Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tratamentul ortopedico-chirurgical şi kinetoterapia în afecţiuni ale aparatului locomotor

Tratamentul ortopedico-chirurgical şi kinetoterapia în afecţiuni ale aparatului locomotor

Ratings: (0)|Views: 1,896 |Likes:
Published by iuliascribd

More info:

Categories:Types, Research, Genealogy
Published by: iuliascribd on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iuni ale aparatului locomotor 
 5
Prefa
ţă
 
 Lucrarea redactat 
ă 
sub coordonarea dr. Mihai Nicolescu, intitulat 
ă 
“Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iunile aparatului locomotor”, dore
 ş
te s
ă 
vin
ă 
 , în primul rând, în sprijinul studen
 ţ 
ilor specializ
ă 
rilor de kinetoterapie
 ş
i fiziokinetoterapie, fiind  prima lucrare cu acest gen de adresabilitate, din
 ţ 
ar 
ă 
. Progresele medicinii, în general,
 ş
i ale terapiei fizice, în particular, au eviden
 ţ 
iat necesitatea unei lucr 
ă 
ri care s
ă 
ofere informa
 ţ 
ii de actualitate. Pornind de la baze teoretice bine structurate, de la prezentarea unor metode moderne detratament ortopedico-chirurgical, doctorul Mihai Nicolescu
 ş
i echipa sa de colaboratori, cadredidactice cu experien
 ţă 
 
 ş
i practicieni unanim recunoscu
 ţ 
i, a deschis drumul spre aplicareakinetoterapiei în afec
 ţ 
iunile aparatului locomotor pe principiul suveran al individualiz
ă 
rii, în func
 ţ 
ie de tipul afec
 ţ 
iunii, evolu
 ţ 
ie, sechele, caracteristici de vârst 
ă 
sex, ocupa
 ţ 
ie etc. Toate acesteaau avut un singur scop: con
 ş
tiin
 ţ 
a viitorilor profesioni
 ş
ti trebuie s
ă 
se ghideze dup
ă 
axioma “Nuexist 
ă 
boli, ci bolnavi!” Autorii au în
 ţ 
eles c
ă 
un bun recuperator trebuie s
ă 
aib
ă 
o privire de ansamblu asupra patologiei
 ş
i evolu
 ţ 
iei pacientului, pentru a putea colabora în beneficiul acestuia
 ş
i în cuno
 ş
tin
 ţă 
decauz
ă 
. Lucrarea nu dore
 ş
te s
ă 
ofere “re
 ţ 
ete” de reeducare. Reliefarea mecanismului de producerea traumatismelor, etapelor de tratament ortopedico-chirurgical, etapelor 
 ş
i mecanismelor derefacere osteo-articular 
ă 
 , a posibilelor complica
 ţ 
ii/sechele, are drept scop stimularea gândirii studen
 ţ 
ilor. Pe aceste date, extrem de valoroase, apoi pe baza indica
 ţ 
iilor metodice, ei vor ficapabili s
ă 
-
 ş
i construiasc
ă 
propriul program de recuperare, corelat cu bilan
 ţ 
ul func
 ţ 
ional 
 ş
icaracteristicile pacientului. Este, de altfel, un merit deosebit al lucr 
ă 
rii.Tendin
 ţ 
a de chirurgicalizare în tratamentul fracturilor permite o recuperare rapid 
ă 
 
 ş
i spectaculoas
ă 
u
 ş
urând munca recuperatorului
 ş
i permi
 ţ 
ându-i s
ă 
-
 ş
i concentreze eforturile sprereinser 
 ţ 
ia socio-profesional 
ă 
a pacientului. În concluzie, atât partea de traumatologie
 ş
i ortopedie, cât 
 ş
i cea de kinetoterapie, cuprind cele mai recente concepte
 ş
i metode de tratament, prezentate într-o schem
ă 
logic
ă 
 , dovedind oinformare la zi, dar 
 ş
i experien
 ţ 
a pedagogic
ă 
a autorilor. Apreciem c
ă 
lucrarea de fa
 ţă 
este binevenit 
ă 
atât pentru procesul de instruire a studentuluiîn kinetoterapie, cât 
 ş
i a absolven
 ţ 
ilor care doresc s
ă 
-
 ş
i reactualizeze cuno
 ş
tin
 ţ 
ele în patologiaaparatului locomotor. Cartea poate fi util 
ă 
 , în mare m
ă 
 sur 
ă 
 ,
 ş
i studen
 ţ 
ilor la medicin
ă 
 , care doresc s
ă 
îmbr 
ăţ 
i
 ş
eze specializarea de balneologie
 ş
i recuperare medical 
ă 
sau celor care doresc s
ă 
-
 ş
icompleteze tratamentele propriilor bolnavi, în practica viitoare.
 
6
CUPRINS
Prefa
ţă
................................................................................................................................................................................5
 
Capitolul 1.
 
GENERALIT
ĂŢ
I
..................................................................................................................................9
 
1.1. Rezisten
ţ
a mecanic
ă
a osului
.................................................................................................................................9
 
1.2. For
ţ
ele suportate de scheletul osos
......................................................................................................................10
 
1.3. Modific
ă
rile mecanice osoase datorate procesului de îmb
ă
trânire
..................................................................10
 
1.4. Aplica
ţ
ii în tratamentul fracturilor
.....................................................................................................................11
 
1.4.1. Tratamentul ortopedic
..................................................................................................................................11
 
1.4.2. Tratamentul chirurgical
...............................................................................................................................11
 
1.5. Formarea calusului
...............................................................................................................................................14
 
1.5.1. Consolidarea osului cortical
.........................................................................................................................14
 
1.5.2. Consolidarea osului spongios
........................................................................................................................15
 
1.6. Factori care influen
ţ
eaz
ă
consolidarea fracturilor
............................................................................................16
 
1.6.1. Concep
ţ
ii actuale privind consolidarea fracturilor
....................................................................................17
 
1.7. Fracturile diafizare ale adultului
........................................................................................................................18
 
1.7.1. Clasificarea fracturilor
.................................................................................................................................19
 
1.8. Complica
ţ
iile fracturilor
......................................................................................................................................23
 
1.8.1. Complica
ţ
ii imediate
.....................................................................................................................................23
 
1.8.2. Complica
ţ
ii secundare
...................................................................................................................................23
 
1.8.3. Complica
ţ
ii tardive
........................................................................................................................................24
 
1.8.4. Tratamentul fracturilor diafizare
................................................................................................................25
 
Capitolul 2.
 
ROLUL
Ş
I IMPORTAN
Ţ
A KINETOTERAPIEI ÎN RECUPERAREA AFEC
Ţ
IUNILOR TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE APARATULUI LOCOMOTOR 
..............................................................27
 
2.1. Organizarea programului de kinetoterapie în afec
ţ
iunile traumatice
ş
i ortopedice ale aparatului locomotor
.......................................................................................................................................................................................27
 
2.1.1. Parametri generali
.........................................................................................................................................27
 
2.2. Caracteristici generale ale
ş
edin
ţ
ei de tratament kinetoterapeutic
..................................................................31
 
2.3. Principii ale aplic
ă
rii exerci
ţ
iului fizic terapeutic
..............................................................................................32
 
Capitolul 3.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE COLOANEI VERTEBRALE
................37
 
3.1. Fracturile coloanei vertebrale
.............................................................................................................................37
 
3.1.1. Traumatismele coloanei cervicale
................................................................................................................37
 
3.1.2. Fracturile
ş
i luxatiile coloanei dorsale si lombare
......................................................................................43
 
3.1.3. Fracturile pe teren patologic ale rahisului dorso-lombar
..........................................................................50
 
3.2. Principii ale tratamentului kinetoterapeutic în afec
ţ
iunile traumatice ale coloanei vertebrale
....................51
 
3.2.1. Tratamentul kinetoterapeutic al traumatismelor coloanei vertebrale cervicale f 
ă
r
ă
leziuni neurologice
....51
 
3.3. Afec
ţ
iuni algice netraumatice ale coloanei vertebrale cervicale
.......................................................................54
 
3.3.1. Examinarea clinic
ă
a coloanei cervicale
............................................................................................................54
 
3.3.2. Tratamentul kinetoterapeutic în sindromul algo-func
ţ
ional cervical inferior (C3-C7)
.................................57
 
3.3.3. Tratamentul kinetoterapeutic
ş
i recuperarea medical
ă
a traumatismelor vertebrale dorso-lombare
ă
r
ă
leziuni neurologice
...........................................................................................................................................77
 
Capitolul 4.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE
Ş
I ORTOPEDICE ALE CENTURII SCAPULARE
....................80
 
4.1. Mecanisme de producere a traumatismelor centurii scapulare
.......................................................................80
 
4.2. Fracturile omoplatului
.....................................................................................................................................81
 
4.3. Fracturile claviculei
..............................................................................................................................................82
 
4.3.1. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................83
 
4.3.2. Examinarea clinico- radiologic
ă
...................................................................................................................83
 
4.3.3. Tratamentul ortopedico-chirurgical al fracturilor de omoplat
ş
i clavicul
ă
.............................................84
 
4.3.4. Paraliziile posttraumatice ale plexului brahial
...........................................................................................85
 
4.4. Luxa
ţ
ia acromio-clavicular
ă
...........................................................................................................................88
 
Fig 49. Anatomia aparatului capsuloligamentar al articula
ţ
iei
...............................................................................88
 
acromioclaviculare
......................................................................................................................................................88
 
4.4.1. Mecanismul de producere
.............................................................................................................................89
 
4.5. Luxa
ţ
iile um
ă
rului
................................................................................................................................................89
 
4.5.1. Mecanismul de producere
.............................................................................................................................89
 
4.5.2. Tabloul
 
clinic
..................................................................................................................................................90
 
4.5.3. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................91
 
4.5.4. Tratamentul ortopedico-chirurgical al luxa
ţ
iilor de um
ă
r
........................................................................92
 
4.5.5. Luxa
ţ
ia recidivant
ă
de um
ă
r
........................................................................................................................94
 
4.6. Fracturile extremit
ăţ
ii superioare a humerusului
.............................................................................................96
 
4.6.1. Clasificarea fracturilor extremit
ăţ
ii superioare a humerusului
................................................................97
 
 
Tratamentul ortopedico-chirurgical 
 ş
i kinetoterapia în afec
 ţ 
iuni ale aparatului locomotor 
 7
4.6.2. Examinarea clinico-radiologic
ă
....................................................................................................................99
 
4.6.3. Complica
ţ
ii
.....................................................................................................................................................99
 
4.6.4. Evolu
ţ
ie
...........................................................................................................................................................99
 
4.6.5. Tratamentul ortopedico-chirurgical
..........................................................................................................100
 
4.7. Fracturile diafizei humerale
..............................................................................................................................101
 
4.7.1. Mecanisme de producere
............................................................................................................................101
 
4.7.2. Complica
ţ
ii
...................................................................................................................................................101
 
4.7.3. Examenul clinic
...........................................................................................................................................101
 
4.7.4. Tratamentul ortopedico-chirurgical
..........................................................................................................102
 
4.8. Principii ale tratamentului kinetoterapeutic în traumatismele centurii scapulare
......................................103
 
4.8.1. Examinarea clinico/func
ţ
ional
ă
a um
ă
rului traumatic
.................................................................................103
 
4.8.2. Principii generale ale tratamentului kinetoterapeutic în traumatismele um
ă
rului
...............................110
 
4.8.3. Tratamentul kinetoterapeutic în sindroamele algo-func
ţ
ionale ale um
ă
rului
.........................................114
 
4.8.4. Tratamentul kinetoterapeutic în luxa
ţ
iile um
ă
rului
................................................................................119
 
Capitolul 5.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE ALE MEMBRULUI INFERIOR 
.................................................124
 
5.1. Fracturile femurului
..........................................................................................................................................124
 
5.1.1. Fracturi ale extremit
ăţ
ii superioare a femurului
..........................................................................................124
 
5.1.2. Fracturile masivului trohanterian
.................................................................................................................128
 
5.1.3. Fracturile diafizei femurale
...........................................................................................................................131
 
5.1.4. Fracturile extremit
ăţ
ii inferioare a femurului
..............................................................................................137
 
5.2. Fracturile rotulei
................................................................................................................................................141
 
5.3. Entorsa de genunchi
...........................................................................................................................................144
 
5.3.1. Anatomie
ş
i biomecanic
ă
...............................................................................................................................144
 
5.3.2. Mecanism de producere
..............................................................................................................................145
 
5.3.3. Anatomie patologic
ă
....................................................................................................................................146
 
5.3.4. Aspecte clinice
..............................................................................................................................................147
 
5.3.5. Complica
ţ
ii
ş
i evolu
ţ
ie
.................................................................................................................................150
 
5.3.6. Tratament ortopedic
...................................................................................................................................150
 
5.4. Leziunile de menisc
............................................................................................................................................151
 
5.4.1. Anatomie
ş
i fiziologie
.....................................................................................................................................152
 
5.4.2. Mecanism de producere
................................................................................................................................152
 
5.4.3. Anatomie patologic
ă
......................................................................................................................................153
 
5.4.4. Tabloul clinic
.................................................................................................................................................153
 
5.4.5. Tratament
......................................................................................................................................................155
 
5.5. Fracturile gambei
...............................................................................................................................................157
 
5.5.1. Fracturile platoului tibial
..............................................................................................................................157
 
5.5.2. Fracturile diafizare ale gambei
.....................................................................................................................161
 
5.5.3. Fracturile pilonului tibial
..............................................................................................................................166
 
5.5.4. Fracturile maleolare
......................................................................................................................................170
 
5.6. Entorsa de glezn
ă
...............................................................................................................................................174
 
5.6.1. Anatomie normal
ă
 
ş
i patologic
ă
....................................................................................................................174
 
5.6.2. Manifest
ă
ri clinice
.........................................................................................................................................176
 
5.6.3. Examenul radiologic
......................................................................................................................................177
 
5.6.4. Tratament
......................................................................................................................................................177
 
5.7. Fracturile astragalului
.......................................................................................................................................179
 
Capitolul 6.
 
AFEC
Ţ
IUNI TRAUMATICE ALE BAZINULUI
.........................................................................181
 
6.1. Fracturile de bazin
.............................................................................................................................................181
 
6.1.1. Anatomie
.......................................................................................................................................................181
 
6.1.2. Etiologie
.........................................................................................................................................................182
 
6.1.3. Clasificare
......................................................................................................................................................182
 
6.1.4. Examen clinic si radiologic
............................................................................................................................184
 
6.1.5. Evolu
ţ
ie. Prognostic
.......................................................................................................................................185
 
6.1.6. Tratament conservator
..................................................................................................................................185
 
6.1.7. Tratament chirurgical
...................................................................................................................................186
 
6.1.8. Complica
ţ
ii
....................................................................................................................................................187
 
Capitolul 7.
 
AFEC
Ţ
IUNI ORTOPEDICE ALE BAZINULUI
Ş
I MEMBRULUI INFERIOR 
......................189
 
7.1. Coxartroza
..........................................................................................................................................................189
 
7.1.1. Defini
ţ
ie
.........................................................................................................................................................189
 
7.1.2. Clasificare
......................................................................................................................................................189
 
7.1.3. Simptomatologia clinic
ă
................................................................................................................................190
 
7.1.4. Examenul radiologic
......................................................................................................................................194
 
7.1.5. Tratament
......................................................................................................................................................196
 
BIBLIOGRAFIE
...........................................................................................................................................................203
 

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ionica964 liked this
ionica964 liked this
ionica964 liked this
ionica964 liked this
Rusu Ciprian liked this
bodeadumitru9261 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->