Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Niçin Yargılıyorlar Şevki Yılmaz

Niçin Yargılıyorlar Şevki Yılmaz

Ratings: (0)|Views: 1,306 |Likes:
YAYINCININ ÖNSÖZÜ
Şevki Yılmaz... Rize eski Belediye Başkanı. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekili.... Yine aynı mahkemenin aldığı infaz kararıyla milletvekilliği sözde iptal edilen, gerçekte ise hâlâ halkın temsilcisi olmaya devam eden bir şahsiyet.
„Bir kısım medya“ nın ihbar yayınlarıyla suçlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idamla yargılanmak üzere tutuklanmasına ferman çıkarılan bir suçlu! Suçu: Egemen güçlere, oligarşiye başkaldırmak, sömürü ve zulüm düzeninin çarkına çomak sokmak... Kendisini vekil olarak seçenlerin haklarını savunmak ve hakikatleri dile getirmek... Budur suçları Şevki Yılmaz’ın.
O, idamla yargılanmayı gerektirecek hangi suçu işlemiştir? Suçu, sadece kalbinde taşıdığı inancı ve zihnindeki fikirleri ifade ederek doğruları, yanlışları ve gerçekleri dile getirmesidir. Bundan dolayıdır ki, bazı çevreler rahatsız olmuşlardır.
Bu oyunlar, bu desiseler, bu senaryolar yeni değildir. Tarih bu iğrenç tezgâh ve oyunların benzerleriyle doludur. Yine tarihimiz, nice halk kahramanlarının, egemen güçlere başkaldıran nice yiğit insanların şanlı destanlarıyla doludur. Milletimiz, bağrından çıkardığı yiğit direniş erlerini, mücadele kahramanlarını asla unutmamıştır. Hakkın ve halkın yanında mücadele eden kahramanlar, zalimlerin ve zorbaların zulmüne maruz kalsalar da, bu yolda can ve baş verseler de eşkıya düzeni hiç bir zaman ebedi olmayacaktır.
Şevki Yılmaz’ı suçlayan ve onu yok etmek için uğraşanlar iyi bilsinler ki, onun mücadelesinin hakça, insanca bir düzeni ve onurlu bir hayatı hakim kılma, zulmü yok etme mücadelesi olduğunu tarih tescil edecektir.

BU KİTAP...
Bu kitap, ne bir savunma ne de suçlama amacıyla değil, sadece tarihe bir belge sunmak için yayımlandı. Tekelci sermayenin borazanı medya ve onun tetikçi medyatörleri tarafından televizyon kanallarında aylarca sürdürülen suçlama, karalama, iftira, yargılama ve infaz yayınlarında söz konusu edilen iddiaların gerçeklerini ve doğrularını, bu iddialara kaynak gösterilen kasetlerin orijinalleri ortaya koymaktadır. Ancak amacı sadece Şevki Yılmaz’ı mahkum ve yok ettirmek olan „bir kısım medya“, bu kasetlerin orijinallerini bir bütün olarak hiç bir zaman yayımlama cesaretine sahip olamayacaktır. Bu sebeple, Şevki Yılmaz’ın hakikatleri dile getirmek ve milletimizin bilgisine sunmak için O’ nun, fezlekelerinin Meclis’te görüşülmesi sırasında milletvekilleri ve halkımıza hitaben yapmayı tasarladığı konuşmanın metnini bu kitapla kamuoyuna sunuyoruz.
Sayın Yılmaz, eğer kendisine fırsat verilseydi, bu kitabı oluşturan „tarihi konuşma“yı, TBMM’de milletvekillerine ve televizyon aracılığıyla da halka hitaben yapacaktı. Ancak „söyletmen vurun“ zihniyeti ona bu imkânı vermedi. Yayınevimizin ısrarlı talebini bazı şartlarla kabul eden Sayın Yılmaz, söz konusu tarihi konuşmanın elinizdeki bu kitapla milletimize sunulmasına imkan vermiş oldu. Bundan dolayı kendisine teşekkür etmeyi bir görev addediyoruz.
Şu hususu da açıklamakta fayda görüyoruz: Sayın Yılmaz’ın bu konuşmasındaki düşünceleri, görüşleri ve ifadelerinin çoğu dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerdeki iddialara matuftur. Dolayısıyla Şevki Yılmaz’ın yeni gelişmeler ve aktüel konulara ilişkin düşünce ve görüşlerinin tamamı bu kitapta yer almamıştır. O’nun yargılanmasına konu olan diğer iddialara yönelik cevapları ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ihtiva eden ikinci bir kitabı yakında halkımıza sunacağız.
Bu kitap, akıl, mantık, izan, vicdan, haysiyet, namus, fazilet ve merhamet gibi değerlerden mahrum olan bir kısım medyanın makaslayıp, montajlayıp, kesip biçerek ekranlara getirdiği Şevki Yılmaz’ın konuşmalarının nasılını, niçinini, sebep ve amillerini ve de gerçek ifadelerini ortaya koymaktadır. Düzmece ve maksatlı yayınlardan etkilenerek Şevki Yılmaz’a bühtan edenlerin bu kitapla hakikatleri anlayacaklarına ve ondan helallik isteyeceklerine inanıyoruz.
Ancak yalancılığı, sahtekarlığı, edepsizliği, namussuzl
YAYINCININ ÖNSÖZÜ
Şevki Yılmaz... Rize eski Belediye Başkanı. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi’nin eski milletvekili.... Yine aynı mahkemenin aldığı infaz kararıyla milletvekilliği sözde iptal edilen, gerçekte ise hâlâ halkın temsilcisi olmaya devam eden bir şahsiyet.
„Bir kısım medya“ nın ihbar yayınlarıyla suçlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idamla yargılanmak üzere tutuklanmasına ferman çıkarılan bir suçlu! Suçu: Egemen güçlere, oligarşiye başkaldırmak, sömürü ve zulüm düzeninin çarkına çomak sokmak... Kendisini vekil olarak seçenlerin haklarını savunmak ve hakikatleri dile getirmek... Budur suçları Şevki Yılmaz’ın.
O, idamla yargılanmayı gerektirecek hangi suçu işlemiştir? Suçu, sadece kalbinde taşıdığı inancı ve zihnindeki fikirleri ifade ederek doğruları, yanlışları ve gerçekleri dile getirmesidir. Bundan dolayıdır ki, bazı çevreler rahatsız olmuşlardır.
Bu oyunlar, bu desiseler, bu senaryolar yeni değildir. Tarih bu iğrenç tezgâh ve oyunların benzerleriyle doludur. Yine tarihimiz, nice halk kahramanlarının, egemen güçlere başkaldıran nice yiğit insanların şanlı destanlarıyla doludur. Milletimiz, bağrından çıkardığı yiğit direniş erlerini, mücadele kahramanlarını asla unutmamıştır. Hakkın ve halkın yanında mücadele eden kahramanlar, zalimlerin ve zorbaların zulmüne maruz kalsalar da, bu yolda can ve baş verseler de eşkıya düzeni hiç bir zaman ebedi olmayacaktır.
Şevki Yılmaz’ı suçlayan ve onu yok etmek için uğraşanlar iyi bilsinler ki, onun mücadelesinin hakça, insanca bir düzeni ve onurlu bir hayatı hakim kılma, zulmü yok etme mücadelesi olduğunu tarih tescil edecektir.

BU KİTAP...
Bu kitap, ne bir savunma ne de suçlama amacıyla değil, sadece tarihe bir belge sunmak için yayımlandı. Tekelci sermayenin borazanı medya ve onun tetikçi medyatörleri tarafından televizyon kanallarında aylarca sürdürülen suçlama, karalama, iftira, yargılama ve infaz yayınlarında söz konusu edilen iddiaların gerçeklerini ve doğrularını, bu iddialara kaynak gösterilen kasetlerin orijinalleri ortaya koymaktadır. Ancak amacı sadece Şevki Yılmaz’ı mahkum ve yok ettirmek olan „bir kısım medya“, bu kasetlerin orijinallerini bir bütün olarak hiç bir zaman yayımlama cesaretine sahip olamayacaktır. Bu sebeple, Şevki Yılmaz’ın hakikatleri dile getirmek ve milletimizin bilgisine sunmak için O’ nun, fezlekelerinin Meclis’te görüşülmesi sırasında milletvekilleri ve halkımıza hitaben yapmayı tasarladığı konuşmanın metnini bu kitapla kamuoyuna sunuyoruz.
Sayın Yılmaz, eğer kendisine fırsat verilseydi, bu kitabı oluşturan „tarihi konuşma“yı, TBMM’de milletvekillerine ve televizyon aracılığıyla da halka hitaben yapacaktı. Ancak „söyletmen vurun“ zihniyeti ona bu imkânı vermedi. Yayınevimizin ısrarlı talebini bazı şartlarla kabul eden Sayın Yılmaz, söz konusu tarihi konuşmanın elinizdeki bu kitapla milletimize sunulmasına imkan vermiş oldu. Bundan dolayı kendisine teşekkür etmeyi bir görev addediyoruz.
Şu hususu da açıklamakta fayda görüyoruz: Sayın Yılmaz’ın bu konuşmasındaki düşünceleri, görüşleri ve ifadelerinin çoğu dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerdeki iddialara matuftur. Dolayısıyla Şevki Yılmaz’ın yeni gelişmeler ve aktüel konulara ilişkin düşünce ve görüşlerinin tamamı bu kitapta yer almamıştır. O’nun yargılanmasına konu olan diğer iddialara yönelik cevapları ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ihtiva eden ikinci bir kitabı yakında halkımıza sunacağız.
Bu kitap, akıl, mantık, izan, vicdan, haysiyet, namus, fazilet ve merhamet gibi değerlerden mahrum olan bir kısım medyanın makaslayıp, montajlayıp, kesip biçerek ekranlara getirdiği Şevki Yılmaz’ın konuşmalarının nasılını, niçinini, sebep ve amillerini ve de gerçek ifadelerini ortaya koymaktadır. Düzmece ve maksatlı yayınlardan etkilenerek Şevki Yılmaz’a bühtan edenlerin bu kitapla hakikatleri anlayacaklarına ve ondan helallik isteyeceklerine inanıyoruz.
Ancak yalancılığı, sahtekarlığı, edepsizliği, namussuzl

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Sep 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
 
YAYINCININ
 
ÖNSÖZÜ
 
Ş
evki Y
ı
lmaz... Rize eski Belediye Ba
ş
kan
ı
. Anayasa Mahkemesi taraf
ı
ndan kapat
ı
lan RefahPartisi’nin eski milletvekili.... Yine ayn
ı
mahkemenin ald
ı
ğ
ı
infaz karar
ı
yla milletvekilli
ğ
isözde iptal edilen, gerçekte ise hâlâ halk
ı
n temsilcisi olmaya devam eden bir
ş
ahsiyet.„Bir k
ı
s
ı
m medya“ n
ı
n ihbar yay
ı
nlar
ı
yla suçlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi taraf
ı
ndanidamla yarg
ı
lanmak üzere tutuklanmas
ı
na ferman ç
ı
kar
ı
lan bir suçlu! Suçu: Egemengüçlere, oligar
ş
iye ba
ş
kald
ı
rmak, sömürü ve zulüm düzeninin çark
ı
na çomak sokmak...Kendisini vekil olarak seçenlerin haklar
ı
n
ı
savunmak ve hakikatleri dile getirmek... Budursuçlar
ı
 
Ş
evki Y
ı
lmaz’
ı
n.O, idamla yarg
ı
lanmay
ı
gerektirecek hangi suçu i
ş
lemi
ş
tir? Suçu, sadece kalbinde ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
 inanc
ı
ve zihnindeki fikirleri ifade ederek do
ğ
rular
ı
, yanl
ı
ş
lar
ı
ve gerçekleri dilegetirmesidir. Bundan dolay
ı
d
ı
r ki, baz
ı
çevreler rahats
ı
z olmu
ş
lard
ı
r.Bu oyunlar, bu desiseler, bu senaryolar yeni de
ğ
ildir. Tarih bu i
ğ
renç tezgâh ve oyunlar
ı
nbenzerleriyle doludur. Yine tarihimiz, nice halk kahramanlar
ı
n
ı
n, egemen güçlereba
ş
kald
ı
ran nice yi
ğ
it insanlar
ı
n
ş
anl
ı
destanlar
ı
yla doludur. Milletimiz, ba
ğ
r
ı
ndan ç
ı
kard
ı
ğ
ı
 yi
ğ
it direni
ş
erlerini, mücadele kahramanlar
ı
n
ı
asla unutmam
ı
ş
t
ı
r. Hakk
ı
n ve halk
ı
n yan
ı
ndamücadele eden kahramanlar, zalimlerin ve zorbalar
ı
n zulmüne maruz kalsalar da, bu yoldacan ve ba
ş
verseler de e
ş
k
ı
ya düzeni hiç bir zaman ebedi olmayacakt
ı
r.
Ş
evki Y
ı
lmaz’
ı
suçlayan ve onu yok etmek için u
ğ
ra
ş
anlar iyi bilsinler ki, onunmücadelesinin hakça, insanca bir düzeni ve onurlu bir hayat
ı
hakim k
ı
lma, zulmü yok etmemücadelesi oldu
ğ
unu tarih tescil edecektir.
BU
 
İ
TAP...
 
Bu kitap, ne bir savunma ne de suçlama amac
ı
yla de
ğ
il, sadece tarihe bir belge sunmakiçin yay
ı
mland
ı
. Tekelci sermayenin borazan
ı
medya ve onun tetikçi medyatörleritaraf
ı
ndan televizyon kanallar
ı
nda aylarca sürdürülen suçlama, karalama, iftira, yarg
ı
lamave infaz yay
ı
nlar
ı
nda söz konusu edilen iddialar
ı
n gerçeklerini ve do
ğ
rular
ı
n
ı
, bu iddialarakaynak gösterilen kasetlerin orijinalleri ortaya koymaktad
ı
r. Ancak amac
ı
sadece
Ş
evkiY
ı
lmaz’
ı
mahkum ve yok ettirmek olan „bir k
ı
s
ı
m medya“, bu kasetlerin orijinallerini birbütün olarak hiç bir zaman yay
ı
mlama cesaretine sahip olamayacakt
ı
r. Bu sebeple,
Ş
evkiY
ı
lmaz’
ı
n hakikatleri dile getirmek ve milletimizin bilgisine sunmak için O’ nun,fezlekelerinin Meclis’te görü
ş
ülmesi s
ı
ras
ı
nda milletvekilleri ve halk
ı
m
ı
za hitaben yapmay
ı
 tasarlad
ı
ğ
ı
 
konu
ş
man
ı
n metnini bu kitapla kamuoyuna sunuyoruz.Say
ı
n Y
ı
lmaz, e
ğ
er kendisine f
ı
rsat verilseydi, bu kitab
ı
olu
ş
turan „tarihi konu
ş
ma“y
ı
,TBMM’de milletvekillerine ve televizyon arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla da halka hitaben yapacakt
ı
. Ancak„söyletmen vurun“ zihniyeti ona bu imkân
ı
vermedi. Yay
ı
nevimizin
ı
srarl
ı
talebini baz
ı
 
ş
artlarla kabul eden Say
ı
n Y
ı
lmaz, söz konusu tarihi konu
ş
man
ı
n elinizdeki bu kitaplamilletimize sunulmas
ı
na imkan vermi
ş
oldu. Bundan dolay
ı
kendisine te
ş
ekkür etmeyi birgörev addediyoruz.
 
Ş
u hususu da aç
ı
klamakta fayda görüyoruz: Say
ı
n Y
ı
lmaz’
ı
n bu konu
ş
mas
ı
ndaki dü
ş
ünceleri,görü
ş
leri ve ifadelerinin ço
ğ
u dokunulmazl
ı
ğ
ı
n
ı
n kald
ı
r
ı
lmas
ı
için haz
ı
rlanan fezlekelerdekiiddialara matuftur. Dolay
ı
s
ı
yla
Ş
evki Y
ı
lmaz’
ı
n yeni geli
ş
meler ve aktüel konulara ili
ş
kin
ş
ünce ve görü
ş
lerinin tamam
ı
bu kitapta yer almam
ı
ş
t
ı
r. O’nun yarg
ı
lanmas
ı
na konu olandi
ğ
er iddialara yönelik cevaplar
ı
ve güncel geli
ş
melere ili
ş
kin de
ğ
erlendirmelerini ihtivaeden ikinci bir kitab
ı
yak
ı
nda halk
ı
m
ı
za sunaca
ğ
ı
z.Bu kitap, ak
ı
l, mant
ı
k, izan, vicdan, haysiyet, namus, fazilet ve merhamet gibide
ğ
erlerden mahrum olan bir k
ı
s
ı
m medyan
ı
n makaslay
ı
p, montajlay
ı
p, kesip biçerekekranlara getirdi
ğ
i
Ş
evki Y
ı
lmaz’
ı
n konu
ş
malar
ı
n
ı
n nas
ı
l
ı
n
ı
, niçinini, sebep ve amillerini vede gerçek ifadelerini ortaya koymaktad
ı
r. Düzmece ve maksatl
ı
 
yay
ı
nlardan etkilenerek
Ş
evki Y
ı
lmaz’a bühtan edenlerin bu kitapla hakikatleri anlayacaklar
ı
na ve ondan helallikisteyeceklerine inan
ı
yoruz.Ancak yalanc
ı
l
ı
ğ
ı
, sahtekarl
ı
ğ
ı
, edepsizli
ğ
i, namussuzlu
ğ
u, pi
ş
kinli
ğ
i ve düzenbazl
ıı
meslekve me
ş
rep edinen bir k
ı
s
ı
m medya cellatlar
ı
n
ı
n bu kitaptaki hakikatler kar
ş
ı
s
ı
nda zerrekadar vicdan azab
ı
duymayacaklar
ı
ndan eminiz. Ama unutmas
ı
nlar ki, „keser döner, sapdöner; gün gelir hesap döner!“
Ş
evki Y
ı
lmaz’
ı
n devam eden onurlu mücadelesinde ba
ş
ar
ı
lar diliyoruz. Allah yard
ı
mc
ı
s
ı
 olsun.„Zalime atar
ı
z gülle Dosta gideriz gül’le.“Necmettin HOCAO
Ğ
LU1 Muharrem 1419 / 28 Nisan 1998
BA
Ş
LARKEN
 
Esirgeyen ve ba
ğ
ı
ş
layan yüce Allah’
ı
n ad
ı
yla...Say
ı
n Ba
ş
kan,Meclisimizin de
ğ
erli üyeleriVe aziz milletim!Dokunulmazl
ı
ğ
ı
kald
ı
r
ı
lmak, milletvekilli
ğ
i dü
ş
ürülmek ve yarg
ı
lanmak için hakk
ı
ndafezlekeler haz
ı
rlanan bir karde
ş
iniz olarak huzurlar
ı
n
ı
zday
ı
m. Fezlekelerde iddia edilenkonular hakk
ı
ndaki hakikatleri aç
ı
klamak ve aylard
ı
r „Bir k
ı
s
ı
m medyan
ı
n“ sald
ı
r
ı
lar
ı
nahedef olmu
ş
bir milletvekili olarak hukuk, adalet ve siyaset tarihimize bir belge sunmakamac
ı
yla bu konu
ş
may
ı
yapmay
ı
gerekli gördüm.Amac
ı
m, aklanmak ve yarg
ı
dan kurtulmak için bir savunma yapmak de
ğ
il, tarihte benzeriaz rastlan
ı
r bir medya bombard
ı
man
ı
na ve bunun neticesinde aleyhimde 1600’ü a
ş
an davamüracaat
ı
na hedef olmu
ş
biri olarak olaylar
ı
n içyüzünü, yani tam anlam
ı
yla gerçeklerisizlere ve aziz milletimize anlatmakt
ı
r.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olur61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->