψκϊ΢λιγοβκ ιΡξκγ βγκ ζιωΰΧ ζΧΰωναυ ϏϋδΞήκ Ωςϊΰδ -ιγΰ' 9#'
:5
Ϋα
 ιΡλσζαξ
ϋδυ ύω.
8? 8;89

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
kthom200 liked this
Nasosman liked this
paravatis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->