Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
102Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Priracnik Vrednuvanje i Ocenuvanje

1 Priracnik Vrednuvanje i Ocenuvanje

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 8,355 |Likes:
Published by Igor Pertemov

More info:

Published by: Igor Pertemov on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2014

pdf

text

original

 
 
PRIRA^NIKZA OBUKA NA NASTAVNICIVREDNUVAWE NA ZNAEWATA IPOSTIGNUVAWATA NA U^ENICITE
Septtemvri 2007
 
 SODR@INA :1. Voved
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . .. . . . . . . 3
 2. Definirawe na poimot sledewe, proveruvawe i ocenuvawe.
. . . . . . . 4
3. Potreba od proveruvawe na postigawata na u~eni~kite znaewai umeewa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.1. Koj i {to e predmet na proveruvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 2. Koga da se vr{i proveruvaweto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.3. Proveruvawe soglasno celta i vremeto na izveduvawe . . . . . . . . 73.4. Proveruvawe soglasno na~inot na koj se izveduva . . . . . . . . . . . . 93.5. Proveruvawe soglasno toa koj go izveduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.6.
 
Vklu~uvawe na u~enicite vo proveruvaweto i ocenuvaweto . . .14
 4. Izbor na metodi, tehniki i postapki na proveruvawe
. . . . . . . . . . . . 15
5. Ocenuvawe na u~eni~kite postigawa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.1. Relacija pome|u proveruvawe i ocenuvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.2. Skali za ocenuvawe (broj~ani, skali od bukvi,kombinacija na prvite dve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.3. Opisno ocenuvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6. Kriteriumi za ocenuvawe - spored strukturata ispored na~inot na utvrduvawe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.1. Kriteriumi za ocenuvawe spored strukturata . . . . . . . . . . . . . . . 246.2.Kriteriumi za ocenuvawe spored na~inot nanivnoto utvrduvawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Sporeduvaweto kako eden segment vo ocenuvaweto
. . . . . . . . . . . . . . 27
8. Portfolio i kako da se oceni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 9. Primer za samoocenuvawe - Ezero
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 
2
10 . Koristena literatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 35
 
 
1
.
VOVED
Denes `iveeme vo vreme na tranzicii i promeni vo obrazovanieto,koi ponaglaseno ja aktualiziraat potrebata od napu{tawe natradicionalnata nastava i preminuvawe kon sovremena nastava .Vrednuvaweto i ocenuvaweto na postignuvawata na u~enicite vou~ili{tata e predmet na sledewe i analiza od MON
1 
i BRO
2
a koi sesostaven del na najnovite dokumenti vo osnovnoto obrazovanie.3VoNacionalna programa za razvoj na obrazovanieto stoi deka vo u~ili{tatadominira sumativnoto ocenuvawe, namesto kontinuiranoto i razvojnoanaliti~ko sledewe na napreduvaweto na u~enicite.So preminot od tradicionalnata vo aktivna nastava na povr{ina seistaknuva i aktivnosta na u~enikot, a bidej}i procesot na pou~uvawe nemo`e da se odvoi od proveruvaweto i ocenuvaweto mora da sledi promena ivo toj segment od obrazovniot proces
 
Fakt e deka promenite koi se slu~uvaat vo obrazovanieto baraatmenuvawe na stilot na rabotata na nastavnicite . Baraat nastavnik koj vosvojata nastavna praktika }e primenuva najraznovidni metodi, tehniki,instrumenti... za sledewe, proveruvawe i ocenuvawe na u~eni~kitepostignuvawa. Baraat nastavnik koj kontinuirano }e go sledi i bele`inapredokot na sekoj u~enik. Nastavnik koj pri proveruvaweto, pokrajkognitivnite procesi }e gi sledi, proveruva i vrednuva i nekognitivniteelementi. Nastavnik koj vo procesot na ocenuvaweto }e gi vklu~i iu~enicite i }e gi nau~i kako sebe si pravilno da se proverat i ocenat.
1
 
Ministerstvo za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija
2
 
Biro za razvoj na obrazovanieto
 
3
 
Nacionalna programa za razvoj na obrazovanieto vo Republika Makedonija 2005-2015 sopridru`ni programski dokumenti.(2006); Koncepcija za devetgodisno osnovno vospitanie iobrazovanie.(2007) i Osnovi na planirawe na sodr`inite i organizacijata na vospitn-obrazovnata dejnost na osnovnoto u~ili{t.e(2006),
 
3

Activity (102)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vesna Jankovska liked this
Natasa Markoska added this note
Natasa Markoska
1 thousand reads
1 hundred reads
Vesna Arizanova liked this
borisst liked this
Biljana Boskova liked this
openid_aQs1wCwj liked this
Maja Kitanoska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->