Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
administrarea sistemelor linux

administrarea sistemelor linux

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Published by syry11

More info:

Published by: syry11 on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
Administrarea sistemelor Linux
 
Cap. 1. Introducere
1.1. Scopul cursului
Scopul cursului
 Administrarea sistemelor Linux
este ini
ţ
ierea
 î 
n configurarea
ş
iadministrarea unui server av
â
nd instalat sistemul de operare Linux, asigurarea buneifunc
ţ
ion
ă
ri a serviciile pe care acesta le ofer
ă
 
ş
i men
ţ
inerea securit
ăţ
ii re
ţ
elei.
1.2. Bibliografie
Suportul de curs are la baz
ă
lucrarea Drago
ş
Acost
ă
chioaie,
 Administrarea
 ş
iconfigurarea sistemelor Linux
, ed. a II­a, Polirom, Ia
ş
i, 2003 (
http://www.adt.ro/admin/
).Alte referin
ţ
e bibliografice recomandate sunt urm
ă
toarele:1. Kirch, O.; Dawson, T.,
 Linux Network Administrator’s Guide
, 2
nd
Edition,O’Reilly & Associates, Inc., 2000:
http://www.oreilly.com/catalog/linag2/
.
2. Hunt, C.,
 Linux Network Servers
, SYBEX Inc., Alameda, 2002.3. Frisch, Æ.,
 Essential System Administration
, O’Reilly & Associates, Inc.,Sebastopol, 1995.4. Mourani, G.,
Securing and Optimizing Linux: The Ultimate Solution
, OpenNetwork Architecture Inc., 2001:
http://www.openna.com/
.
5.
http://www.linux.org 
: situl oficial al sistemului de operare Linux.6.
http://www.linuxhq.com 
: o baz
ă
de date complet
ă
de surse,
 patch
­uri
ş
idocumenta
ţ
ii Linux.7.
http://sourceforge.net 
: cel mai puternic sit dedicat dezvolt
ă
rii de programe
open­source.
8.
http://freshmeat.net 
: cea mai mare baz
ă
de date de programe
open­source.
9.
http://www.adt.ro/projects/linux­ro/
: documenta
ţ
ii referitoare la Linuxtraduse
 î 
n limba rom
â
n
ă
.
1.3. Ce este Linux
Linux este un sistem de operare gratuit (
open source
), compatibil UNIX. UNIXeste un sistem
multi­tasking
­ put
â
nd executa
 î 
n mod concurent un num
ă
r nedeterminat deprograme,
ş
i
multi­utilizator 
­ utilizatorii av
â
nd acces la resursele calculatorului de ladiferite terminale plasate local sau la distan
ţă
. Linux respect
ă
standardele POSIX, suport
ă
toat
ă
gama de aplica
ţ
ii GNU
ş
i posed
ă
o interfa
ţă
grafic
ă
X Window System.
Scurt istoric
 
 
Î
n anul 1969, cercet
ă
torii Kenneth Thompson
ş
i Dennis Ritchie de la AT&T BellLabs au
 î 
nceput dezvoltarea unui sistem de operare numit
UNIX 
, pe un calculator PDP­7.Multe idei din UNIX au fost preluate dintr­un sistem anterior, MULTICS.
Î
n 1972,sistemul a fost rescris
 î 
n proasp
ă
tul n
ă
scut limbaj de programare C. Astfel, UNIX­ul adevenit portabil
ş
i pe alte ma
ş
ini, deoarece doar o mic
ă
parte a sa mai era realizat
ă
 
 î 
nlimbaj de asamblare. Sistemul a fost lansat
 î 
n cur
â
nd
 î 
n comunitatea academic
ă
, put
â
ndastfel
 î 
nv
ăţ
a de la utilizatorii s
ă
i.
Î
n 1979 a fost lansat
ă
versiunea V7 de UNIX, care aconstituit ulterior "p
ă
rintele" celorlalte implement
ă
ri.O serie de profesori de la Universitatea Berkeley a dezvoltat propria variant
ă
deUNIX, denumit
ă
BSD (
 Berkeley Software Distribution
),
 î 
n timp ce AT&T continua
 î 
nparalel dezvoltarea propriei variante, culmin
â
nd cu UNIX System V.
Î
n anii care au urmat, BSD a fost preluat
ş
i de alte organiza
ţ
ii, rezult
â
nd alevariante derivate din acesta, cum ar fi una proprietar
ă
, realizat
ă
de Sun Microsystems
ş
idenumit
ă
Solaris,
ş
i trei open­source, denumite FreeBSD, NetBSD
ş
i OpenBSD. Deasemenea, System V a constituit
ş
i el o serie
 î 
ntreag
ă
de "clon
ă
ri"
ş
i versiuni derivate.Alt pas important
 î 
n evolu
ţ
ia UNIX­ului a fost
 î 
nfiin
ţ
area,
 î 
n 1984, de c
ă
treRichard Stallman (cercet
ă
tor pe atunci la celebrele MIT AI Labs), a funda
ţ
iei FSF (
FreeSoftware Foundation
), care ap
ă
r
ă
interesele autorilor de programe gratuite (pentruinforma
ţ
ii suplimentare, a se vizita situl
http://www.gnu.org
). El a pornit proiectulGNU (denumire recursiv
ă
, dat
ă
 
 î 
n spiritul hacker­ilor anilor '80,
 î 
nsemn
â
nd
GNU's Not Unix
), cu scopul de a crea o versiune gratuit
ă
(open­source) a sistemului UNIX, dinconsiderentul c
ă
toate cuno
ş
in
ţ
ele
 î 
nglobate
 î 
ntr­un program trebuie s
ă
fie publice.Primul program realizat de c
ă
tre Stallman
 î 
n cadrul proiectului GNU a fost
 Emacs
, care a devenit opera
ţ
ional
 î 
n 1985. Editorul de texte
 Emacs
a fost f 
ă
cut disponibilpe serverul
ftp.prep.ai.mit.edu
. Fiindc
ă
multe persoane erau interesate de acesteditor, dar nu aveau acces la Internet, Stallman a pus la dispozi
ţ
ia publicului o band
ă
(
tape
) con
ţ
inand programul, contra sumei de 150$.
Î
n acest mod a
 î 
nceput prima afacerede distribu
ţ
ie de
software free
.
Î
n anul 1990, proiectul con
ţ
inea deja o serie complet
ă
de aplica
ţ
ii (cum ar ficompilatorul
GCC 
, editorul
 Emacs
, precum
ş
i un num
ă
r impresionant de alte programe),singura component
ă
major
ă
care lipsea fiind nucleul sistemului de operare.
Î
n acest moment intervine
 î 
n scen
ă
sistemul Linux.Linux a ap
ă
rut ini
ţ
ial ca un proiect al lui Linus Torvalds, student pe atunci laUniversitatea din Helsinki. Prima versiune func
ţ
ional
ă
a nucleului Linux a fost lansat
ă
pe5 octombrie 1991. Acest sistem de operare a fost combinat cu programele GNU, diferiteprograme BSD precum
ş
i cu sistemul grafic X Window de la MIT, pentru a forma unsistem de operare complet, denumit
GNU/Linux
.Linux a cunoscut
 î 
ncep
â
nd cu lansarea sa un succes cresc
â
nd, ajung
â
nd
 î 
n acestmoment pe locul al doilea din punct de vedere al num
ă
rului de utilizatori.
Î
n momentulfa
ţă
se estimeaz
ă
c
ă
exist
ă
circa 18 milioane de utilizatori de Linux (pentru detalii, a sevedea situl
http://counter.li.org
 
).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Romeo Moraies liked this
bmihalache_1 liked this
Vlad Vld liked this
Daniel Lupusor liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->