Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfirsitul Colonialismului European

Sfirsitul Colonialismului European

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 23 |Likes:
Published by nato1234
Istorie Universala -
Istorie Universala -

More info:

Published by: nato1234 on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

 
AI doilea rtlzboi mondial azguduit marile imperiieuropene pdntl la temelii.Duptl 1945, in mod intentionatsau nu, puterile coloniale s-auretras, ltlsdnd in urmtl multestate independente.
An 1914, imperiile europene din Asia ~i
I
Africa erau putemice.. iar administratoriiimperiali erau siguri c~ fac o treab~ bun~aducand civilizatia in randul popoarelor pecare le s~paneau. in Imperiul Britanic, con-trolul exercitat de "tara mam~" a fost inlocuitcu autoguvemarea proprie -o implicare maimare sau mai mic~ in dirijarea propriilor afac-eri -in comunit~tile in care coloni~tii albi seaflau in majoritate. Dintre acestea, Canada,Africa de Sud, Australia ~i Noua Zeeland~deveniser~ deja cunoscute sub numele dedominioane, ceea ce insernna c~ acestea suntparteneri independenti in cadrul imperiului.Dup~ Primul R~zboi Mondial, coloniileGermaniei ~i Turciei, care fuseser~ infrante,au fost imp~rtite intre aliati, ins~ nu audevenit posesiuni absolute. in schimb, acesteaau devenit tutele (mandate) ale LigiiNatiut1ilor. Dup~ ce le-a f~cut unele promisi-uni arabilor in timpul r~zboiului, MareaBritanie a infiintat regatele Irak-ului ~iTransiordanului (ast~zi Iordan), iar in 1932,lrak-ul a ignorat suveranitatea britanic~ ~i adevenit independent. De asemenea, MareaBritanie a promis c~ va crea o "Cas~
O Lordul Curzon.viceregele britanic.viziteaza Delhi in1903. El a divizatBengalul in 1905.provocand nemul,u-miri. ~i swadesh;.o campanie de boi- ffcot public impotriva ~produselor §engleze~ti. ~
O Rebeli indieni Moplah captura,i de britaniciin 1925. Revolta musulmanilor Moplah din1921 a deschis un deceniu de ciocniri violenteintre hindu~i ~i musulmani, in sud-vestul Indiei.O A doua conferin,a la masa rotundadespre independen,a Indiei fa,a de MareaBritanie, la Londra in 1941. Discu'iile s-auintrerupt cand s-a pus problema acordarii dedrepturi minorita,ilor.Nationala" pentru evrei, dar in curand aintampinat dificultati in indeplinirea obliga-tiilor fata de arabi ~i evrei.O ~i mai grava consecinta asupra imperiu-lui s-a produs dupa al doilea razboi mondial,in special in Orientul Mijlociu ~i Asia. Suve-ranitatea coloniala fusese sfidata in multe zo-ne, iar imperiilor coloniale, epuizate in urmarazboiului, li se parea imposibil sa a ia de la275
 
SFAR~ITUL COLONIALISMULUI EUROPEAN
O jawaharlal Nehru (centru), ce! dintai prim-minstru a! !ndiei, !anga Lordul Mountbatten ~iso1ia sa, in 1947. Mountbatten a fost guver-natoru! general a! dominionului !ndiei, inaugu-rat in august 1947.O Liga Musu!mana ~i-a manifestat pentruprima data dorin1a cu privire la un statmusu!man independent in 1940, dupa caremi~carea a devenit irezistibila. Concesii!e !uiGandhi fa1a de musulmani au dus laasasinarea acestuia in 1948.Armat~ National~ Indian~ (format~ in cea maimare parte din indieni, fo~ti prizonieri ai ja-ponezilor) care a luptat impotriva britanicilor.Dup~ rnzboi, Marii Britanii i-ar fi fost greus~ refuze independenta Indiei; ins~ alegerilegenerale din 1945 au rezolvat aceas~ prob-lem~, deoarece noul guvern laburist britanic apromis retragerea. De fapt, britanicii, preocu-pati de propria lor tarn devasta~ de r~zboi,erau nernb~tori s~ pIece. in 1946, majoritateamusulmanilor au votat in favoarea ligii, prinurmare, violenta intercomunal~ a izbucnit, iarCongresul, confruntat cu dou~ alternative:r~zboi civil sau imp~rtire teritorial~, a adop-tat-o in sil~ pe a doua. Aceasta a avut con-secinte violente, cu multe victime, iar aproapedou~ milioane de oameni din rindurileminorit~tilor au emigrat pentru a fi al~turi decei de aceea~i religi.in noaptea dintre 14-15 august 1947, India~i Pakistan au devenit independente. Ambeleau ales s~ r~man~ in cadrul Commonwealth-ului britanic, cum era numit acum vechiulimperiu, iar in Marea Britanie se vorbeadespre viitorul rol al acestuia ca asociatie intrenatiuni libere ~i independente.Asia de sud~estBritanicii s-au retras ~i din Ceylon (acum SriLanka) ~i Birmania. Evenimentele din Malayas-au complicat din cauza unei minorit~ti co-muniste inarmate, care a condus o campanieterorist~ din adincurile junglei intre 1948-1960. Ei au fost infrinti la inceputul anilor1950, iar independenta din 1957 a fost urma~de l~rgirea Federatiei Malaeziei in 1963.in Malaya, comunismul se identifica cuminoritatea chinez~, dar in Vietnam grupareacomunis~ a ajuns s~ reprezinte rezistentanational~ impotriva imperialismului. incerca-rea francezilor de a redobindi controlul inIndochina s-a sfir~it printr-un dezastru, inlupta de la Dien Bien Phu (1954). Dup~retragerea francezilor, Vietnamul a fostcap~t. Franta a abandonat Libia ~i Siria, colo-nia libian~ a Italiei, care fusese Infrant~, adevenit regat independent, la fel ca ~iIordanul, iar In Palestina, Marea Britanie arenuntat pur ~i simplu la mandat, retr:lgandu-se In 1948, l~sand Natiunile Unite s~ se con-frunte cu problema arabilor ~i evreilor .jn Asia, victoriile japonezilor au umbritimaginea superiorit~tii europene. Un episoddramatic a fost predarea celor 60.000 de mili-tari britanici ~i imperiali, care ap~rau inexpug-nabilul Singapore. Cand In sfa~it japonezii auplecat, nationali~tii au preluat Indiile de Estolandeze, iar In Indochina francez~, un grupde comuni~ti ~i nationali~ti au proclamat inde-pendenta Vietnamului cu capitala la Hanoi.Olandezii au luptat pentru a redobandi con-trolul fostei lor colonii pan~ In 1949, candaceasta a devenit independen~ sub numelede Indonezia. Francezii au avut mai mult suc-ces In Indochina; ei au recapturat Hanoi, dars-au confruntat cu o rezistent~ formidabil~.IndiaEvenimentele din India britanic~ au urmat uncurs stabilit cu mult Inainte de r:lzboi. jndem-nat de principala mi~care politic~ national~,Congresul National Indian (denumit adeseasimplu "Congres"), guvemul britanic a decla-rat 1n 1917 c~ India ar trebui s~ se Indreptespre autoguvemare, dar nu s-a f~cut referirela statutul de dominion. Asemenea "progrese"lente Ins~ nu-i satisf~ceau pe nationali~ti.jn urmatorii ani s-au Inregistrat progreseimportante -ii1dienii au preluat conducereaguvemului local ~i o mare parte a serviciuluicivil -Ins~ relatiile dintre conduc~tori ~isupu~i erau tensionate. Cel mai grav incident276a fost masacrul de la Amritsar din 1919, candgloantele trupelor britanice au f1cut aproape400 de victime. .5i indienii erau violenti, darcele mai eficiente campanii, sustinute deCongres ~i conduse de Mahatma Gandhi(1869-1848), avocatul devenit lider religios,aveau la baza: principiul actiunii pasive (non-violenta). Principala tactica: era nesupunereafata: de autorita:ti, lnsa: fa:ra:opunere fizica:; deexemplu, demonstrantii refuzau sa: se depla-seze, dar nu luptau atunci cand erau lmpra:~ti-ati cu forta. Aceasta: tactica: era atat de efi-cienta:, lncat este folosita: adesea de manifes-tantii din lntreaga lume.Tulburari interneSituatia se complica datorita: deselor suspiciunidintre hindu~i ~i musulmani, care s-au dedat laacte grave de violenta: In anii 1920. Acestedoua: comunita:ti au convietuit In multe zoneale Indiei britanice, lns:I hindu~ii erau peste totIn majoritate, cu exceptia nord-vestului ~inord-estului; ~i In 1930 unii musulmani au ce-rut ca, dupa: dobandirea independentei, aces-te zone sa: ormeze un stat musulman separat.Acest antagonism a fost partial promovat depolitica britanica:~i a fost intensificat de aran-jamentele politice In cadrul ca:rora hindu~ii ~imusulmanii erau lntotdeauna reprezentati se-parat. Acesta a fost continuat In Guvemul din1935 al Actului Indian, care acorda multedrepturi de autoguvemare indienilor. Congre-sui National Indian a refuzat orice concesie Infata Ligii Musulmane. principalul reprezentantal comunita:tii islamice, pra:pastia dintre celedoua: comunita:ti adancindu-se treptat.In timpul celui de-al doilea ra:zboi mondialMarea Britanie era prega:tita: sa: recunoasca:independenta Indiei, cu conditia ca indienii sa:coopereze cu englezii lmpotriva japonezilor,dar indienii ~i doreau libertatea imediata:.Congresul a lansat o mi~care de eliberare aIndiei care a fost lna:bu~ita:, lnsa: un lider mairadical, Subhas Chandra Bose, a organizat o
 
ISTORIE UNIVERSALA
89
~~~§~:f!
L
O Algerieniifrancezi scandeaza..Traiasca Algeriafranceza... Dorin,alui de Gaulle de arecunoa~te indepen-den,a Algeriei aprovocat o reac,ieviolenta din parteaminorita,ii franceze.Cu toate acestea.Algeria ~i-a dobanditindependen,a fa,ade Fran,a in 1962.
DATEIMPORTANTE
O Britaniciarestand africanisuspecta~i de acti-vita~i Mau-Mau inHola, Kenya. in 1 2decembrie 1964,Kenya ~i-a ca~tigatindependen~a subpre~edin~ia fostuluiprizonier, jomoKenyatta.
aticIf iint~list
deIreIm
lti'd~
Africal~ p~rea ~
cel[n:rti::ar)ulatia;eogralite coloniisau etnic~erau ni~teociatori in
1935Guvernul rezultat din Legea 'ndiei1947.49India. Pakistan, Ceylon (Sri Lanka),Birmania ~i 'ndiile de Est olandeze(Indonezia) f~i dobandesc independenfa.1952 -56Mau Mau face ravagii fn Kenya.1954Franfa se retrage din Indochina; fnceperevolta algeriana1956E~ecul englezilor ~i francezilor la Canalulde Suez. Marocul si Tunisia nu mai suntprotectorate.1957Mala;ezia ~i Coasta de Aur (Ghana) devinindependente1958De Gau"e devine pre~edinte al Franfei1960Discursul'ui Macmi"an despre '.vantulschimbarii..; Congo (Zair) af/at subdom;nafie belgiana devine independent1960.65Majoritatea coloniilor africane ~i d;nCaraibe devin independente1963Formarea Federatiei Malaeziei1965Rhodesia '.alba" ~i proclamaindependenfa; aceasta este consideratailegala de catre Marea Britanie1975.76Coloniile africane ale Portugaliei devinindependente1980Rhodesia devine Zimbabwe1982Razboiul pentru insulele Falkland1990Africa de sud-vest (Namibia) devineindependenta
deternindep(
im
sudul pro-olilele comunera sprijinit~i implic~ri c

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->