Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
 
UVOD V GRADBENIŠTVO
 
1. SEMINARSKA NALOGAvpliv klimatskih sprememb na
gradbeništvo
 
POTRESI
David Bregar
VSŠ
-ORG1.letnik
 
Ker smo v šoli dobili temo seminarske kako klimatske razmere vplivajo nagradbeništvo, sem se odločil za podtemo o POTRESIH.Izkušnje v svetu in pri nas neprestano opozarjajo na katastrofalne posledicepotresov, ki povzročajo številne človeške ţrtve in
 
ogromno materialno škodo. Edino
zanesljiva obramba pred katastrofalnimi
posledicami rušilnih potresov je
potresnovarna gradnja.
Da bi omogočili takšno gradnjo, je potrebno poznati takokarakteristike pričakovanje obteţbe kot tudi značilnosti obnašanja različnih vrstkonstrukcij med potresno obteţbo. S temi in še z mnogo drugimi, ki so povezani spotresi, njihovimi posledicami in zaščito pred njimi, se ukvarja potresnoinţenirstvo.
 
SPLOŠNO O POTRESIH
 Potresi predstavljajo gibanje tal, ki se pojavi zaradi nenadnih premikov v zemljini
skorji ali v zgornjem delu Zemljinega plašča. Potresi ki so »nevarni« zagradbeništvo so potresi tektonskega porekla. Na mestih ki jih imenujemo
oceanski
hrbti, se tektonske plošče odmikajo druga od druge in na teh mestih prih
aja
magma, ki se izliva na morsko dno in ohlaja. Plošče se razmikajo za okrog 7 cm naleto. Zaradi razmikanja plošč na oceanskih hrbtih pride na drugih robovih plošč dopodrivanja ene plošče pod druge. Druga moţna posledica razmikanja plošč je strig
med nj
imi. Vzrok potresov pri nas je pritisk afriške plošče na juţni obod evrazijskeplošče. Zaradi medsebojnih pomikov plošč pride v bliţini meje med dvema ploščamado velikih tektonskih sil ki povzročijo potres.
 
Magnitudo potresa izračunamo na
podlagi
seizmoloških meritev,
podrobneje na podlagi amplitudeseizmogramov. Ljudje po navadizaznamo potres z magnitudo vsaj
3.0, škodo pa povzročajo potresi zmagnitudo vsaj 5.0. Najmočnejši do
 sedaj registriran potres jeprizadel 
 leta 1960 z magnitudo9.5.
Globine potresnih ţarišč naobmočju Slovenije so omejene zdebelino skorje, saj so globoka ţarišča zelo redka. Večina ţarišč nastane v globinah
med 5 in 15km. 
Šibki potresi (M3) nastajajo predvsem v globini od 0 do 10
km. 
Ţarišča močnejših potresov (M5) pa nastajajo v globini med 10 in 15
 
 
Tehnologije zidanja in potresna odpornost hiš
Na splošno velja, da potresno odpornost zidane stavbe zagotavljajo predvsemustrezna zasnova konstrukcije in kakovost materialov ter zidanja, če pa ţelimo toodpornost izboljšati, navadno zidovje dodatno poveţemo z navpičnimi zidnimi vezmi.Če smo poskrbeli, da je bila naša hiša sezidana po zahtevah predpisov instandardov, se nam ni treba bati potresa. Po vsakem potresu, ki se zgodi nedalečod nas se sprašujemo, kako bi zdrţala hiša, v kate
ri
stanujemo, če bi jo prizadel po jakosti podoben potres. Če stanujemo v stolpnici ali bloku, kaj dosti več odsplošnega odgovora navadno
 
ne dobimo, saj bi bilo zanj treba preučiti načrte ali pa
 potresno odpornost stavbe na novo podrobneje analizirati.
Če stanujemo v starizidani hiši, ki še ni bila utrjena proti potresu,
 je zaskrbljenost ponavadi na mestu.
Če pa stanujemo v hiši, ki smo jo
sami sezidali ali so jo pred nekaj desetletji
sezidali naši starši, moramo najprej pomisliti, ali smo storili vse
, kar je treba, da bo
hiša potresno odporna, ali pa smo kak ukrep, ki ga je predvideval načrt (če smo gasploh imeli), opustili, ker nam je tako svetoval »izkušeni« izvajalec oziroma namvedno prekratka finančna sredstva niso dopuščala izvedbe. Da bi laţe
odgovorili na
takšna in podobna vprašanja, pa vam bom opisal nekaj splošnih pravil, ki jih moramoupoštevati pri gradnji zidanih hiš. Zidane stavbe so se od nekdaj gradile po pravilihdobre obrti, vendar bi ţe več kot štiri desetletja morali pri gradnji zidanih hišupoštevati predpise, ki sicer povzemajo tisočletne izkušnje gradnje s kamnom in zopeko, v svojih določilih pa upoštevajo tudi sodobna spoznanja tehniških znanosti.
Ker se je v nasprotju z drugimi vrstami stavb nosilnost zidov in potresna odpornost
konstrukcije le redko preverjala z računom, to moţnost za enostavne stavbeomejene višine na območjih, kjer ne pričakujemo najmočnejših potresov, dopuščajotudi danes veljavni evropski standardi. Seveda morajo takšne stavbe poleg splošnih
izpolnjevati tudi stroge dodatne zahteve.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->