Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Priracnik Vrednuvanje i Ocenuvanje

1 Priracnik Vrednuvanje i Ocenuvanje

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,989|Likes:
Published by Igor Pertemov

More info:

Published by: Igor Pertemov on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

 
 
PRIRA^NIKZA OBUKA NA NASTAVNICIVREDNUVAWE NA ZNAEWATA IPOSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE
Septtemvri 2007
 
 SODR@INA :1. Voved
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . 3
 2. Definirawe na poimot sledewe, proveruvawe i ocenuvawe.
. . . . . . . 4
3. Potreba od proveruvawe na postigawata na u~eni~kite znaewai umeewa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1. Koj i {to e predmet na proveruvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 2. Koga da se vr{i proveruvaweto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.3. Proveruvawe soglasno celta i vremeto na izveduvawe . . . . . . . . 73.4. Proveruvawe soglasno na~inot na koj se izveduva . . . . . . . . . . . . 93.5. Proveruvawe soglasno toa koj go izveduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.6.
 
Vklu~uvawe na u~enicite vo proveruvaweto i ocenuvaweto . . .14
 4. Izbor na metodi, tehniki i postapki na proveruvawe
. . . . . . . . . . . . 15
5. Ocenuvawe na u~eni~kite postigawa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.1. Relacija pome|u proveruvawe i ocenuvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.2. Skali za ocenuvawe (broj~ani, skali od bukvi,kombinacija na prvite dve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.3. Opisno ocenuvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Kriteriumi za ocenuvawe - spored strukturata ispored na~inot na utvrduvawe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.1. Kriteriumi za ocenuvawe spored strukturata . . . . . . . . . . . . . . . 246.2.Kriteriumi za ocenuvawe spored na~inot nanivnoto utvrduvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Sporeduvaweto kako eden segment vo ocenuvaweto
. . . . . . . . . . . . . . 27
8. Portfolio i kako da se oceni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 9. Primer za samoocenuvawe - Ezero
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 
2
10 . Koristena literatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 35
 
 
1
.
VOVED
Denes `iveeme vo vreme na tranzicii i promeni vo obrazovanieto,koi ponaglaseno ja aktualiziraat potrebata od napu{tawe natradicionalnata nastava i preminuvawe kon sovremena nastava .Vrednuvaweto i ocenuvaweto na postignuvawata na u~enicite vou~ili{tata e predmet na sledewe i analiza od MON
1 
i BRO
2
a koi sesostaven del na najnovite dokumenti vo osnovnoto obrazovanie.3VoNacionalna programa za razvoj na obrazovanieto stoi deka vo u~ili{tatadominira sumativnoto ocenuvawe, namesto kontinuiranoto i razvojnoanaliti~ko sledewe na napreduvaweto na u~enicite.So preminot od tradicionalnata vo aktivna nastava na povr{ina seistaknuva i aktivnosta na u~enikot, a bidej}i procesot na pou~uvawe nemo`e da se odvoi od proveruvaweto i ocenuvaweto mora da sledi promena ivo toj segment od obrazovniot proces
 
Fakt e deka promenite koi se slu~uvaat vo obrazovanieto baraatmenuvawe na stilot na rabotata na nastavnicite . Baraat nastavnik koj vosvojata nastavna praktika }e primenuva najraznovidni metodi, tehniki,instrumenti... za sledewe, proveruvawe i ocenuvawe na u~eni~kitepostignuvawa. Baraat nastavnik koj kontinuirano }e go sledi i bele`inapredokot na sekoj u~enik. Nastavnik koj pri proveruvaweto, pokrajkognitivnite procesi }e gi sledi, proveruva i vrednuva i nekognitivniteelementi. Nastavnik koj vo procesot na ocenuvaweto }e gi vklu~i iu~enicite i }e gi nau~i kako sebe si pravilno da se proverat i ocenat.
1
 
Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija
2
 
Biro za razvoj na obrazovanieto
 
3
 
Nacionalna programa za razvoj na obrazovanieto vo Republika Makedonija 2005-2015 sopridru`ni programski dokumenti.(2006); Koncepcija za devetgodisno osnovno vospitanie iobrazovanie.(2007) i Osnovi na planirawe na sodr`inite i organizacijata na vospitn-obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{t.e(2006),
 
3

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dozi Doska added this note
super
ElenaDojcinovska liked this
Dozi Doska liked this
Vesna Jankovska liked this
Natasa Markoska added this note
Natasa Markoska
1 thousand reads
1 hundred reads
Vesna Arizanova liked this
borisst liked this
Slavica Bedzovska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->