Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lobi Mekaninin Algilanmasinda Kullanici Kulturunun Etkisi

Lobi Mekaninin Algilanmasinda Kullanici Kulturunun Etkisi

Ratings:
(0)
|Views: 2,374|Likes:
Published by bird_on_tree
Yüksek Lisans Tezi 2004
Yüksek Lisans Tezi 2004

More info:

Published by: bird_on_tree on Aug 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
 
YILDIZ TEKN
İ
K ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 FEN B
İ
L
İ
MLER 
İ
ENST
İ
TÜSÜ
TASARIM G
İ
RD
İ
S
İ
OLARAK ALGILAMA: LOB
İ
 MEKANININ ALGILANMASINDA KULLANICIKÜLTÜRÜNÜN ETK 
İ
S
İ
 
Mimar Emine KÖSEO
Ğ
LU
 
FBE Mimarl
ı
k Anabilim Dal
ı
Bina Ara
ş
t
ı
rma ve Planlama Program
ı
ndaHaz
ı
rlanan
 YÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 
Tez Dan
ı
ş
man
ı
:
Doç. Dr. Deniz ER 
İ
 NSEL ÖNDER (YTÜ)
İ
STANBUL, 2004
 
 
 ii
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
Sayfa
Ş
EK 
İ
L L
İ
STES
İ
........................................................................................................................ivÇ
İ
ZELGE L
İ
STES
İ
...................................................................................................................viÖNSÖZ.....................................................................................................................................viiÖZET.......................................................................................................................................viiiABSTRACT..............................................................................................................................ix1. G
İ
İŞ
.......................................................................................................................11.1 Konunun Önemi ve Gerekçesi.................................................................................11.2 Ara
ş
t
ı
rman
ı
n Amac
ı
ve Kapsam
ı
............................................................................21.3 Ara
ş
t
ı
rma Yöntemi..................................................................................................31.3.1 Sorunun Belirlenmesi..............................................................................................31.3.2 Amac
ı
n Belirlenmesi...............................................................................................31.3.3 Kaynak Ön Çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
n Yap
ı
lmas
ı
........................................................................41.3.4 Ara
ş
t
ı
ı
lmas
ı
Gereken Sorular 
ı
n Belirlenmesi........................................................41.3.5 Veri Toplama A
ş
amas
ı
............................................................................................41.3.5.1 Literatür Çal
ı
ş
malar 
ı
................................................................................................51.3.5.2 Anket Çal
ı
ş
mas
ı
.......................................................................................................61.3.6 Ara
ş
t
ı
rma Bulgular 
ı
n
ı
n De
ğ
erlendirilmesi ve Sonuç..............................................62.
İ
 NSAN-ÇEVRE-DAVRANI
Ş
 
İ
L
İŞ
İ
LER 
İ
 
İ
LE KÜLTÜR BA
Ğ
LANTISI..........82.1 Tan
ı
mlar ve Kavramlar............................................................................................82.2
İ
nsan-Çevre
İ
li
ş
kileri.............................................................................................122.2.1 Çevresel Psikoloji..................................................................................................122.2.2 Çevre Bile
ş
enleri...................................................................................................142.2.3 Çevresel Yönlenme ve Çevresel Boyutlar.............................................................162.2.4 Çevresel Gereksinimler.........................................................................................192.2.5 Çevresel Alg
ı
lama ve Bili
ş
....................................................................................202.3 Davran
ı
ş
sal Süreçler..............................................................................................232.3.1 Mahremiyet............................................................................................................232.3.1.1 Tan
ı
m
ı
ve Anlam
ı
..................................................................................................232.3.1.2 Farkl
ı
Kültürlerde Mahremiyet Kavram
ı
...............................................................252.3.2 Ki
ş
isel Mekan........................................................................................................262.3.3 Bölgesellik.............................................................................................................282.3.3.1 Kamusal Bölgeler..................................................................................................282.3.3.2 Bölgesel Davran
ı
ş
ı
n Fonksiyonlar 
ı
.......................................................................292.3.4 Kimlik ve Mekan
ı
Ki
ş
iselle
ş
tirme.........................................................................303. ALGILAMA VE MEKANIN ALGILANMASI...................................................323.1 Mekan....................................................................................................................323.1.1 Mekan
ı
n Tan
ı
m
ı
....................................................................................................32
 
 iii3.1.2 Mekan Çe
ş
itleri......................................................................................................323.1.3 Bile
ş
enleri ve Kurulum
Ş
ekilleriyle Mimaride Mekan.........................................363.2 Alg
ı
lama................................................................................................................403.2.1 Alg
ı
laman
ı
n Tan
ı
m
ı
...............................................................................................403.2.2 Alg
ı
lama Süreci.....................................................................................................413.2.3 Alg
ı
lama Teorileri.................................................................................................433.3 Mekan
ı
n Alg
ı
lanmas
ı
............................................................................................493.3.1 Alg
ı
lamada Öznel Faktörler..................................................................................493.3.2 Alg
ı
lamada Nesnel Faktörler.................................................................................533.3.2.1 Mekansal Bütünlük................................................................................................573.3.3 Estetik Olgusu........................................................................................................613.3.3 Mekansal Alg
ı
Türleri...........................................................................................663.3.3.1 Boyutsal Alg
ı
lama.................................................................................................663.3.3.2
İş
itsel-Kokusal Alg
ı
lama.......................................................................................683.3.3.3 Dokunsal Alg
ı
lama................................................................................................693.3.3.4 Görsel Alg
ı
lama.....................................................................................................693.3.3.5 Is
ı
sal Alg
ı
lama.......................................................................................................743.3.3.6 Hareket ve Zaman
ı
n Alg
ı
lanmas
ı
..........................................................................754. TUR 
İ
ZMDE KÜLTÜREL DAVRANI
Ş
VE MEKANSAL ALGILAMA...........794.1 Turizmde Mekan
ı
n Alg
ı
lanmas
ı
............................................................................804.1.1 Kullan
ı
c
ı
n
ı
n Özellikleri.........................................................................................824.1.2 Mekansal Özellikler...............................................................................................964.2 Turizmde Alg
ı
lama ve Kültür 
İ
li
ş
kisi..................................................................1034.2.1 Kültür Kavram
ı
....................................................................................................1054.2.2 Turizmde Kültürleraras
ı
Çal
ı
ş
malar....................................................................1064.3 Lobi Mekan
ı
n
ı
n Alg
ı
lanmas
ı
...............................................................................1094.3.1 Kullan
ı
c
ı
n
ı
n Sahip Oldu
ğ
u Kültürün Etkisi........................................................1064.3.2 Lobi Mekan
ı
n
ı
n Tasar 
ı
m Kriterleri.....................................................................1145. UYGULAMA ÇALI
Ş
MASI ..............................................................................1185.1 Çal
ı
ş
man
ı
n Amaç ve Kapsam
ı
............................................................................1185.2 Uygulanan Yöntem ve De
ğ
erlendirmesi.............................................................1185.3 Çal
ı
ş
madan Elde Edilen Sonuçlar.......................................................................1206. SONUÇLAR VE ÖNER 
İ
LER ............................................................................137KAYNAKLAR ......................................................................................................................140EKLER ..................................................................................................................................147Ek 1 Lobi Mekan
ı
n
ı
n Alg
ı
lanmas
ı
ile
İ
lgili Gerçekle
ş
tirilen Anket Çal
ı
ş
mas
ı
.....................147ÖZGEÇM
İŞ
............................................................................................................................150

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nese Atasoy liked this
Yunus Emre Akcalı liked this
Turkan Unal liked this
Hamit Selman Özmilli liked this
basarsevin2_34381500 liked this
Yunus Emre Akcalı liked this
Turkan Unal liked this
basarsevin2_34381500 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->