Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Educatie Fizica Sport Si Kine Tot Era Pie

Educatie Fizica Sport Si Kine Tot Era Pie

Ratings: (0)|Views: 285|Likes:
Published by iuliascribd

More info:

Published by: iuliascribd on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 
Analele Universit
ăţ
ii
Spiru Haret 
Seria
Educa
ţ
ie Fizic
ă
, Sport
ş
i Kinetoterapie
 Anul III, nr. 3, 2006
EDITURA FUNDA
Ţ
IEI
 ROMÂNIA DE MÂINE
 BUCURE
Ş
TI
 
COLECTIVUL REDAC
Ţ
IONALSeptimiu Florian TODEA
– prof. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret,
pre
ş
edinte
 
Elena SAB
Ă
U
– conf. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret,
redactor responsabil
 
MEMBRILygia ALEXANDRESCU
– lector univ. drd., Universitatea
Spiru Haret 
 
Mihaela GHEORGHE
– asist. univ. msd., Universitatea
Spiru Haret 
 
Mihaela ALUPOAIE
 – asist. univ. drd., Universitatea
Spiru Haret 
COLECTIVUL DE REFEREN
Ţ
I
Ş
TIIN
Ţ
IFICIIulian MINCU
– membru titular al Academiei de
Ş
tiin
ţ
e Medicale
Pop D. POPA
– membru titular al Academiei de
Ş
tiin
ţ
e Medicale
Ioan DR 
Ă
GAN
– membru titular al Academiei de
Ş
tiin
ţ
e Medicale
Maria Dolores FERREIRA MONTEIRO
 – prof. univ. dr., Universidas De Tras-os-Montes e Alto Duoro, Portugalia
Amarjeet BASSI
– prof. univ. dr., University of Western Ontario, Canada
Nicolae POSTOLACHE
– prof. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret 
 
Alexandru MURE
Ş
AN
– prof. univ., Universitatea
Spiru Haret 
 
Ioan Ion LADOR 
– inspector general, Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii
Arthur HOFFMAN
– director general, Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
pentru Sport
ă
zvan BU
Ş
NEAG
– director, Institutul Na
ţ
ional de Medicin
ă
Sportiv
ă
 
Silviu DIDILESCU
– pre
ş
edinte, Autoritatea Na
ţ
ional
ă
pentru Persoane cu Handicap
Nicolae MILEA
– inspector de specialitate, Inspectoratul
Ş
colar al MunicipiuluiBucure
ş
ti
 Elena SIDENCO
– prof. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret,
 
Gra
ţ
iela VÂJIAL
Ă
– prof.univ. dr., pre
ş
edinte – Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
Antidoping
Georgeta NICULESCU
– conf. univ. dr., Universitatea
Spiru Haret 
 © Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
 ISSN: 1583-0799
 
3
CUPRINS
Cuvânt-înainte
………………………………………………………………….. 5
STUDII GENERALE
Lygia Alexandrescu,
 Efectele supliment 
ă 
rii calciului asupra mineraliz
ă 
rii oaselor la copii
 ş
i juniori
...................................................................………… …… 7Valeria B
ă
lan,
 Înotul la jocurile paralimpice
...................................………............ 11Marilena Ioni
ţă
, Adin Cojocaru,
Studiu asupra evolu
 ţ 
iei caracteristicilor  sportivilor voleibali
 ş
ti, cu vârste cuprinse între 15-18 ani
............................. 17Corina Ivan,
 Alcoolul în activit 
ăţ 
ile sportive
...............................................……… 23Olimpia Moldoveanu, Aurica Vâlceanu, Alina Stahie, Cornelia Predescu,
 Eficien
 ţ 
a tehnicilor complementare de masaj în recuperarea sechelelor  posttraumatice
.................................................................................………. 27Olimpia Moldoveanu, Marilena
Ş
erban, Doini
ţ
a Trifan,
 Eficien
 ţ 
a reflexoterapieiîn tratamentul tulbur 
ă 
rilor digestive func
 ţ 
ionale
…………………………... 31Georgeta Nenciu,
Motor function investigation by using neuromuscular excitability
…………………………………………………………………... 37Georgeta Nenciu,
 Psyhological research used to appreciate high sports performance
…………………………………………………………………. 41Toma Petrescu, Leontina Petrescu,
 Exerci
 ţ 
ii pentru corectarea afec
 ţ 
iunilor articula
 ţ 
iilor mâinii
.......................................................................………….. 45Toma Petrescu, Leontina Petrescu,
Terapia func
 ţ 
ional 
ă 
a reumatismelor inflamatorii cronice în articula
 ţ 
ia cotului
………………………………….
 
53Elena Sab
ă
u, Georgeta Niculescu,
Ş 
coala incluziv
ă 
 , o deschidere aînv
ăţă 
mântului modern
........................................................……………….. 57
Ş
tefan S
ă
ndulache,
 Instabilitatea articula
 ţ 
iei um
ă 
rului în activitatea sportiv
ă 
............................................................................................................ 61Elena-Lumini
ţ
a Sidenco,
 Evaluare general 
ă 
 
 ş
i func
 ţ 
ional 
ă 
în kinetoterapie
 ş
irecuperarea medical 
ă 
...................................................................................... 67Elena-Lumini
ţ
a Sidenco,
Stimularea electric
ă 
func
 ţ 
ional 
ă 
 , metod 
ă 
valoroas
ă 
înkinetoterapie
 ş
i recuperare medical 
ă 
..............................…
………………… 73Alina Stoica, Mihaela Ganciu,
 Exerci
 ţ 
iul fizic – factor important în ameliorareadurerilor de spate
.............................................................…………………...
 
77Claudiu Cristian Teu
ş
dea,
Studiu privind influen
 ţ 
ele nefavorabile ale efortului specific jocului de tenis asupra organismului
.....................………………... 83

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ionica964 liked this
bodeadumitru9261 liked this
AleCsss123 liked this
VladV.Silagy liked this
mac_macmoni liked this
Bogdan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->